Apple_IIe_CardDe toekomst is niet meer wat het geweest is.

Deel 2: Overvloed 

In deel 1 staat een aantal argumenten waarom Artificiële intelligentie (AI) de Nemesis is van institutionalized geweld. Wat hopelijk gaat bijdragen hieraan is wat futurist dr. Peter Diamandis noemt: ‘ Abundance’ [1]. In zijn boek wordt uiteengezet waarom de meeste basis behoeften binnen afzienbare tijd – ongeacht recessies – ruim beschikbaar zullen zijn. Water, voedsel, energie, onderdak, gezondheid, etc. Dat is weer eens wat anders dan het gejeremieer van Malthusiaanse malheur predikers en de rampspoed die de ‘if it bleeds, it leads’ media u moeten voorschotelen om aandacht te krijgen.

De synopsis van zijn thesis is als volgt: er valt binnen twee uur meer energie op aarde dan de mensheid in een jaar verbruikt. De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en het modificeren van olie producerende algen gaan zo snel dat naar verwachting voor 2020 de kosten per kWh onder die van conventioneel opgewekte energie duiken. Dus vergeet thorium reactors, kernfusie, supergeleiding (althans voor transportdoeleinden) en het schaliegas dat binnenkort onze oren uitkomt. Met een overvloed aan betaalbare energie wordt voldoende drinkwater een peuleschil (of is het peulenschil? Die anarchie in de taal zou verboden moeten worden. Gelukkig hebben we de overheid anders zouden we elkaar nooit kunnen verstaan). We wonen niet voor niets op de ‘pale blue dot’ en zout water omzetten in zoet is een kwestie van energie.

Met meer water is meer voedsel te verbouwen. Zeker als je het niet gebruikt om je toilet te spoelen of je auto te wassen zoals in sommige landen waar de overheid de waterhuishouding regelt. Het verhaal over in vitro vlees is voer voor vegetariërs en de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg zijn mind boggling. Geneeskunde wordt in rap tempo gedigitaliseerd en daarmee valt het – in theorie – in het domein van de exponentieel toenemende innovatie. Diagnose volgt na het kwakken van wat lichaamssappen (of hoesten) op een chip (lab on chip technology). Ben benieuwd of de overheid ook hier een numerus fixus gaat instellen. Dus terwijl de Staat er alles aan doet om de gezondheidszorg te verzieken en onbetaalbaar te maken, werkt de vrije markt dapper door om de kwaliteit van uw leven te verhogen. U kunt overigens nu al uw overbodige floppen (zie deel 1) doneren om ziekten te bestrijden: [2].

Er wordt druk geëxperimenteerd met 3D printing. Bijvoorbeeld een nieuwe nier gemaakt uit lichaamseigen stamcellen. Slecht nieuws voor de beroepsbemoeials van D66 [3]. En het wordt nog leuker. Over een paar jaar kunnen 3D printers 3D printers printen. 1, 2, 4, 8, 16….. Huizen worden nu al in stukjes geprint (en Lego style in elkaar gestoken) in ontwikkelingslanden. Je kunt iemand met een 3D printer een met CAD ontworpen viool emailen [4] en ook medicijnen & drugs staan op de rol [5]. Handhaving van het verbieden van slachtofferloze misdrijven, zoals het bezit van iets wat de heerschende elite onwelgevallig is, wordt onmogelijk. ‘ Eigen gebruik’ is waarschijnlijk in veel landen nu toegestaan omdat het verbieden simpelweg teveel geld kost. Niet omdat heerschers er principieel geen bezwaren tegen hebben. Ik voorzie groepjes ambtenaren die gaan vergaderen, op uw kosten, over de implicaties van de nakende 3D printing revolutie. De conclusie van hun rapporten is nog voorspelbaarder dan het weer van gisteren:  ‘de overheid heeft meer geld en macht nodig’.

