Revue is tegenwoordig een ietwat achterhaalde vorm van massa-amusement die hoogtij vierde vanaf eind 19de eeuw tot ergens eind jaren 70 van de 20ste eeuw.
Revue was een avondvullend theaterprogramma met dans, zang en komische sketches, meestal rondom een komiek met aangever zoals bijvoorbeeld André van Duin met Frans van Dusschoten, Piet Bambergen met René van Vooren als The Mounties en vooral Willy Walden met Piet Muijselaar met hun Snip & Snap Revue.

In de Snip & Snap Revue (1937 tot 1977) traden Walden en Muijselaar op als de dames Snip & Snap en dat werd kennelijk als zodanig komisch ervaren dat ze het er 40 jaar mee konden doen.

Nu liep ik van de week terug van de LIDL in winkelcentrum Het Hoekstuk hier in Heiloo en viel mijn oog op een aanplakbiljet met daarop de aankondiging van de opvoering van de productie “Snip & Snap: Ja, dit is Revue”  waarin “jonge talenten en gerenommeerde acteurs” een ouderwets avondje revue brengen met dans, zang en sketches uit de originele Snip & Snap revues.

Twee als vrouw verklede acteurs die twee komieken imiteren die zich als vrouw hebben verkleed  dus.

Erg armoedig dit, zou je zo denken, om met  behoud van kunstsubsidie van de staat allerlei succesnummers die zich in de loop van 40 jaar in de vrije markt hebben bewezen klakkeloos te kopiëren .

De echte Snip & Snap hadden geen kunstsubsidie nodig en konden 40 jaar lang hun eigen broek ophouden.

 

 

 

1 REACTIE

  1. Hear hear, applaus.

    U heeft volkomen gelijk, subsidie op kunst in welke vorm dan ook zou per onmiddellijk moeten worden afgeschaft evenals subsidie op dure koopwoningen en dure jachten maar ook subsidies op het in leven houden van complete bedrijfstakken zoals de land en tuinbouw, de vleesindustrie en wat dan ook, dan de subsidies die bestemd zijn voor ontwikkelingshulp en militaire steun aan bezette gebieden.

    Was ik nog wat vergeten ? Oh ja, de subsidies die dmv absurd hoge lonen worden uitbetaald aan woningcorporaties, onderwijs, ministersalarissen, gemeenteambtenaren, CEO’s van bedrijven die in de eerste levensbehoefte handelen (voedingsindustrie) ach en dan natuurlijk niet te vergeten de oliemaatschappijen en gasbedrijven die dankzij extra subsidies schone energie mogen tegenhouden ipv juist het te bevorderen en last but not least zorgverzekeraars.

    Lijstje compleet ? of vergeet ik er nog een paar ?

    Als we daar morgen mee zouden starten en dat stoppen zou overmorgen de belasting met meer dan de helft omlaag kunnen, kijk dát is nou een echte winst.

Comments are closed.