Referendum_cartDoor de speech van Cameron is er weer sprake van een referendum in de EU en dus ( ?) in Nederland.

Hoe belangrijk of hoe zinvol is dat? Als we oordelen met de ervaring van het referendum waarin de Nederlanders gevraagd werd in 2005 of ze vóór of tegen de Europese Grondwet waren, kunnen we kortweg zeggen dat: Een referendum onder die omstandigheden heeft geen zin. MAAR…..
Ook  toen (2005) heeft ” het Nederlandse volk” duidelijk NEEN gezegd. Ook toen is gebleken dat het volk geen moer te zeggen heeft. Althans niets zegt!!

Want de politici hebben zich er niets van aangetrokken en alles wat ze met die grondwet  wilden op een andere manier samengevat in het “Verraad van Lissabon”. En er kwam geen merkbaar verzet.

Bij een eventueel nieuw referendum zou op de eerste plats beter moeten worden vastgesteld dat de uitkomst ook wordt waar gemaakt. En een 100% garantie zal moeilijk blijven.

Dat zegt  nog niet dat we vóór het referendum zouden moeten zijn. Want voor een referendum geldt ook dat het in strijd is met het NAP, want degenen in  de minderheid worden toch gedwongen te gehoorzamen.

Toch kunnen libertariërs (waarschijnlijk)  goed gebruik maken van de aandacht die het referendum de komende maanden krijgt.  Het kan een goede kapstok zijn om libertarische ideeën duidelijk te maken.

EERSTE MOGELIJKHEID: OPROEP:

Morgen, zondag, om 12.00 uur wordt er op Buitenhof over referendum gediscussieerd tussen Guy Verhofstadt (Europees Parlement), Arjo Klamer (Hoogleraar economie EUR), en Martin Visser (columnist FD)

Het kan nuttig zijn om daar alvast eens goed te luisteren naar de argumenten die deze lieden gebruiken.

Daarop kan misschien direct gereageerd worden, maar zeker kunnen we die argumenten verzamelen en analyseren.

Met de ervaring van het verleden durf  ik nu al te beweren dat er valse argumenten bij zullen zijn.
Hoe beter we die aan de kaak kunnen stellen en ontzenuwen, hoe meer mensen de feiten zullen leren kennen.

De komende maanden zullen we daar zeker meer aandacht aan schenken.
Stuur uw commentaar, of zelfs artikel naar de Vrijspreker.
————–
P.S. Weet u nog:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Geplakt uit <http://herstelpolitiek.wordpress.com/about/>

13 REACTIES

 1. Ik ga morgen even de TV aanzetten. Gezien het feit dat ik weinig TV kijk zal het enige moeite kosten mijn leugenbak weer aan de praat te krijgen. 😉

 2. Bedankt voor de tip, zal ook kijken morgen. Het wel of niet houden van een referendum is me om het even, mede om de redenen die Hub al noemt. Ik zal vooral letten op valse argumenten voor het behoud van de EU.

 3. Ja hoor! Er komt een referendum in England. OVER 4 JAAR!
  Tegen die tijd is al veel water door de Thames gestroomd, en kan alles weer een totaal andere wending genomen hebben.
  Geloof maar niet dat ze het volk (waar dan ook in de EU) enig recht op wat voor stem dan ook zullen geven.
  Daarvoor zijn de belangen veel te groot.
  Dat hebben we toch al eens meegemaakt?
  Alleen was de inzet toen niet zo hoog.
  De EU-trein moet door!

 4. Het was voor de verandering eens een kritisch debat, waarbij twee personen (Visser en Klamer) eerder tegen dan voor de EU leken.

  De argumenten van Verhofstad die ik voorbij heb horen komen:
  -Europa opgeven (en dus de euro) is ramp voor Europa, Nederland en de industrie
  -Studie ING toont aan dat de economisch krimp driemaal zo groot zal zijn als bij de val van Lehman (in 2008)

  Later herhaalde hij nog eens dat het verlies van de euro voor enorme economische schade zal zorgen.
  Als je maar vaak genoeg iets zegt, gaan mensen het vanzelf geloven.

  Dat er een krimp zal volgen, heeft hij waarschijnlijk gelijk in, maar hij gaat voorbij aan het argument dat de krimp (of lagere groei) bij behoud van de euro over langere periode veel schadelijker is.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 5. Ik heb gekeken. Korte samenvatting:

  Van de drie deelnemers was Arjen Klamer (econoom) de enige die een kritische noot kon geven en dingen wat scherper kon formuleren.

  Een echte discussie over de voors en tegens van de EU was het niet. De discussie centreerde zich om het “feit” dat voor een succesvolle euro een politike integratie (het woord federatie is meerdere keren gevallen) noodzakelijk is.

  Wat opvalt is het blinde pro EU fanatisme wat Guy Verhostad uitdraagt. Vooral voor mensen met Libertarische inzichten is hetgeen hij zegt stuitend en vaak zo krom als een hoepel.

  Kort (puntsgewijs) verslag van het geheel hieronder. Vooral de uitspraken van Guy Verhofstad trekken de aandacht.

