Hope XXL is een politiek project van jongeren die een lijst met stellingen – na veel discussies met anderen en inbreng van over de hele wereld – naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaan brengen om daar te vragen of deze stellingen in resoluties kunnen worden omgezet. De jongeren zelf hebben de intentie om hiermee de wereld te verbeteren, maar helaas zijn jongeren als het gaat om  wereldpolitiek nog minder volwassen en overzien zij de consequenties van hun stappen helaas onvoldoende. Verdere uitleg is te vinden op deze website

Wat zijn de consequenties als Hope XXL succes heeft?

De consequenties vallen af te leiden uit enkele stellingen van dit project (bron: Liemers List):

 1. Wij zien de Verenigde Naties als het hoogste overlegorgaan in de wereld. De Verenigde Naties moet worden versterkt en waar nodig hervormd. Elke staat is lid van de Verenigde Naties.
 1. Wij stellen dat nationaal geldende wetten geen toepassing vinden indien deze niet verenigbaar zijn met verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Verplichtingen die zijn opgelegd door de Verenigde Naties dienen door de lidstaten altijd te worden opgevolgd.

Uit de combinatie van stellingen 6 en 46 volgt dat er geen vrijheid meer zal zijn zoals we gekend hebben: staten moeten verplicht luisteren naar de Verenigde Naties en kunnen niet van hun lidmaatschap af. Dit kan worden vertaald als een wereldregering, maar men zou het ook een gevangenis kunnen noemen.

 1. Wij stellen dat legerbudgetten van landen worden teruggebracht naar een derde van de jaarbegroting gemeten over een periode van de laatste tien jaar.
 1. Wij stellen dat de helft van het vrijkomende defensiebudget in beheer moet komen van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties krijgt de beschikking over een eigen troepenmacht.

Uit deze combinatie van stellingen volgt dat de gevangenis Aarde goed bewaakt zal worden: nationale legers worden stevig verzwakt en de Verenigde Naties krijgen een heel groot eigen leger. Het gevolg zal zijn dat er een grote kans bestaat om onderdrukking zonder een serieuze mogelijkheid van de naties om in opstand te komen als de Verengide Naties zelf onredelijk zou worden (en met die situatie moet rekening worden gehouden, want het verschijnsel macht kan nog wel eens mensen hun minder goede aard naar boven halen, zelfs bij voorheen goed bedoelende lieden).

In hoeverre moeten we Hope XXL serieus nemen?

Het lijkt misschien dat dit project weinig invloed zal kunnen uitoefenen omdat het niet te verwachten is dat de Verenigde Naties naar een groep jongeren zal willen luisteren, maar veeleer hun eigen zin zouden willen doen. Het is echter juist het geval dat de Verenigde Naties reeds de ambitie hebben om een wereldregering te worden. Het project Hope XXL heeft dan wel niet natuurlijke invloed, maar wel toegeschoven cq. kunstmatige invloed. Daarom dient het juist wel serieus te worden genomen ook al is het doorgestoken kaart. De jongeren worden lekker gemaakt met mooie beloften, maar het gaat uiteindelijk om macht. De enige echte reden waarom dit project draait is het scheppen van legitimiteit onder de bevolking om een wereldregering in te voeren. Als dit project bestreden kan worden dan zou dat een goede zaak zijn voor het waarborgen van onze vrijheden, want zonder Hope XXL is er geen ander project zo groot en met zo’n indrukwekkende lijst van aanbeveling (zie de projectsite) dat dergelijke legitimiteit schept.

Hoe kunnen we Hope XXL bestrijden? 

Het project wil graag dialoog aangaan met partijen die zich niet kunnen vinden in bepaalde stellingen. Dat volgt uit één van hun eigen aannames:

 1. Wij verzoeken mensen of groeperingen mee te denken om deze lijst te verbeteren en uit te dragen. Mensen die zich niet kunnen verenigen met onderdelen van de Liemers List verzoeken wij hierover de dialoog aan te gaan.

Het probleem is dat we hier met een organisatie te maken hebben die jongeren in het ootje neemt door hen te laten geloven dat zij natuurlijke invloed hebben om de Verenigde Naties, terwijl ze worden gebruikt als legitimeringsmiddel voor de globale machtselite om een wereldregering in te voeren. Hoe kunnen we werkelijk op een eerlijke en betrouwbare manier in overleg gaan met een organisatie die de boel bedondert? Niet werkelijk dus!

Men moet het zodanig invloed uitoefenen misschien wel doen, maar men moet niet naief zijn en het daar bij laten. Wat valt er dan nog meer te doen? De mensen wakker maken hoe naar dit project te kijken (kunstmatige invloed/doorgestoken kaart en desastreuze consequenties), maar ook de concurrentie aangaan met dit project door middel van het oprichten van een serieus en niet-populistisch internetparlement wat met elkaar een nieuwe grondwet voor de Verenigde Naties in elkaar draait en dat voorstelt aan die Verenigde Naties om die óók aan te nemen en als resolutie(s) in te voeren.