‘de volgende keer dat je bemoeizuchtige vrienden weer iets met geweld willen verbieden, kun je ze vertellen dat hun argumenten irrelevant zijn geworden.’

Wapens kun je nu al uitprinten [6]. Ook dit is goed nieuws voor het libertarisme. Mensen beginnen in te zien dat de war on drugs compleet zinloos is, maar het onderwerp van wapenbezit is nog enorm ‘geladen’. Ook al heb je statistieken in de hand en scherm je met logica (if you outlaw guns, only outlaws have guns), kom je met voorbeelden waarbij de afloop waarschijnlijk beter zou zijn geweest als de slachtoffers zichzelf hadden kunnen verdedigen (Breivik, Tristan van der Vlis, alle tragedies in gun free zones in de US), wijs je op Zwitserland en fundamentele rechten (dus u wilt mij met geweld ontwapenen met behulp van gewapende mannen?), de emotionele weerstand blijft enorm. Dan is het moeilijk overtuigen (zie deel 1). Beter dat de hele discussie academisch wordt.

Mockingboard

3D printing zal een hoop gedoe opleveren op het gebied van intellectueel eigendom (IE). Dit is een juridisch misbaksel dat – how ironic – is ontstaan uit privileges gegeven door monarchen aan piraten [7]. Aangezien er grote belangen gemoeid zijn met het met behulp van geweld (= de Staat, gefinancieerd door anderen) afdwingen van monopolies zal er veel strijd worden geleverd in de hopeloos inefficiënte (want overheid) rechtbanken. Ook hieraan zal de overheid trachten een bestaansrecht te ontlenen en special interest groups (juristen oa) zullen hevig lobbyen (concentrated benefit, dispersed costs), maar uiteindelijk zal de samenleving – met of zonder piratenpartij – evolueren naar open source en andere verdienmodellen (8). Ook dit zal het tempo van innovaties versnellen (mooi voorbeeld is de mode industrie waar IE nauwelijks een rol speelt) en de Staat the way of the dodo laten gaan. [9]

Als er overvloed is, dan is er ook minder noodzaak om anderen te beroven om de armen te redden. Die zijn er gewoonweg niet meer. De armen kunnen zich makkelijk hoogstaande educatie veroorloven, er is geen honger meer en een huis is goedkoop uit te printen. Verstokte socialisten (toekomstige AI weigeraars?) zullen echter niet rusten voordat iedereen met geweld gelijk is gemaakt. Alle arbeiders een Porsche voor de deur? Waarom niet als ‘het kapitaal’ dat daarvoor benodigd is geprint kan worden. Maar dan echt, niet via de centrale bank. De verbeelding aan de macht.

Onderwijs staat aan de vooravond van enorme veranderingen. Omdat de overheid dit – om begrijpelijke redenen [10] – naar zich toe heeft getrokken is de innovatie nul komma nul. Ok, in 150 jaar zijn we van krijtje naar stift gegaan [11]. Feitjes leren wordt zinloos, die zijn nu al beschikbaar ‘on tap’. Analoog aan de discussies over rekenen en calculators. De eerste real time vertaalcomputers draaien al op mobiele telefoons. Waarom nog een taal leren? Daarmee word je gegarandeerd werkloos. Dat is net zoiets als een typecursus volgen terwijl voice recognition steeds beter wordt. De Khan academy [12] is inhoudelijk erg sterk en gratis. Kinderen in ontwikkelingslanden zullen geen last hebben van de wet van de remmende voorsprong (een verstikkende verzorgingsstaat) en zullen deze ontwikkeling omarmen [13].

‘ knowledge makes a man unfit to be a slave’  – Frederick Douglas.

