Herbert_Marcuse_in_Newton,_Massachusetts_1955Iedereen heeft weleens gehoord van de Frankfurter Schule, maar niet iedereen is bekend met de impact die deze filosofische school op de Westerse wereld heeft gehad. De meest beknopte typering van de Frankfurter Schule is misschien wel dat het de theorie van het cultureel marxisme vertegenwoordigt. Het ‘culturele’ van het cultureel marxisme zit hem erin dat niet de arbeidersklasse de revolutionaire massa vormt, maar de intellectuelen. Met intellectuelen worden studenten in het hoger onderwijs (en afgestudeerden) bedoeld, zeg maar academici.

In onderstaande video’s wordt op heldere wijze uitgelegd waarom deze rolverwisseling van arbeiders en intellectuelen tot stand kwam. Voor het overige veranderde er niet zoveel. Het marxisme is en blijft een strijdfilosofie die sociologisch te werk gaat doordat zij zich niet richt tegen ideeën van opponenten, maar tegen de opponenten zelf, vanwege hun afwijkende ideeën. Door studenten in de rol van revolutionaire voorhoede te plaatsen nam de effectiviteit van de beweging toe. Studenten plegen na hun afstuderen immers posities in te nemen waarin zij ‘aan de knoppen van de maatschappij draaien’, zoals dat heet. Zij zijn daardoor in een ideale positie om het gedachtegoed van het marxisme tot verwerkelijking te brengen, hetgeen de Frankfurter Schule feilloos begreep.

Het gevolg kennen we in de vorm van wat wel heet ‘de lange mars door de instituties’. Onder deze noemer nam de ‘generatie 68’ eind jaren zestig, begin jaren zeventig de macht binnen tal van maatschappelijke instituties over: het onderwijs, het welzijnswerk, het overheidsapparaat zelf etc. De maatschappelijke uitkomst (beleidskundigen spreken van ‘outcome’) is dat de marxistische dialectiek inmiddels overal ingang heeft gevonden. Of het nu begrippen als ’tweedeling’, ‘uitsluiting’ of ‘bekritiseren’ betreft, het komt allemaal voort uit het strijdmodel (‘klassenstrijd’) dat ten grondslag ligt aan het klassieke marxisme. Vaak zie je dat deelnemers aan het publieke debat dit soort begrippen klakkeloos overnemen, zonder zich te realiseren dat zij daarmee in het denkspoor van het marxisme lopen.

Een voorbeeld is het begrip kritiek. Kritiek betekende bij de oude Grieken ‘onderscheid maken’ Populair gezegd komt dat erop neer dat je weet dat appels geen peren zijn en dat een tafel geen stoel is. In het kader van het Marxisme betekent kritiek ‘strijd leveren tegen iets’. Kritiseren wordt dan een ander woord voor ageren. Het woord theorie krijgt ook een andere begripsinhoud (‘connotatie’). In plaats van een verklaringsmodel dat inzicht biedt in wat er gebeurt of gaat gebeuren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan wordt het synoniem met een stelsel van vooropgezette oordelen die desnoods met dwang doorgezet moeten worden. De ‘kritische theorie’ van de Frankfurter Schule is daarom net zo min kritisch als zij een theorie is. Het is een politiek-sociologisch strijdmodel dat is verpakt als wetenschappelijke theorie.

Een fraai voorbeeld uit de praktijk is het begrip ‘normatieve maatschappijleer’ waarin zelfs een leerstoel heeft bestaan: maatschappij-‘leer’ als een verzameling politieke dogma’s, in plaats van een verklaringsmodel.

Wie wil voorkomen dat hij of zij onbewust in de denksporen van het links-totalitarisme loopt zijn onderstaande video’s een aanrader. Tevens zijn zij een aardig opstapje naar een beter inzicht in de oorzaken van de huidige maatschappelijke status quo.

Paul Verhaegh

http://www.youtube.com/watch?v=qqifaZRYrRY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=MqSyLrKvhn8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=N6OzhQ5y2pM&feature=player_embedded

30 REACTIES

 1. «Vaak zie je dat deelnemers aan het publieke debat [begrippen als ‘tweedeling’, ‘uitsluiting’ of ‘bekritiseren’] klakkeloos overnemen, zonder zich te realiseren dat zij daarmee in het denkspoor van het marxisme lopen.»