  GV: Framed de uitspraak van Cameron als tory politiek

  GV: Gebruikt de amerikanen als hefboom tegen de britten. Amerikanen willen geen brexit.

  GV: Stelt de noodzaak van centrale europese regering, zet daar chaos tegenover

  GV: Belooft een internationaal overleg over europa na 2014 (EU verkiezingen)

  GV: De euro dwingt tot een politieke unie

  GV: Schulden geen probleem als er een politike unie achter zit die de munt vertrouwen geeft. Hij beweert met een stalen smoel dat landen met een grotere schuldenlast er daarom geen probleem mee hebben. (Japan USA)

  GV: Nederlandse politici moeten de EU kandidaten actief promoten

  GV: Framed anti EU sentimenten als populisme

  GV: Stelt dat de landelijke politici niet achter de bevolking aan moeten lopen, maar pro EU moeten uitdragen

  GV: Een gezamelijke europese demos kan gecreëerd worden

  GV:”Wat ik moet doen is de mensen beschermen tegen een verhaal wat zeker niet klopt”.
  Schetst dat het opheffen van de euro om van de Politiek unie een ramp gaat veroorzaken, kortweg, doem doem doem alles kapot

  AK: Een van de andere gasten (Arjen Klamer) stelt dat een politieke unie niets oplost als er verschillen in cultuur en economie blijven bestaan.

  GV: Begint een gevoelsmatig verhaal om aan te tonen dat die er wel is.

  GV: Stelt dat bij een exit van de britten zo goed als alle export van de UK naar Europa verloren gaat.

  GV: Stelt dat als de crisis erger wordt dat de politici wel gedwongen worden om voor een federaal Europa te gaan. Rug tegen de muur argument.

  =====================================

  Geef gerust uw reactie hieronder.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. Correctie:

  GV:”Wat ik moet doen is de mensen beschermen tegen een verhaal wat zeker niet klopt”.
  Schetst dat het opheffen van de euro een ramp gaat veroorzaken, kortweg, doem doem doem alles kapot

 7. @Joop [4]:

  ” -Studie ING toont aan dat de economisch krimp driemaal zo groot zal zijn als bij de val van Lehman (in 2008)”

  WIE WEET waar deze studie van die overheidsbank te vinden is?
  Ik zou hem graag willen bestuderen.

  “Later herhaalde hij (Guy Verhofstadt) nog eens dat het verlies van de euro voor enorme economische schade zal zorgen.”

  Alweer zonder bewijs!! Inderdaad alleen maar herhalingen ( en bedrog)

  Wie heeft een idee waar hij dat vandaan haalt?

  Joop [9] reageerde op deze reactie.

 8. @arvr [5]:

  Wat een uitstekend verslag arvr.

  Zou je kans zien om de belangrijkste (of alle !! ) punten er uit te pakken en ze stuk voor stuk te ontzenuwen?
  Ik wil graag helpen om mee te helpen om deze manipulatie (bedrog) aan te tonen. Het is belangrijk dat het volk gaat begrijpen hoe ze belazerd worden.
  Misschien krijgen we nog de kans ze op tijd voor te lichten.Met bewijzen!

  Ik zit zelf met een aantal zaken erg druk, daarom graag alle hulp die mogelijk is!

  P.S. Misschien punt voor punt afzonderlijk als een titel. Eventueel zelfde onderwerpen bij elkaar?
  Later misschien als brochure uitgeven?
  Dat maakt het zelfs eenvoudiger om er aan te werken want die kunnen we stuk voor stuk plaatsen!

  arvr [11] reageerde op deze reactie.
  arvr [12] reageerde op deze reactie.

 9. Die Verhofstadt is een meester in het belazeren van de goegemeente . Ooit wist hij de kiezer te verleiden met zijn zogenaamd “Burgemanifest , dat inderdaad bij velen op gejuich werd onthaald .
  Eens aan de macht (als eerste minister) kwam daar echter helemaal niets van terecht en verloochende hij zelfs zijn eigen standpunten . Een raddraaier ,totaal zonder scrupules !

 10. @Hub Jongen [8]:
  Ik ga morgenavond eens kijken. Het is best wel een opgave. Als iemand met (wellicht) foute argumenten komt is dat prima te ontzenuwen of te beargumenteren.

  Het vervelende van dit sujet is dat hij gewoon kneiterhard door zijn tanden heen liegt en bedriegt.

  Quote GV:
  “Schulden geen probleem als er een politieke unie achter zit die de munt vertrouwen geeft. Hij beweert met een stalen smoel dat landen met een grotere schuldenlast er daarom geen probleem mee hebben. (Japan USA)”

  Laten we eerlijk zijn, als je dit beweerd… Dan ben je toch volslagen van het padje af?

  In een libertarische maatschappij zouden we dit soort mensen een vriendelijk klopje op de schouder geven, een mooi wit jasje geven, zachtaardig de mouwtjes op de rug samen binden en verder goed voor hem zorgen in een beschermde omgeving.

 11. @Hub Jongen [8]:
  “Zou je kans zien om de belangrijkste (of alle !! ) punten er uit te pakken en ze stuk voor stuk te ontzenuwen?”

  Waar kan het heen? Is docje.

Comments are closed.