Gouden KoetsJoost Niemöller schrijft regelmatig zulke goede rationele artikelen op De Dagelijkse Standaard (DDS) dat we verheugd zijn dat we die nu ook rechtstreeks op de Vrijspreker aan onze bezoekers kunnen aanbieden.
Het is goed te ervaren dat er nog meer mensen zijn die begrijpen wat er gebeurt. 

DDS:”Joost Niemöller (1957) is journalist en publicist en vertolkt het linkse geluid op Dagelijkse Standaard.  Hij doet ook radiocommentaren (NCRV, NTR).”
Of iemand links of rechts is, is niet belangrijk. Belangrijk is WAT hij zegt.

Op Prinsjesdag komt Miljoenennota nu letterlijk van de EU

Echt waar. En het is nog nauwelijks nieuws ook. We zijn murw geslagen door de EU uitbreidingen.

Als Nederland straks de nieuwe miljoenennota klaar heeft, moet het kabinet deze eerst, voor koning Alexander hem gaat uitspreken op Prinsjesdag, en voor hij ter goedkeuring aan ons eigen parlement wordt voorgelegd, goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. Die kijkt of de begroting wel voldoet aan de Europese waarden aangaande begrotingen. Is dit niet het geval dan kan de Europese Commissie aan het kabinet vragen zijn huiswerk opnieuw te doen.

Tenslotte zal het koffertje waarmee de minister van financiën op de derde dinsdag van september de plenaire zaal van de Tweede Kamer binnentreedt, behalve het voorstel van de nationale begroting, ook de aanvullende kritiek van de Europese Commissie bevatten en hier dient het parlement rekening mee te houden.

Ook, en niet onbelangrijk, zal de klok van de nationale begrotingen gelijk worden gezet:
“The deal is expected to become law in March and will oblige eurozone governments to send draft budgets for the following year, based on independent economic forecasts, to the Commission before 15 October for verification.”

Met deze nieuwe EU wetgeving wordt dus een belangrijke slag toegebracht aan de toch al uitgeholde soevereiniteit van de natiestaat. En dit is gebeurd zonder enig nieuw verdrag .

Maar het Europese Parlement heeft er inmiddels mee ingestemd. De zaak is rond. De instemming van het Europese Parlement ging zelfs gepaard met een extra bedinging, die mogelijk nog gevaarlijker is voor ons: Er komt een gezamenlijk EU onderzoek naar de kwestie of er een gezamenlijke financiering van de staatsschulden van de lidstaten moet gaan plaatsvinden. Dat is een nog grotere stap naar een sterkere EU en zwakkere lidstaten. Nederland en Duitsland waren hier altijd op tegen.

De kritiek die er altijd op deze plannen was, had ermee te maken dat de EU hier weer eens de verkeerde volgorde toepast. De salami methode: Er wordt ons eerst van alles en nog wat door de strot geperst zodat tenslotte de chaos zo groot wordt dat de grote beslissingen niet meer uit kunnen blijven:
“The Redemption Fund idea, even though originally presented by a group of German economists, has been firmly rejected by the Germans and several other eurozone governments, which say any debt mutualisation could only come at the end of a long process that would ensure a banking, political and fiscal union first.

Voor het maken van zo’n bankunie, of politieke unie, of fiscale unie, zal eerst een nieuw EU verdrag nodig zijn, maar de EU durft dat de bevolkingen van de natiestaten niet voor te leggen, vandaar dat deze verrommeling maar eindeloos door blijft gaan.

Straks bevat de Gouden Koets dus letterlijk een stempel van goedkeuring van de Europese Commissie.

Het is gebeurd in een oogwenk. We wisten van niks.

Stop dit proces! Stem ook voor een voorstel aan de Tweede Kamer dat op zijn minst verdragswijzigingen per referendum moet gaan voorleggen! Steun het BurgerforumEU.
————–

1 REACTIE

  1. Met het toenemen van de macht van de EU fascisten zijn koningshuizen ten dode opgeschreven en totaal overbodig geworden en zijn het eerder obstakels geworden die met hun ideeën, protocollen en ‘maniertjes’ de vooruit….achteruitgang van de EU behoorlijk in de weg staan. Zelfs ceremonieel zijn ze niet langer van belang. Ik geef de koningshuizen nog 5 tot 10 jaar en dan is het exit! Meedraaien en meespinnen heeft ook geen zin voor ze, ze staan de toekomstig gekozen EU president alleen maar in de weg dus moeten ze worden abserviert.

Comments are closed.