Als er een politicus is die consequent voor vrijheid en de grondwet strijdt, danRon Paul 2007 is dat Ron Paul. Door zijn heldere en eerlijke betogen en zijn enthousiaste mediaoptreden weet hij velen te inspireren. In de afgelopen jaren zijn veel mensen via Ron Paul tot een nieuw – libertarisch – inzicht gekomen. Vandaar dat ik aan het eind van 2012 Ron Paul wil uitroepen tot man van het afgelopen decennium. 

Dat Ron Paul rond 1971 de politiek terechtkwam, is eerder toeval dan planning. ‘Het was de algemene ontwikkeling rond vrije markt economie, individuele vrijheid en de buitenlandse politiek. Mijn diepe overtuiging was dat we de verkeerde kant op gingen en ik wilde daar wat aan doen.’ Na zichzelf kandidaat gesteld te hebben, belandde hij tot zijn eigen verbazing in het Congres.

Als afgevaardigde voor de staat Texas bracht hij daar drie perioden door. Eerst van 1976-1977, dan van 1979 – 1985 en tenslotte van 1997 tot zijn recente pensioen op een leeftijd van 77 jaar. In 1988 deed hij zijn eerste gooi naar het presidentschap via de Libertarian Party om het via de Republikeinse Partij in zowel 2008 als 2012 opnieuw te proberen. Dit jaar verzamelde hij 190 kiesmannen, zijn beste resultaat ooit.

Zijn meest bekende bijnaam is Dr. No. Dit vanwege zijn rotsvaste vrijheidsideaal waarmee hij altijd tegen wetten stemt die tegen de Constitutie ingaan. Op zijn website beschrijft hij zijn positie als volgt: ‘ik stem nooit voor wetgeving tenzij de voorgestelde maatregel nadrukkelijk geautoriseerd is door de grondwet.’

Ron Paul’s heldere ideeën over een solide geldsysteem, privacy, beperkte overheid, vrijheid en verantwoordelijkheid en afschaffing van de FED maken hem ongekend populair bij vrijheidslievend jong en oud. Omdat hij zijn hele leven lang zijn principes nooit heeft verloochend, is hij een uitzonderlijk voorbeeld van politieke integriteit.

Al in 1987 herkende hij de voortekenen toen hij als reden voor zijn presidentskandidatuur opgaf: ‘Ik wil mij afzetten tegen de politiek die ons opscheept met nooit eerder vertoonde tekorten, grote monetaire inflatie, onverantwoordelijke militaire uitgaven, irrationele en ongrondwettelijke buitenlandse politiek, schimmig internationaal bankieren en de aanval op onze persoonlijke vrijheden en privacy.’  Nu – 25 jaar later – zijn bij velen de ogen pas  geopend voor wat Ron Paul destijds al zag.

Hij is ook de auteur van zes boeken. ”The Case for Gold” (1982), “A Foreign Policy of Freedom” (2007), “The Revolution: A Manifesto” (2008), “Pillars of Prosperity” (2008), “End The Fed” (2009) en “Liberty Defined” (2011).

Ron Paul trok tijdens zijn campagne grote groepen belangstellenden en fans. Groter dan die van zijn concurrenten – inclusief Barack Obama – en specifiek onder studenten. Hij ziet deze beweging zeker flink groter groeien. ‘Absoluut. Ik denk dat (het verzet) pas begonnen is. Want ik zie tieners in mijn kantoor komen die mij vertellen dat ze (econoom Murray) Rothbard lezen. Ik vraag dan; hoe oud ben je ? En ze zeggen ’14’. Ik zeg dan; je bent veel verder dan toen ik zo oud was !’

Ron Paul neemt een specifieke positie in ten opzichte van de Federal Reserve. Hij zegt dat Democraten en Republikeinen virtueel gelijk aan elkaar zijn als het op de FED, buitenlandse politiek en monetaire politiek aankomt. Zijn End the Fed campagne gaat gewoon door. ‘Alle centrale banken worden nu aangevallen vanwege het bankroet van de westerse wereld. De FED zal uiteindelijk zichzelf vernietigen.’  Hij ziet de overeenkomst met de ineenstorting van de Sovjet Unie want beide systemen ‘leven boven hun stand’. Een audit van de FED ziet hij als fantastisch. ‘Dat zou de ineenstorting versnellen want iedereen realiseert zich dan de gevolgen van de bailouts en waar het geld naar toe gegaan is.’

De kritische massa van de Amerikaanse bevolking lijkt echter achter Obama en de MSM aan te blijven hobbelen. ‘Ze zullen alleen overtuigd worden als hun overheid niet meer kan leveren. Dat is erg belangrijk. Om het falen van het transfersysteem te zien.’

Het omslagpunt ziet Ron Paul binnen 4 jaar komen. Dat wordt een grote crisis in de aandelen-, dollar en derivatenmarkt. De wereldmarkten zullen de dollar gaan dumpen waarna het systeem implodeert.

