BoltzmannVrijspreker: Vandaag wilde U wat zeggen over de natuurkundige Ludwig Boltzmann

Opperdienaar: Ludwig Boltzmann werd geboren in 1844 in Wenen, de hoofdstad van het Oostenrijkse keizerrijk als zoon van een belastingophaler. Boltzmann studeerde natuurkunde en ging op zoek naar universeel geldende principes. Hij is het meest bekend gebleven vanwege zijn inzichten in kinetische theorie.

Hij ontwikkelde het idee dat met een statistische kijk op atomen het begrip entropie verklaard kon worden. Entropie is een grootheid die altijd toeneemt in de natuur. Dit begrip was ooit bedacht om te verklaren waarom sommige processen in de natuur maar 1 kant opgaan. De wetten van Newton werkten namelijk evengoed vooruit als achteruit in de tijd. Als je bijvoorbeeld een tennisbal door het beeld ziet gaan en de video achteruit afspeelt, gaat alles precies achterstevoren, maar je ziet geen overtreding van de wetten van Newton. Toch branden kaarsen alleen maar op en gebeurt het nooit dat moleculen zich verzamelen en spontaan een kaars vormen. Eieren vallen stuk, maar stukgevallen eieren verzamelen zich nooit tot een ei. Je wordt altijd ouder en nooit jonger.

Vrijspreker: Belastingen gaan altijd omhoog en nooit omlaag

Opperdienaar: Dat is iets anders. Hoewel Newton eens zei:

Ik kan wel de bewegingen van de sterren uitrekenen, maar niet de dwaasheid van mensen.

Hij had het hier over de South Sea bubbel (een publiek privaat samenwerkingsverband dat een monopolie had gekregen op handel met zuid amerika en hiermee overheidsschuld betaalbaar moest maken). De prijs van het aandeel steeg exponentieel, sleepte iedereen mee en crashte. Je zou dit de 4de wet van Newton kunnen noemen en met enige kwade wil een verband kunnen leggen naar de continue stijging van belastingen.

Om terug te komen van dit zijspoor; de wetten van Newton waren kennelijk onvolledig om enkele zaken te verklaren en om dit op te lossen werd het begrip entropie geïntroduceerd. Entropie moest altijd toenemen en daarom konden zaken maar 1 kant op gaan en niet de andere kant. Dit werd de 2e hoofdwet van de thermodynamica genoemd (1e wet is behoud van energie)

Ludwig Boltzmann bedacht dat je dit kon verklaren met kansberekening van atomen en legde een verband tussen entropie en waarschijnlijkheid. Er zijn meer mogelijkheden waarop een chaotische ordening dan een geordende ordening kan ontstaan. De kans is dus groter dat als je een kaartspel schudt dat alles door elkaar zit, dan dat alle kaarten op volgorde zitten. Bijna niemand in die tijd geloofde echter in het bestaan van atomen. Hij was veel tijd kwijt aan het verdedigen van zijn theorieën.

Vrijspreker: Ludwig Boltzmann was wat ze tegenwoordig een ‘aluminiumfolie hoedje type’ noemde. 

Opperdienaar: Boltzmann leed aan bipolar disorder. Dit is een ziekte die veel intelligente mensen krijgen die opgroeien onder de liefhebbende zorg van halve garen. Zelf weet Boltzmann zijn problemen schertsend aan het geboren zijn tussen Vastenavond en Aswoensdag. Bij Aswoensdag wordt een kruis (martelwerktuig) van as op het voorhoofd getekend waarbij de priester zegt:”Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” Eerst was dit ritueel specifiek voor enkele zondaars, maar later werd iedereen tot zondaar verklaard omdat het wel lekker werkte dat zonde aanpraten.

Toen steeds dichter bij kwam, dat Boltzmann gelijk zou krijgen met zijn atoomtheorie, hing hij zichzelf op tijdens een vakantie met zijn familie.

Vrijspreker: Maar hij ontdekte dus eigenlijk dat wanorde altijd toeneemt. Volgens de formule

 S = k \log_e W \,

 

Opperdienaar: Precies, dus als het een zootje wordt, moet je niet de politici de schuld geven. Het is in de natuurwetten vastgelegd dat het zo moet zijn. Er is gewoon meer kans op chaos.

6 REACTIES

 1. “Toch branden kaarsen alleen maar op en gebeurt het nooit dat moleculen zich verzamelen en spontaan een kaars vormen. Eieren vallen stuk, maar stukgevallen eieren verzamelen zich nooit tot een ei. Je wordt altijd ouder en nooit jonger.”

