Ratio-57-74x120Een uiterst gevaarlijk onderwerp is pedofilie. De enige juiste mening is die van afschuw. Iedere poging tot evaluatie in het niet bestaande debat wordt verworpen. Er is sprake van een de discussie belemmerend corset van politieke correctheid. Bijna niemand durft hierover te beginnen. Vandaar hoog tijd om hier eens aandacht aan te besteden. En ook te kijken hoe de libertarische invalshoek is ten opzichte van pedofilie. De volgende bevindingen zouden startpunten kunnen zijn voor een discussie.

Bevinding 1. Verschil in benadering tussen jongens en meisjes. In de eerste plaats wordt bij sexualiteit een groot verschil gemaakt tussen jongens en meisjes. Waar vrouwenbesnijdenis, hoe gering ook, totaal verworpen wordt, mogen de genitalia van jongens op zeer jonge leeftijd nog altijd met een mes bewerkt worden. Dat laatste heet dan geloof en joodse traditie. Vrouwen besnijdenis heet al snel verminking en Islam. Hetzelfde valt op als het gaat om sexuele relaties tussen jongens en volwassen vrouwen. Schouders worden opgehaald en soms wordt de wijsheid gedebiteerd “op een oude fiets moet je het leren”. De fiets vergelijking gaat niet op als de oudere partij opeens het mannelijk geslacht heeft. Dan is het leeftijdsverschil opeens abject en is het land te klein. Ik ben geen pleitbezorger voor intergenerationele seks. Maar ik verwonder me wel over de verschillende behandeling van jongens en meisjes in deze die zo duidelijk in de maatschappij is ingebakken.

Bevinding 2. Verschil in opvattingen in de tijd, zowel in NL als over de wereld. In de jaren 60 en 70 waren pedosexuele relaties in sommige kringen een uiting van een progressieve levenswijze. Enkele decennia later wordt daar heel anders over gedacht. In het oude Griekenland was een intieme relatie van de leerling met de leermeester niet ongebruikelijk. In veel landen worden relaties tussen oudere mannen en meisjes niet op voorhand afgewezen. Hiermee bedoel ik geen relaties met jonge kinderen, maar over relaties tussen tieners en ouderen wordt verschillend gedacht. Onze huidige opvatting is tijd en plaats bepaald. En niet noodzakelijkerwijze de juiste.

Bevinding 3. De tegenstelling van de op jongere leeftijd optredende menarche en toegenomen leeftijdsgrens. Je zou kunnen stellen dat de confrontatie met sexualiteit op een moment dat het kinderlichaam daar niet klaar voor is een daad van agressie is. En dat een minimum grens die van de geslachtsrijpheid is. Het opvallende is dat die grens van geslachtsrijpheid veel lager ligt dan de wetgever stelt. Veel meisjes worden rond het twaalfde of dertiende levensjaar geslachtsrijp, een stuk vroeger dan een halve eeuw geleden. Is het dan niet net zo goed een daad van agressie om deze kinderen sexuele relaties met volwassenere mannen te onthouden? Waarom mag een 16 jarige jonge vrouw geen seks hebben met een 22 jarige jongen? Waarom wordt de leeftijd waarop men met ouderen seks mag hebben zo hoog gesteld?

Bevinding 4. De mythe van gelijkwaardige relaties. Een relatie tussen een kind en een volwassene wordt als een relatie tussen ongelijkwaardigen gezien. Het is kennelijk politiek wenselijk dat relaties min of meer in balans zijn en ook hier gelijkheid / gelijkwaardigheid dient te worden afgedwongen. Nog afgezien van het feit dat de “macht“ binnen relaties vaak afhangt van het onderwerp waar het over gaat is het maar de vraag of iedereen hier gelukkig van wordt. Gelijkwaardigheid is niet gelijk aan het al dan niet ontbreken van agressie in een relatie. Daarnaast is het al helemaal de vraag waarom de overheid zich hier mee zou bezig houden. Afgedwongen gelijkwaardigheid is geen overheidstaak.