  En wat is er mis met het marxisme? Men schept hier een beeld van een heel sinistere ideologie, zonder er inhoudelijk op in te gaan. Voor de goede orde: Lininisme en Stalinisme hebben vrijwel niets te maken met het gedachtegoed van Karl Marx. Authentiek marxisme draait om economische vrijheid en democratie en is tegen elke vorm van onderdrukking. Iets wat menig libertariër moet aanspreken.

  Raymond [2] reageerde op deze reactie.
  arvr [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Pasparal [1]:

  Het is een sinistere ideologie….en Marx was een ” freimaurer “.

  Kun je nog herinneren de periode 1965 t/m 1968 , waarin de revolutie de straat opging , en wie waren de leiders en bovenal hoe kwamen zij aan de pegels om een beweging van die omvang op te zetten ?

  Ik ben die z.g. “revolutionaire ” bewegingen al een tijdje op het spoor , en er zijn altijd een paar overeenkomsten :

  De MEDEA ( media ) staat altijd klaar met een uitgebalanceerd en keurig tussen twee polen verdeelde berichtgeving ( meningsvorming ) die beantwoord aan een klassieke sociologische bevolkings- indexje.

  Zitten altijd goed in de slappe was.

  Laten rustig allerhande studie groepen achter die daarna stillekens aan worden geabsorbeerd door die zelfde overheid ( die ze z.g. bezig waren te bestrijden ) , en daarna neemt men ook de financiering over maar waar kwam het geld in eerste instantie vandaan?

  Het zou eens goed zijn een figuur als bijv. Roel van Duyn nader onder de loep te nemen , en dat clubje om hem heen.

  Roeltje is een telg uit een van die beroemde “bloedlijnen” die regelmatig mijn netvlies passeren , en wat heeft een figuur als dat te zoeken bij die revolutionaire linkse rakkers….nou ?

  Juist…in het hoofdkwartier van de Socialistische Internationale staat een mooi glas in lood raam , en weet je wat daar op staat ?

  EEN WOLF IN SCHAAPSKLEDING…..de PvdA is niet socialistisch…de PvdA is fascistisch , “Ome Jopie” was toch ook een vurig bewonderaar van “Onkel Adolf”!!!!

  En wat dacht van je PVV…VVD…D66(6)…Liberaal , ach vrinden laat u nakijken , we weten hier langzamerhand toch wal beter…he !

  Raymond [3] reageerde op deze reactie.
  Pasparal [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Raymond [2]:

  PS. Als ik ooit een plek binnen Europa zou moeten aanwijzen als de “broedplaats van het kwaad ” in de breedste zin v/h woord.

  Krankfurt am Main .

 4. @Pasparal [1]:
  Quote:
  “En wat is er mis met het marxisme? Men schept hier een beeld van een heel sinistere ideologie, zonder er inhoudelijk op in te gaan. Voor de goede orde: Lininisme en Stalinisme hebben vrijwel niets te maken met het gedachtegoed van Karl Marx. Authentiek marxisme draait om economische vrijheid en democratie en is tegen elke vorm van onderdrukking. Iets wat menig libertariër moet aanspreken.”

  Niet bekend met de geschriften van Marx neem ik aan?

  Anyhow, de maatschappij die Marx voorstond was een dictatuur, of in zijn woorden “Een dictatuur van het proletariaat”.

  Marx had geen enkel vertrouwen in de politiek. Als je je verplaatst in zijn tijd en zijn motivatie begrijpt zie je dat makkelijk in.

  Het recept van Marx: Een gewelddadige revolutie. Een revolutie waarin “het proletariaat” aan de macht kwam en de revolutie de restanten van de oude maatschappij opruimde. Marx heeft meerdere keren aangegeven dat de “oude heersers en profiteerders” beter gewelddadig aan hun eind kunnen komen.

  Ik hoop dat je begrijpt dat deze twee componenten (genocide en dictatuur) libertariers zeker niet zal aanspreken.

 5. Ik ben in mijn reactiedrang echter een ding vergeten en dat is Paul te complimenteren met zijn uitstekende artikel.

  Dit zijn zeker aspecten van het sluipsocialisme die ter sprake moeten worden gebracht, namelijk de achtergronden.

  Chapeau! Meer!

 6. En jij hebt zeker meer dan alleen wat loze kreten opgevangen bij rechtse apologeten?

  De “dictatuur van het proletariaat” verwijst niet naar het concept van een heerschappij door een kleine groep met ongelimiteerde macht, maar juist naar naar een democratisch systeem waarin de politieke en economische macht wordt gedeeld door hele arbeidersklasse. Anders gezegd; in de teminologie van het marxisme leven we thans in een “dictatuur van de burgerij”.

