Ratio-57-74x120In de uitgelekte kersttoespraak begaat Beatrix drie blunders. De eerste blunder is het niet lekker aanhalen van god en geloof. De paus heeft onlangs laten zien hoe gemakkelijk men daar onderuit kan gaan. Gezamenlijke waarden zijn volgens Beatrix nodig voor vertrouwen maar met het aanhalen van geloof zaait ze juist tweespalt. De tweede blunder is het tonen van rijkdom in een moment van crisis. De derde blunder is een naief geloof in de EU en het niet nagaan waarom vertrouwen in de maatschappij thans ontbreekt.

De toespraak begint met klassieke muziek, Brahms, en grijpt terug op en een psalm dat de lieflijkheid der goddelijke woningen bezingt. Vervolgens zien we geen kerken of kathedralen maar ….. de paleizen van ons koningshuis. Moet ik Beatrix vanaf deze kersttoespraak zien als godin? Of als vertegenwoordiger die bij gratie gods mag regeren?

Dat is toch allemaal bedoeld als traditie, niemand toch die die teksten letterlijk neemt die in de aanhef van iedere wet staan? (wij Beatrix, bij gratie gods…..). Beatrix als goddelijke gezant? Gelooft ze daar dan stiekem toch zelf in? Het heeft er wel alle schijn van als ik de video zie. Ze mag het natuurlijk doen maar of het slim is deze nogal theocratische elementen uit onze grondwet te benadrukken betwijfel ik. Zelf heb ik daar wat moeite mee, en ik denk dat onze islamitische medelanders het ook een gekke gedachte zullen vinden dat de wetten in dit land door een levende vertegenwoordiger gods met een waarschijnlijk hervormd godsbeeld worden getekend. We leven in een democratie maar de wetten komen bij gratie van een god die ze niet aanhangen…. Om over de mogelijk gekwetste gevoelens van atheïsten maar te zwijgen. Dit is toch te gek voor woorden? Hoe komt Beatrix in godsnaam op de gedachte om haar kersttoespraak, die een verbindend element dient te zijn in dit land, zo te beginnen? Hier laat ze juist zien waar onze waarden uit elkaar lopen.

Het G woord (god / geloof) wordt geregeld in de toespraak gebruikt. Ik gun eenieder zijn godsbeeld en zie het als een verarming van het debat als men het al dan niet geloven in een god in discussies met een persoon gebruikt als argument. In de VS is een klimaat ontstaan waarin je niet kan uitkomen voor atheïsme, en in NL lijkt soms het omgekeerde aan de hand. Het al dan niet geloven in een godheid is iets dat buiten de meeste discussies gehouden hoort te worden. GELOOF HOORT PRIVE TE ZIJN. Een uitgangspunt waar Beatrix zich in de video niet aan houdt. Meerdere keren komt geloof naar voren. In een land met waar velen niet geloven en er ook een significante populatie moslims is, lijkt me dit geen handige zet in een toespraak waarin men het land probeert te verenigen. Haar zoektocht naar een gemeenschappelijke basis van vertrouwen komt abrupt tot een eind nog voor die goed begonnen is. En daarmee valt de bodem uit haar toespraak. Het lijkt erop dat ze de verzuiling weer probeert terug te brengen, namelijk tussen hen die geloven en hen die dat niet doen. Ik zie dit, zeker ook met de keuze van de muziek, als uitglijder.

De tweede blunder is dat in een tijd waar van eenieder vanwege de crisis offers worden gevraagd dat een de maatschappij verbindend element als het koningshuis zo met haar rijkdom pronkt. De paleizen en paleis tuinen komen uitgebreid in beeld. Dat is volstrekt ongepast en een blunder van de eerste orde. Een bescheiden zwart gewaad doet daar niets aan af. Deze video is een visuele middelvinger naar nivellerend Nederland en eenieder die daartoe offers heeft moeten brengen. Zo ongepast en ongevoelig voor het tijdsbeeld en de offers die velen in naam der afgedwongen solidariteit hebben moeten brengen heb ik zelden iemand zien opereren.

De derde blunder is het geloof in Europa. Beatrix neemt het keer op keer op voor de EU. Het opvallende is echter dat ze de term EU niet gebruikt, ze gebruikt de term Europa of Europese Gemeenschap! We moeten ons vooral als Europeaan zien. Beetje lullig misschien voor de nieuwe Nederlanders die niet uit Europa komen, is ze voorgaande toespraken opeens vergeten? Letterlijk stelt ze: “Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa. Dat zijn we zelf “. Als dat zo is, waarom geeft ze dan niet het goede voorbeeld en heft ze haar functie op? Gezien de twee voorgaande blunders lijkt me dat geen slechte gedachte. Daarnaast, waarom moeten we ons als Europeaan zien en niet als wereldburger? Dat is dan toch vele malen beter? De EU is dan toch niet meer dan een bekrompen tussenstation naar een wereldregering? Of is NL nationalisme fout, EU nationalisme goed, en wereldburgerschap weer fout? Ik kan het niet meer volgen en neem een glaasje oranjebitter…..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ik benadruk enkele negatieve elementen uit haar toespraak zoals deze uitgelekt op het internet is verschenen. Ik ga er gemakshalve van uit dat de uitgelekte versie geen persiflage is maar de echte toespraak. Dat weten we om 1 uur ’s middags. Anders dan zijn excuses van toepassing. Ik wil nog wat nader ingaan op de toespraak, en niet alleen de negatieve aspecten benadrukken. Een kernzin is deze “Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen.” Veel kiezers in dit land hadden vertrouwen in Rutte…… Afgedwongen vertrouwen is geen vertrouwen en vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Waarom ontbreekt deze reflectie? Hoe komt het toch dat het vertrouwen in de EU en in de NL politiek niet daar is? Zou het voor Beatrix niet nuttig geweest zijn daarover eerst te reflecteren alvorens het volk in een toespraak op een mogelijk gebrek aan vertrouwen te wijzen? Is het niet veeleer zo dat het vertrouwen daar was maar te vaak is beschaamd? Zou na deze reflectie het benoemen van man en paard dan niet nuttiger geweest zijn? Wanneer maakt men eens onderscheid tussen echte solidariteit en afgedwongen solidariteit?

