Als agrariërs schade ondervinden van beestjes of grotere dieren die hun gewassen aantasten, zou je zeggen: “Jammer, maar dat is uw ondernemersrisico”. Helaas is dit niet zo, want u, belastingbetaler, doet mee om dat risico af te dekken.

 

Want wat blijkt, na mijn vraag aan het Faunafonds waar zij hun geld vandaan halen als zij agrariërs (en ook fruittelers) geheel of gedeeltelijk schadeloos stellen? Zijn die ondernemers tegen betaling van contributie aangesloten bij het Faunafonds? Hebben zij daarvoor een verzekering afgesloten?

Neen. Zie onderstaande, cursief gedrukte, antwoord van het Faunafonds:

 

Geachte heer xxxxx,

het Faunafonds kan een tegemoetkoming in de schade verlenen indien deze met preventieve middelen en afschot niet voldoende te voorkomen/beperken is. Stap één is dus altijd de bestrijding van de schadeveroorzakers. Biedt dat onvoldoende soelaas en treedt er belangrijke schade op, dan kan een verzoekschrift bij het Faunafonds worden ingediend voor een tegemoetkoming in de schade. De bestrijding moet gedurende die periode gewoon doorgaan overigens. Nadat een verzoekschrift is ontvangen komt een taxateur van een door het Faunafonds aangewezen taxatiebureau de schade taxeren. Vaststellen van de uiteindelijke schade vindt kort voor de oogst plaats.

Verzoeken om een schadevergoeding worden overigens niet door medewerkers van de provincie onderzocht. Wel kan het zijn dat een provinciaal medewerker een bedrijfsbezoek aflegt indien een ontheffing voor afschot van een bepaalde schadeveroorzakende diersoort bij de provincie (al dan niet via een Faunabeheereenheid) wordt aangevraagd. De provincie kan als ontheffingverlenende instantie besluiten dat de situatie eerst bekeken moet worden zodat zij een juist afweging kunnen maken.

De pot waaruit de tegemoetkomingen van het Faunafonds worden betaald werd tot 2012 altijd gevuld door de landelijke overheid, via het ministerie van LNV (later EL&I). Nu, met de gemaakte afspraken over decentralisatie van de natuurtaken, staan de gezamenlijke provincies aan de lat voor de financiering. Langs welk van beide wegen ook, de tegemoetkomingen in de schade worden betaald van belastinggeld. 

Meer informatie over oa de financiele handel en wandel kunt u ook vinden in de jaarverslagen van het Faunafonds. Deze zijn te vinden op onze website, zie: http://www.faunafonds.nl/index.asp?p=186&t=Jaarverslagen.

Met vriendelijke groet,

Xxxx xxxxxxxx  

 

Wat vindt u hiervan? Kunnen de schades van ondernemers afgewimpeld worden op u?

 

Fijn weekeinde,

MMAP.

6 REACTIES

 1. Dit zijn ganzen die niet thuis horen in Nederland (uitheems). (eens een keer uitgezet voor de jacht)
  Afgelopen jaar drie schade’s ingediend bij het faunafonds en alle drie afgewezen. Een perceel had 69 vlaggetjes in plaats van 85 en een de papieren niet goed ingevuld, en een was door kraaien kaal gegeten dit dier mag je het hele jaar afschieten (naast een dorp mag dat niet) het verzoek was om dan daar geen tarwe te telen.
  Wat mij betreft afschaffen die zooi als het zo moet!
  Echter de trend is dat er seeds meer van die beesten komen en jagers mogen alleen schieten als dit gemeld is bij het faunafonds en provincie. Anders kan hij zijn acte kwijtraken.
  Je kan beter de uitkering weglaten en het hele jaar mogen jagen zonder papierrommel in te vullen.
  Probleem opgelost

 2. @Hub Jongen [2]:

  Ja een moeilijk vraag stuk, zeker als je tegen geweld bent.
  Het is wel allemaal democratie s besloten.
  Waarschijnlijk is het daar om zo moeilijk op te lossen.
  Vernieling van het gewas op je veldje is ook geweld.
  Daar mag je je tegen verzetten, des nood s, met geweld.
  Daar is weer democratie s over nagedacht.
  Dus moeten alle anderen mee betalen om een te veel aan geweld te voorkomen.