Bevinding 5. Is natuurlijkheid / tegen natuurlijkheid een argument? Sexueel gedrag wordt vaak beoordeeld of het natuurlijk is of dat het tegen de natuur in gaat. Dat is geen valide argument. Het enige argument is of twee mensen die beslissingsbevoegd zijn instemmen om onderling sexuele handelingen uit te voeren. Of het in de natuur voorkomt, is verder irrelevant. Als eskimo’s willen neuzen, chinezen voetmassages willen geven of homo’s elkaar in bepaalde posities wensen te bevredigen is het irrelevant of een dergelijk gedrag natuurlijk is of niet. Zolang twee beslissingsbevoegde partijen maar overeenstemming hebben.

Bevinding 6. Kinderporno dient volgens bijna iedereen verboden te zijn. De maker van kinderporno pleegt agressie, maar degene die ernaar kijkt volgens mij niet. Verspreiding van foto’s of denkbeelden, hoe abject ook, mogen nooit verboden worden. Bezit kan natuurlijk wel consequenties hebben voor het dienstverband.

Deze zes bevindingen zouden voldoende reden kunnen zijn om je af te vragen of de huidige opvattingen over pedofilie wel een consistente basis hebben. Inconsistenties betekenen dat het beleid zal falen en doelstellingen niet gehaald zullen worden. Als dit in de maatschappij als een heel belangrijk onderwerp wordt ervaren, dan dient men juist de bestaande opvattingen en hun vertaling daarvan in wetten en regels te evalueren. Zodat deze problematiek eindelijk op een goede basis kan worden aangepakt. Een richtsnoer dat ik zou kunnen geven is de mate van agressie die gepleegd wordt. En dat hangt mede af van de beslissingsbevoegdheid van het individu en de minimum leeftijd. Seksuele relaties voordat men geslachtsrijp is zouden als agressie moeten worden beschouwd. Het onderdeel beslissingsbevoegdheid is een hete aardappel die ik nogal laf verder niet behandel maar aan eventuele reageerders overlaat..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Voor de slechte en niet oplettende lezer de volgende toevoeging. Ik ben geen pedo, ik roep nergens op tot pedosexuele handelingen en heb een afkeer van figuren die kleine kinderen gebruiken voor hun eigen lusten. Het bestaande beleid lijkt hier niet consistent en is dus gedoemd tot falen. Als men kinderen wil beschermen dan zouden de door mij opgesomde bevindingen juist onderdeel dienen te zijn van een maatschappelijk debat. Om daadwerkelijk kinderen effectief tegen agressie te beschermen. Ik heb niet de illusie dat ik een debat start. Maar ik heb wel gesproken en niet gezwegen en ben op die manier opgekomen voor de kinderen.

Indien u wenst te reageren, gelieve bij uw reactie rekening te houden met de gevoeligheid van dit onderwerp.

32 REACTIES

 1. Een dapper stuk.

  Het is haast onmogelijk om de gevolgen van pedo hysterie van vandaag te bespreken.

  Iedereen die mensen wijst op de gevaren van deze massa psychose wordt als vanzelfsprekend zelf afgedaan als kindervrkrachter.

  En dat maakt een rationele omgang met dit akelige trekje in de mens onmogelijk.

  Met alle verborgen slachtoffers van dien.

  Klaas [2] reageerde op deze reactie.

 2. Uw overpeinzingen begonnen met pedefilie en daarna kwamen er veel onderwerpen bij, wat voor de volledigheid wel goed is, maar veroorzaakt ook verwarring waardoor ik niet goed weet hier mee om tegaan. Over pedofielen heb ik maar een mening, ze moeten van kinderen afblijven, en als ze dat vergeten is naar mijn mening de beste straf, de brandstapel!! Voor het overige , daar ga ik over nadenken. Het is juist om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 3. 1. De verschillen tussen mannen en vrouwen / jongens en meisjes zijn al langer. Denk dat het vooral met feminisme te maken heeft.

