EUDitmaal is een lezenswaardig artikel te vinden op PowNed!. De overheid heeft besloten om uitkeringen stop te zetten naar landen van buiten de Europese Unie. Ingezetenen van landen van binnen de EU houden blijkbaar wel het recht op hun uitkering.

Feitelijk is hier allereerst sprake van discriminatie, alleen strekt het ‘eigen volk eerst’ zich nu uit tot Europa in plaats van de blanken, Friezen of Nederlanders. Burgers mogen zelf bepalen hoe ze over iemand denken, zolang ze hun afspraken maar nakomen. Je mag bijvoorbeeld niet iets op vooruitbetaling aan een neger of Ajacied verkopen en later niet leveren omdat het ’toch maar negers of Ajacieden zijn’. De overheid moet echter burgers als gelijken behandelen (of liever helemaal niets doen) zodat dit een bedenkelijk staaltje onderscheid is. Aangezien er wellicht praktische redenen ten grondslag liggen aan dit onderscheid zoals corruptie in bepaalde landen wil ik hier niet al te moeilijk over doen. Laat de overheid hier maar het voordeel van de twijfel krijgen.

In het artikel wordt opgemerkt dat de – in de toekomst voormalige – uitkeringstrekkers gewoon premie hebben betaald voor hun uitkeringen en zelfs de verzekering hebben gekregen dat hun uitkering voortgezet gaat worden als ze terugkeren. Het zijn wellicht verkiezingen geweest die roet in het eten hebben gegooid, want deze toezeggingen zijn pardoes ingetrokken.

Hier is sprake van een fundamenteel verschil tussen overheid en private ondernemingen. Een private onderneming moet immer zijn toezeggingen nakomen, ook als in er in de tussentijd wellicht een nieuwe manager is aangetreden of de aandeelhouders het roer om willen gooien. De overheid kan afspraken echter zonder meer aan hun laars lappen. De huidige generatie betaalt bijvoorbeeld premie voor AOW terwijl het maar afwachten is of ze ooit een AOW-uitkering ontvangen. Niet betalen is geen optie, je belandt eenvoudig in de kerker. Nog iets bonter maakt de overheid het door de uitkering te ontzeggen aan figuren die gewoon premie betaald hebben. Dat zou een verzekeraar eens moeten proberen! Uitkeringen worden gefinancierd uit premies en wie premie betaalt heeft keiharde rechten ongeacht waar zijn voeten zich bevinden.

Wie een overheid wil handhaven om ‘de wet van de jungle’ van het kapitalisme te controleren moet zich eens afvragen of het middel niet erger is dan de kwaal. Bovenal, of deze burgers bij een private onderneming niet beter af waren geweest.

16 REACTIES

 1. Afgezien van het feit dat de overheid zich hier vanaf den beginne niet mee had moeten bemoeien, want dat vinden de meeste op deze site wel, denk ik, als de overheid ooit heeft besloten dat de uitkering geexporteerd kan worden, moet de overheid dit in ieder geval voor bestaande gevallen handhaven – ik denk ook niet dat
  deze beslissing voor enige NL of EU rechter stand houdt.

  Maar diezelfde overheid heeft de nabestaande-uitkering opeens afgeschaft, in eerste aanleg voor alle weduwen en zelfs weduwnaars bedoeld en daarna weer inkomensafhankelijk gemaakt.
  Diezelfde overheid heeft met veel fanfare de WAZ ingesteld, een
  soort WAO voor zelfstandigen; toen bleek dat vrijwel niemand er gebruik van maakte, is deze (verplichte) wet van de ene op de
  andere dag opgeheven. N.m.m. is hier toch wel veel premie voor
  betaald – en weinig uitbetaald (want: zelfstandigen). En zeker
  bij deze wet vraag ik mij af wat er ooit met de overgebleven
  premiegelden is geschied. Ach, ik weet het eigenlijk wel, die zijn in het grote zwarte gat verdwenen.
  De overheid, je meest betrouwbare partner…….

  Vic [14] reageerde op deze reactie.

 2. OT: iedere nederlandse ingezetene betaalt 50 jaar AOW=premie,
  2% per jaar en dat resulteert in een 100% AOW-uitkering. Ver-
  blijft men bijv. een aantal jaren niet in NL en betaalt men niet vrij-
  willig premie, dan wordt het bedrag aangevuld met een AIO aan-
  vulling. Want de overheid vindt dat eenieder in NL recht heeft op
  een minimum.
  Iets zegt mij dat een heleboel, vrnl. Marokkanen en Turken van de
  eerste generatie, niet onder een bedrijfspensioen vallen en derhalve een AIO uitkering krijgen.
  Wordt deze aanvulling ook betaald uit de AOW-pot of komt dit
  uit de zgn. algemene middelen. Ander pensioen en bezit wordt
  wel bij de mindere AOW opgeteld. Iemand?

  Vic [15] reageerde op deze reactie.

 3. Dit past toch prima in de EU gedachte?
  We zijn geen Nederlanders meer.
  We zijn Europeanen.

  “Ein Volk. Ein Reich. Ein Führer.”