Conclusie 

Hope XXL is doorgestoken kaart en heeft veel kunstmatige invloed. Het legitimeert de invoering van een wereldregering waar er geen vriijheid meer zal zijn zoals wij die nu nog kennen en waar er grote kans is op onderdrukking. Het dient bestreden te worden door bewustmaking en concurrentie

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ingezonden door deafening silence, naam bekend bij de redactie. Gekte dient gestopt te worden voordat het als waarheid aanvaard wordt omdat het weldenkende gedeelte der samenleving zwijgt. Vrijspreker zal niet zwijgen en dankt deafening silence voor dit bericht.

bron vermelding foto VN gebouw, afkomstig van Pensiero

1 REACTIE

 1. Misschien is het goed om op het volgende te wijzen.

  U bent waarschijnlijk tegenstander van monopolies en m.i. terecht. Welnu i.t.t. bedrijven die niet zomaar (zelf) wetten kunnen maken en waarbij hun macht zich beperkt tot een enkel product of dienst, zoals watervoorziening of software, beschikt een regering over quasi ongebreidelde macht om a) zelf wetten te decreteren en b) op alle terreinen die haar belieft.
  Zo kan een regering i.t.t. een bedrijf zomaar eenzijdig besluiten dat u meer moet betalen voor … (ja voor wat eigenlijk?) of dat u in nota bene uw eigen zelf betaalde auto ineens op zondag niet meer mag rijden (ofschoon u al wel de wegenbelasting betaald hebt en geen storno krijgt) of dat u voortaan niet meer zelf mag bepalen of u een dakkapel op uw huis zet, een natuurlijke pijnstiller rookt, etc.
  Ook kan zij i.t.t. een commerciele verzekeraar zomaar zonder uw toestemming beslissen om de contractvoorwaarden te wijzigen door te bepalen dat ze u geen inflatiecorrectie geeft op uw pensioen (al dan niet AOW geheten) of zelfs doodleuk het bedrag verlagen.
  Kortom: een regering is een locaal monopolie erger (zowel machtiger als meeromvattend) dan de ergste commerciele monopolist die u zich kan voorstellen.
  Gelukkig echter, is er meer dan 1 land op aarde, dus een Cubaan, Zairees of … Duitser ten tijde van het Nationaal Socialisme, kan besluiten zijn land (al dan niet zonder toestemming van zijn onderdrukkende regering) te verlaten en te verruilen voor een beter oord.
  Gelukkig voor het slachtoffer is/was er een alternatief.
  Stel echter dat de hele planeet onder bewind van 1 enkele regering komt te staan, dan is er een situatie vergelijkbaar met die van de voormalige quasi hermetisch afgesloten USSR. Vluchten uit Rusland en je vestigen in pakweg Georgie of Polen was dan niet meteen een oplossing. Maar je kon in de praktijk niet buiten dit rijk.
  Welnu, als de hele planeet onder 1 enkele regering komt te staan, dan kan je er echt niet buiten. Dan is de hele wereld verworden tot 1 grote gevangenis.
  De occacionele Rus of Oost-Duitser die er wel in slaagde om naar de andere kant van het Ijzeren gordijn te ontsnappen was dolgelukkig dat de opperste soviet daar de plak niet zwaaide. Dat de macht van de regering in Moskou dus niet wereldomspannend was.
  Stel u voor dat die gasten de hele planeet onder controle hadden gehad. Dan was er geen ontkomen meer aan. Dan hadden een handvol lui de macht om iedereen altijd en overal naar eigen goeddunken te onderdrukken.
  Bovendien zou de onderdrukking dan harder zijn juist omdat er geen ontkomen aan was en dus niet gevreesd hoefde te worden voor een leegloop waarna hun imperium zou instorten bij gebrek aan melkkoeien die met hun productiviteit het regime in stand houden.
  Hoe erg de USSR ook was, er zat ergens een rem op, juist omdat er een -zij het moeilijk te bereiken- alternatief was voor slachtoffers/kandidaat vluchtelingen. Dat hield de leiders dus nog enigszins in toom. Als zij echter weten dat ook hun slachtoffers beseffen dat er toch geen alternatief is, zelfs niet een moeilijk te bereiken, dan staat er geen rem meer op hun tiranie. Een wereld met maar 1 regering zou een soort supper USSR worden die zich nog slechter zou gedragen.
  Als uw lijf en uw leven u lief is, wil u dit te allen prijze voorkomen: liever af en toe een oorlog tussen staten (zonder dienstplicht, alleen met beroepsleger), dan 1 enkele wereldregering zonder oorlogen tussen staten maar met onbegrensde repressie van de burgers door de leiders.
  Uiteraard liever ook geen oorlog tussen staten, maar uit 2 alternatieven is dit duidelijk de minst slechte.
  1 enkele wereldomvattende regering is iets wat elke vrijheidslievende burger te allen prijze moet voorkomen, zelfs als die prijs bestaat uit af en toe een geopolitiek conflict.

Comments are closed.