  De Evolutie-biologie is de enige tak van ‘wetenschap’ die dit echter wel gelooft. Niet op de wijze waarop dit in bovenste 2 zinnen is neergecamoufleerd, immers kaarsen worden door intelligente wezens gemaakt en worden niet, zoals menig wetenschapper gelooft dat dit wel met het heelal gebeurd is, spontaan uit het niets tot aanzijn geroepen. Maar er zal toch eens ei ‘gevormd’ moeten zijn, even los van het voorbeeld van een stukgevallen ei dat opnieuw ’terug-gespoeld’ naar zijn oorspronkelijke staat.

  Wat heb ik niet begrepen?

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.
  Wim [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Redbad [1]: Levende wezens vormen geen uitzondering op de 2e hoofdwet van de thermodynamica, maar het misverstand is begrijpelijk en wordt vaak gemaakt.
  Een kip die een ei legt, verteert hoog geordend kippenvoer in laag geordende kippenstront en een ei. Alles bij elkaar neemt de wanorde toch toe omdat bij verbranding van het voedsel meer ordening verloren gaat dan er orde bijkomt bij het leggen van het ei.
  Als zonne energie de aarde raakt, kan een plant wel ordening opbouwen, maar ook hier zal het hele systeem van zon en plant in wanorde toenemen. De entropie toename in de zon is groter dan de afname in de plant.
  Uiteindelijk zal de brandstof van de zon op zijn en gaat alle leven dood. Dit is het onvermijdelijke eindpunt van de entropie toename.
  De 2e hoofdwet is wel anders dan andere natuurwetten in de zin dat het een stochastische ‘wet’ betreft. Er is slechts een grote kans dan een kaars opbrandt en niet gevormd wordt, maar het zou ook even de andere kant op kunnen gaan, al is de kans met veel moleculen heel klein.

  Wim [5] reageerde op deze reactie.

 3. Niet ge hindert door enige kennis:

  Chaos is een definitie van van door ons waargenomen, dooreen
  geraakte materie en energie.
  De constante uitwisseling van het een naar het ander is evolutie.
  Het verstrijken van dit proces roept bij de waarnemende mens, het begrip tijd op.
  Ons bewustzijn en het waarnemen van; geeft ons een verwachting
  die door niet voldoende in en overzicht vaak niet komen, op de
  door ons bedachte uitkomst.
  Er is in dat opzicht geen sprake van schuld.

  Het wordt echter anders als alle zaken bekend zijn en naar
  lang evenwichtig afwegend zoeken,men uitkomt op het vooraf
  beoogde doel, terwijl dat proces, voor ons (de benadeelde)veelal niet toegankelijk is.
  Dat maakt het niet aannemelijk dat er totaal geen sprake van enige of meerdere schuld is of zou kunnen zijn, zelfs, (moet wil),
  en dit letterlijk, is mogelijk.

  De enige oplossing is:
  MAAK MENSEN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN HANDELEN
  OOK ALS ZIJ IN OVERHEIDSDIENST ZIJN.
  En reken ze daar op af!!!

 4. @Redbad [1]: z@pcrs [2]: Anders gezegd: het punt dat vaak wordt vergeten is dat de tweede hoofdwet van de thermodynamica alleen voor gesloten systemen geldt: de totale entropie van een gesloten systeem kan alleen maar toenemen. Maar in een niet-gesloten systeem (of plaatselijk in een gesloten systeem) kan de entropie wel degelijk afnemen. Een simpel voorbeeld is de vorming van sneeuwkristallen, die een lagere entropie hebben – meer geordend zijn – dan de waterdamp waaruit ze zijn ontstaan.

 5. @Redbad [1]: Wat altijd verbazingwekkend is bij religieuze mensen, is dat ze wel geloven in:
  -water dat in wijn veranderd wordt
  -doden die tot leven worden gewekt
  -mensen die over water lopen
  -mensen die brood en vis kunnen breken en vermenigvuldigen
  maar hun hoge wetenschappelijke standaarden overtreden zien als het gaat om de combinatie tussen de 2e hoofdwet en evolutie.
  Kortom, eigenlijk is elke uitleg van natuurkunde zinloos, want het gaat ze er fundamenteel niet om een theorie te toetsen aan de wetenschappelijke methode.

Comments are closed.