vuurwerkNa de successen van de diverse verboden (drooglegging VS, war on drugs, rookverbod horeca, vuurwapens in NL, paddo verbod, en de levensgevaarlijke gloeilamp) is het vuurwerk de volgende vrijheid die in de vuurlinie ligt. Een paar jaar geleden is een petitie gestart waarin gesteld werd:

1. Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken bij het afsteken van vuurwerk, met vaak zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder toeschouwers of voorbijgangers.

2. Het massaal afsteken van vuurwerk leidt tot giftige smogvorming in de stedelijke gebieden. Dat is schadelijk voor de gezondheid en kan voor risicogroepen zelfs levensverkortend zijn.

3. We hebben het nieuwe jaar ingeluid met 200.000.000 knallen. De geluidsoverlast is enorm. Gedurende de hele oudejaarsdag en vaak ook al in de dagen daarvoor, waan je je in een oorlogsgebied. Dieren raken gestresst en ook veel mensen voelen zich er niet prettig bij.

4. Vuurwerk beperkt mensen in hun bewegingsvrijheid. Ruim dertig procent durft tijdens de jaarwisseling de straat niet op. Mensen met luchtwegproblemen zijn vanwege de gezondheidsrisico’s gedwongen binnen te blijven.

5. In 2008 werd voor 65 miljoen euro aan consumentenvuurwerk gekocht. Dat is veel, maar de maatschappelijke kosten als gevolg van het afsteken van vuurwerk zijn nog veel hoger (naar schatting zo’n 300 tot 500 miljoen euro). Het gaat dan onder andere om de kosten voor het opruimen van het afval, voor de milieuschade, voor gezondheidszorg, voor het verlies van arbeidsproductiviteit door letsel en psychische schade, de kosten voor schade aan auto’s, huizen en bushokjes en de kosten voor de inzet van brandweer, politie en ambulances.

De oplossing voor het probleem is niet een vuurwerkloze jaarwisseling, maar wel een forse beperking van het vuurwerkgebruik. Wij pleiten ervoor om het afsteken van vuurwerk alleen nog toe te staan aan professionals die een show verzorgen voor een groot publiek. Net zoals dat in de meeste andere landen is geregeld. Je voorkomt daarmee jaarlijks duizenden vuurwerkslachtoffers en je maakt het gezonder en prettiger om met oud en nieuw de straat op te gaan.

Wij willen dat gemeenten centrale vuurwerkshows organiseren ter vervanging van het vuurwerk dat ieder voor zich afsteekt. Van de landelijke overheid vragen we een verbod op het afsteken van vuurwerk door niet-professionals. en verzoeken het afsteken van vuurwerk bij oud en nieuw voortaan alleen toe te staan aan professionals die een vergunning hebben voor een vuurwerkshow.

—– einde tekst petitie uit 2009

vuurwerk

Onderzoeksbureau no ties onderzocht dit jaar de steun voor een vuurwerkverbod voor particulieren

Op de vraag ‘bent u voor een verbod op vuurwerk voor particulieren?’ antwoordde 64 procent bevestigend, 33 procent is het daar niet mee eens. Van de voorstanders van een vuurwerkverbod wil tweederde dat er dan wel professionele vuurwerkshows worden georganiseerd. Opvallend is dat er bij de kiezers van alle partijen een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. GroenLinks scoort met 78 procent voorstanders het hoogst, regeringspartijen CDA en VVD scoren het laagst, maar ook daar is er met 57 procent een ruime meerderheid voor een verbod.

SGP, Dierenpoespartij, Groen Links en 50 Plus zijn al over de brug en pleiten voor een verbod op het door consumenten afsteken van vuurwerk door burgers.

vuurwerk2

Veel mensen vinden het leuk om vuurwerk af te steken en lopen daarbij een zeker risico. Veel mensen vinden het leuk te kijken naar dit vuurwerk en lopen daarbij ook een zeker risico. Dit is onze democratisch gezinde bestuurders een doorn in het oog. De burger dient te leren dat alle heil van de staat komt. Prive geneugten moeten zoveel mogelijk worden verboden.