  Waarschijnlijk vindt de partij van de dieren, dat er ter compensatie,een mogelijkheid moet komen, om de dieren het gemis, van het wel aangeboden, maar niet als zodanig bedoelde voedsel te verstrekken
  Op een zodanige wijze, dat zij tijdens het nuttigen geen gevaar lopen, om te worden overvallen door kwaad willende, die hier mee de rust van een vredig samen zijn zouden kunnen verstoren.

  Vaak zijn dit lieden, die het allemaal anders zien.
  Om deze op afstand te houden zou het best, een peloton ME. gereed kunnen staan, dit om eventuele onrust te voorkomen.

  Dat het een en ander wel moet voldoen aan democratische wetgeving spreekt voor zich.
  De burgemeester die verantwoordelijk is voor zulk soort zaken, dient binnen zijn ams, gebied deze de zaak te begeleiden.

  Ook dienen er afwegingen te worden ge maakt, t.b.v. het
  kosten aspect.
  Dit zou eventueel af gezet kunnen worden tegen de kosten van het eenvoudig afknallen van de verantwoordelijke schadeveroorzakers.
  De partij van de dieren.

  Maar daar moet eerst democratie s over worden besloten!

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Philosoof G&R Eigenwijs [3]:
  Philosoof, als je wat wilt bereiken in de maatschappij is het nuttig om je filosofie te beperken tot Mensen die kunnen nadenken. (Ook al doen velen dat niet of te weinig, En die dingen kunnen kiezen en beïnvloeden.

  Het libertarisme streeft daarom naar een maatschappij waarin geen geweld begonnen wordt door mensen tegen andere mens(en)

  Zie doelstelling Vrijspreker:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  En met dit uitgangspunt kun je praktisch alle problemen vreedzaam opllossen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.

 4. Egoïstisch zijn en geen verantwoordelijkheid zorgt voor verloedering.

  Zag een Jong stelletje met een klein kindje wandelen en dat gaf een warm gevoel. Maar gelijk gingen mijn gedachten even naar de werkelijkheid wat te vaak voorkomt, de ouders gaan scheiden, rechtszaken om de kinderen en geld en juist daardoor vallen kinderen tussen wal en schip. De ouders nemen kinderen, en als het samenleven om welke redenen dan uiteenvalt dan is vaak hun verantwoordelijkheid ook zoek, en dat is ontstaan doordat de maatschappij en de mensen egoïstisch geworden zijn , en enkel “ ik “ telt nog en de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op de maatschappij.! De kinderen zijn zoekende en dat kan uitmonden op eenzaamheid en verlaten voelen, waardoor hun functioneren in de samenleving storend kan worden of erger dat ze in het verkeerde circuit terecht komen.

  Gelukkig gaat het vaak goed maar ik moest even denken aan al die kinderen die ongelukkig zijn door een besluit van ouders die hun eigen belang boven dat van de kinderen stellen en de maatschappij mede daardoor verloedert.

 5. @Hub Jongen [4]:

  Ach, het was even met een kanon op een mug schieten.

  Ik voor mij kan de vrijsprekers stelling over vrede en vrijheid
  wel wel onder schrijven, echter de mogelijkheid van invoeren
  lijkt mij beperkt i.v.m. reeds aanwezige regelgeving.

  Het wakker schudden van de duttende mede burger is helaas
  een noodzakelijk kwaad, anders raken we helemaal onder gesneeuwd en we zijn al bijna, democratie s politiek dood ge maakt.

  mvg.g&r.

Comments are closed.