  Wat betreft het besnijden, ik ben benieuwd wat meneer de rechter gaat zeggen als de eerste afvallige jood/moslim aangifte doet tegen de geloofsgemeenschap van zijn ouders omtrent zijn genitale verminking. Als meneer de rechter het slachtoffer gelijk geeft krijgt hij de joods/islamitische wereld over zich heen als het gaat om godsdienstvrijheid, is het een onderdeel van godsdienstvrijheid, dan is geen enkele mishandeling ooit nog te veroordelen.

  2. Er zijn inderdaad verschillende opvattingen. Waar in Nederland pedofilie verboden is, beschermen Nederlandse militairen de pedofielen in Afghanistan (in Afghanistan is het heel gewoon dat volwassen mannen, jongens anaal nemen). Sterker nog, de militair wordt aangeleerd de cultuur van het volk te respecteren (o.a. naar aanleiding van een eerder incident in Irak waarbij de lokale bevolking kwam “demonstreren” bij de Nederlandse basis).

  3. Dat een meisje (of jongen) geslachtsrijp wordt, wil niet betekenen dat hij/zij psychisch al aan seks toe is. Bovendien is het maar de vraag of het met een ouder persoon moet gebeuren of het gestuntel en ontdekken met een leeftijdgenootje.

  4. Over het algemeen is het zo dat kinderen wel iets makkelijker over te halen zijn dan volwassenen. Al is het maar door het respect voor ouderen of de angst iets te overkomen.

  5. Ik blijf even af van welke apensoort het is, maar het is een mensaap. Bij die apen doet leeftijd of geslacht er niet toe, het enige wat er toe doet is dat men het niet met de eigen jongen, of jongs jongen doet.

  6. Ooit van marktwerking gehoord? Zolang er vraag naar is zullen kinderen misbruikt worden.

  Mijn persoonlijke mening, ik heb ook niets met pedofilie, maar als het op vrijwillige basis gebeurd en de jongste fysiek en psychisch rijp genoeg is om seks te hebben, wie ben ik om daar iets van te zeggen.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.
  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [11] reageerde op deze reactie.

 4. @Burnitall [4]: @Klaas [2]: Het schijnt zo te zijn dat veel pedo porno gratis op het internet te vinden is en vaak ook in nieuwsgroepen gedeeld wordt. Het al dan niet bekijken is dan verder niet relevant. Die Mickelson is tegen de lamp gelopen omdat hij trots zijn handelingen met andere pedo’s deelde. Zijn agressie naar kinderen toe zou niet stoppen als hij geen video verslagen daarvan maakte. Hij wou gewoon misbruiken.

 5. @reiny [3]: De relatie tussen de bevindingen en de redenen waarom ik ze benoem. Bevinding 2 is om aan te geven dat we het niet altijd bij het juiste eind hebben, bevinding 3 is de leeftijdsgrens, relevant en ook bepalend voor de definitie van pedofilie, bevindingen 4 en 5 zijn volgens mij valse redenaties waar ik voor waarschuw zodat men zich daar niet op gaat beroepen, en bevinding 6 is het meest praktische gevolg van pedo wetgeving waar we met zijn allen mee geconfronteerd worden. Namelijk dat men via een U bocht internet op slot probeert te zetten.

 6. Een argument tegen kinderporno wat ik hier opvallend genoeg niet gezien heb is dat het de privacy en waardigheid aantast van degenen die erin voorkomen. Ga eens voor jezelf na wat je ervan zou vinden als iemand een sextape met jou erop in zijn bezit had en dreigde deze te publiceren.

  Wat betreft of het kijken ervan geweld is: veel mensen zouden niet zelf dieren kunnen slachten of schieten voor het vlees, maar kopen wel vlees in de winkel zonder gewetensbezwaar, hetgeen eigenlijk hypocriet is (ik ben geen vegetariër, dit is alleen een constatering). Met kinderporno is eigenlijk hetzelfde aan de hand. De mensen die dat kijken voeren de daad niet uit, maar zijn er wel degelijk schuldig aan.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 7. @John [10]:

  ” De mensen die dat kijken voeren de daad niet uit, maar zijn er wel degelijk schuldig aan”

  Dat lijkt me een gevaarlijke stelling. De kijker, naar plaatjes of films, kan meestal aan de daad niets meer verhinderen of ingrijpen.Die is al gepleegd. En in heel veel gevallen kosteloos.

