- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Bezoek ook eens Libertarian.nl

lib nlVrijspreker combineert actueel libertarisch commentaar met soms wat diepgaandere artikelen. Een nadeel van deze formule is dat de beschouwende artikelen met een zekere eeuwigheidswaarde niet gemakkelijk te vinden zijn. Deze artikelen proberen we over te zetten naar een aparte site, Libertarian.nl

Libertarian.nl bestond al lange tijd maar we hebben er de laatste tijd gewoon weinig mee gedaan. Daar proberen we nu verandering in te brengen. De site is van de nieuwe huisstijl voorzien. En wordt weer gevuld met artikelen. Tot midden februari verschijnt er dagelijks een artikel met een zekere eeuwigheidswaarde uit het archief van Vrijspreker. Wellicht een reden om Libertarian.nl dagelijks of wekelijks te bezoeken? Ook daarna willen we de site blijven vullen, tenzij bijvoorbeeld uit bezoekersaantallen blijkt dat dit een initiatief is dat minder op prijs wordt gesteld.

Libertarian.nl is meer.¬†Libertarisme bestond in Nederland al voor Ron Paul. Sinds 1974 zetten mensen zich al in voor de vrijheid. Communicatie ging toen nog per gestencilde brief. Tot 2000 bleef deze papieren “Vrijbrief” bestaan. Bijna al deze brieven zijn nog bewaard gebleven en zijn ontsloten op de site Libertarian.nl.¬†U kunt hier de ongeveer 200 Vrijbrieven downloaden. Mocht u geveld zijn door een griepje dan hoeft dat dus niet vervelend te zijn.

Heeft u interesse in de geschiedenis van het libertarisme in Nederland? Het staat beschreven in het boek “de markt voor vrijheid“.

Libertarian draait op een aparte server. Dit betekent dat als Vrijspreker ooit om wat voor reden uit de lucht gaat we kunnen uitwijken naar een reeds bestaande site. In het verleden draaiden de sites op dezelfde server en dat betekende dat als de server down was alles down was. Dat is nu dus niet langer het geval. We zijn een half jaar geleden over gegaan naar een nieuwe webhost en dat is ons goed bevallen. We hopen dat de opgefriste sites en het initiatief om Libertarian weer te vullen worden gewaardeerd.