Binnen een paar jaar komen er een miljard extra internetgebruikers bij. Daar zitten een heleboel mensen bij die niet (lang) door de Staat geschoold zijn/zullen worden en dus niet bij elk probleem de Pavlov reactie zullen hebben om de veroorzaker van de problemen te vragen om oplossingen. Miljarden mensen die dingen kunnen gaan doen die nu digitaal zijn en in de toekomst worden. En door Abundance hoeven ze niet meer de hele dag te zwoegen voor de basale levensbehoeften en hebben ze tijd om de nieuwste technieken onder de knie te krijgen. Ik vind dit real-time plaatje van mensen die samenwerken om het leven van anderen die ze nooit zullen ontmoeten te verbeteren fascinerend: [39].

Ik ben geen didactisch expert maar heb me laten vertellen dat kinderen graag leren. Het zijn enorme kennissponzen. Dwang is dan onnodig en waarschijnlijk contraproductief. Behalve voor Ritalin producenten. Gedwongen worden om je kind tegen hoge kosten (want overheid) jarenlang in een staatsinstelling op te sluiten [14] om inferieur onderwijs te volgen waardoor ze een enorme achterstand (+staatsschuld) oplopen ten opzichte van directe concurrenten in een grenzeloze wereldeconomie gaat toch een keer wringen. Zelfs bij ouders die nog geloven in Staatheisme.

page_1

Homeschooling scheelt qua pesten en misbruik en is vermoedelijk ook veiliger. Minder medescholieren die aan de pillen zitten: [33].  Dhr. Diamandis voorspelt dat iedereen een personalized learning assistent zal hebben ‘ in the cloud’. Dit impliceert -na het verlies van het informatie monopolie door Internet – de implosie van het indoctrinatie monopolie. Het ‘u bent uw hele leven voorgelogen door mensen die hun hele leven zijn voorgelogen’ paradigma wordt doorbroken. Een AI leraar wordt niet betaald door de overheid. Nooit meer ‘wiens brood men eet’.

 ‘ Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.’ – Lenin 

Maar er zijn natuurlijk altijd andere manieren om belastinggeld nuttig te besteden: [34]. Door de enorm toenemende interconnectie wordt oorlog steeds onwaarschijnlijker. Grenzen bestaan nagenoeg niet online. Taalbarrieres worden in rap tempo geslecht door automatische vertalingen. Demoniseren van andere volken wordt lastiger als je via internet kan zien dat ze dezelfde interesses hebben (foto’s van hun maaltijden op Facebook zetten). Bedrijven hebben teams (van) over de hele wereld en uitgestrekte continent overschrijdende supply chains. Die willen niet dat met hun belastinggeld oorlogje wordt gevoerd. Thomas Friedman noemt dat de ‘ Dell Theory of Conflict Prevention’. Minder oorlog is minder Staat. ‘War is the health of the State’. Nobelprijs Vrede 2013 voor Internet?

Meer mogelijkheden om te werken via internet leidt tot een exodus van productieven [15]. Belastingparadijzen zijn er nog steeds en libertarische gemeenschappen schieten als paddestoelen uit de grond [16] [17] [18] of komen bovendrijven [19]. De verzorgingsstaten blijven achter met handophouders. De death spiral van hogere belastingen om dat te compenseren, meer mensen ‘going Galt’, lagere ratings, hogere rentes etc. is vrij evident. Daar hoef je geen Nostradamus of Depart adieu voor te heten.[30][35]

‘ for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.’  – Churchill

Het anarchistische karakter (in de zin van an-arch (zonder heerser), niet met de huidige negatieve connotatie van chaos) van internet laat zien hoe dingen vreedzaam kunnen worden geregeld zonder overheid. Bijvoorbeeld het condoleanceregister. Het trucje van confisqueren door de overheid (spoorlijnen, wegen, armenzorg, gezondheidszorg, educatie, elektriciteit etc.)  om dat vervolgens te gebruiken als argument om het bestaan van een geweldsmonopolie te rechtvaardigen wordt al snel doorzichtig bij een steeds beter geïnformeerde bevolking. Ebay is officieus de grootste werkgever ter wereld en werkt zonder overheidsinterventie. Virusscanners worden niet (gratis) door de staat ontwikkeld. Filters om kinderen te beschermen tegen ongewenste content ook niet. Weert Facebook obsceen materiaal vanwege wetgeving of omdat gebruikers not amused zijn? Met de Google bril [20] kun je op termijn ook in de ‘ echte’ wereld on the spot de betrouwbaarheid van de persoon die je tegenover je hebt opvragen. Mensen hebben dan meer incentive om hun ‘ rating’ te verhogen. ‘Ostracism’ is een belangrijke component in een toekomstige libertarische maatschappij [21]. Kwaadwillenden zullen letterlijk ‘ off the grid’ moeten gaan opereren.

