fotoZaterdag 19 januari was een libertarisch feestje. Ongeveer 100 man trotseerden sneeuw en vrieskoude om deel te nemen aan de oprichtingsbijeenkomst van Mises Nederland. Ook de nestor van libertarisch Nederland, Hub Jongen, was met zijn vrouw Rita aanwezig. Zal libertarisme, de aan de zijlijn staande ideologie van vrijheid en non agressie, eindelijk voldoende momentum krijgen om niet alleen deel te nemen aan het speelveld, maar hier ook een centrale rol op te gaan eisen?

Het antwoord ligt voor een deel aan Mises Nederland. Een realistisch groeiplan hoopt het zaadje van de vrijheid verder te doen ontkiemen. Dit jaar zullen de nodige lezingen volgen, volgend jaar is het doel onder meer een summerschool op te zetten.

Zeker hoopgevend was de bijdrage van Erwin Vink. Als last minute vervanger van een oorspronkelijke spreker wist hij de geschiedenis van de Oostenrijkse school goed onder woorden te brengen. Van de School van Salamanca uit de zestiende eeuw is er een reeks aan denkers geweest wier gedachten uiteindelijk culmineerden in Mises meesterwerk Human Action. Ik ben wederom met mijn neus op de feiten gedrukt hoe weinig ik eigenlijk weet van die delen van de geschiedenis die er daadwerkelijk toe doen. Mises Nederland gaat mij en anderen hopelijk helpen deze witte plekken op te vullen en in te kleuren.

foto

Frank Karsten wist met de nodige humor de huidige situatie te schetsen. Twee ijsberen die elkaar tegenkomen, het leger dat in naam van economische vooruitgang knielende naar de god Keynes de Rotterdamse industrie moet platbranden om vooruitgang te bewerkstelligen. Jeroen behandelde het leven van Ludwig von Mises. Grijze haren, harde moeders, 7 kilo goud, Oostfront, een de nazi’s ontwijkende busreis door landelijk Frankrijk, de Handelskammer en nog enige trivia passeerden de revue. Met als tranentrekkend moment de hereniging van Mises met vrouw en kind op een Zwitsers treinstation. Kortom, u heeft iets gemist als u er niet bij was.

NB: Verder zijn nog twee zaken vermeldenswaardig. Ten eerste de speech tijdens het diner van Hein. Iemand die tijdens de paar Utrechtse libertarische borrels in aanraking is gekomen met libertarisch Nederland en goed onder woorden wist te brengen het warme bad dat het samenzijn met medestanders kan brengen. Libertarische meetings kunnen een feest van herkenning zijn. Je staat niet alleen met je denkbeelden. Ten tweede de instelling van de bezoekers. Ik zag bij veel  libertariërs optimisme en een wens om zelf te groeien en met rust gelaten te worden door de overheid. Ook dat is onderdeel van het warme bad, mensen die hun eigen toekomst in handen nemen.

NB: heeft u foto’s van dit evenement, stuur ze svp naar info@vrijspreker.nl

UPDATE: eventuele donaties kunt u overmaken op bankrekening 614992915 tnv Mises Instituut,

16 REACTIES

 1. Ik word donateur.
  Ik hoop vooral dat het Instituut lezingen, gastcolleges, gaat geven op Hogescholen en Universiteiten om te onderrichten.

  Er waren honderd Libertariërs: wat wil het Instituut in kas hebben, is 50 euro p/p voldoende?

 2. Gefeliciteerd met de oprichting.
  Hopelijk gaat hiermee de economische afdeling van het libertarisme goed onder woorden gebracht worden (voor zij die niet Engels kunnen lezen).

  Immers, de meeste libertariers weten zo langzamerhand wel dat de Chicago School (Milton Friedman) het helemaal mis had.

  arvr [4] reageerde op deze reactie.

 3. Enorm gefeliciteerd met de oprichting!

  Het is een mooie stap op weg naar een Nederlands ecosysteem van libertarische gedachten.

 4. @Logic [2]:
  Quote:
  “Immers, de meeste libertariers weten zo langzamerhand wel dat de Chicago School (Milton Friedman) het helemaal mis had.”