  Als “ergens” naar kijken, schuldig maakt, dus gestraft of vergoed moet worden, hoe formuleer je dat dan?

  jhon [13] reageerde op deze reactie.
  John [17] reageerde op deze reactie.

 8. Ik ben van mening dat er wel degelijk sprake is van een soort marktwerking, ook al worden er dingen verspreid waarvoor niet betaald hoeft te worden, of ook al weet men van tevoren niet hoeveel afnemers er zijn.

  Een argument die ik hierover heb is als volgt: als een verspreider weet dat er geen afnemers zouden zijn, verdwijnt volledig het nut voor het verspreiden (vooraf, of zelfs gratis). Waarom zou je immers iets verspreiden als je weet dat er geen afnemers zijn? Er *moet* dus wel degelijk een aangenomen vraag zijn, om een aanbod te willen verzorgen.
  Als de vraag dus wordt gezien als iets wat geen probleem is, kun je weinig doen aan het verspreiden van een aanbod. Afnemers spelen dus wel degelijk een rol; ook al komen ze pas NA dat het aanbod al verspreid is.

  Verder is er ’t argument dat de afnemer geen misdaad pleegt, omdat zij dus niet de daadwerkelijke kinderporno maken.
  Echter, dit argument faalt mijns inziens ook, omdat ook het bewust aannemen van gestolen goederen onacceptabel zou zijn, ook al heeft de aannemer van de gestolen goederen zelf niet de diefstal gepleegd. Het BLIJFT andermans eigendom dat je in je bezit hebt. En als je daarvan bewust bent, heb je niet het recht dit aan te nemen.

  Zo heb je mijns inziens, niet het recht naar de handeling van het molesteren van kinderen te kijken voor dezelfde redenen als de misdadiger, namelijk seksuele bevrediging.

  Natuurlijk is er ook marktwerking bij illegale handelingen, zelfs binnen het libertarisme. Zo is het handelen in gestolen goederen illegaal, maar is hier wel sprake van marktwerking. Het verspreiden van kinderporno, ook al is het gratis, veroorzaakt wel degelijk een marktwerking. Zonder aanbod geen klanten, zonder (veronderstelde) klanten geen aanbod.

 9. @Ratio [7]:

  Ook dat is marktwerking. Geld heeft er niets mee te maken. De subjectieve theorie van de waarde geeft aan dat ieder persoon zelf bepaalt wat de waarde is die een bepaalde transactie voor hem heeft. Vroeger was er geen geld maar ruilhandel. Dit kon alles zijn.

  Het ruilen van tastbaar materiaal voor geestelijke bevrediging is ook een vorm van ruilhandel en van subjectieve waarde.

  Als iemand geestelijke bevrediging haalt uit het idee dat mensen zijn “materiaal” zullen zien, betekent dit dus dat hij uitgaat van “klanten”, wiens “verrijking” met het materiaal hem in ruil een eigen bevrediging geeft, die wellicht niet monetair is, maar wel een andere vorm van waarde geeft. Vraag en aanbod. Waarde voor waarde.

 10. Ik vind dit een heel goed van Ratio dat hij dit op deze manier ter discussie stelt.

  Er was ergens anders ook al een discussie, maar deze werd op een bepaald moment dermate ranzig dat ik ervoor gekozen heb het topic niet meer door te lezen.

  Buiten allerlei lichamelijke/biologische overwegingen vindt ik een andere overweging belangrijk. En dat is de psychologische ontwikkeling van een kind.

  Een probleem wat een rol speelt is dat kinderen nog niet in staat zijn volledig de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. Dat leren is een onderdeel van het “Volwassen worden”.

  Op het moment dat een kind daartoe wel in staat is mag het van mij zijn eigen keuzes maken.