page_2

Als basisbehoeften abundant worden dan schuift de gehele mensheid omhoog in de piramide van Maslow [22]. Hiermee heb je in theorie meer vrije tijd om je te verdiepen in andere visies dan die voorgeschoteld worden in de MSM. En hoe hoger in Maslow hoe minder nuttig geweld is. Creativiteit tiert nou niet bepaald welig onder dwang. Kijk maar naar wat socialistische heilstaten hebben voortgebracht behalve wereldrecords mensen uitroeien. Het nut van parasiteren neemt rechtevenredig af met toenemende overvloed. In het Paradijs heb je geen heerschers nodig.

Hersenscans en leugendetectors worden steeds beter [23]. Slecht nieuws voor psychopaten en politici. But I repeat myself. Ben benieuwd wanneer het opportuun wordt voor politici om publiekelijk aan de leugendetector te gaan. Op een gegeven moment zullen kiezers het eisen. Eens kijken of die tranen echt zijn. Dating wordt dan ook interessant. ‘Can’t spell families without lies’. Betere detectie en behandeling van delinquenten leidt ook tot minder noodzaak van overheid voor ‘bescherming’ (hetgeen sowieso beter door de vrije markt geregeld kan worden [37][38]).

Als de drang tot geweld en heersen over anderen behandeld kan worden, dan kunnen we de tweede kamer binnenkort voor iets anders gebruiken. Een apenrots of zo, dan is de overgang niet zo groot. De steeds betere en goedkopere hersenscans kunnen ook bijdragen aan vroegtijdig detecteren en beter behandelen van de obsessieve neiging tot nivelleren. Sommige ‘wereldverbeteraars’ blijven dit nastreven, zelfs nadat onomstotelijk is bewezen dat hierdoor de armen (wiens belang ze beweren te behartigen) ook armer worden. Deze verwarde mensen helpen lijkt me een feest.

De technologische ontwikkelingen zullen ook een enorme impact hebben op onze levensduur. Pleiten voor regelingen uit de tijd van Bismarck wordt dan minder duurzaam [24][32]. Het plunderen van de pensioenpotten is immers ook eindig [31]. Als je langer leeft dan wordt het wat minder aantrekkelijk om de ‘ in the long run we are all dead’ houding [25] aan te nemen.

‘ today is the tomorrow yesterday’s economist said was irrelevant’

Conclusie

Mensen worden vanzelf libertarischer met AI, de overheid wordt steeds irrelevanter met overvloed en indoctrinatie neemt af met informatie en scholing via internet. Dit zijn krachtige ontwikkelingen waardoor een vrijere samenleving haast onvermijdelijk is [26]. Ik geef toe, ik ben niet ongevoelig voor confirmation bias, lijd aan chronisch wensdenken en voorspellen blijft moeilijk [36]. Vraag maar aan de Maya’s, want als u dit leest na 21-12-12 dan zaten ze er naast. Ik ben echter optimistisch, ‘it doesnt seem to be much use being anything else’ [28]. Daarenboven, als het toch in de sterren staat dan hoef ik geen moeite meer te doen om mensen te overtuigen dat ze aan de goede kant van de geschiedenis moeten gaan staan [29] en kan ik me toeleggen op het perfectioneren van mijn core competence ‘uitrusten van het niets doen’.