  Ik vind dat een heel erg gevaarlijke uitspraak, immers Friedman was altijd een warm voorstander van vrije markten. Jij niet dus mag ik aannemen?

  En nee, dat Monetarisme van MF overtuigt mij ook amper.

  Maar dat is het punt niet. Ik wil meer het punt maken dat iemand (wie dan ook, jij of ik) nooit 100% gelijk of ongelijk kunnen hebben. Zeker, sommige mensen scoren beter en sommige mensen slechter (daaag Asscher met je 0.07% score).

  Volledig gaan voor een bepaalde ‘Stroming’, ‘Denker’ of ‘Ideologie’ van libertarisme maakt van jezelf iets wat ik haat. Een dogmatist. Iets wat ik vroeger was voordat ik gillend ben weggerend uit de collectivistische kudde.

  Individuele vrijheid zit ook in je hoofd. Dat betekend ook dat je je niet vastpint aan vast omsloten gedachtegoed. In die zin is het Libertarisme dat ook niet.

  Nuchter gezien bestaat het Libertarisme uit een groot aantal denkers uiteenlopend Monetarist tot minarchist. Waarom zou ik mij niet in alles verdiepen? Allemaal even razend interessant!

  Ik wil geen kooi meer in mijn hoofd. Ik vertik het! De vrijheid of de gladiolen.

  Logic [7] reageerde op deze reactie.
  Logic [8] reageerde op deze reactie.

 5. De oprichting van het Mises Instituut Nederland is een aanwinst voor het waarachtig progressief economisch denken. Timing voor de oprichting had niet beter kunnen zijn, nu de Keynesianen zich verdwaasd en krampachtig vastklampen aan de laatste strohalm van een onnatuurlijke en spreekwoordelijke luchtbel. Een libertarisch feest indeed, en het enthousiasme van de bezoekers is veelbelovend voor de toekomst en verspreiding van het dwarse, maar rechte Mises geluid. Voor wie er niet bij kon zijn: volgende keer beter!

 6. Er is al jaren gepraat over het oprichten van een instituut als het Mises Instituut.
  Petje af voor de oprichters Frank Karsten en Jeroen de Witte, die het uiteindelijk dan toch maar een keer hebben gedáán!
  Frank en Jeroen, het was een zeer geslaagde, inspirerende bijeenkomst. Bedankt!

 7. @arvr [4]:

  Fout. Ik ben juist wel voor de vrije markt. Het was Friedman die niet voor de vrije markt was.

  Hij was o.a. voor het drukken van geld door de overheid, en het loskoppelen van geld van de goud standaard.

  http://www.economicpolicyjournal.com/2012/08/how-milton-friedman-helped-make-case.html

  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard43.html

  Je kunt dan wel zeggen dat je voor de vrije markt bent, maar het gaat niet om woorden maar daden.

  Verder stel ik overigens niet dat je je niet zou moeten verdiepen in MF of de Chicago School, maar ik stel wel dat als je een rol voor de overheid ziet in de economie (zoals MF dat deed), je geen libertarier kunt zijn. Noch anarcho-capitalist noch minarchist.

  Ik beschouw MF dan ook als een neoliberaal. En hoe neoliberalen zijn voor de vrije markt kunnen we wel aan de VVD zien.

  Je mag het hier uiteraard mee oneens zijn, maar ik ben hier om mijn mening te geven, en niet om politiek correct te stellen dat iedereen die zich libertarier wil noemen, dat ook is.

  Dat

 8. @arvr [4]:

  Een wat uitgebreide reactie:

  Ik vind dat een heel erg gevaarlijke uitspraak

  Er zijn geen gevaarlijke uitspraken; alleen juiste of onjuiste uitspraken. En ik ben hier sowieso niet om veilige uitspraken te doen.

  Maar dat is het punt niet. Ik wil meer het punt maken dat iemand (wie dan ook, jij of ik) nooit 100% gelijk of ongelijk kunnen hebben.

  Waarom zou dat niet kunnen? Heb je bewijs dat iemand nooit 100% gelijk of ongelijk kan hebben over een bepaald onderwerp?
  Als jij zelf namelijk al denkt nooit 100% gelijk te kunnen hebben, hoe kun jij dan ooit beoordelen of een ANDER gelijk of ongelijk heeft?

