NullificationWat is het? Nullification is het idee dat een staat het recht heeft om een ongrondwettelijke wet van de federale overheid buiten werking te stellen in het eigen territorium. (Dus bijvoorbeeld: “Dit federale verbod op wapenbezit is ongrondwettelijk en geldt niet in South Carolina. “)
Oh, en nullification is bedacht door niemand minder dan Thomas Jefferson en James Madison. U weet wel, respectievelijk de derde en de vierde president van de VS. Tevens respectievelijk de auteur van de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet.

Het mooiste is nog dat het een geheel kloppend juridisch concept is, dat door centralisten op iedere denkbare manier wordt aangevallen, maar dat 100% grondwettelijk is. (Geen verrassing, als je beseft wie er origineel mee kwam aanzetten.)

Om alle drogredeneringen van de tegenstanders onderuit te halen heb ik voor u een meesterlijk artikel van professor Tom Woods: http://www.libertyclassroom.com/objections/ Ik kan u enkel met klem adviseren om het te lezen. Het haalt alle fabeltjes vakkundig onderuit, en bewijst voor eens en altijd: nullification is een recht van iedere staat. Zeer actueel, want een groot aantal staten is anno nu bezig met het opbouwen van juridisch verzet tegen de federale overheid (dus tegen de NDAA, tegen wapenwetten, tegen Obamacare, tegen drugsverboden…)

Het is belangrijk dat alle libertariërs die zich in de VS interesseren goed op de hoogte zijn van de feiten, zodat niemand ons voor de gek kan houden met leugens.

Nullification: Answering the Objections

www.libertyclassroom.com   

Ingezonden naar ons FaceBook adres door HB(??)

 

17 REACTIES

 1. Sterker nog, in de staat New Hampshire is het recentelijk in de wet opgenomen dat rechters juryleden MOETEN informeren dat ze het recht op “nullification” hebben.

  http://reason.com/blog/2012/06/29/new-hampshire-adopts-jury-nullification

  Terwijl juryleden in andere staten vaak juist wordt meegedeeld dat ze zich aan de huidige wetten dienen te houden.

  Ter verduidelijking, het concept “nullification” heeft dus niet alleen te maken met staten die federale wetten verwerpen, maar ook met juryleden die mogen weigeren iemand te veroordelen zelfs als hij volgens de huidige wet schuldig is, als zij vinden dat deze huidige wet onrechtvaardig is.
  Een man is zelfs via “jury nullification” vrijgesproken alhoewel hij wettelijk gezien “schuldig” was.
  http://reason.com/blog/2012/09/14/new-hampshire-jury-acquits-pot-growing-r

 2. Kent Nederland ook een Nullificatiemogelijkheid? Of anders: in hoeverre hebben provincies en gemeenten in Nederland de bevoegdheid af te wijken van landelijk beleid? Extra regels zijn vaak wel mogelijk (bijv. verbod op godslastering in Staphorst), maar minder?

  Dit biedt interessante mogelijkheden. Libertariers die serieus nadenken over het stichten van een vrijstaat kunnen met z’n allen in een kleine gemeente gaan wonen. Omdat ze een relatief grote groep zijn komt een Libertarische Partij via de betaande democratische structuur makkelijk “aan de macht”. Om deze macht dan gelijk te gebruiken voor het herstellen van elementaire vrijheden. Een legale vrijstaat om de hoek, zonder dat je daarvoor de zee op hoeft.

  Het democratische systeem wordt hiermee door haar eigen wapens verslagen!

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Primitieveling [5] reageerde op deze reactie.
  arvr [7] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [11] reageerde op deze reactie.

 3. Hadden ze niet een boel van hun Onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlandse verklaring tegenover Spanje overgenomen?
  Had ik weer een tijdje terug gelezen.

 4. @Prepperoni [3]:
  Quote:“Kent Nederland ook een Nullificatiemogelijkheid? Of anders: in hoeverre hebben provincies en gemeenten in Nederland de bevoegdheid af te wijken van landelijk beleid? Extra regels zijn vaak wel mogelijk (bijv. verbod op godslastering in Staphorst), maar minder?”

  Ik ga een stap verder, niet op lokaal niveau, maar Europees. Waarbij ik heel bewust de vergelijking maak met de USA. Waarbij Nederland een “State” is en de EU “Federal”.

  Kan Nederland een beslissing van de EU nullificeren?

  Prepperoni [12] reageerde op deze reactie.

 5. Mensen mensen leer het nou eens, dit soort rechten krijg je niet kado,hier krijg je geen “toestemming” voor en ook het aanvragen van een vergunning is zinloos.

  – Het recht op nullificatie is moreel rechtvaardig, claimen dus.
  (practisch gezien werkt dat idd het best in een groep op een bepaalde plek)

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 6. @igor [8]:
  Inderdaad, vragen aan lieden die steeds naar meer macht streven, heeft geen zin.
  Maar om iets te doen, moet je ook de vijand goed kennen om de mogelijkheden, kansen, sterk en zwakke punten weten te gebruiken.