Of zie ik dit fout en dient er wetgeving te komen die vuurwerk niet alleen aan professionals overlaat (na het geweldsmonopolie ook een vuurwerkmonopolie voor de staat), maar ook het vuurwerk aan de staat overlaat en sterker nog, dit tot een klimaat neutrale activiteit bevordert? En emissie eisen stelt aan vuurwerk (geen zware metalen verbindingen meer de lucht in schieten dus geen mooie kleuren meer?). Moet niet alle vuurwerk binnen 12 maanden bio degradable zijn zodat eventueel niet opgeruimde vuurwerk resten vanzelf vergaan? Moet er geen opslag komen op de kosten van vuurwerk voor een vuurwerkslachtofferfonds? Wat is hier wijsheid?

47 REACTIES

 1. @arvr [24]:

  “wat als de geluidsoverlast woorden zijn?”

  Dat hangt van het eigendomsrecht af.

  Wil je zomers van de rust van je eigen tuin genieten en zitten je buren achter de heg hard te praten of te BBQen dan bevindt ieder zich op zijn eigen grond en mag hij doen wat hij wil, echter zonder inbreuk te maken op het eigendomsrecht van anderen. Het geluid c.q. de BBQ-lucht van de buren is een (ongewilde) fysieke aantasting van je eigen lichaam, vergelijkbaar met een (ongewilde) fysieke aanraking. Je hebt het recht van de buren te eisen dat zij maatregelen nemen waardoor die aantasting ophoudt.

  Als de klager zich niet op eigen grond bevindt maar op de grond van iemand anders dan gelden de regels van de grondeigenaar. Als je bijv. op een feestje bent en een andere gast beledigt je dan kan je zelf vertrekken of je kan de eigenaar vragen de schofferende gast te verwijderen. Uiteindelijk beslist de eigenaar wat er gebeurt.

  “als je vrijheid wil nemen je ook vrijheid moet geven. Dat betekent dat je ook soms verdraagzaam moet zijn voor dingen die je niet aanstaan”

  Dat mag in de praktijk vaak zo zijn, maar in principe MOET een individu helemaal niets. De essentie van een vrije samenleving is nu juist, dat een individu het recht heeft IEDERE inbreuk op zijn eigendomsrecht (groot, klein, negatief, neutraal of zelfs positief) af te wijzen. De mening van andere mensen over de ernst van die inbreuk doet helemaal niet ter zake.

  Als dit er toe leidt dat men de klager een muggenzifter vindt en men hem voortaan boycot dan is dat het goed recht van andere mensen. Maar als de klager desondanks op zijn standpunt blijft staan zal niets en niemand hem hiervan kunnen en mogen (!) afbrengen.

  In de praktijk ontstaat er altijd een marktevenwicht omdat de schadeclaims van de klager zullen worden gecompenseerd door de mensen die dat geld er wel voor over hebben om te doen wat zij graag doen.

 2. Toch blijf ik me afvragen of legaal vuurwerk wel libertarisch is. Er wordt dan beweerd, dat mensen verdraagzaam moeten zijn. Maar er is zoveel ergernis over vuurwerk. Het feit alleen al dat zoveel mensen het willen verbieden. Natuurlijk kun je een MEERDERHEID van het volk wel mierenneuker gaan noemen. Maar het is een MEERDERHEID die libertarisch gezien ook nog het NAP aan zijn kant heeft.

  Persoonlijk zie ik het ook als gezeur. Maar een meerderheid denkt daar anders over. Het lijkt me dat die mensen in ieder geval de wet aan hun kant moeten vinden en de mogelijkheid moeten hebben om aangifte te doen.

  Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals commerciele afgeschermde afsteekplekken waar mensen tegen betaling vuurwerk af kunnen steken of vuurwerkshows.

  IK (en volgens mij met mij RATIO) heb liever straatvuurwerk. Maar het is overlast en op het moment dat een MEERDERHEID van de stadsbewoners ernstige bezwaren heeft tegen die overlast, dan houdt het gewoon op.

  Ratio [35] reageerde op deze reactie.

 3. En verder vraag ik me af of er net zoveel mensen bezwaar hebben tegen BBQ’s.

 4. Die “verdraagzaamheid” richting overlast is toch vooral erg eenzijdig. Vuurwerkliefhebbers (waaronder ik zelf) moeten anderen met overlast kunnen opzadelen en anderen moeten maar verdraagzaam zijn.

 5. @Rechtse Rakker [32]: Ik denk dat zichzelf wel oplost, je zal verschillende tolerantie niveau’s krijgen in verschillende straten en buurten. Een nieuwkomer zal zich aan het straat of buurtstatuut moeten kunnen vinden of daar niet gaan wonen.