Ron Paul ziet de VS meer en meer in een politiestaat veranderen. Waarin de overheid als Big Brother de burgers in de gaten houdt met drones, e-mail- en telefoontaps en airport body image scanners. Militairen die burgers arresteren en eindeloos in geheime gevangenissen houden. Er zijn nu al duizenden drones die Amerikanen bespioneren en dit is alleen maar het begin. Als een mogelijke oplossing ziet hij een technologie met electronische golven om die dingen onschadelijk te maken zodra ze over je huis vliegen. Dat is een geweldloze verdediging tegen drones.

Vrijheid is zijn favoriete onderwerp en dat ziet hij ook bedreigd door een komende ‘wereldregering’, een hoofdagendapunt van de (Amerikaanse) elites. ‘Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling als er minder controle door de mensen is dan ooit tevoren. Als je gelooft in individuele vrijheid dan kan je niet in een wereldregering geloven. Zo voert de VS oorlog onder een VN vlag of NAVO resolutie. Het IMF reguleert de Amerikaanse monetaire politiek en dit zijn allemaal stappen richting een wereldregering. Manipulatie door overheden vindt hij zeer realistisch. ‘Ik denk dat ze false flag operaties in het verleden gebruikt hebben en nog steeds uitvoeren. Zo goed als alle overheden liegen tegen hun mensen.’

Ron Paul’s mening over de schietpartij in Connecticut: ‘Vorig jaar introduceerde ik een voorstel om het concept van wapenvrije zones af te schaffen. Want alle slachtpartijen vinden plaats in wapenvrije zones. Daar zou ik mee starten in plaats van mensen hun wapens af te nemen. Ik denk dat het Second Amendment gerespecteerd en beschermd moet worden. Op diezelfde dag werden er ongeveer 95 mensen gedood door autoongelukken maar je hoort niemand zeggen: ‘Oh, ik denk dat we de auto af moeten schaffen.’

‘We zijn al in het fiscale ravijn’ zegt hij. ‘Maar dat betekent niet dat we er niet uit kunnen klimmen. Ik geloof dat er een ineenstorting van recht en orde en het economische systeem komt. De vraag is of de Amerikanen daardoor meer overheid tolereren en meer totalitarisme.’

‘Het was nooit mijn idee om onrust op de campussen te starten. Het gebeurde gewoon. Het leek hoe vaker ik naar de universiteiten ging, hoe groter de menigten werden. Dat was erg bemoedigend ! We praten over een revolutie die nu ook doorgaat…net zolang totdat de nieuwe generaties de gewenste veranderingen brengen.’

‘De Verenigde Staten kunnen een gigantisch Zwitserland zijn. Waar we enorme vrije markten, burgervrijheden, welvaart en betrouwbaar geld hebben plus een grotere invloed op de wereld dan we nu hebben. De VS als een lichtend voorbeeld op puur vrijwillige basis.

De oplossing voor deze ellende is dat we moeten begrijpen en geloven in persoonlijke vrijheid. Onze levens en onze vrijheden komen van onze Schepper – en niet van de overheid – en het doel van de overheid moet zijn om die vrijheden te beschermen.  Het vervolg hierop is particulier bezit en degelijk economisch beleid, ofwel betrouwbaar geld. Daarbij komt de basismoraal: anderen geen dingen aandoen die je zelf ook niet wilt. Dat wil zeggen anderen niet je wil opleggen of dat nu op het persoonlijke,nationale of internationale vlak is. Dat is voor mij één van de meest belangrijkste zaken in het leven.’

 

13 REACTIES

 1. Strijden voor vrijheid en de grondwet zijn zaken die niet met elkaar zijn te verenigen. Een grondwet is per definitie strijdig met het begrip vrijheid. Je kunt niet vrij zijn en tegelijkertijd gedwongen worden om je aan een of andere wet te houden. Als politici het over vrijheid hebben dan betekent dat vrijheid voor zover de door hun opgelegde wetten dat toelaten.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ron Paul, man van het decennium
  Ja, ik zou ook niemand weten die de titel meer verdient.
  Vaclac Klaus uit Tsjechië zou ook hoog uitkomen.

  De omschrijving hierboven geeft ook duidelijk weer hoe de ontwikkeling in Nederland is. Dat loopt duidelijk parallel met de USA. met uiteraard wat nuances.
  Ook de EU zal te pletter lopen.

 3. @Patrick [1]:

  ” Je kunt niet vrij zijn en tegelijkertijd gedwongen worden om je aan een of andere wet te houden.”

  Wat is dan je definitie van “Vrij zijn”?
  De “libertarische ” is: “vrij van geweld of dwang van andere mensen”
  En als je met andere mensen te maken hebt, zul je deze regel toch met elkaar moeten afspreken Ook zul je je tegen spelbrekers moeten kunnen verzetten of verdedigen.

