Jezus_Maria_JozefHet jaarlijkse Kerstverhaal is dankzij de politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar zo uitgebreid dat we het in vier delen tijdens de kerstdagen publiceren. Vandaag deel 4. (de andere delen in de afgelopen dagen).

De bevalling in de Kerstnacht  die ondanks de goed geregelde overheids-gezondheidszorg de Nederlandse zuigelingen sterfte 2 keer zo hoog was als in de omliggende landen, ging goed met moeder en kind.
De bezoekers krijgen tegenwoordig (steeds minder) overheid bijstand. Ze vroegen zich wel af waarom zij steeds minder kregen, terwijl ze in het verleden steeds meer premies en pensioen hadden betaald. En deze gereserveerde? bedragen, plus de toekomstige verdiensten van hun kinderen, werden net zo makkelijk in duizendvoudige hoeveelheden van hun bijstand, aan failliete banken en EU landen uitgedeeld. Of dat nu zo productief was vroegen ze zich wel af, want ooit zou er toch uit productie wat verdiend moeten worden om al die schulden weer teug te betalen? Daar helpt toch geen WW uitkering of nog meer wegbezuinigde mensen in de bijstand tegen?

Er kwamen al snel 3 heersers uit het westen: Zij deden hun best om het kind zoveel mogelijk gelijk of identiek te maken aan ieder ander kind:

CaspRutte, maakte het kind tot een echt persoon en bracht een BSN nummer, zodat zijn toekomst ( die van CaspRutte) zeker was (wel zou komende week nog even de BSN chip definitief blijvend onderhuids bij de achilles worden geplaatst (dit vanwege het gevaar dat het kind misschien anders kwijt kon raken, wat voor een overheid vervelend is). Een eigen kind dossier was al geopend voor dat CaspRutte op weg ging.

Bussechior regelde dat het kind zeer binnenkort in de overheids educatie terecht kwam, het moest toch maar zo snel mogelijk leren dat het niet uniek was en dat de overheid veel beter weet wat goed voor je is. Ongeacht dat haar Mysterie van Onderwijs de eigen zaakjes al lang niet op orde had. Om te zorgen dat ouders maar veel belasting zouden opbrengen waren er honderden kindercrèches met miljarden gesubsidieerd. Door die groei kon iedereen er aan de slag, ook pedofielen. Maar als er dan een gevonden werd (dankzij het buitenland) dan is dat weer een uitgelezen kans om de registratiekamer extra (Europese) macht te geven.

BalthaSam, gaf hem het recht op erfzonde, wat inhield dat het wurm zijn persoonlijke verplichting van de huidige staatsschuld, nu dus € 42.000, als schuld kreeg. Voor BalthaSam was dat nog lang niet genoeg, alleen al voor een Griekenland trok hij de schuld met € 3.000 pp op. Voor onze Tsjechen was dat geen probleem, die waren al failliet, ondanks de € 450 mio EU-subsidiefraude. Verder kwam deze solidariteitsprediker uitleggen dat toen in een democratisch referendum de EU grondwet was afgestemd, daar snel precies hetzelfde Verdrag van Lissabon voor in de plaats kwam. Dat daar in verankerd was dat er geen EU-noodfonds voor vals spelende landen mocht komen, was nog een detail dat wel even aangepast ging worden. Dat de Tsjechen deze uitleg over principes en harde afspraken niet begrepen, zal wel aan de taalachterstand gelegen hebben. Met wat extra subsidie zou dat ook weer snel opgelost zijn, zeker nu de ECB € 490 miljard aan de banken uitdeelde. En ook de vraag bleef hangen waarom onder het vage mom van solidariteit, er juist hele specifieke groepen, extra moesten betalen.

De naburige boer, die zijn melk vanwege de gesubsidieerde melkplas en weer een wijziging in de regels voor melkquota, mest en mineralenboekhouding toch niet meer kon verkopen, zorgde voor gezonde melk voor moeder en kind. En iedereen was in die tochtige schuur gelukkig en dacht na over het leven en de bureaucratie die hen na 17 punt 00 uur vrijdags, even een lang weekend niet, direct, lastig viel met formulieren, verplichte enquêtes, reglementen, leidraden, pseudowetgeving of wijzigingen op Nadere Regelgevingen. Zij het dat er wel enige twijfel was over de goede bedoelingen van de wijzen uit het westen.

En PLOTS scheen er een heldere ster door een gat in het dak en de gereguleerde CO2 laag en alle aanwezigen kregen dezelfde heldere ingeving: we leveren ons paspoort in en

We gaan met z’n allen naar Tsjechië !