  Dus er zullen buitenwijken zijn waar men niets van elkaar tolereert en iedere mogelijke vorm van overlast tegen gaat. En er zullen mensen zijn die elkaar in straten weten te vinden die graag op straat een biertje drinken, BBQ-en en vuurwerk afsteken. Het buurtstatuut is daar ruimer en daarin staat dan dat lichte vormen van overlast over en weer getolereerd worden. Het is dan ook zeker mogelijk dat straten met een hoog vooraf afgesproken onderling tolerantie niveau tot de meest gewilde straten van een stad gaan behoren omdat dit ook de straten zullen zijn met de gezelligste kroegen en met een hogere concentratie van open geesten en kunstenaars. Ik denk dat ik me liever in zo’n straat zou vestigen met vuurwerk en zo.

  Rechtse Rakker [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [35]:

  Mijn voorkeur heeft ook een AK-samenleving. Alleen hebben we nu een staat, staatspolitie en staatsjustitie. Wat doen we daarmee qua voorwerk?

  De beslissingsbevoegdheid bij gemeentes neerleggen? Dat benadert nog het meest het buurtniveau? Of algeheel toestaan of algeheel verbieden? Wat vindt jij gezien de huidige staatssituatie?

  Ratio [39] reageerde op deze reactie.

 7. Je kunt overlast ook beperken zonder vuurwerkverbod door de buurt te mobiliseren voor een zelf georganiseerd professioneel vuurwerk. Ieder die hieraan (vrijwillig) bijdraagt zal niet geneigd zijn om daarnaast ook nog zelf vuurwerk aan te schaffen, dat altijd kleiner, minder van kwaliteit, relatief duur en gevaarlijker is dan een professioneel uitgevoerde show. Vuurwerkgebruik in de wijk zal er niet door uitgebannen worden, maar wel teruggedrongen.

  Een collectief georganiseerd (vuurwerk)feest is ook goed voor de sociale samenhang van een buurt. Ontstaat hierin een traditie dan wordt solistisch vuurwerk afsteken mogelijk net zoeits als roken in een winkelstraat: niet verboden, maar sociaal ongewenst. Het is dan aan de buurt (en niet de overheid) of individueel vuurwerk wordt gezien als overlast en of ze dit met overleg of schadeclaims oplost.

  Ik denk dat als de samenleving zelf de handen ineen slaat om een probleem op te lossen de roep om een verbod sowieso afneemt.

 8. In mijn reactie hierboven bedoelde ik natuurlijk VUURWERK. Maar ik denk, dat dat wel duidelijk was.

 9. @Rechtse Rakker [36]: Het is altijd lastig het juiste te kiezen in een situatie van dwang. Het enige juiste is de dwang af te bouwen. Het laatste waar ik op zit te wachten is meer overheid. Volgens mij is het een valkuil om de agressor hier te hulp te roepen om dit te regelen.
  .
  De belangrijkste zaken moeten eerst, het huis staat in brand, en dan ga je blussen (de overheid in rap tempo zoveel mogelijk ontmantelen) en niet het kozijn schilderen (vuurwerkproblematiek samen met de overheid aanpakken).
  .
  Dus ik kan weinig zeggen over de huidige situatie. De buurman die me door zijn politieke keuzes en stemgedrag een groot deel van mijn inkomen en mogelijkheden afneemt is heel wat asocialer bezig dan de libertarische vuurwerkfanaat. Ik laat me door dat soort lieden (helaas 99,99 procent van de huidige maatschappij) geen schuldgevoel aanpraten voor de dingen die ik doe.

 10. Dus we hebben mensen,voor en tegen.
  Het probleem zit in het door elkaar heen wonen door, V en T.
  En de aard van al deze verschillende personen.
  Een ieder heeft even veel recht als een ander, zich naar eigen
  gevoel en inzicht te ontplooien.
  HOE KOMEN WE AAN EEN LIBERTARISCHE OPLOSSING???

 11. Ik vind dit een lastig punt. In feite stopt de vrijheid van de ene (A) waar de vrijheid van de ander (B) begint. De geluidsgolf van de knal van een cobra6 verlaat het gebied waar de vrijheid van de afsteker (A) stopt en gaat verder in het gebied waar de vrijheid van de ander begint (B).

