referee3Geen referendum!?

Red:Geen referendum” is de mening van Reiny omdat dit immers geen zin heeft omdat politici toch niet naar het volk luisteren. Zie maar Grondwet/Verraad v Lissabon!
Maar de zin zit in het aandacht trekken, waardoor eens toch voldoende mensen wakker zullen worden. Ze kunnen niet alle mensen voor altijd bedriegen. Hetzelfde kan gezegd worden over het komende “Burgermanifest”.
Wat vindt u?

Referendum:
Een referendum is totaal overbodig gezien het onmogelijk is om een besluit van de politiek te veranderen. De politiek zal er zich in meerderheid tegen verzetten en een eventuele uitslag naast zich neer leggen. Alle Kamerleden negeren de wens van de inwoners want ondanks dat ze vrij en onafhankelijk moeten beslissen, zullen ze de wensen van het partijbestuur volgen. Enkele uitzonderingen daargelaten, maar die worden  vaak snel af geserveerd. En de wens van de inwoners wordt op democratische wijze geschonden. Dus heeft het geen enkele nut en kost kapitalen maatschappelijk geld.

 Het aantal betalende leden van de politieke partijen is bedroevend laag, en gezien de machtspositie die de bestuurders van een partij hebben, is het een toneelstuk bij de samenstelling van een kieslijst. Waarna de inwoners mogen stemmen op een persoon welke bepaald is door het partijbestuur; een andere keuze is er niet. De politieke partijen bezitten de werkelijke macht, en gezien er veel burgers afhankelijk zijn voor hun inkomen van de overheid zal men zich wel tien keer beraden op in opstand te komen.
Dus ongeacht wat de uitkomst van een referendum ook mag zijn, de politiek doet wat ze zelf willen.

Je kunt je afvragen waarom gaan een aantal mensen zelf niet per internet een onderzoek doen. Ook zou je dat gelijk in andere landen kunnen mobiliseren, om enig inzicht te krijgen wat alle inwoners van Europa zouden willen. Bijvoorbeeld zouden mensen die een referendum willen € 0,50 op een rekening kunnen storten voor registratie en vermelden waar ze voor of tegen zijn. Het lijkt mij dat mensen die goed met internet om kunnen gaan dit wel kunnen organiseren onder een naam van bijvoorbeeld, vrijegedachte of zoiets. Een wilde gedachte of onzin, u mag het zeggen.

Ingezonden door Reiny

12 REACTIES

 1. €0.50 per persoon.. MMMhhmm dat is wel business. Zo’n site houd het ook niet lang vol denk ik, want het gaat tegen de wensen van de politiek in. En zoals u al zei; Een referendum gaat nooit door.

  Zolang er geen “KEIHARDE” acties worden ondernomen blijft alles zoals het NU is! We kunnen morgen alles veranderen als we willen, maar men doet dat niet vanwege angst.. we kunnen niet vooruitzien wat er gebeurt. En deze angst, daar is de politiek heel erg dankbaar voor.

  We hebben dus een leider NOdig die ons MOet dirigeren, beetje schaapvolk- achtig zijn we. Decennia van manipullatie door politiek en media heeft ons doen inslapen. We worden nu wakker en zien dat het helemaal niet zo goed gaat zoals we op de tv zien.

  Willen we de wereld veranderen dan moeten we zelf ook veranderen of we moeten veranderen om de wereld te veranderen…

  Hoe het ook zei; Referendum of niet, als u echt iets wilt bereiken met de politiek, moet het samen en keihard…

  Prettig weekend

 2. Een referendum heeft toch wel zijn nut. Al is het alleen maar om de onbetrouwbaarheid van politici aan te tonen. Het is goed als steeds meer mensen zich daarvan bewust worden.
  Als voorbeeld moge dienen dat de meeste mensen niet vergeten zijn dat indertijd met het EU-referendum de politici zich niets van de uitslag hebben aangetrokken.

 3. @hugo van reijen [1]:

  “Als er een miljoen mensen de straat opgaan, dan is het zo afgelopen.”
  Klopt, maar het blijft alleen goed gaan als die mensen de straat op gaan met het juiste doel. Dat is een VRIJE SAMENLEVING, met NAP.

  Als die de straat op gaan om te plunderen van de “rijken” dan wordt het alleen maar erger. En in de huidige socialistische opvattingen is iedereen die meer heeft dan ik, iemand die genivelleerd moet worden!

  Blijf daarom meewerken om het vrijheidsideaal duidelijk te maken en te verspreiden.Meer welvaart en uiteindelijk vrede!

  Pasparal [9] reageerde op deze reactie.

 4. Hmmm… Laten we eens analyseren…

  Een referendum is totaal overbodig gezien het onmogelijk is om een besluit van de politiek te veranderen.