Fijne kerstdagen en moge u leven in interessante tijden.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ingezongen door mr.drs.ing. Peter Dijkstra

[1] http://www.abundancethebook.com

[2]  samen eiwitten vouwen: http://folding.stanford.edu/English/HomePage

[3] http://www.libertarischepartij.nl/2012/08/d66-claimt-eigenaarschap-van-uw-lichaam/

[4] de CAD zijn viool: http://www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingVideoPlayer/VideoId/2840/Violin-Made-With-3D-Printer.aspx

[5] 3D printers maakt argumenten voor verbieden irrelevant http://reason.com/blog/2012/07/30/do-3d-printers-make-prohibitions-impossi

[6]  CTRL+ALT+AK47: http://www.extremetech.com/extreme/142265-the-first-open-source-3d-printed-gun

[7]  Kinsella on IP:  http://www.youtube.com/watch?v=cWShFz4d2RY

[8]  Against IP: http://levine.sscnet.ucla.edu/papers/imbookfinalall.pdf

[9] Jeffrey Tucker on the death of the State:  http://dailyreckoning.com/how-the-state-will-die/

[10]  http://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_education_system

[11]  vanaf 23 min, maar vanaf het begin zien is aanrader:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L7EZCK-QtBY#! ]

[12]  http://www.khanacademy.org

[13] http://www.africanglobe.net/africa/ethiopian-kids-hack-tablet-pcs-training-instructions/

[14]  Dr. Gray.  School is a prison. http://www.youtube.com/watch?v=d_DJAZ-ByV0

[15]  http://nos.nl/artikel/404530-meer-mensen-verlaten-nederland.html

[16]  http://galtsgulchchile.com

[17]  http://sovereignvalley.com

[18]  http://www.laestanciadecafayate.com

[19]  http://www.seasteading.org

[20]  http://thenextweb.com/gadgets/2012/11/02/google-glass-best-invention-2012/

[21]  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard133.html

[22]  http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow’s_hierarchy_of_needs

[23]  http://people.howstuffworks.com/mri-lie-detector.htm

[24]  http://www.nu.nl/economie/2969768/sp-wil-vut-weer-invoeren.html

[25] Na ons de zondvloed: http://www.forbes.com/sites/victorsperandeo/2012/03/30/the-long-run-is-here-lets-bury-john-maynard-keynes/

[26] Sunset of the State:  http://www.youtube.com/watch?v=sLCEXtpTNYU

[28] http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/het-ondraaglijke-bestaan-van-een-libertair/

[29] Larken Rose over staatheisme (pas op, kan wat cognitieve dissonantie veroorzaken): http://www.youtube.com/watch?v=_5mZ5FBHg0A

[30]  Nostradamus. Hans Teeuwen. http://www.youtube.com/watch?v=_5mZ5FBHg0A

[31]  50+ over rekenrente: http://www.50pluspartij.nl/50plus/index.php/9-nieuws/131-reactie-op-pensioenplannen

[32]  http://fd.nl/economie-politiek/250852-1209/sp-wil-vut-terug-als-werkloosheid-stijgt

[33]  daders en hun serotonine heropname remmers http://lewrockwell.com/kohls/kohls13.1.html

[34] propaganda 2.0: http://dollarvigilante.com/blog/2012/12/17/video-games-the-government’s-new-propaganda-tool.html

[35] Bij Toutatis! Francois Hollandsetaxis slaagt waar Caesar faalde: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9750510/France-warms-to-Gerard-Depardieu-the-heroic-exile.html

[36] http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/12/reasons-to-keep-an-open-mind/#more-114010

[37] http://mises.org/books/chaostheory.pdf

[38] http://mises.org/journals/jls/14_1/14_1_2.pdf

[39] http://crowdflower.com

13 REACTIES

 1. … Ik kijk al weer uit naar het volgende stuk. Lekkere schrijfstijl, “tongue in cheek” . Vooral het feit dat hij dit stuk heeft ingezongen… Helemaal top.

