Olympische-1936Vrijspreker: U leest een boek over de opkomst en ondergang van het derde rijk door William L. Shirer, een verslaggever die in Berlijn de opkomst van de nazis van dichtbij meemaakte.

Opperdienaar: Een interessant boek, maar het gaat te ver om in in zijn geheel te bespreken. Ik zal een paar dingen aanhalen die de lezer misschien bekend in de oren klinken.

Na de Weimar hyperinflatie werd het als probleem gezien dat er teveel kleine partijen waren die elk voor deelbelangen opkwamen (1930 waren 28 partijen geregistreerd). Dit werd ook wel koehandel genoemd en maakte een stabiele meerderheid onmogelijk. Professor Hugo Preuss (opsteller van de grondwet) had voorgesteld om alle deelstaten af te schaffen en een centrale macht in te stellen. Dit was verworpen, maar er was wel een artikel 48 wat in geval van nood het mogelijk maakte het parlement uit te schakelen. Dit was al gebruikt door reichskanseliers Brüning, von Papen en von Schleicher.

Vrijspreker: Dat klinkt bekend. Het Romeinse rijk had ook de provisie dat er in geval van nood een dictator moest worden aangesteld die iedereen hersenloos moet volgen. Die noodsituatie doet zich op 1 of andere manier altijd voor en dat hersenloos volgen loopt ook altijd hetzelfde af.

Opperdienaar: Je hoort het nu ook vaak dat er teveel kleine partijen zijn en dat dit daadkracht tegenhoudt.

De Weimar grondwet zei dat de onderdanen soeverein waren, de heerschers ontleenden hun politieke macht aan de onderdaan die op 20 jarige leeftijd mocht stemmen. Alle Duitsers waren 1 voor de wet. Persoonlijk vrijheid is onschendbaar. Elke Duitser heeft het recht om zijn mening vrij te uiten. Elke Duitser mag zich verenigen en allemaal hebben ze complete vrijheid van religie en geweten.

De gewone burger had niet door hoeveel de hyperinflatie grote industriëlen geholpen had en voor de overheid de oorlogsschuld had weggewist. Ze wisten alleen dat ze zelf alles waren kwijtgeraakt. De Republiek was de zondebok.

“De overheid gaat kalm door met het drukken van deze papiertjes, omdat als ze zouden stoppen, dit het einde zou betekenen van de overheid. Want zodra de geldpersen stoppen, wat de voorwaarde is voor de stabiliteit van de Mark, zou de zwendel in 1 keer zichtbaar worden. Geloof me dat de ellende zou toenemen. De schurk zal welvaren, de reden? De staat zelf is de grootste zwendelaar en schurk, een roverstaat. Als de verschrokken massa’s ontdekken dat ze kunnen verhongeren met miljarden, dan moeten ze arriveren bij deze conclusie: we zullen ons niet langer onderwerpen aan een staat die gebouwd is op de zwendel ideeën van de meerderheid, we willen een dictatuur.” –Adolf Hitler

Vrijspreker: De welvaartsstaat opgericht onder Bismarck was al aardig stukgelopen

Opperdienaar: Dat ook. Goebbels schreef 23 oktober 1925 in zijn dagboek: In de finale analyse is het beter om ons bestaan te beëindigen onder Bolsjevisme dan slavernij te verdragen onder kapitalisme. Op 31 Januari 1926 schreef hij: Het is vreselijk dat wij nazis en de communisten elkaar de hoofden in slaan. Waar kunnen we samen komen met de leidende communisten? Hij schreef ook een open brief aan een leider van de communisten dat nazisme en communisme eigenlijk hetzelfde waren.

Hitler schoof dit naar de achtergrond, want hij kreeg veel geld van industriëlen die bang waren door de golf van communisme alles te verliezen. Hij verklaarde Engeland en Italie als bondgenoot en Rusland als vijand. Met dit geld voerde hij een enorme ‘verkiezingscampagne’. Hij won de verkiezingen, maar de populariteit was tanende en kas leeg. Op dit moment zette waarschijnlijk Goering de Reichstag in brand, waarbij de zwakbegaafde nederlander Marinus van der Lubbe de schuld kreeg. Goering verklaarde ogenblikkelijk dat dit een communistische  aanslag was en had al lijsten klaar van mensen die uit de weg geruimd moesten worden. Hierna vaardigde Hitler het Reichsdag decreet uit.

Vrijspreker: Een soort 11 september zeg maar, of een slag van Allia voor de Romeinen. Via decreten regeren, dat zie ik ook steeds vaker.

Er werden nieuwe verkiezingen uitgeroepen waarbij de boeren en de middenklasse in een golf van angst werden ondergedompeld dat communisten op het punt stonden de macht over te nemen. Ditmaal stond het hele gewelds en geldapparaat van de staat de nazis ter beschikking voor de campagne. Er werd zowel een paradijs beloofd bij naziwinst als aan intimidatie gedaan richting de tegenstanders. Er werd verklaard dat er documenten gevonden waren bij communisten dat het in brand zetten van de Reichstag een signaal was voor een bloedige opstand waarbij overheidsgebouwen, museums, landhuizen en fabrieken in brand gestoken zouden worden. Vrouwen en kinderen zouden voor terroristengroepen geplaatst worden en er zouden terroristische acties uitgevoerd worden tegen prive personen en eigendom van de vredige bevolking. De documenten werden nooit getoond, maar het feit dat deze beschuldigingen van de regering zelf kwamen, maakte veel indruk op de bevolking.

Vrijspreker: Jaja, terrorisme, vrouwen en kinderen die vermoord gaan worden. Klinkt bekend. Lever maar in die vrijheden.

Opperdienaar: Hitler won de verkiezingen en hij degradeerde de deelstaatregeringen tot administratieve eenheden zonder formele macht. Het was Hitler gelukt om de federatie af te schaffen. Het buitenland begon zich zorgen te maken over alle arrestaties en geweld. Hierop reageerde Hitler met een vredestoespraak, waarop in het buitenland enthousiast gereageerd werd. Via artikel 48 werd hij legaal dictator.

Vrijspreker: Geef de man een vredesprijs. Geen chaos meer met veel van die kleine partijen die aan koehandel doen.

Opperdienaar: Aan die vrede zat wel een absurde voorwaarde verbonden, zodat Hitler er later onderuit kon. Hitler hield nog 1 verkiezing op 12 November. Hierbij moet gezegd worden dat toen alle oppositie al verboden was. Een indrukwekkende 96% stemde, 95% daarvan wilde uit het verdrag van Geneve/volkenbond stappen. Zelfs in het Dachau concentratiekamp stemden 2154 van 2242 gevangen voor de overheid die ze gevangen had gezet. Hoewel er wel dreigementen rond de verkiezingen waren, was het toch een overweldigende overwinning voor Hitler.

Na een bezoek van de Poolse ambassadeur werd een gezamelijk communiqué uitgevaardigd “De Poolse en Duitse regering hebben besloten om alle zaken die beide landen aangaan via onderhandelingen af te werken zonder geweld te gebruiken voor de consolidatie van europese vrede”

Vrijspreker: Hmm, hmm, je voelt hem al aankomen, dat wordt een militaire inval. Wij moeten meer macht voor vrede.