  De vraag die open blijft is op welke leeftijd dat gebeurd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat gelijktijdig gebeurd met het geslachtsrijp worden.

  Tweede probleem is dat je om dat te kunnen beoordelen eerst moet weten volgens welke maatstaven je gaat oordelen. Een vraag dus.

  Voor wat betreft kinderporno: Mensen die dit doen staan er echt niet bij stil wat ze een kind feitelijk aandoen.

 11. @Hub Jongen [12]:
  Dat klopt, mijn formulering is niet echt duidelijk of genuanceerd. Wat ik meer bedoel is dat je het in stand houdt door het direct of indirect door iemand anders uit laat voeren om geen spreekwoordelijk (of letterlijk) bloed aan je handen te krijgen.

  Wat weer een ander maatschappelijk debat is: gesteld dat het bezitten/distribueren van kinderporno illegaal is (wat ik goed vind), hoe ver ga je om te zorgen dat deze wet nageleefd wordt? Kinderporno is naast “terrorisme” een standaardexcuus om burgerrechten en privacy te schenden. De roverheden van de wereld zijn bereid het hele internet te censureren of te surveilleren.
  Ik neem aan dat iedereen hier het Tor-netwerk kent. (Zo niet: torproject.org, bekijken waard!) Als je het idee aan mensen uitlegt denken velen dat het gebruikt wordt voor de distributie van kinderporno of communicatie van terreurbewegingen. Mensen zien van een boel dingen (voorwerpen, technieken) alleen de nadelen in.

 12. Ieder kind is een individu met zelfbeschikkingsrecht. Het mag in principe dus doen wat het wil, ook seks hebben met volwassenen.

  Ieder kind heeft echter ook ouders die er voor verantwoordelijk zijn, dat het kind in deze wereld is gekomen. Zolang het kind nog niet over voldoende geestelijke en lichamelijke capaciteiten beschikt om zelfstandig te kunnen functioneren, zijn de ouders gehouden er voor te zorgen dat het kind geen schade oploopt. Bij een gehandicapped kind kan dit betekenen, dat de ouders levenslang voor het kind moeten (laten) zorgen. Zie:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_principle

  Indien het kind iets graag wil dat schadelijk is, bijv. een hete kachel aanraken of seks hebben met volwassenen, dan dienen de ouders dit te verhinderen. Doen zij dit niet dan kan het kind later een schadeclaim bij zijn ouders neerleggen.

  Een jong kind is wilsonbekwaam, overeenkomstig een dementerende oudere, of iemand in coma. Als de belangen van het kind niet worden vertegenwoordigd door de ouders of een voogd dan kan een commercieel claimsbureau, in analogie met de praktijk van letselschade-advocaten, deze behartigen. Het bureau kan bij een slechte verzorging door de ouders het kind uit huis laten plaatsen en de kosten op de ouders verhalen.

  Als het kind eenmaal volwassen is kan het zich uiteraard overgeven aan alles wat maar schadelijk is en zichzelf geheel de vernieling in helpen. De ouders zijn daarvoor dan niet meer verantwoordelijk (hoewel zij het zich natuurlijk wel zullen aantrekken).
  ___

  “I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.” – Robert Frost (1874-1963)

  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 13. Iets wat eenmaal online gaat, kan volgens mij nooit meer echt offline. Dat alleen al maakt het plaatsen van kinderporno of het meewerken aan verspreiding ervan een grote misdaad. Bedenk eens hoe dat voelt als slachtoffer. De criminele daad vastgelegd en nooit meer te wissen uit het collectieve geheugen van het internet.

 14. Wat als het kind het zelf ‘wil’? Als volwassene in dit geval NOOIT aan meewerken. De volwassene moet beter weten; zelfs als beide individuen willen, kan dit niet toegestaan worden. Ik beschouw het lichaam van een individu als onaantastbaar, tenzij toestemming gegeven wordt. Voor kinderen geld dan dus zelfs deze toestemming niet .