 2. Top artikel peter! goed geschreven in combinatie met de talloze bronvermelding goed voor een hoop lees plezier!

 3. heb het artikel effe snel doorgenomen, grondig doorlezen lijkt me tijdverspilling, in het begin staat er al een gigantische misser.
  de ontwikkeling van zonnepanelen zou zo snel gaan dat binnenkort de goedkoopste energiebron zou zijn? bronvermelding daarvan aub.
  de laatste 20 jaar is er niet veel vooruitgang geweest.
  en wat overvloed aan basisbehoeften betreft, tov welke grote van wereldbevolking? en in zekere zin is er al overvloed, als er door de bemoeienis van de overheid niet zoveel verspilling was, dan zijn er voor de huidige wereldbevolking voldoende basisbehoeften.
  om een dom voorbeeld te geven, ongeveer 25% van de wereldwijde landbouwgrond word benut voor biobrandstoffen. benut dit voor voedsel en er is in principe geen honger meer.

  dan de onmogelijkheid van zaken te verbieden omdat iedereen alles zou kunnen produceren met 3d printers, naief…
  eens 3d printers algemeen worden, dan komt er wel zoiets als verplichte logging wat je ermee doet.
  en zonder 3d printers kan je ook al veel zelf maken met je beetje kennis hebt, xtc, speed, explosieven maar owee als je betrapt word.
  om het cru te zeggen, artikel is op niveau van een naive linkse student. vorig artikel was niet beter.

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 4. als iemand zijn reactie begint met ‘ heb het effe snel doorgenomen’ dan is de reactie meestal niet erg doorwrocht. Zie je wel, voorspellen is niet moeilijk! QED.

  – bron is het boek ‘ Abundance’ . dat is de aanleiding van het hele artikel. duh.

  – en zonnepanelen is niet het enige. ik noem ook algen maar er zijn legio mogelijkheden.

  – de grootte ( of grote zo je wilt) van de wereldbevolking wordt geprojecteerd op 9 miljard en daarna stabiel. de aanname is dat bij meer welvaart mensen minder kinderen krijgen (overigens wringt dit met de voorspelling dat mensen veel langer zullen leven dus daar zou je een punt kunnen hebben)

  – overheid is inderdaad op alle vlakken ineffectief, behalve inefficiency. om een aantal redenen (zie ook deel 1) zou de overheid irrelevant(er) moeten worden. dan is dat probleem ook opgelost.

  – grond genoeg voor energie en voedsel. zeker met voldoende water. kijk alleen al naar de enorme produktiviteitsverhogingen in de westerse wereld. vlees schijnt veel grond nodig te hebben, daar komt in vitro vlees om de hoek kijken.

  – 3D printers kunnen 3D printers printen. die (ontwerpen) zullen open source zijn/worden. lijkt me niet dat daar verplichte logging in zit.

  – de wetgeving zal ongetwijfeld nog jaren verbieden, maar punt is meer dat de handhaving onmogelijk wordt als het zo makkelijk wordt voor zoveel mensen om zich te bezondigen aan slachtofferloze ‘ misdrijven’ . beetje zoals downloaden en zelf hennep kweken nu.

  – verder geef ik ook toe dat voorspellen moeilijk is, dat er een aantal aannames voor nodig zijn en bewust optimistisch is geschreven. Ik citeer: ‘ Ik geef toe, ik ben niet ongevoelig voor confirmation bias, lijd aan chronisch wensdenken en voorspellen blijft moeilijk’. Als je dat naïef wilt noemen. Of misschien had je daar effe over heen gelezen.

  het audioboek is gratis te downloaden met een torrent. prima materiaal om 2013 mee in te gaan. ik hoor graag je analyse nadat je het boek hebt gelezen/geluisterd.

  mark [9] reageerde op deze reactie.