  Je moet de dingen ook in hun context zien. De politieke onderdrukking was in de 19e eeuw véél geweldadiger dan vandaag de dag. En hoe ontkom je eraan geweld te gebruiken als je je wilt ontdoen van een geweldadige onderdrukking?

  Maar wat betreft de beschuldiging van genocide, dat slaat de plank totaal mis. Zelfs het bloeddorstige monster Stalin heeft nog geen genocide op zijn geweten staan (1 tot 3 miljoen doden door politiek geweld). Genocide hoorde anderzijds wél bij de grote voorvechters van het kapitalisme: Mussolini, Hitler, Soeharto (Oost-Timor), Churchill (Brits Indië 1943), etc.

  arvr [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Pasparal [8]:
  Quote:
  “En jij hebt zeker meer dan alleen wat loze kreten opgevangen bij rechtse apologeten?”

  Integendeel, ik ben een ex-Marxist.

  “De “dictatuur van het proletariaat” verwijst niet naar het concept van een heerschappij door een kleine groep met ongelimiteerde macht, maar juist naar naar een democratisch systeem waarin de politieke en economische macht wordt gedeeld door hele arbeidersklasse. Anders gezegd; in de teminologie van het marxisme leven we thans in een “dictatuur van de burgerij”.”

  Ik denk dat we in een dictatuur van belangenverstrengeling leven. Een grote en machtige overheid veroorzaakt dat. De geschiedenis leert ons dat een Marxistische maatschappij daar geen uitzondering op vormt. Ook in een door een arbeidersklasse geregeerde maatschappij ontstaat er een politieke elite die hun eigen doelen boven dat van het individu stellen.

  Ik mis trouwens in jouw betoog het feit dat in een socialistische maatschappij de productiemiddelen in handen zijn van de arbeiders, maar feitelijk overheid. Wat het probleem sterk verergerd.

  “Je moet de dingen ook in hun context zien. De politieke onderdrukking was in de 19e eeuw véél geweldadiger dan vandaag de dag. En hoe ontkom je eraan geweld te gebruiken als je je wilt ontdoen van een geweldadige onderdrukking?”

  Ik heb ook al aangegeven dat de maatschappij van Marx een andere is dan de onze, huidige maatschappij. Niet eenvoudig te begrijpen met onze 21ste eeuwse begripsvorming. In mijn optiek een feodale maatschappij.

  En hoe Marx op deze bende reageerde was een reactie van compassie. Hoe je het ook went of keert, en ik ben al eerder aangevallen voor deze mening op dit forum, daar komt het op neer.

  Dat zijn oplossingen niet de juiste waren en met het verstrijken der tijd onjuister zijn gebleken is een ander verhaal. Geweld veroorzaakt meer problemen dan dat het oplost.

  “Maar wat betreft de beschuldiging van genocide, dat slaat de plank totaal mis. Zelfs het bloeddorstige monster Stalin heeft nog geen genocide op zijn geweten staan (1 tot 3 miljoen doden door politiek geweld). Genocide hoorde anderzijds wél bij de grote voorvechters van het kapitalisme: Mussolini, Hitler, Soeharto (Oost-Timor), Churchill (Brits Indië 1943), etc.”

  Drie punten:

  Punt 1: Ik weet dat het een inkopper is, maar je stelde eerder Marx tegenover Stalin. Nu verdedig je Stalin. Hey, met alle respect, maar zelfs vanuit Marxistische gedachten is Stalin iemand die de macht heeft gegrepen voor zijn eigen doelen. Onverdedigbaar!

  Punt 2: Paar miljoen doden? Ow als dat alles is. Helaas, de landbouwhervormingen (Kolchoz) hebben iets meer lijden veroorzaakt. De plannen moesten worden gehaald. En het graan werd gehaald, desnoods met geweld. Vele boeren zijn van de honger overleden.

  Beetje zelfde effect als de grote sprong voorwaarts van Broeder Mao.

  Punt 3: Als de Mussolinis, Hitlers, Soehartos, Churchills, (hey, als we toch bezig zijn) kolonialisme, imperialisme, interventionisme dat ook doen, is het dan okee?