  Dus argumenteren voor vrijheid is ook totaal overbodig, gezien het onmogelijk is om een besluit van de politiek te veranderen?

  De politiek zal er zich in meerderheid tegen verzetten en een eventuele uitslag naast zich neer leggen. Alle Kamerleden negeren de wens van de inwoners want ondanks dat ze vrij en onafhankelijk moeten beslissen, zullen ze de wensen van het partijbestuur volgen.

  En hoe zullen mensen zien dat de keizer geen kleren heeft, tenzij we de keizer zijn paleis uitlokken?

  Enkele uitzonderingen daargelaten, maar die worden vaak snel af geserveerd. En de wens van de inwoners wordt op democratische wijze geschonden. Dus heeft het geen enkele nut en kost kapitalen maatschappelijk geld.

  Het laatste argument veronderstelt dat dit “maatschappelijk geld” (wat overigens niet bestaat in die term) niet over de balk zal worden gesmeten ten behoeve van andere onzinnige doeleinden? Wat zou beter zijn? Maatschappelijk geld dat wordt besteedt aan een referendum dat politici wederom ontmaskert als despoten, of maatschappelijk geld dat wordt “gedoneerd” aan Griekenland, of aan de lokale vereniging voor feministische brei-tantes?

  Het aantal betalende leden van de politieke partijen is bedroevend laag

  Je bedoelt: aanmoedigend laag.

  Bijvoorbeeld zouden mensen die een referendum willen € 0,50 op een rekening kunnen storten voor registratie en vermelden waar ze voor of tegen zijn.

  Dus je wilt dat in plaats van dat het mensen “maatschappelijk geld” kost voor een referendum waarnaar politici niet luisteren, iets dat mensen “maatschappelijk geld + 0,50 Euro” zal kosten, en waarnaar politici net zo goed niet zullen luisteren?
  Klinkt mij niet echt een verbetering.

  Een wilde gedachte of onzin, u mag het zeggen

  Als ik het dan toch mag zeggen, noem ik het graag “onzin”.

  reiny [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Logic [6]: Het gaat niet om 0.50 euro, maar om mensen te bewijzen dat ze dit steunen. Mag dus ook gerust 00,1 zijn . Onzin ?nou ja omdat u dat zo graag wil zien !!

 6. Er bestaat toch ook zoiets als een bindend referendum. Als we een wet hadden die voorschreef dat voor grote beslissingen zo’n referendum verplicht gehouden moet worden.. dan luistert de politiek opeens een stuk beter naar het volk.

 7. @Hub Jongen [5]: Je begrijpt het niet. De economische elite paraciteert op de arbeidskracht van hardwerkende werknemers! Dat is het principe van de kapitalistische economie. Er bestaat geen echte vrijheid in een samenleving waarin het leeuwendeel van de mensen voor het levensonderhoud gedwongen wordt zijn arbeidskracht aan een “werkgever” te verkopen.

  Als we een echte democratie hadden gehad, dan zou daar een abrupt einde aan gemaakt zijn. M.a.w. de strijd om vrijheid en democratie begint op de werkplek.

  hugo van reijen [10] reageerde op deze reactie.

  • @Pasparal [9]:
   Het is niet de zogenaamde elite die parasiteert op anderen.
   Het is juist deze elite die via het electorale systeem uitgebuit wordt door hen die door hun massa de meerderheid vormen.
   Het is deze meerderheid die het hoofd meer dan boven water kan houden dankzij hen die door hun enterpeneursactiviteiten en -bewaamheden het leven van miljarden rijker en gemakkelijker maken, terwijl zij vaak stank voor dank ontvangen.
   hugo van reijen

 8. Wat het belangrijkste is dat er nu op VRIJSPREKER en andere sites mensen zijn die reageren en dus nadenken over wat ons overkomt. Daarom bedank ik iedereen voor het geven van hun mening en anderen dat ter kennisname meenemen. Goedkoper dan een studie volgen !!

 9. Ik zie je punt, Reiny, maar het gaat er om dat er protest komt vanuit de samenleving. Het loopt ze dun door de broek in Den Haag. En dat is goed. Het is heel goed dat ze bang worden voor het plebs! Nu gaan wij, het plebs, merken dat wij de macht hebben en dat de politici voor ons aan het werk zijn. Dat zijn ze de afgelopen decennia een béétje vergeten. Artikelen in MSM en Volkskrant laten zien dat het rommelt.
  Vanmorgen heeft het CDA aangegeven dat er bevoegdheden vanuit Brussel teruggehaald moeten worden, Markos Ruttos heeft een brief aan EU gestuurd om de verdragen aan te passen (landen moeten uit de EU kunnen stappen, uit Schengen en uit de Euro, RTLZ).
  Kortom, de trend is ingezet! Het begin van het einde.

Comments are closed.