In de natuurkunde is een krachtveld een beschrijving voor het verschijnsel dat iets controle kan uitoefenen op objecten buiten diens fysieke bereik. Wat een leger is voor een dictator en een agent voor de belastingdienst, is een elektrisch krachtveld voor een elektrische lading. Meestal neemt het krachtveld af in sterkte naarmate je verder bij de bron vandaan gaat. In de natuurkunde zijn vele krachtvelden bekend: zwaartekracht (met een massa in het middelpunt van het zwaartekracht veld), elektrische, magnetische en nucleaire krachtvelden.

Vrijspreker: Wat heeft dit alles met de controle van mensen te maken?

Opperdienaar: Bij elk krachtveld is er een manier om  die invloed uit te oefenen over de omgeving. Dat is bij de president of dictator niet anders. Die invloed neemt o.h.a. af met de afstand tot de dictator. Ik zou het veld waarmee deze invloed op de omgeving wordt uitgeoefend ook een naam willen geven. Er zijn denk ik 2 belangrijke velden:

Het morele krachtveld

Door controle te nemen over de definities van goed en slecht in het hoofd van de onderdaan, wordt de onderdaan gericht als ijzervijlsel in een magneetveld. Hij is compleet hulpeloos te controleren door de centrale heerscher die iets goed of slecht noemt. Magnetisme in ijzervijlsel kan worden vastgezet door het ijzer herhaaldelijk met een gelijk magneetveld te behandelen (propaganda) of door bij het afkoelen het magneetveld vast te laten ‘vriezen’ (schooling). Bij onderdanen kun je dit doen door tijdens hun vroege leven hun besef van goed gelijk te stellen aan gehoorzaam. Lenin zei al eens terecht:

“Geef me 4 jaren van onderwijs van kinderen en ik kan een zaadje zaaien dat nooit meer verwijderd kan worden.”

Dat betekent dat moraal in onderdanen kan worden vastgespijkerd, mits de hersenen nog flexibel zijn. Niet voor niets doen zowel kerk als staat verwoede pogingen om het onderwijs van kinderen onder controle te krijgen. Momenteel is dat in Nederland geregeld als bij het omroep bestel. Iedere groepering mag eigen indoctrinatie leveren, maar wel binnen de grenzen door de heerschers gesteld. Als het morele besef is vastgezet is het een koud kunstje de onderdanen via het morele krachtveld te controleren. Ze zullen alles doen om goed gevonden te worden door vadertje staat.

Het schuld krachtveld

De secundaire manier waarop verder onderdanen gecontroleerd worden is schuld, maar dit gaat al uit dat de morele regel bestaat dat tegenover schuld boete en restitutie staan. Als je een onderdaan zich schuldig kan laten voelen, kun je tegen betaling dat vervelende gevoel bij hem wegnemen. Dat was de oude religieuze manier van werken, maar moderne seculiere heerschers hebben daar met centrale banken een veel krachtiger schuldveld bijgeplaatst.

Alle geld in onze samenleving is ontstaan uit schuld. Centrale banken creeren geld uit het niets, zoals anti materie en materie uit het niets ontstaan. Met het tempo van die schuld/geld creatie zijn onderdanen prima te besturen. Central banken splitsen ‘het niets’ als het ware op in een stapel geld en een stapel schuld. Beiden verdwijnen als de schuld wordt afbetaald. Het bijzondere is dat deze bankiers ook bepaald hebben dat er meer terugbetaald moet worden dan de oorspronkelijke schuld (rente). Dit leidt tot een tekort en gegarandeerde failliessementen bij sommige leners als de hoeveelheid schuld en geld niet steeds sneller toenemen.

Net zoals de kracht enorm is waarmee materie en antimaterie elkaar opzoeken of een hoge en lage luchtdrukgebied, is het krachtveld dat schuld en geld (aflossing) naar elkaar toe brengt ook heel sterk. Het schuldveld is een deflatoir veld en zorgt dat prijzen dalen, omdat er continu geld verdwijnt bij het aflossen van schulden. Net zoals wind zorgt dat hoge en lage luchtdrukgebieden verdwijnen. Minder geld betekent lagere prijzen.
Momenteel is er een enorme schuldenberg en een enorme geldberg over de hele wereld. Het is alsof er vele super hog luchtdrukgebieden en vele super laag luchtdrukgebieden zijn. Velen verwachten dan ook een enorme wind van aflossing en deflatie. De vraag is echter of de aflossing wel gaat plaatsvinden. Het blijkt dat vele entiteiten schulden zijn aangegaan zie ze nooit van plan zijn af te lossen.

Vrijspreker: De vraag is of het schuld krachtveld sterk genoeg is, of dat het instort.

Opperdienaar: Wij heerschers zullen zolang mogelijk blijven volhouden dat er ooit aflossing moet komen voor onderdanen, terwijl wij dat zelf zolang mogelijk als een belofte voor ons uitschuiven en het onszelf dan kwijtschelden. De centrale vraag is hoe lang de onderdaan blijft ploeteren om zijn schulden af te betalen, terwijl steeds duidelijker wordt dat wij ze onszelf kwijtschelden.

3 REACTIES

 1. ” De centrale vraag is hoe lang de onderdaan blijft ploeteren om zijn schulden af te betalen, terwijl steeds duidelijker wordt dat wij ze onszelf kwijtschelden.”

  De onderdaan zou eerst moeten door krijgen dat hij in een “moreel” krachtveld leeft dat in werkelijkheid immoreel is.
  Dat is het moeilijkste te leren door misvormde hersens.

  Daarna is het gemakkelijker het schuld krachtveld te begrijpen en er tegenin te gaan.

  De grote vraag is dan nu WAT de mensen die het al begrijpen nu kunnen DOEN?
  En hoe komen ze zo ver dat ze het dan ook gaan doen?

  Philosoof G&R Eigenwijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:

  Iets komt in beweging als daar een reden toe is.
  En als het in beweging komt, hangt het van de omstandig heden af in welke richting het zal gaan.
  Als er dus geen beweging is, is er nog niet aan de voorwaarde om in beweging te komen voldaan.

  Het ziet er naar alle waarschijnlijkheid naar uit, dat het verschil tussen het zijn en het moeten worden, niet voldoende is en of
  niet aanspreekt.
  Daar het zijn een voldongen feit is,ligt de oplossing in het veranderen, van wat het moet worden.

  Gevoelsmatig komen de veranderingen die worden na ge streeft
  dicht bij het humanisten gedachtegoed,dat meer uitgebreid
  aansluit bij wat mensen beweegt.

  Het is ook reeds meer ingevoerd in het maatschappelijk leven.
  Het is een levens visie, en wil geen politieke partij zijn.
  Maar oefent wel door zijn denkwijze, politieke druk uit
  binnen het maatschappelijk bestel.

  U kunt kiezen wat u wil, u krijgt wat zij u???

  Ik ga het niet nog eens uitleggen.

Comments are closed.