  ============

  Maar, alle gekheid op een stokje, als je kijkt op de wereld waar de ideeen van Marx zijn toegepast, of je nou kijkt naar Stalin, Mao, [Die mafkees van Noord Korea, naam ff kwijt], Castro, Caucesku, Oostduitsland of naar de zachtere vormen van Socialisme zoals in Griekenland of de EU. Het leidt zonder uitzondering tot een bende.

  Ps. Marx zag de “Dictatuur van het proletariaat” als stap 2. Er was een derde stap in de wereld van Marx. Is nergens gebeurd.

  Ps2. Zowel Hayek als Mises hebben aangetoond dat een socialistische staat niet kan werken. Kan ik je daar misschien mee helpen?

  Pasparal [14] reageerde op deze reactie.

 8. Marx was het zoontje van een Rabbi. En werkelijke ALLE kopstukken van de Frankfurter Schule zaten in dezelfde ethnische hoek als Marx; Lenin en Trotzky idem dito. Als je dat niet begrijpt, begrijp je niets van de geschiedenis van de twintigste eeuw, niets van WW2. Marx vertegenwoordigde het economische communisme. De Frankfurter Schule is een nog geraffineerderde vorm van communisme, nmlk raciaal communisme, dat nu het Westen heeft overgenomen mbv de ideologie vh multiculturalisme, waarmee gepoogd wordt de rest vd wereld over te nemen. Als je geen aanhanger bent vd FS, kom je niet binnen bij de media. Het moderne westen IS de FS en de ideologie wordt gedragen en ondersteund door liberalen en sociaal-democraten en groen-links. Conservatieven en Christen-democraten sputteren wat tegen zonder gevaarlijk te worden, de enige echte vijand vd FS zijn de nationalisten (‘Nazis’). De uiteindelijke bedoeling van de FS is het ondermijnen vd nationale staten en volkeren ten gunste van een wereldwijde dictatuur.

  Pasparal [15] reageerde op deze reactie.

 9. Dank voor dit uitstekende artikel en de video’s. Ik was al een tijdje van plan op me te verdiepen in de Frankfurter Schule, maar was er nog niet aan toegekomen.

 10. @arvr [11]:

  1) We leven niet meer in de steentijd. Je ontkomt niet aan een grote overheid, tenzij je als een asceet in een grot wilt leven.
  2) De laatste restjes feodalisme zijn met de Franse revolutie verdwenen, althans in West-Europa. Net als Marx leven we in een loondiensteconomie, met alle daar bij behorende problemen. Veel is veranderd, maar de basis is gelijk gebleven.
  3) Marx’ analyse van het kapitalisme staat na 150 jaar nog als een huis, dit in tegenstelling tot de neo-klassieke economie die veeleer een religieuze verheerlijking van het kapitalisme is dan een serieuze wetenschap.
  4) Het probleem met het kapitalisme is meer dan alleen ethisch van aard. Het kapitalisme is een inherent onstabiel systeem dat de neiging heeft zichzelf te vernietigen, en daarom niet zonder rigoreus overheidsingrijpen kan voortbestaan.
  5) Is geweld tegen een onrechtvaardig systeem dat wereldwijd jaarlijks de levens van miljoenen mensen in de derde wereld kost, altijd verkeerd?
  6) Lenin, Stalin, Mao enz. waren geen echte marxisten. Maar in de rechtse propaganda worden ze voorgesteld als nog verschrikkelijker dan Hitler in een poging radicaal-links in een kwaad daglicht te plaatsen.
  7) Feit is dat in de landen waar het Sovjet-stijl socialisme is ingevoerd de levensstandaard van de bevolking sterk verbeterde, en de sterftecijfer ongekend afnam. Zelfs als je de hongersnood onder Mao meeneemt (1958-1961, tussen 16 en 30 miljoen doden) dan nog heeft het socialisme daar veel meer mensenlevens gered in vergelijking met kapitalistisch India
  8) Je begrijpt niet wat genocide is. Genocide is geweld tegen grote groepen omwille van hun etniciteit.

  arvr [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Vrijdag [12]: Etniciteit heeft er *niets* mee te maken, vriend. Communisme en socialisme gaan niet over geheime genootschappen of machtswellust, maar over een rechtvaardiger samenleving voor alle mensen. Dit gaat uiteraard ten koste van de economische bovenlaag die juist wel vaart bij het huidige systeem.