Ik denk dat het goed is precies te vernemen wat Beatrix meldt over de EU zodat de lezer zelf de nuanceringen kan leggen die ik wellicht gemakshalve heb overgeslagen. Beatrix over Europa: “Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen, meer en meer heeft dit geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten. Niet in isolement ligt onze kracht maar in samenhorigheid. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land zich heeft verplicht. De Europese Gemeenschap heeft welvaart gebracht maar er is meer dan geld alleen, bovenal brengt Europa ons vrede. Toch lijkt het of onvrede alles overschaduwt. In de crisis die ons nu treft is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel .Europa. Dat zijn we zelf, in zelfvertrouwen kunnen we aan Europese samenwerking blijven bouwen. Wie trouw is aan zichzelf leeft vanuit eigen overtuiging en idealen. Maar niemand leeft voor zichzelf alleen, we zijn ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst. Toegerust voor het goed met een geweten dat kan voorvoelen wat recht is en wat slecht.”

37 REACTIES

 1. Ik vind dat de koningin vrijheid van meningsuiting kan hebben. Ik zou de laatste zijn die dat iemand misgunt, als libertariër.

  Het hangt dan mede van haar uitspraken af, of het volk dit wel wil. Met pro-politieke uitspraken die een bepaald politiek -isme aanhangen, kom je in Nederland niet ver, geen enkele mening heeft een absolute meerderheid, terwijl het koningshuis an sich (los van die politiek) juist veruit bij meer dan de helft van het volk populair is. Dit politieke heeft ze helemaal niet eens nodig!

  Als ik mee zou wedden of ze in 2013 aftreedt, dan zeg ik ze blijft aan, gedurende geheel 2013. Omdat ze de jaren des onderscheids nog niet geheel heeft bereikt (maar voor 99,9%). Ze ziet het begrip Europaan en het “sociaal-bureaucratische” systeem aan de ondemocratische top van de EU niet los van elkaar.

 2. Beste Majesteit
  Ik heb met verbazing geluisterd naar uw kersttoespraak
  Heel mooi hoor, dat oproepen tot vrede
  Maar ik miste wel het een en ander in uw rede.

  Ik miste de passie voor volk en vaderland
  Waar uw geslacht altijd zo voor is geprezen
  Ik mis het medeleven met Nederlanders in eigen land
  Heeft iemand u daar al op gewezen?!

  Dat Europees verhaal, is dat dan niet iets dat u spijt?
  Of vindt u het wel prima, dat afgeven van soevereiniteit
  Voor veel Nederlanders is dat iets dat ze van u niet graag horen
  Ooit heeft u namelijk trouw aan de grondwet en uw volk gezworen!

  Ook had u wel wat landgenoten kunnen bedanken
  Voor alles wat zij vrijwillig voor hun medemensen doen
  Ik hoorde u ook geen schande spreken over de voedselbanken,
  Dus bespaar ons voortaan die huichelachtige preken.

  Ik miste het medeleven met de ouderen in dit land
  Die worden weggezet als uitgerangeerde mensen
  Die bijna niet meer rondkomen met hun geld
  Voor die groep had u geen goede wensen.

  Dus beste Majesteit
  Sla volgend jaar gerust uw kersttoespraak een keertje over
  Want het medeleven met uw volk
  Dat slechte tijden en onzekerheid wacht
  Is op z’n zachtst gezegd een beetje pover!

  Door:

  Willemientje

  Ratio [35] reageerde op deze reactie.

 3. @willemientje [34]: Dank voor je reactie! Ik zelf heb mijn eerdere passie voor volk en vaderland ingeruild voor passie voor vrijheid. Dat is het alles overheersende belang voor mij. De functie van de koningin is om ons te verbinden, niet als Europese koningin maar als NL koningin. Wat dat betreft sla je de spijker op zijn kop en ontmasker je Beatrix.

  Ratio [36] reageerde op deze reactie.

 4. Beste Frank er zijn nog veel meer sites beschikbaar over het wel en wee van deze zelf uitgeroepen vorstenhuis van Oranje waarin duidelijk blijkt dat ze geen recht op deze titel hebben. Kijk eens naar; het oranje DNA en b.v. wilhelmina en het horst-wessellied 1936 hoezo hadden ze geen connecties met Nazi-Duistalnd? Veel leesplezier.@Frank [12]:

Comments are closed.