  Er moet dan dus wel een arbitraire grens worden getrokken, die aangeeft waar volwassenheid begint. Waar moet deze grens liggen? Dat moet m.i. dus de hamvraag zijn.

  John [25] reageerde op deze reactie.

 15. Wat betreft strafbaar stellen van kinderporno en het plaatsen op intenet moet men aan 4 verschillende groepen denken:
  1) de pleger van kinderporno
  2) de vastlegger van kinderporno (video/foto etc)
  3) de verspreider van kinderporno (internet etc)
  4) de kijker naar kinderporno

  Natuurlijk kan de pleger ook de vastlegger en/of verspreider zijn van kinderporno, dan heeft deze persoon meerdere misdaden begaan en zal alszodanig (in eerste plaats) ook compensatie moeten geven aan de slachtoffers.

  De kijker kan, zoals eerder al terecht al is opgemerkt, ook heel goed een informant zijn. Als iemand kinderporno kijkt om lust op te wekken dan vind ik dat zeer ziek van die persoon en niet slim vanwege de mogelijke gevolgen (ontslag, sociale uitsluiting etc), maar nog niet een misdaad.

  De vastlegger en verspreider van kinderporno maken op agressieve wijze bewust inbreuk op de privacy van een wilsonbekwaam persoon. Net als de pleger van kinderporno moeten deze personen verantwoordelijk gesteld worden voor hun wandaded!

 16. Wil trouwens ook een andere nuancering aanbrengen.

  Een naaktfoto van een 15 jarig meisje dat met haar naakte lichaam strooit wordt ook kinderporno genoemd, maar feitelijk is het exhibitionisme van een 15 jarig meisje. Het is haar eigen keuze als ze zoiets doet.

  Persoonlijk denk ik dat vooral de reacties van de buitenwereld het haar tot een slachtoffer maken. Bij het maken en verspreiden van de foto is ze nog geen slachtoffer, heeft ze nog geen psychisch probleem.

  De hetze die ontstaat als er weer een pedofiel is opgepakt. Een kind wat naakt op de foto staat MOET een levenslang getekend slachtoffer zijn (en is ze het niet, dan wordt het door slachtoffer hulp wel aangepraat). Dat is helaas wel de zwarte keerzijde van het verhaal.

  Johnny Feelgood [24] reageerde op deze reactie.
  John [25] reageerde op deze reactie.

 17. naaktfoto van een 15 jarig meisje dat met haar naakte lichaam strooit wordt ook kinderporno genoemd
  @Primitieveling [23]:

  Als je de maker en/of verspreider bent van die foto, dan bega je dus een misdaad. Ben je de ouder/verzorger van het kind, dan ben je verantwoordelijk voor deze actie van het kind, je hoort het kind te beschermen.

  Simpel

  Logic [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Bubbelprikker [21]:
  Ik denk even hardop:
  Ik zou zeggen 16 jaar is een goede grens? Maar dan krijg je de vraag: Als twee mensen van 15 het vrijwillig met elkaar doen, zijn ze dan beide strafbaar? Zo nee, iemand van 15 en iemand van 16 wel (boven en onder de grens)? Als de grens bij 16 ligt moet 16 en 70 (á la Berlu) kunnen (i.i.g. legaal gezien).

  @Primitieveling [23]:
  Er is een verschil tussen naaktfoto’s en verkrachting.
  Inderdaad, als iemand géén trauma heeft moet dat niet worden aangepraat.

  Bubbelprikker [29] reageerde op deze reactie.

 19. Wat mij betreft is het doelbewust faciliteren van een misdaad ook een misdaad (dus het scheppen van een vraag naar kinderporno). Dit houdt dus in dat als kinderporno illegaal is, het bekijken van kinderporno dat ook zou moeten zijn. Door de vraag ernaar te creëren ben je in zekere zin medeplichtig.
  Hierbij merk ik wel op dat de “vraag” ook daadwerkelijk gebaseerd moet zijn op bevrediging, en niet voor het verzamelen van bewijs of opdoen van informatie. Het is aan het juridisch systeem om vast te stellen dat het doel van het bekijken van kinderporno gaat om seksuele bevrediging.