  Daarna, of gelijktijdig, kunnen medestanders gezocht worden en zich verenigen. Zonder voldoende medestanders kun je geen druk zetten. Iemand zou het voortouw daarvoor kunnen nemen. WIE?

  De Vrijspreker is bereid te helpen met publiciteit en communicatie.

 7. @Prepperoni [3]: Wanneer heb je stemrecht in een gemeente? Als je er woont, of als je er ingeschreven staat? In het laatste geval kan een kleine voorhoede alvast fysiek gaan verhuizen, terwijl de rest zich alleen inschrijft in die gemeente, op één adres. Bij de verkiezingen komen ze hun stem uitbrengen; zodra het LP-experiment succesvol blijkt kunnen de stemmers-op-afstand besluiten alsnog te verhuizen. Een plotsklapse invasie met dito stijgingen van huizenprijzen wordt hiermee voorkomen.

  Welke gemeentes zijn hiervoor interessant? Niet alleen het aantal inwoners, maar ook het opomstpercentage bij vorige verkiezingen en lokale sentimenten zijn interessant. Grootste kans bij zgn krimpgemeentes op het platteland; daar zijn ze blij met iedere extra inwoner.

  Op de Misesopening op 19 januari kwam het al even ter sprake: onder libertariers zijn mannelijke ICT-ers oververtegenwoordigd. Met glasvezel en hi-speed-internet komt het dus wel goed in een libertarische vrijstaat. Maar wie gaan er werken in de geprivatiseerde ziekenhuizen, bibliotheken en kinderdagverblijven?

  Logic [14] reageerde op deze reactie.

 8. @arvr [7]: DAt zou helemaal mooi zijn. Maar als Nederland protest wil aantekenen tegen een nieuwe EU-regel, dan zal daarover eerst in eigen land consensus over moeten zijn. Onze huidige grote partijen vormen samen bepaald geen vuist tegenover de EU en de LP kan politiek gezien nog geen deuk in een pakje boter slaan. Daarom mijn voorstel om eerst in het klein te beginnen.

 9. @Prepperoni [11]:

  Maar wie gaan er werken in de geprivatiseerde ziekenhuizen, bibliotheken en kinderdagverblijven?

  Volgens de principes van de vrije markt moet je bereid zijn meer te betalen als je werknemers wil aantrekken. Denk je dat goede verpleegsters en doctoren niet gewoon voor een hoger salaris te porren zouden zijn? Als het om de eigen portemonnee gaat is iedereen voor de vrije markt.

  Natuurlijk zijn deze werknemers zelf geen libertarier, maar ik kan je volgens mij best vertellen dat een libertarische samenleving waar alle beroepen ook door libertariers worden uitgeoefend niets meer is dan een droom.

 10. @Bertus [13]: Toch zijn er wel vrijstaatjes in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld woonwagenparken als Vinkenslag in Maastricht. Hier vinden (vermoedelijk) illegale activiteiten plaats, maar omdat handhavenuitblijft is het de facto een vrijstaat.

  Uiteindelijk is besloten met veel machtsvertoon orde op zaken te stellen in Vinkenslag. De oogst was bedroevend: een wietplantage en wat illegaal gebouwde schuurtjes. Zo erg loopt het dus niet uit de lauwen met zo’n vrijstaat.

  Een legale vrijstaat in Nederland zou een dergelijke gedoogzone kunnen zijn. Alle “misdaden” zonder slachtoffers (wietteelt, vrijwillige prostitutie) zou dan volgens de letter van de wet niet mogen, maar er wordt niet op gehandhaafd.

  Nadeel van een kleine vrijstaat in Nederland is dat het een aanzuigende werking heeft op iedereen in de rest van het land die “last” heeft van de overheid. Dat zijn lieden die gewend zijn odergronds te werken en wel even zullen moeten wennen aan de aansluiting op het reguliere “legale” leven. Dat betekent dat je wel vrij wiet mag telen, maar handelsconflicten niet met geweld maar via biv arbitrage oplost.

  Bertus [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Bertus [16]: Eens, bij Vinkenslag werd gedoogd omdat men bang was voor agressief verzet. Maar als gedogen van diverse misdaden-zonder-slachtoffers wordt vastgelegd in gemeentelijk beleid?

  Veel gemeentes voeren een diffuus gedoogbeleid, vanwege gebrek aan handhaving. Bijv. bij illegale bewoning van vakantieparken of volkstuintjes. Of een illegale situatie wordt met terugwerkende kracht gelegaliseerd, bijv een illegaal gebouwde kapschuur. Veel ambtenaren zitten niet te wachten op handhaving van dergelijk onschuldige overtredingen. Een vriend die kantoor aan huis wilde houden kreeg te horen “U mag hier geen kantoor houden, maar als u met een burostoel in uw garage wilt zitten houd ik u niet tegen”. Ambtenaren willen gewoon niet alles weten.

  In een reguliere gemeente kan meer als je een goedwillende ambtenaar treft of goede contacten hebt in de politiek. Toch loop je altijd een risico. In een LP-gemeente loop je dat niet, omdat niet-handhaven of legaliseren ingebed is in beleid.

Comments are closed.