  Zij zijn het die ons willen laten geloven dat er een linkse samenzwering is van joden, moslims, vrijmetselaars, etc. die het op onze vrijheid gemunt hebben. Vraag je dus altijd af: cui bono? Hebben socialisten er baat bij dat Nederland “multicultureel” wordt? Of heeft het groot-kapitaal er baat bij dat je de schuld voor de economische crisis bij socialisten en allochtonen te leggen, zodat zijzelf de dans ontspringen?

  Vrijdag [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Pasparal [14]:

  Hahah, nou ja, ik weet niet meer hoe Marxistische geloofspapieren er uit zouden moeten zien, maar dit komt er dicht in de buurt!

  Maaruh, je vergeet 1 puntje. Ik zal hem even aanreiken:

  9) De Berlijnse muur is gebouwd om te voorkomen dat de mensen vanuit het onderdrukkende en corrupte kapitalistische westen vluchtten naar het welvarende Marxistische oosten.

  Pasparal [18] reageerde op deze reactie.

 13. @arvr [17]: Ik ontken niet dat het Sovjetmodel ondemocratisch was, en dat de planeconomie niet in staat is geweest te concurreren met het privaat kapitalisme. Maar ondanks deze gebreken waren ze over het algemeen wel veel beter in staat honger, kindersterfte, werkloosheid te bestrijden, en honderden miljoenen mensen uit abjecte armoede te trekken door voor moderne huisvesting, gratis onderwijs en gezondheidzorg te zorgen. Vergelijk China maar met India, de Sovjetunie met Brazilie, Cuba met de rest van Latijns-Amerika, en kijk niet naar de levensstandaard van de gegoede stand, maar naar die van de gemiddelde burger.

  Bedenk ook dat de meerderheid van de Oostblokkers geen verbetering ziet in de terugkeer naar het privaat kapitalisme. Neem bijv. het volgende uit Der Spiegel:

  20 Jahre nach dem Mauerfall verteidigt heute eine absolute Mehrheit von 57% der Ostdeutschen den untergegangenen SED-Staat: “Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten. Es gab ein paar Probleme, aber man konnte dort gut leben”, sagen 49%. Weitere 8% der Ostdeutschen wollen schlicht gar keine Kritik an der alten Heimat gelten lassen, sie stimmen der Aussage zu: “Die DDR hatte ganz überwiegend gute Seiten. Man lebte dort glücklicher und besser als heute im wiedervereinigten Deutschland.

  Maar het klopt: het echte communisme is nog nooit op landelijke schaal uitgeprobeerd. Veel marxisten hebben tegenwoordig hun hoop gevestigd op het micro-communisme: arbeiderscooperatieven. Die kunnen probleemloos functioneren binnen het kapitalistische stelsel, en op de lange termijn kapitalistische bedrijven wegconcureren doordat de arbeiders gemotiveerder werken en er geen winst hoeft afgedragen te worden aan werkeloze aandeelhouders.

  Het meest succesvolle voorbeeld van een arbeiderscooperatief is het conglomeraat Mondragon uit Noord-Spanje (Baskenland). Het bestaat al sinds 1956 en is uitgegroeid tot een internationale onderneming met meer dan 85.000 leden.

  Vrijdag [21] reageerde op deze reactie.
  arvr [25] reageerde op deze reactie.
  arvr [28] reageerde op deze reactie.

 14. @Vrijdag [16]: Dat er zoveel joden (d.w.z. nakomelingen van joden) tussen zaten was geen toeval, maar ook geen (sinistere) samenzwering. Je moet je verdiepen in de geschiedenis van de Europese joden om hun sociaal-economische omstandigheid te begrijpen; waarom joden gemiddeld zo hoog opgeleid waren, en waarom onder ontkerkelijkte joden zoveel aanhangers waren van progressieve en humanistische stromingen. In de islamitische wereld was de situatie voor christenen vergelijkbaar.

  Vrijdag [20] reageerde op deze reactie.
  Vrijdag [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Pasparal [19]: De resultaten van de FS waren wel degelijk sinister:
  – de verweesde samenleving (weg met de patriarch=autoritaire persoonlijkheid)
  – vernietiging fundering Europese samenleving door massaimmigratie (edele wilde). Het fraaie resultaat kan worden bekeken in Detroit en Amsterdam-West.
  – Opblazen familiestructuur dmv feminisme. Aanrecht en appeltaart bakken zijn onderdrukkend, op naar kantoor. En wie gaat nog de kinderen krijgen? Precies, de allochtonen.