  Volledig gaan voor een bepaalde ‘Stroming’, ‘Denker’ of ‘Ideologie’ van libertarisme maakt van jezelf iets wat ik haat. Een dogmatist.

  Je moet gaan voor wat klopt. Dat ontwijken alleen omdat dit je een “dogmatist” zou maken is nonsens. Het is een nobel streven om een open mind te hebben, maar het doel van een open mind is om tot de waarheid te komen. Een open mind is geen doel op zichzelf.

  “Individuele vrijheid zit ook in je hoofd. Dat betekend ook dat je je niet vastpint aan vast omsloten gedachtegoed. In die zin is het Libertarisme dat ook niet.”

  Dat ligt eraan. Libertarisme is geen vergaarbak. Het is ook geen toevluchtsoord voor een ieder die maar zijn eigen definities aan vrijheid geeft. Nogmaals, feiten zijn feiten. Daar kom je toe d.m.v. bewijs of logische argumenten.

  Nuchter gezien bestaat het Libertarisme uit een groot aantal denkers uiteenlopend Monetarist tot minarchist. Waarom zou ik mij niet in alles verdiepen? Allemaal even razend interessant!

  Tuurlijk. Maar je zult toch conclusies moeten trekken. Je kunt niet zeggen dat ze allemaal een punt hebben over hetzelfde onderwerp. Logische tegenstrijdigheden zijn niet mogelijk.

  Ik wil geen kooi meer in mijn hoofd. Ik vertik het!

  Ik mag hopen dat je feiten, of logica, niet als een “kooi” ziet, want in dat geval is elke discussie zinloos.

 9. Im looking forward to the day a liberterian movement rises that distances itself from the ignorance that dominated the us republican movements, until then; He shoots….and Mises

  Nevertheless, goodluck i think it would be hard to make things worse at this point so enjoy yourself whatever path you walk.

 10. Voordat de discussie //te verhit word …

  Ik wil toch even een puntje eruit halen:
  Quote (arvr):
  “Maar dat is het punt niet. Ik wil meer het punt maken dat iemand (wie dan ook, jij of ik) nooit 100% gelijk of ongelijk kunnen hebben. “

  Quote (logic):
  “Waarom zou dat niet kunnen? Heb je bewijs dat iemand nooit 100% gelijk of ongelijk kan hebben over een bepaald onderwerp? Als jij zelf namelijk al denkt nooit 100% gelijk te kunnen hebben, hoe kun jij dan ooit beoordelen of een ANDER gelijk of ongelijk heeft?”

  De reden waarom ik dit zeg heeft te maken met de logica die Hayek (tenminste, ik heb het daar vandaan) gebruikte om de onmogelijkheid van een socialistische/communistische maatschappij aan te tonen. Hij beargumenteerde dat de centrale planners eenvoudigweg niet alles konden weten om goed te plannen. Dat had te maken met de enorme hoeveelheid en verspreide aard van informatie om de plannen op te baseren.

  Zoiets geld ook voor meningsvorming. Voor iedereen inclusief de grote denkers. Het is onmogelijk om alles te weten. Het is wel mogelijk om dingen te beredeneren en om na te gaan of het klopt, kan kloppen of totaal niet klopt.

  Zo bouw ik mijn mening op. En nee, libertarisme is geen open buffet waarbij je eigen ideologietje kan samenstellen. Het heeft wel degelijk een richting en dat is wat mij zo aantrekt en interesseert. Het is, in mijn bescheiden optiek, de juiste richting.

  Overigens, dogmatisme is een staat waarbij een individu een conclusie als gegeven aanneemt en vanuit dat punt de logica opbouwt. Dat doe ik dus niet. Dat is de kooi waarop ik doelde.

  Logic [11] reageerde op deze reactie.

 11. @arvr [10]:

  Voordat de discussie //te verhit word …

  Hoezo verhit? Zeker niet van mijn kant. Excuses als mijn stijl misschien een beetje bot overkomt. Ik garandeer je dat het slechts een stijl is, en niet een teken van verhitting.