 5. 3D-printen lijkt me inderdaad geweldig vanuit meerdere opzichten.
  Maar vergeet de kost van de materialen-cartridges niet.
  Ja, ja, die is nu excessief en zal wel dalen maar wat ik wil zeggen is dat printen van iets niet betekent dat het gratis is.
  En bovendien zal je wel heel veel materialen en in verschillende kleuren moeten hebben in je cartridges. Een rode keramische dakpan printen of een groene zijden blouse of een grijze roestvrij stalen soeplepel. Het moet allemaal kunnen maar gaat mijn printer al die materialen in al die kleuren aankunnen of heb ik 3 printers nodig. En zelfs al heb ik een superprinter, ga ik die dan permanent met een hele batterij cartridges vullen (naast rode ceramiek, groene zijde en grijs staal nog 101 andere kleur-materiaal-combinaties) of moet ik toch elke keer weer naar de winkel voor ik lekker efficient mijn nieuwste hebbedingetje wil printen?
  Ik zie wel degelijk voordelen in 3D-printing, maar weiger vooralsnog ongebreideld optimist te zijn.

  Peter D [12] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [5]: de laatste 20 jaar is het rendement van de panelen die goedkoop te produceren zijn niet veel omhoog gegaan. en de prijsdaling is voornamelijk door schaalvergroting in productie, niks te maken met vooruitgang in de ontwikkeling of productie van de panelen.

 7. @Peter D [6]: je vermeld nu zelf de kern van het probleem(dus je erkent mijn opmerkingen deels), de overheid, al derest is bijzaak. we zijn technologisch al ver genoeg voor overvloed te hebben in basisbehoeften maar de overheid zit in de weg.
  vergelijking met downloaden en hennep kweken is een slechte vergelijking tov produceren van wapens met 3d-printers. iemand zwaar straffen voor downloaden of hennep kweken voor eigen gebruik ligt maatschappelijk gevoelig, iemand zwaar straffen voor wapens, tja, daar staat de overgrote meerderheid van de bevolking achter. dus wees er maar zeker van dat de handhaving eenvoudig zal zijn zolang de algemene bevolking wapens als “gevaarlijk/slecht” aanziet.
  3d printers printen met 3d printers… euh… sorry, maar uw technische kennis lijkt me beetje beperkt.
  zou een artikel kunnen schijven om uiteen te zitten waarom dit niet haalbaar is. spoel van de motor bv, die ga je printen???
  ga weer cru/grof zijn (ben ik helaas goed in), richt je eens een tijdje op realiteit ipv theorie.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.
  Peter D [11] reageerde op deze reactie.

 8. @mark [9]:
  “richt je eens een tijdje op realiteit ipv theorie.”
  dus eerst corrigeer je zijn theorie en dan zeg je dat hij zich niet op de theorie moet richten?

 9. @mark [9]:

  dank voor de tip. helaas bestaat de toekomst alleen in theorie.

  mijn kennis van 3D printen is inderdaad niet groot en dat van u ook niet gok ik. ik haal aan wat er in dat boek beweerd wordt. het is uiteraard niet zo dat je een complete hamburger kan uitprinten. ook die viool die je nu al kunt printen daar zal je zelf nog de snaren op moeten monteren. zo ook met 3D printers printen. het frame en de bewegende delen zullen geprint kunnen worden. de elektromotor(s) , trafo, wat kabels etc zul je voorlopig apart moeten kopen denk ik. maar die zijn ruim beschikbaar en redelijk goedkoop. en worden niet gelogd.

 10. @Scrutinizer [7]:

  klopt. maar er wordt nergens beweerd dat dingen gratis zullen worden toch? alleen wat overvloediger beschikbaar cq beschikbaarder ongeacht regelgeving.

  3D printing alleen is geen panacee, maar het is niet de enige ontwikkeling die in dat boek beschreven wordt.

Comments are closed.