  Als je die afspraken vastlegt, heb je wetten.
  Zelfs thuis: diner is om 6 uur en als !je te laat bent, heb je pech gehad

  Patrick [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:
  Er is een groot verschil tussen iets vrijwillig met elkaar afspreken en een meerderheid die de minderheid verplicht zich te houden aan een door die meerderheid vastgestelde wet. Het idee dat je iets met elkaar moet afspreken is strijdig met het begrip vrijheid. Vrijheid houdt in dat je ook kunt besluiten om niets af te spreken. En iemand die niets heeft afgesproken, hoeft zich dus ook niet aan die niet bestaande afspraken te houden.

  Rode Baron [6] reageerde op deze reactie.
  Rode Baron [6] reageerde op deze reactie.
  Rode Baron [6] reageerde op deze reactie.
  Ze Red Berron [6] reageerde op deze reactie.
  Santa [6] reageerde op deze reactie.
  Hash voor Cash Henkie [6] reageerde op deze reactie.

 5. Volgende poging.

  @Eric [5]:

  Wat xyz-land nodig heeft zijn mensen die het non-agressie principe in daad en woord uitvoeren en daarmede het goede voorbeeld geven.

  @Patrick [4]:

  “iemand die niets heeft afgesproken, hoeft zich dus ook niet aan die niet bestaande afspraken te houden.”

  En dient de eventuele negatieve gevolgen daarvan te aanvaarden.

  Patrick [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Patrick [7]:

  Laten we zeggen dat we geen afspraken hebben. Jij vraagt niet of je bij mij in huis mag komen, maar je doet het gewoon. Niks aan de hand volgens jou, als ik je goed begrip. Je pakt ook gewoon even wat spullen, want daar zijn volgens jou ook geen afspraken over. Ik vind dat het mijn huis en mijn spullen zijn. Ik geef jou een hengst voor je knar dat het je duizelt, en schiet je ook nog even een pijl door je oog met een kruisboog.

  Dat zijn de gevolgen van de overeenkomst die je niet had. En die hoef je uiteraard niet te aanvaarden, maar ik geef je op een briefje dat je er last van hebt, mocht je het na kunnen vertellen..

  Patrick [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Patrick [9]:

  Je poneert een aantal stellingen vanuit jezelf waar een ander het niet per se mee eens hoeft te zijn. Dat zou voor iemand een aanleiding kunnen zijn om zoals jezelf al zei de vrijheid te nemen om geen afspraken te maken.

  “Het is zo dat puntje puntje” – altijd leuk.

  “Het is zelfs zo dat ik, op het moment dat ik jouw eigendom betreed, een overeenkomst met jou aanga.”

  Is dat zo ?
  Is dat werkelijk zo ?
  Says who ?
  Waarop baseer je die regel ?
  (Hoe) kun je weten of ik het daar op vrijwillige basis mee eens ben ?
  Kun je je voorstellen dat ik het niet eens ben met jouw regel, en er dus geen overeenkomst is, en ik je tóch een knal voor je kop verkoop omdat je ongevraagd in mijn huis komt, waardoor je de gevolgen van een niet bestaande afspraak te verwerken krijgt ?

  Patrick [11] reageerde op deze reactie.
  Hash voor Cash Henkie [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Hash voor Cash Henkie [10]:
  Jij hebt de overeenkomst zelf vastgesteld. Jij bent immers degene die consequenties verbindt aan het ongewenst betreden van jouw huis. Er is niemand die jou dwingt om maatregelen te nemen tegen ongewenst bezoek. Dat is jouw vrije keuze. Tegelijkertijd accepteert de ongewenste persoon op het moment dat hij jouw eigendom betreedt de overeenkomst. Er is dus sprake van een afspraak, ook al staat deze niet zwart op wit.

  Hash voor Cash Henkie [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Patrick [11]:

  Welnee, dat is geen overeenkomst.

  Volgens Van Dale:
  over·een·komst (de; v; meervoud: overeenkomsten)
  1gelijkheid, overeenstemming
  2afspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden; contract, verdrag

  Ik neem aan dat je “voorwaarden” of “condities” bedoelt op basis waarvan iemand mijn huis mag betreden. En daar hoeft degene die mijn huis betreedt het niet mee eens te zijn, al was het maar omdat hij andere opvattingen over “eigendom” kan hebben bijvoorbeeld. En in dat geval is er geen sprake van een overeenkomst.

  Mijn vragen van @[10] staan nog open.

  Patrick [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Hash voor Cash Henkie [12]:
  Op het moment dat je iemands eigendom betreedt, accepteer je de daar geldende regels. Je accepteert dat als je daar niet welkom bent, je wordt verwijderd. Dat is de overeenkomst die je sluit. Uiteraard ga ik hierbij uit van een libertarisch kader, waarin eigendom wordt erkend. Zonder dat kader zou eigendom niet bestaan. In die zin kun je zeggen dat er reeds afspraken gelden, nl. de uitgangspunten van het libertarisme.

Comments are closed.