  De reden waarom ik dit zeg heeft te maken met de logica die Hayek (tenminste, ik heb het daar vandaan) gebruikte om de onmogelijkheid van een socialistische/communistische maatschappij aan te tonen. Hij beargumenteerde dat de centrale planners eenvoudigweg niet alles konden weten om goed te plannen.

  Dat klopt. Maar zij hadden dan ook geen gelijk. Het waren immers communisten.
  Dat bewijst nog steeds niet dat een ANDER geen 100% gelijk zou kunnen hebben over bepaalde zaken.
  En jouw stelling was dat NIEMAND 100% gelijk of ongelijk kon hebben.

  Het is onmogelijk om alles te weten.

  Dat klopt. Maar volgens mij heeft ook geen libertarier ooit beweerd alles te weten. Sterker nog, de hele Oostenrijkse School van de economie is gebaseerd op het feit dat een economie niet “gepland” kan worden (zie ook Hayek). Daarmee geven ze dus ook aan dat zijzelf niet alles kunnen weten, o.a. dankzij de “subjective theory of value”.

  Dat wil echter nog niet zeggen dat iemand op een bepaald onderwerp, zoals libertarisme, geen 100% gelijk kan hebben. Hierbij gaat het namelijk helemaal niet om “plannen” en om “alles weten over iedereen”, maar simpelweg om het herkennen van de ware natuur van specifieke handelingen, en het daaraan ontlenen van een moreel oordeel.

  Overigens, dogmatisme is een staat waarbij een individu een conclusie als gegeven aanneemt en vanuit dat punt de logica opbouwt. Dat doe ik dus niet. Dat is de kooi waarop ik doelde.

  Daar ben ik het natuurlijk mee eens.
  Maar daarom reageerde ik dan ook op jou, toen jij stelde dat Milton Friedman voor “vrije markten” was. Ik kom via definities van woorden, logisch redeneren, en libertarische ethiek tot de conclusie dat Friedman een etatist was, en vond dat de overheid een rol had in de economie.
  En als de overheid zijn grote neus in de economie steekt, kan er geen sprake zijn van een vrije markt.

  arvr [12] reageerde op deze reactie.

 12. @Logic [11]:
  He, ik blijf je nog even plagen, sorry.

  “Dat bewijst nog steeds niet dat een ANDER geen 100% gelijk zou kunnen hebben over bepaalde zaken. En jouw stelling was dat NIEMAND 100% gelijk of ongelijk kon hebben.”

  Mijn stelling is nog steeds dat niemand 100% gelijk of ongelijk kan hebben. En dat is geen beschuldiging jegens wie dan ook, maar vloeit voort uit de logica dat je nooit alles weet om een 100% perfecte conclusie te kunnen trekken. De ondergrens (volledig ongelijk) verdedig ik met de bewering dat zelfs de grootste idioot nog soms wat zinnigs kan zeggen.

  Niets of alles (0% of 100%) komt in de regel ook niet in de natuur voor. Slecht nieuws voor mensen die denken dat ze 0% arseen in hun lichaam hebben en slecht nieuws voor mensen die denken dat er wezens zijn die voor 100% uit water bestaan.

  “maar simpelweg om het herkennen van de ware natuur van specifieke handelingen, en het daaraan ontlenen van een moreel oordeel.”

  Hier geef ik je wel gelijk in, dit is een van de basisprincipes van het Libertarisme, dat snap je of dat snap je niet. (nul of honderd procent). Beschouw eerst, conclusie daarna.

  Maar als je naar Rothbard kijkt zie je iemand die stap voor stap zijn gedachtes heeft verfijnd komende van de rechterkant van de conservatieven naar zijn meer eigen (unieke) inzichten.

  Dan kan je toch zeggen, als Rothbard zelf op een bepaalde dag van zijn leven wat anders dacht dan de vorige dag, dat hij dus op de vorige dag niet 100% gelijk had? En de volgende dag?

  Ik hoop wel dat wij het er over eens kunnen zijn dat Rothbard dik boven de 90% zat 😉

  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.

