`Internet_fraude Het is niet mogelijk om DigiD te  gebruiken. Het systeem is uit voorzorg uitgeschakeld nadat een beveiligingslek werd ontdekt in de software. De dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor DigiD noemt het lek ernstig.Teletekst wo 09 jan.

Enerzijds blij dat ze de boel afsluiten als er wat mis zou kunnen zijn, maar anderzijds: het geeft maar weer al te duidelijk aan hoe gevaarlijk DigiD en EPD zijn.

Ik zou willen dat het beruchte voorzorgprincipe van bij twijfel niks doen en alles tegenhouden, zoals bij CO2, nieuwe medicijnen etc. ook toegepast werd op DigiD en EPD.

4 REACTIES

 1. Waar is de trots van de Nederlander gebleven
  Waar is het vrije woord en de saamhorigheid
  Wanneer hebben we die zomaar weggegeven
  Was dat alleen maar voor een luxe leven?

  Waar is de waardigheid van de Nederlander gebleven
  Zijn zelfspot en de fierheid op z’n land
  We hebben als burger de macht uit handen gegeven
  De uitwassen in de maatschappij gewoonweg doodgezwegen.

  Waar is de woede van de Nederlander gebleven
  Over het onrecht dat hem wordt aangedaan
  Over al die miljarden die zonder overleg
  Door de regering worden weggegeven.

  Waar blijft de afkeuring van de Nederlander
  Over de discriminatie van hem in eigen land
  Er wordt aan allochtonen immers vaak voorrang gegeven
  En dat raakt toch wal noch kant.

  Waarom kiest de Nederlander voor partijen
  Die staan voor het opheffen van zijn land
  Die grossieren in vage vergezichten
  En voor de Brusselse tirannen zwichten.

  De Nederlander is in meerderheid verworden
  Tot een tot in de afgrond verwend kind
  Die achter z’n computer zit te klagen
  En in anonimiteit vertelt wat hij er van vindt.

  Er is nog wel een aantal mensen
  Dat Vrijdag 18 januari om 13.00 uur
  Op het Malieveld in Den Haag gaat protesteren
  In die mensen brandt het ouderwetse Nederlandse vuur!!

  Dus Nederlander, pak je kans
  Laat je door al die crisisberichten niet vellen
  Maak een spandoek en ga mee naar Den Haag
  Om daar onze regering de waarheid te vertellen.

  Door:

  Willemientje

 2. De grote vraag is natuurlijk;

  Hoe overleven we dit dan allemaal?

  Onze bestuurders hebben bedacht dat wij belasting moeten betalen om onze rechtstaat democratie te kunnen financieren en eerlijk te verdeling van de lasten en inkomsten te realiseren. Dat is redelijk en wij accepteren dat. Wel ontstaat er dan nadien een situatie die wettelijk en in democratie wordt opgelegd,en dat lijd tot een onoverzichtelijke situatie voor de inwoners. Voor alle duidelijkheid Den Haag regelt alle belastingen en heffingen, wat via belastingdienst ons opgelegd wordt, en aan regels gebonden is.

  Daarna komt de gemeente met meerdere belastingen waardoor het werkverschaffend is en er steeds meer ambtenaren komen die wij ook betalen moeten
  Ook de provincie gaat heffingen en regels opleggen en om het eenvoudig te houden ook nog Waterschappen die heffingen opleggen. Dan gaat men de overheid bedrijven en ziekenfonds privatiseren en ook daar worden de lasten opgeschroefd.en over alle andere zaken gaat men nu ook al milieuheffingen opleggen. Samengevat wij leven in een cultuur van aanslagen en heffingen die onoverzichtelijk geworden is.
  Effectieve kosten beheersing is voor de burger onmogelijk gemaakt door de onoverzichtelijke chaotische wijze van besturen. Tunnelvisie, en politici maken niet waar wat ze voor de verkiezing beloven. Ze verschuilen zich achter dat alles in democratie moet worden geregeld, en als ze hun toezeggingen aan de burger niet kunnen nakomen is het argument dat de meerderheid van de regering dit niet ondersteund. Wel een gemakkelijk argument.

  Onze financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Men heeft ons genoodzaakt te betalen ; Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting , Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, BTW , verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, BPM, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht waterschappen, en wat er nog meer aan rechten zijn. Wij zijn verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondverzekering en Autoverzekering..

  Wij betalen, Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Wij worden verzocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz.

  Er wordt druk op ons uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen. De regering en anderen die in onze naam regeren, hebben het zo geregeld dat wij niet meer weten wiens eigendom wij zijn..

  Wij zijn , verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan,gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

  Wij hebben tot nu toe ons leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.
  Wij hebben reeds honderden malen verklaard, dat we geboren zijn en ja, waar en wanneer.
  Maar men schijnt ons niet te geloven, omdat men ons voor allerlei folteringen nodig heeft.
  Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen zijn wij een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.
  Wij zijn verplicht een Energie Keurmerk aan te schaffen voor als wij ons huis willen verkopen.
  Etcetera.

  Stay Human, STOP met belasting betalen!!
  Er zijn redenen en manieren genoeg voor want door wel te dokken houdt ook U dit verderfelijke systeem in stand.
  Geld bestaat immers niet, dus waar zijn we nou helemaal mee bezig?

  Meneer Storm [4] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.