Het gewoonlijk uitstekende programma ‘keuringsdienst van waarden’ heeft zich in de uitzending van donderdagavond behoorlijk vergaloppeerd. Onderwerp van de uitzending was de luieractie van Pampers: ‘één pak Luiers, één vaccin’. De actie maakt gewag van het redden van 100 miljoen vrouwen en baby’s in de derde wereld door hen een tetanus vaccin te geven die betaald wordt door Pampers.

 

Zoals gebruikelijk in dit programma wordt het waarheidsgehalte van de claim van de fabrikant gecontroleerd. In Ethiopië komt een hulpverlener van Unicef in beeld die de verslaggever van de KVW voorgaat naar een opslagplaats van vaccins. Ze worden gevolgd door een optocht van lokale ‘officials’ van onduidelijk allooi. De verslaggever van de KVW vraagt nog: ‘controleren ze ons of zijn ze gewoon geïnteresseerd?’ De Unicef hulpverleenster verzekert hem dat het pure interesse is. Op de vraag of Pampers verantwoordelijk is voor de inentingsactie bevestigd ze dat een kwart van de vaccins betaald is door Pampers. Vervolgens vraagt de verslaggever of er dan door Pampers 100 miljoen kinderen en vrouwen worden ingeënt. De Unicef hulpverleenster begint te stamelen en stottert dat ze daar niet op mag reageren. De verslaggever vraagt door: ’waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan?’ De Unicef hulpverleenster herpakt zich: ‘nou, hier zijn 400.000 vaccins, welke claims het hoofdkantoor afgeeft weet ik niet’.

In een interview met een hoge pief van Procter and Gamble, de fabrikant van Pampers, wordt door de verslaggever geopperd dat hij Pampers gaat voordragen voor de Nobelprijs voor de vrede. De hoge pief reageert ‘ik denk niet dat we hem zullen krijgen’, waarop de verslaggever zonder een spoortje ironie zegt, ‘maar u verdient hem wel!’  Zo gezegd zo gedaan, maar door het Noorse Nobelprijs comité wordt de voordracht afgewezen omdat de KVW niet bevoegd is een voordracht te doen. Daarop gaan ze naar een hoogleraar wijsbegeerte die blijkbaar wel een voordracht voor de Nobelprijs voor de Vrede door Pampers mag doen. Zij rekent voor dat het ‘offer’ dat Pampers brengt om de inentingen te financieren veel te klein is om een voordracht te rechtvaardigen. Als je huismerkluiers koopt en het geld dat je uitspaart direct overmaakt naar Unicef kan je veel meer vaccins kopen is haar redenering.

Het programma vervolgt met een interview met Jan Pronk die als expert op het gebied van ontwikkelingshulp te boek staat en aan hem wordt een pak Pampers getoond waarop de reclame uiting: ‘één pak Pampers, één vaccin’ staat en hem wordt gevraagd wat hij van de actie vind. Volgens Pronk is het inenten van vrouwen en kinderen tegen tetanus een ‘sociale overheidstaak’ die nu door het bedrijfsleven is opgepakt, maar feitelijk bij de overheid thuis hoort.  ‘Je laat toch ook niet de gezondheidszorg in Nederland afhangen van de verkoop van bier. Waarom daar dan wel?’ Dat Pampers munt probeert te slaan uit deze actie wordt door hem als ‘pervers’ bestempeld.

Het mag duidelijk zijn dat de KVW de Luieractie van Pampers de grond in boort zoals ze dat met zoveel andere claims doet die fabrikanten van producten niet waar kunnen maken. Ik heb daar geen problemen mee. Echter de manier waarop is zo hypocriet en vooringenomen dat ik daarover niet kan zwijgen.

Om te beginnen de claim van 100 miljoen is schromelijk overdreven, dat is juist. Maar hoe transparant zijn de boekhoudingen van internationale hulpverleningsinstanties überhaupt? Waarom zoemt de KVW in op de discutabele claims van Pampers terwijl de gehele internationale hulpverleningssector wel een nader onderzoek kan gebruiken. Hoe zat het ook alweer met Unicef? Waarom wordt er door KVW niet wat kritischer naar die organisatie gekeken. Was deze organisatie niet al eens eerder in opspraak gekomen omdat er zo verschrikkelijk veel geld aan de strijkstok blijft hangen?[1] Is het niet, om met de woorden van Jan Pronk te spreken, pervers dat KVW wel fijntjes laat uitrekenen hoeveel vaccins je kunt kopen met het geld dat je bespaart als je een pak huismerk luiers koopt en niet berekent dat je met het geldt dat aan twee(!) Unicef officials wordt verspild je bijna 10 miljoen vaccins kunt kopen?

Is het niet pervers dat de KVW een mogelijk Nobelprijs voor de vrede voor Pampers belachelijk maakt omdat Pampers niet ten kosten van zichzelf een goed doel najaagt, terwijl Al Gore een Nobelprijs voor de vrede krijgt voor ‘het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan.’? Al Gore, die schatrijk is geworden door het in de wereld slingeren van zijn globalwarming verhaal. Welke offers heeft Al Gore gebracht? Heeft hij ten koste van zichzelf de wereld vrediger gemaakt?

Het is natuurlijk echt pervers dat internationale hulporganisaties bakken vol smeergeld betalen aan lokale warlords die juist de veroorzakers zijn van de honger en ellende in het gebied. Het is natuurlijk echt pervers dat de KVW niet kritischer is op de rol van Unicef in Afrika, en niet uitzoekt of die optocht van lokale officials niet een afvaardiging is van een lokale crimineel die door Unicef is omgekocht.

Het is natuurlijk echt pervers dat Jan Pronk het lef heeft om de actie van Pampers pervers te noemen, terwijl hij donders goed weet dat zijn zielsverwant en partijgenoot Evelien Herfkens als speciaal afgezand armoede bestrijding binnen de verenigde Naties $280.000,- aan illegale huursubsidie ontving. Het is natuurlijk echt pervers dat je daar meer dan 5 miljoen vaccins voor kan kopen. Het is natuurlijk echt pervers dat burgers zoals ik, die niet willen meebetalen aan dergelijke perverse praktijken, via de belasting gedwongen worden om die praktijken te financieren, omdat mensen als Jan Pronk ontwikkelingshulp een ‘sociale overheidstaak’ achten.

En tot slot nog dit: ook in Nederland is de gezondheidszorg afhankelijk van de verkoop van bier. De inkomsten uit accijns in 2011 bedroeg meer dan 11 miljard, waarvan 1 miljard alcoholaccijns. Ik ga maar niet uitrekenen hoeveel vaccins je daarvoor kunt kopen of hoeveel appartementen in New York je daarmee kunt huren of hoeveel Afrikaanse warlords je daarmee kunt omkopen.

Ingezonden door Frans Wijgergangs
————————————————

4 REACTIES

  1. De hulpverleningsindustrie zal er altijd voor zorgen dat er mensen zijn die hulp nodig hebben .. de bestaande hulbehoevenden blijven ook in de toekomst hulpbehoevend en zullen iig door de grote organisaties nooit zelfredzaam gemaakt worden, anders komen de riante salarissen van de goedmensen in gevaar!

  2. We moeten ons niet af laten leiden van de hoofdzaken.
    Dit is nu precies waar de politieke rakkers, de ruimte scheppen om
    te doen wat zij als nuttig zien.

Comments are closed.