  De Frankfurter Schule is, net als het Bolshevisme, een bewuste direkte aanval op de Europese beschaving. Ik vind dat dus sinister. De VS zullen spoedig aanschouwelijk onderricht leveren over waar de reis naar toe gaat, geheel volgens het draaiboek vd FS: een etatistische mensenrechten dictatuur en politiestaat, waarin de blanken mensch de hele dag spitsroeden moet lopen om te bewijzen dat hij noch een racist, noch een antisemiet is. De holocaust staat natuurlijk centraal tijdens de uurtjes maatschappijleer.

 16. @Raymond [9]: Het lijkt me gebaseerd op wilde speculatie. Ik moet ook niks hebben van die geheimzinnige vrijmetselarij, maar je kunt het ook overdrijven en achter elke invloedrijk persoon een satanist zoeken.

 17. @Vrijdag [20]: Ik ben rabiaat anti-zionist, en over dat sprookje over het “joodse volk” hoef je mij niet te vertellen. Het hoort bij de zionistische doctrine. Gelukkig begrijpen ook veel joden (nakomelingen van joden) dat het op een fabeltje berust.

 18. @Pasparal [18]:
  ”Maar ondanks deze gebreken waren ze over het algemeen wel veel beter in staat honger, kindersterfte, werkloosheid te bestrijden, en honderden miljoenen mensen uit abjecte armoede te trekken door voor moderne huisvesting, gratis onderwijs en gezondheidszorg te zorgen. “

  In Oost Duitsland was er geen werkloosheid, sterker nog, er was een tekort aan arbeidskrachten. Had ook een reden: De zeer inefficiënte economie draaide op handen en niet op moderne machines. Overigens een economie die enorm milieuvervuilend was…

  Ik kan mij nog herinneren dat na de val van de muur de eerste Oost-duitse chauffeurs aan de deur kwamen. Normaliter zou je niet zien dat het Oost-duitsers zijn, op een detail na: Zeer slecht gebit. Vele namen hun kinderen mee, beetje als vakantie trip. Ik kan mij nog voor de geest halen dat die kinderen voor de automaat met cola, mars en andere troep stonden. Ogen als eetborden! Niet echt de tekenen van een succesvolle maatschappij toch?

  Ooit wel eens een Oost Duitse “Plattenbau” (soort flat) van binnen gezien? Slecht verwarmd, piepklein.

  Ik zie om een bepaalde reden vrij veel videomateriaal uit Oost Duitsland (nee, niet politiek gerelateerd) en het valt mij op dat de huizen over het algemeen behoorlijk vervallen zijn.

  Als jij dat moderne huisvesting wil noemen wil ik niet weten waarin jij leeft.

  Vergelijk China maar met India

  Beide landen hebben het zeer slecht gedaan voordat men tot een beter inzicht kwam.

  India heeft heel erg lang vastgehouden aan het dorpseconomie model, waarin de goederen in zeer primitieve faciliteiten in dorpen werden geproduceerd. Grote fabrieken mochten niet, buitenlandse investeerders taboe. De armoede was enorm en nam alleen maar toe. Pas toen dit doorbroken werd is het beter gegaan.

  China heeft het in die tijd niet veel beter gedaan. De grote sprong voorwaarts was niets meer dan een duik in het ravijn met vreselijke gevolgen. Pas toen de Chinese regering het principe losliet dat de regering alle productiemiddelen moest bezitten ging het bergopwaarts.

  Het China of India argument pleit juist sterk tegen staatscommunisme.

  Voor de andere landen die je met elkaar vergelijkt geld ongeveer hetzelfde. Dat je Cuba het meest succesvolle land van Zuid Amerika laat ik maar even schieten. Het is onzin.

  ”Neem bijv. het volgende uit Der Spiegel ”

  Sinds wanneer is Der Spiegel een kwaliteitsbron?

  Anyhow, de wiedervereinigung is ternauwernood geen drama geworden. Wat er fout is gegaan is dat de West Duitse heersers een iets grotere pet op hadden van de Oost Duitse economie dan de werkelijkheid.

  Vol enthousiasme is de hele staats economie in de vitrine gedaan. Wat niet bleek te werken, immers de Oost Duitsers hadden geen geld (dat gaat zo in een Socialistische maatschappij) en de westerse investeerders liepen lachend weg want de meeste fabrieken waren volslagen oneconomisch als er geen Berlijnse muur omheen stond om de buitenlandse economie buiten de deur te houden. Buiten dat, wie wil er nou een milieuramp kopen?