  Een verbod van overheidswege is nooit de vraag in een libertarische samenleving. In die zin zou elke libertariër tegen een verbod moeten zijn.

  Echter hoe los je mijn voorbeeld op. Ga je naar de (private) rechtbank? Gevolg: buurman boos en die gaat ook jou aanklagen bij de rechtbank wanneer jij BBQ’t in de zomer. Zijn tollerantie jegens jou wordt minder en gevolg daarvan is dat desondanks jij je in je vrijheid voelt aangetast door de geluidsgolf, je niets doet.

  THX-1138 [42] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [43] reageerde op deze reactie.

 12. @Gerard [41]:

  “Ga je naar de (private) rechtbank? Gevolg: buurman boos en die gaat ook jou aanklagen bij de rechtbank wanneer jij BBQ’t in de zomer. Zijn tolerantie jegens jou wordt minder en gevolg daarvan is dat desondanks jij je in je vrijheid voelt aangetast door de geluidsgolf, je niets doet.”
  .
  Dat gaat misschien bij buren wel op, maar in het normale economische verkeer is niets doen geen optie.
  .
  Als een chemische fabriek afvalwater loost in de langsstromende rivier en de akkerbouwer naast die fabriek krijgt dat vervuilde water over zijn land dan zit er voor hem niets anders op om die schade te claimen. En aangezien in de praktijk dat vervuilde water niet alleen de buurman maar uiteindelijk vele duizenden mensen zal bereiken zal de cumulatieve schadeclaim zeer hoog kunnen zijn. De fabriek kiest dan waarschijnlijk eieren voor zijn geld en investeert in een zuiveringsinstallatie. Dat is meestal goedkoper.
  .
  Bij geluidsoverlast, door vuurwerk van de buren of door een nabijgelegen vliegveld, geldt in principe hetzelfde. Uiteindelijk zal degene die de overlastgevende actie onderneemt ook maatregelen moeten nemen om die overlast zover te beperken als economisch haalbaar is. Het kan zelfs betekenen, dat het voor de fabriek, de buurman met BBQ of het vliegveld goedkoper is de activiteit op die plek te stoppen en te verhuizen.

 13. @Gerard [41]:

  “Een verbod van overheidswege is nooit de vraag in een libertarische samenleving. In die zin zou elke libertariër tegen een verbod moeten zijn. Echter hoe los je mijn voorbeeld op. Ga je naar de (private) rechtbank?”

  Waarom zouden er andere regels moeten gelden voor private rechtbanken, dan voor overheidsrechtbanken?

  In de huidige situatie is er sprake van massale roof en oorlogsvoering door de overheid.

  Alleen je zou toch ook een minarchistische staat kunnen hebben die zich alleen met veiligheid: politie, justitie en defensie bezig houdt. Dat zou zelfs alleen uit aardgasbaten gefinancierd kunnen worden.

  Waarom zou het in een AK-situatie wel gerechtvaardigd zijn als mensen anderen voor de rechter slepen vanwege geluidsoverlast door vuurwerk en in een minarchistische situatie ineens niet? Alleen maar omdat het in de laatste situatie om een overheidsrechtbank gaat?

  Gerard [47] reageerde op deze reactie.

 14. AK-situatie = anarchokapitalistische situatie. Voor alle duidelijkheid.

 15. Ik denk dat het contraproductief is om overal dwangmatig oplossingen te vinden met alleen maar libertarische principes.

  Vooral de uitgangspunten vind ik onbetwistbaar van het libertarisme. De invulling ervan hoeft voor mij minder absoluut te zijn.
  De vraag of vuurwerk afgestoken mag worden door particulieren is niet eentje van de nationale overheid maar die van lokale overheden. Bevalt het niet kun je nog altijd uitwijken naar gebieden waar het wel mag.

  Ratio [46] reageerde op deze reactie.

 16. @Rechtse Rakker [43]:

  Dat is wel een goeie. Enige wat er gebeurd in een AK systeem is dat de “regels” getoetst worden door een private rechter. Echter dient in dat geval de private rechtbank wel erkend te worden door beide partijen, anders heb je er nog niets aan lijkt mij.

  We dwalen denk ik wel af op het eigenlijke onderwerp; is een verbod op vuurwerk libertarisch?

Comments are closed.