  Tevens ben ik van mening dat er GEEN ENKELE vrijheden of rechten mogen worden geschonden VOORDAT er bewijs is van het maken en verspreiden van kinderporno. Uitlokking is dus niet toegestaan. Dit is net zo goed het faciliteren van een misdaad. Ook spionage voor het bewijs aanwezig is, is niet toegestaan.

  Verder ben ik van mening dat zolang een kind zich in het huis van ouders bevind, zij de regels van de ouders dient op te volgen in zoverre deze regels het NAP naleven. Dit betekent ten eerste dat ouders geen recht hebben op exploitatie of mishandeling, en ten tweede dat een kind geen recht heeft op het breken van de regels zolang deze op andermans eigendom verblijft. Ouders zijn sowieso verantwoordelijk voor het beschermen van het kind zolang het psychologisch niet in staat is weloverwogen beslissingen te nemen. Ongeacht de leeftijd, als kan worden vastgesteld dat het kind hiertoe wel in staat is, dient het nog steeds de huisregels van ouders of voogden te volgen, TENZIJ het kind besluit het huis te verlaten en volledig zelfstandig te leven. Het kind mag pas alles zelf beslissen ten eerste als het weloverwogen beslissingen kan nemen, en ten tweede als het ouders niet langer op enige wijze verantwoordelijk houdt voor haar leven, haar onderhoud, en de gevolgen van haar acties.

  De leeftijd speelt hierbij logisch gezien geen rol, maar zal in de praktijk doorgaans ergens tussen de 12 en 18 jaar liggen. Arbitraire wetten kunnen in een vrije samenleving niet opgelegd worden (“18 is de grens, hoe dan ook”)

  Bij een gehandicapped kind kan dit betekenen, dat de ouders levenslang voor het kind moeten (laten) zorgen.

  Dit is tegen het NAP. Mensen kunnen niet EINDELOOS gedwongen worden zich te onderwerpen aan de noden en wensen van derden. Dit is iemand onderwerpen aan slavernij.
  Als mensen kinderen nemen, is dit doorgaans in de veronderstelling dat het kind op een zekere leeftijd zelfstandig en volwassen wordt. Als de natuur (in tegenstelling tot een doelbewuste handeling van een persoon) er voor zorgt dat er een handicap komt, kan het NAP niet opeens dicteren dat iemand gedwongen mag worden zijn of haar hele leven te onderwerpen aan de noden of behoeften van een ander.

  De ouders zijn in dat geval gewoon onschuldig en het NAP staat geen dwang of geweld tegen onschuldigen toe, onder welke voorwaarde dan ook, behalve degene die zij redelijkerwijs hebben geaccepteerd. Zwakte bij derden is geen excuus voor dwang of agressie.

  Bubbelprikker [30] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [31] reageerde op deze reactie.

 20. @Logic [26]:
  Ik snap je opmerking niet.
  Je wil een 15 jarig meisjes strafbaar stellen voor het verspreiden van eigen naaktfoto’s?

 21. @John [25]:

  Maar dan krijg je de vraag: Als twee mensen van 15 het vrijwillig met elkaar doen, zijn ze dan beide strafbaar?

  in juridische zin zegt de grens van 16 jaar eigenlijk: iemand onder de 16 kan nog niet volledig verantwoordelijk geacht worden voor zijn/haar daden. De persoon kan dan ook nog niet de volledige inschatting maken m.b.t. andere personen (welke leeftijd deze ook hebben). Beide personen zijn dan in een juridische zin strafbaar bezig, maar kunnen hiervoor niet (volledig) verantwoordelijk worden gehouden (effectief zou dit specifieke geval dus gedoogd kunnen worden).

