Mest_stinktWeer een mythe ontzenuwd. Wageningse onderzoekers Lantinga en Nienhuis, tonen aan dat het mestbeleid van de afgelopen 20 jaar, op onjuiste aannames is gebaseerd. De meetmethoden deugen niet en hoewel de officiële cijfers stellen dat er 74 % ammoniak emissie is, kunnen de onderzoekers nooit meer dan 20% vinden.( Telegraaf 5 januari).

Dus in het kader van zure regen en het voorzorgprincipe, moeten boeren al 20 jaar onnodig dure toeren uithalen om hun mest uit te rijden, konden ze niet uitbreiden zonder extra mestrechten te kopen, moesten ze een hele ingewikkelde mestboekhouding bijhouden, weidevogels kapot rijden bij het mestinjecteren en mochten wij meebetalen aan mestverwerkings subsidies en duurdere en kwalitatief slechtere landbouwproducten, vanwege kapotgemaakte bodems.

Fantastisch toch zo’n normatieve overheid die wetten maakt wat je op je eigen grond wel/niet mag doen en geen discussie toestaat ook al was in een eerder Zwitsers onderzoek die onzin ook al aangetoond.

Ben benieuwd hoe lang deze mestwetgeving nog doorgaat, maar het zal wel erg optimistisch van mij zijn dat dat voor het eind van het jaar ophoudt; en al helemaal optimistisch om te verwachten dat al die mestcontroleurs in het veld en achter het ambtenaren bureau dit jaar ontslagen worden.

Wat mij betreft dienen de boeren een claim in tegen deze onnodige, dure en foute regelgeving.

Vindt u het gek dat ik nu ook weer vragen stel bij de normen voor fijnstof, CO2, geluid, hypotheek aflossen en vult u maar in, want het stinkt allemaal.

4 REACTIES

 1. Hoe lang het doorgaat??
  Hoe lang gaat de klimaathysterie door?
  Hoe lang gaat het kwartje van Kok door?
  Gewoon voor altijd. Zij zijn nu aan het geld gewend.
  En wij zijn eraan gewend het te betalen.
  Dus alles ik okee!

 2. heerschers zijn niet dom. die hebben zichzelf onschendbaar gemaakt. anders kan elke belastingbetaler wel een claim indienen voor foute en contraproductieve regelgeving. dat is namelijk zo’n 90% van alle onzin die ze tot wet hebben verheven.

  en sowieso, zelfs als de staat af en toe schoorvoetend schuld bekent, op wie wordt het betalen van die schadevergoeding afgewenteld?

 3. Koeien, varkens en ander vee horen zelf het weiland te bemesten door buiten te lopen. Die beesten hebben niets te zoeken in een stal (of hooguit bij het jongen).

Comments are closed.