Kerstmis_EzeltjeHet jaarlijkse Kerstverhaal is dankzij de politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar zo uitgebreid dat we het in vier delen tijdens de kerstdagen publiceren. Vandaag deel 1.

Een arm Tsjechisch echtpaar loopt eind december door Europa. Ze waren gevlucht voor de stijgende temperaturen die er volgens hun regering toe zouden leiden dat hun stad onder water kwam te staan. Dat de Tsjechische schulden ondraaglijk waren, was natuurlijk maar een detail hierbij vergeleken.
Hoewel ‘de mens’ niet eens OV kaarten of Fyra’s goed kan laten functioneren, hebben diezelfde overheden wel de euvele moed om bezig te zijn met een maakbare samenleving en te verordonneren dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 % zal stijgen. Ze bedoelen zeker hun tekorten? De afspraken daarover op de VN klimaatconferentie in Doha zijn, in het kader van transparantie, maar niet aan de burgers meegedeeld. Gelukkig helpt de winter een handje om de klimaatdoelstellingen te halen!

Omdat ze op het stabiliteitspact van Europa hadden gerekend, zijn hun schamele Euro spaarcentjes sterk in waarde aan het dalen, is hun pensioen genationaliseerd en kunnen zij zich geen hotel veroorloven. Wat jammer toch dat ze er vanuit waren gegaan dat contracten en overheidsafspraken door politici nageleefd zouden worden: hun reserves en pensioen waren in  Griekse obligaties en Spaanse deposito’s belegd, want ze dachten dat  al die overheidsorganen daar wel goed op controleerden. In de genationaliseerde vorm, zal dat vast beter gaan.

Het vakantiehuisje dat ze vooruit gehuurd hadden was inmiddels afgebroken: want er bleek iemand permanent in gewoond te hebben! De Tsjechische verre achterneef die er in woonde en hen had uitgenodigd om ook van de wondere sociale voorzieningen te komen genieten, stond nu zelf op straat. Hij was weliswaar na precies een jaar werken in de WW gerold, maar zelfs hij moest op een wachtlijst voor een huis met huursubsidie. En de reservering voor de herberg was verlopen vanwege de dagenlange vertraging aan de grens. Want terwijl de EU open grenzen heeft, moet er natuurlijk wel vanwege de Privacy Kamer, het nieuwe biometrische paspoort, de anti-terrorisme autoriteit die vanachter een bureau de meest bedreigende situaties weet te verzinnen, de pedo-check waarbij al je internationale dossiers gecontroleerd moeten worden en zeg nou zelf: met een zwangere vrouw (niet zwanger van jou) ben je natuurlijk een potentiële misdadiger, de quarantaine vanwege een geval van varkensgriep in een heel ander land, moest heel lang gebivakkeerd worden voor de grens.

Geld voor benzine voor hun achtste hands Lada was er niet, want die is vanwege Europese accijnzen, milieuheffingen plus het tijdelijke kwartje van Kok, zes keer zo duur als in Tsjechië en moest weg vanwege de slooppremie. Lastig uit te leggen dat de benzine prijs hier nu even hoog is als toen de wereld olieprijs 30% hoger was. Of dat de benzine in een ander EU land, inclusief wegenbelasting, daar even hoog is als hier. Ze wilden eerst verder met de trein, maar het sneeuwde en net als elk overheidsbedrijf is dan het NS streven om maar geen klanten te hebben, die zijn alleen maar lastig om de doelstellingen en bonus te bereiken en zonder klanten kan er het minste fout gaan. Dus sjokten ze toch maar door op de ezel.

Letterlijk vol verwachting klopten zij aan bij een ziekenhuis om de zwangerschap te laten controleren. Echter vanwege budgetbeperkingen, quotumoverschrijdingen van de verzekeraars, vakgroepoverleg, ontplooingstijdvergoeding, resocialiserings cursussen, overdracht vergadering, fusie besprekingen en bestuurslaagtoevoeging, bleef de deur voor hen gesloten, die dag en de rest van het jaar vanwege budget overschrijding.
Trouwens, de verzekeraar had voor hen een heel ander ziekenhuis aan de andere kant van Nederland op het oog. Daar staan ze nu op een wachtlijst. De particuliere klinieken boden ook geen uitkomst: daarvan ging de helft failliet omdat de nieuwe overheidsvergoedingen, voor 2012, zonder hun medeweten, aangepast werden zodanig dat de slechtste ziekenhuizen, het meest kregen. En de huisarts, die net geïnvesteerd had om ziekenhuistaken over te nemen, mocht die niet meer uitvoeren want daarmee ging zijn omzet teveel omhoog.