 4. Tja, de overheden hebben na een winterslaap ontdekt dat je met 100 euro in Marokko meer kunt uitgeven dan in Nederland zelf. Dus voegen ze de woonlandbeginsel toe aan de uitkering. In het kort (voorbeeld): je krijgt geld om daar je kind op te groeien, dus minder geld gezien je meestal minder geld daarvoor nodig hebt dan in Nederland.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-meenemen-naar-het-buitenland/uitkering-meenemen-naar-een-land-buiten-de-eu-eer

  Overnight [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Primitieveling [4]: Nee, in de eerste plaats heeft de overheid zich niet met de financieën van burgers te bemoeien en ten tweede wordt het dan wel erg lastig om op vakantie te gaan, aangezien het geld voor de vakantie in Nederland verdient is zou je dus niet buiten Europa op vakantie kunnen.

  Een betere oplossing is dat de overheid gewoon haar afspraken nakomt.

  Primitieveling [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Rupsie [5]: dat woonlast argument gebruikt de overheid nu inderdaad. Wordt dan nog interessant voor ons: de woonlasten in Noord-Oost Groningen zijn aanzienlijk lager dan in de Randstad, dus ……

 7. @Primitieveling [4]:
  “De overheid kan het zo eenvoudig oplossen.

  Simpelweg door een wet te aan te passen en te eisen dat in Nederland verdient geld ook in Nederland (of desnoods Europa) uitgegeven moet worden.”

  Dit meen je toch niet serieus hoop ik?

  Mensen die dat soort uitspraken doen zijn ofwel hersendood ofwel “de vijand”.

  Zeg het maar primitief…

  Primitieveling [10] reageerde op deze reactie.

 8. Strekking van dit artikel is onduidelijk zo niet fout. Uitkeringen zijn geen verzekeringen maar een vorm van inkomensherverdeling.
  Dat is dus niet te vergelijken met een contract wat tussen jou en bv. een verzekeringsmaatschappij wordt opgesteld.

  Als mensen emigreren en dus niet (langer) in Nederland belasting betalen is ’t niet meer dan logisch dat alle ‘profijt’ van het betalen van die belasting per direct wordt stopgezet.

  Om die reden kun je in rationelere landen je uitkering alleen persoonlijk handje-contantje ophalen bij ’t plaatselijk gemeentehuis. Dit zou ook voor Nederland een goede zaak zijn.

  frank [13] reageerde op deze reactie.
  arvr [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Primitieveling [4]: En hoe moet die overheid die wet van jou dan gaan controleren? Zie je het al voor je, dat je bij elke uitgave over de grens moet aantonen hoe en waar je dat verdiend hebt? Zot.

 10. @Henk Kafka [11]: aha, nog zo’n licht…
  Dus wel hier in holland goed zijn om 40 jaar premie te betalen, maar als je dan in de belgische ardennen of aan de spaanse costa van je pensioen wilt genieten mag dat niet.
  Wat een lichten lopen hier rond….

 11. @ergo [1]: Maar jij bent libertariër (denk ik) en als je de overheid dan aafschaft wie gaat dan die uitkeringen betalen?

 12. @ergo [2]: Dat is het kromme, als je een pensioentje hebt opgebouwd dan krijg je die IAO niet zolang je niet onder een bepaald minimum komt. Mogen we er dan niet van uit gaan dat een buitenlander die hier 10 jaar heeft gewoond in zijn land van oorsprong al een pensioen over de overige 40 jaar heeft opgebouwd, en zo niet waarom moet de nederlandse belastingbetaler daar dan voor opdraaien.

 13. @Henk Kafka [11]:
  Ondanks de reactie van Frank heb je op een punt gelijk.

  Overheidsuitkeringen (welke dan ook) zijn geen verzekering in de klassieke zin (Of heeft er iemand hier een ondertekende staatspolis?). Het is de werkende groep die het opbrengt voor de niet werkende groep mensen.

  Dat het verkocht wordt als verzekering is een ander politiek verhaal, maar strikt gezien is dat het meestal niet.

  Dat uitkeringen in de verre landen moeilijk controleerbaar zijn is een probleem, en dat maakt de reactie van de Marokkaanse overheid op het geheel ook zo dubbel, ze werken zelf ook niet altijd even goed mee.

  Ik vraag mij af over hoeveel promille het van het begrotingstekort het gaat, en als het werkelijk weinig is stel ik de vraag of we hier niet tegen symboolpolitiek aanstekkeren?

  Je kan je ook afvragen of de overheid wel zo actief moet zijn op dit gebied, deze mensen waren beter af met een particuliere verzekering waar gewoon een contract achter zat. En een particulier bedrijf zou waarschijnlijk ook wel wat actiever en creatiever zijn in het opsporen van fraude.

  In ieder geval denk ik niet dat je zomaar de boel kan kappen. Ten eerste, het is toegezegd, ten tweede, zoveel alternatieven hebben die mensen nou ook niet meer. Vooral de ouderen. Voor hun is er geen plan B. Het is ook erg krom om de goeden op die manier te laten lijden onder de kwaden.

Comments are closed.