  Zo nee, iemand van 15 en iemand van 16 wel (boven en onder de grens)?
  ja dit mag dan dus niet, de 16 jarige is dan strafbaar bezig. Tenzij er uitzonderingen worden geformuleerd (toegestane leeftijdsverschillen ofzo)

  Als de grens bij 16 ligt moet 16 en 70 (á la Berlu) kunnen (i.i.g. legaal gezien).

  ja klopt. De vraag blijft echter of 16 wel een goede grens is. Sowieso is een statische grens onnatuurlijk, aangezien sommige mensen eerder volwassenheid bereiken dan anderen. Eigenlijk zou er dus een dynamische grens moeten zijn, maar hoe dit zou kunnen werken zou ik niet weten.

 22. @Logic [27]:

  Tevens ben ik van mening dat er GEEN ENKELE vrijheden of rechten mogen worden geschonden VOORDAT er bewijs is van het maken en verspreiden van kinderporno. Uitlokking is dus niet toegestaan. Dit is net zo goed het faciliteren van een misdaad. Ook spionage voor het bewijs aanwezig is, is niet toegestaan.

  Klinkt juist, maar hoe moet bewijs wel worden verkregen? toeval? heterdaad? bijvoorbeeld bewijs van het verspreiden van kinderporno? Doorgaans gaat moet men bepaalde rechten wel schenden (bv. huiszoeking) om daadwerkelijk bewijs te krijgen dat in juridische zin standhoud. Hiervoor moet men dan wel een aanleiding hebben.

  Ongeacht de leeftijd, als kan worden vastgesteld dat het kind hiertoe wel in staat is, dient het nog steeds de huisregels van ouders of voogden te volgen, TENZIJ het kind besluit het huis te verlaten en volledig zelfstandig te leven. Het kind mag pas alles zelf beslissen ten eerste als het weloverwogen beslissingen kan nemen, en ten tweede als het ouders niet langer op enige wijze verantwoordelijk houdt voor haar leven, haar onderhoud, en de gevolgen van haar acties. De leeftijd speelt hierbij logisch gezien geen rol, maar zal in de praktijk doorgaans ergens tussen de 12 en 18 jaar liggen.

  Arbitraire wetten kunnen in een vrije samenleving niet opgelegd worden (“18 is de grens, hoe dan ook”)

  Wat als het kind de regels niet opvolgt? mag het kind het huis uit worden gezet? Vervolgens woont het kind op zichzelf (want niemand kan toch verplicht worden voor een kind te zorgen volgens NAP). Mag men nu vanuit gaan dat het kind volwassen is? Seks niet strafbaar met zo’n persoon?

  En hoe zit het met mensen die nog steeds afhankelijk zijn van de ouders op latere leeftijd (bv. jaar of 24). Volgens deze ‘afhankelijkheids-regel’ zijn deze nog steeds niet volwassen. Seks ook strafbaar met zo’n persoon?

  NAP gaat uit van verantwoordelijkheid voor diegene die haar overtreden. Maar dat is nu net het moeilijke, niet iedereen wordt als volledig verantwoordelijk gehouden (kinderen, gehandicapten, psychisch zieken). Arbitraire wetten die dan de scheidslijn trekken tussen kind-volwassene, mentaal gehandicapt – gezond verstand, psychisch ziek – gezond verstand zijn dan wel nodig.

  Bij een gehandicapped kind kan dit betekenen, dat de ouders levenslang voor het kind moeten (laten) zorgen.

  Dit is tegen het NAP. Mensen kunnen niet EINDELOOS gedwongen worden zich te onderwerpen aan de noden en wensen van derden. Dit is iemand onderwerpen aan slavernij.
  […]

  De ouders zijn in dat geval gewoon onschuldig en het NAP staat geen dwang of geweld tegen onschuldigen toe, onder welke voorwaarde dan ook, behalve degene die zij redelijkerwijs hebben geaccepteerd. Zwakte bij derden is geen excuus voor dwang of agressie.

  Dus, als de ouders het gehandicapte kind niet meer willen verzorgen, (en niemand anders kan hiertoe gedwongen worden conform NAP), kan het kind doodgaan zonder dat sprake is van een misdrijf (het kan immers niet voor zichzelf zorgen)?

Comments are closed.