 13. Interessante discussie hier, arvr en Logic. Feiten zijn feiten? Vraagje: wat IS een feit? Zijn jullie het eens dat zaken vaak als een feit worden gepresenteerd die dat op de keper beschouwd niet zijn?
  Ah, retorisch. De truc is vaak niet het ‘feit’ zelf, maar analyse van de bron (betrouwbaarheid, consistentie met vroegere uitspraken, timing van melden, waarom wordt het überhaupt gemeld?, mogelijk belang van de bron, e.d.). Je zult heel snel een patroon ontdekken van subtiele manipulatie. Maar ik drijf off-topic…

 14. @arvr [12]: “En dat is geen beschuldiging jegens wie dan ook, maar vloeit voort uit de logica dat je nooit alles weet om een 100% perfecte conclusie te kunnen trekken.”
  Dit is onjuist.
  Ik weet 100% zeker dat ik man ben.
  Als ik dat beweer, heb ik 100% gelijk.
  Het is dus wel degelijk mogelijk om soms 100% gelijk te hebben.
  Dit wil niet zeggen dat ik altijd 100% gelijk heb, maar het is wel degelijk mogelijk dat iemand over een stelling 100% gelijk kan hebben.
  Uw stelling dat dit nooit kan, is hiermee komen te vervallen.

  “Niets of alles (0% of 100%) komt in de regel ook niet in de natuur voor. Slecht nieuws voor mensen die denken dat ze 0% arseen in hun lichaam hebben en slecht nieuws voor mensen die denken dat er wezens zijn die voor 100% uit water bestaan. ”
  Dit is een drogredenering.
  Het is niet omdat je niet 100% uit water bestaat dat je geen 100% gelijk kan hebben.
  Stel dat we voor 80% uit water bestaan. Dan is de stelling “we bestaan voor 80% uit water” 100% juist. Het is dus wel deglijk mogelijk om 100% gelijk te hebben.
  En zelfs als je het precieze percentage niet kent, is het nog wel 100% juist te beweren “we bestaan voor minder dan 100% uit water”.

  Dat betekent dus ook dat ik, mits ik voorzichtig ben en de zaken juist formuleer, 100% gelijk kan hebben met wat ik WEL zeg, ook al weet ik niet alles (en doe ik dan wijselijk geen uitspraken over wat ik neit weet).
  Stel dat ik zou beweren dat we voor 80% uit water bestaan en later blijkt dit percentage op 78 te liggen, dan was mijn uitspraak zonder meer fout. (Ander is natuurlijk als ik zeg “plus minus 80%” en zeker als ik er aan toevoeg “met 5 procent marge”) maar als ik louter beweer “minder dan 100%” dan is dat weliswaar een beperkte uitspraak qua nauwkeurigheid en informatiegehalte cq. nieuwswaarde, edoch … het is wel degelijk voor de volle 100% juist.

  Kortom, het is wel degelijk mogelijk om een 100% juiste uitspraak te doen. Jammer is natuurlijk dat de 100% juiste uitspraken eerder algemeenheden zijn die niet zoveel nieuwswaarde hebben.
  Immers als ik wegens hoog houden van mijn reputatie alleen 100% juiste uitspraken wens te doen, dan moet ik me dus beperken tot “de mens bestaat voor minder dan 100% uit water” of “voor ongeveer 80%, nou laten we zeggen tussen de 70 en de 90%” en afhankelijk van de mate van mijn onzekerheid en mijn aversie van reputatieschade voer ik die marges nog wat op om toch vooral geen onjuiste uitspraak te doen.
  Echter hier is dus een trade off want hoe voorzichtiger ik word (in zaken waar ik niet 100% zeker over ben, dus niet bv. over de vraag wat het geslacht van mijn echtgenote is), hoe oninteressanter mijn uitspraken zijn. Beweren dat we voor 78,39% uit water bestaan, daar is moed voor nodig die ik hoogstens als medisch researcher zou hebben, maar niet als eenvoudig economist.

 15. Als ik de oprichtingsbijeenkomst van het LvMI NL in één woord zou samenvatten, zou ik zeggen: hoopevend.

  Respect voor de oprichters, die de daad bij het woord voegden.

Comments are closed.