  Het gevolg is geweest dat de meeste fabrieken dicht gingen. Met een enorme werkloosheid. En enorme sociale problemen. In de noordelijke provincie (Meckelenburg Vorpommern) waren de meeste straten op een gegeven moment collectief werkloos, en tot op de dag van vandaag heeft het neofascisme daar een vruchtbare bodem gevonden.

  Blijkbaar is een Communistische staat dus niet in staat een goede en gezonde economie te plannen.

  ”Maar het klopt: het echte communisme is nog nooit op landelijke schaal uitgeprobeerd. ”

  Ik denk dat er wel degelijk een aantal landen zijn geweest die dat hebben geprobeerd of in iedere geval de ideeën van Marx te implementeren. Maar het is wel een mooi argument om jezelf te distantiëren van een aantal bendes en mistoestanden.

  Ik weet wel dat Oost Duitsland altijd ideologisch dicht bij de Marxistische filosofie gebleven is. Andere Europese landen wellicht minder. Ik zou het niet met de hand op het hart willen zeggen, maar dat waren toch meer bananenrepublieken.

  ”Het meest succesvolle voorbeeld van een arbeiderscooperatief is het conglomeraat Mondragon uit Noord-Spanje (Baskenland). Het bestaat al sinds 1956 en is uitgegroeid tot een internationale onderneming met meer dan 85.000 leden. ”

  Interessant. Ga zo even kijken. Overigens niet uniek, het komt veel vaker voor dat een (deel van) een bedrijf in handen is van de werknemers. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen, zolang ze maar vrij de concurrentie aangaan met andere bedrijven.

  Interessant is wel dat daardoor de werknemers meer betrokken zijn bij hun bedrijf en dus beter gemotiveerd zijn. Wat je ook vaker ziet, bedrijven die goed met hun mensen omgaan doen het beter in de markt.

  Aan de andere kant, Wikipedia is ook een collectief, maar claimt geen Marxistische achtergrond.

 19. @Vrijdag [21]: Dat klopt niet. Het is gebaseerd op propaganda uit de Koude Oorlog. Terwijl onder Stalins 33-jarige schrikbewind bijna drie miljoen burgers zijn omgebracht heeft Hitler in de helft van die tijd minstens tien miljoen vermoord. En in 1943-44 zijn in Brits Indie door toedoen van Churchill naar schatting ca. vijf miljoen opzettelijk verhongerd.

  arvr [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Pasparal [26]:
  “Terwijl onder Stalins 33-jarige schrikbewind bijna drie miljoen burgers zijn omgebracht “

  Doe maar ietsje meer: Wikipedia artikel over holodor

  Overigens zit je voor die Andere Shoft er ook te laag in:
  Overzicht dodentallen WW2

  Wat ik niet begrijp is dat jij als Marxist Stalin verdedigd. Stalin een Communist noemen is even zinloos als Hitler een pacifist te noemen. Er is uit meerdere verklaringen van die tijd naar boven gekomen dat Stalin eigenlijk geen snars begreep van Marx…..

  Pasparal [30] reageerde op deze reactie.

 21. @arvr [28]: De christelijke leer en het seculier humanisme zijn minder verschillend dan sommigen ons willen laten geloven. Maar de (leiders van de) grote kerken hebben er altijd alles aan gedaan Jezus van Nazaret’s hoofdthema, sociale rechtvaardigheid, te verhaspelen en ondergeschikt te maken aan andere thema’s van de geloofsbeleidenis.

 22. @arvr [27]: Noem mij maar een holodomor-ontkenner. Stalin was een nep-marxist en een massamoordenaar. Maar er zijn geen harde bewijzen dat hij de grote hongersnood van 1932-33 opzettelijk heeft verergerd.

  Vergelijk dit geval eens met de bankiers van Wall Street die door het speculeren met de graanproductie (futures) in 2008 volgens berekeningen in de Derde Wereld ca. een miljoen mensen hebben doen verhongeren! (En dat was niet de enige keer dat ze zoiets uithaalden.) De kwade intentie van de speculanten, die er miljarden mee hebben verdiend, is veel eenvoudiger aan te tonen, dan van het Kremlin tijdens de droogte van 1932.

  Maar waar is de massale verontwaardiging hierover?

Comments are closed.