goring-lionVrijspreker: Het laatste deel van de boekbespreking “de opkomst en ondergang van het derde rijk door William L. Shirer. Hitler gaf ‘zijn’ veldmaarschalk Paulus de opdracht in Stalingrad te vechten tot de laatste man.

Opperdienaar: Paulus gaf zich over aan de Russen in plaats van zelfmoord te plegen een dag nadat hij van Hitler een promotie had gekregen en tot overmaat van ramp ging hij na overgave ook nog oproepen doen vanuit Moskou via radio vrij Duitsland om Hitler af te zetten.

Hitler reageerde:

Hoe kan je zo laf zijn, Ik snap het niet.. Wat is het leven? Het leven is de natie. Het individu gaat toch dood. Na het leven van het individu is het leven van de natie…. zoveel mensen moesten sterven en dan besmuikt een man als deze het heldendom van zovelen in de laatste minuut. Hij had zichzelf kunnen bevrijden van alle zorgen en opgestegen in de eeuwigheid en nationale onsterfelijkheid, maar hij gaat liever naar Moskou [1].

Vrijspreker: Offers brengen voor het collectief (de fuhrer in de praktijk), de beloning wacht in het hiernamaals. Het is een bekend idee.

Opperdienaar: Je moet religie niet uitvlakken, het zijn uitgebreid geteste manipulatietechnieken die ze gebruiken. Over de veroverde Polen zei Hitler’s privé secretaris, Martin Bormann het volgende:

De Polen kunnen we gebruiken als een bron van ongeschoolde arbeid, het is belangrijk dat de levensstandaard laag blijft, ze zijn lui en het is nodig om dwang te gebruiken om ze te laten werken. De Poolse priesters zullen preken wat wij willen dat ze preken. Als ze iets zeggen dat we niet willen, zullen we korte metten met hen maken. De taak van de priester is om de Pool stil, dom en onwetend te houden. De Poolse intelligentie moet worden uitgeroeid. Dit klinkt wreed, maar de enige heerscher die een Pool moet hebben is een Duitser [1].

Vrijspreker: Het begrip lui is hier een beetje vreemd. Het houden van mensen als slaven en dan beweren dat hun gebrek aan inzet aan luiheid te wijten is, is zwaar manipulatief.

Opperdienaar: Ach, iedereen is manipulatief. Over de Slavische volkeren zegt Alfred Rosenberg nog verder:

De Slavische mensen moeten voor ons werken, als we ze niet nodig hebben, kunnen ze dood. Verplichte vaccinatie en gezondheidszorg zijn overbodig. Vruchtbaarheid van de Slavische mens is onwenselijk. Ze kunnen voorbehoedsmiddelen gebruiken of abortus toepassen. Onderwijs is gevaarlijk, het is genoeg als ze tot 100 kunnen tellen. Elk opgeleid persoon is een toekomstige vijand. Religie laten we hem als afleiding. Ze krijgen niet meer voedsel dan absoluut noodzakelijk [2].

Hitler wilde alle terrein tot de Oeral controleren. Niemand behalve Duitsers zou er wapens mogen dragen. Miljoenen Russen moesten een hongerdood sterven. Het aantal Russische krijgsgevangenen was bijna 6 miljoen. Daarvan zijn er 1 miljoen levend aangetroffen bij de bevrijding aan het einde van de oorlog, 1 miljoen vrijgelaten, 2 miljoen kwamen om in gevangenschap. Het lot van een miljoen gevangenen is onbekend, maar het is waarschijnlijk dat die ook gedood zijn door de SD.

In Auschwitz werden 6000 mensen per dag vergast. Voor een tijd geleid door een Rudolf Höss afkomstig uit een streng katholiek gezin, wiens vader net als Stalin wilde dat hij priester zou worden. Höss was ooit veroordeeld voor moord op een schoolmeester, maar werd vrijgelaten bij een algemene amnestie. Hij zat eigenlijk zijn hele leven in gevangenissen, het eerste deel als gevangene, daarna als bewaker. Bij het Neurenberg proces schepte hij op over de effectiviteit van zijn vergassing. Höss zelf schatte het aantal doden in Auschwitz op 2.5 miljoen door vergassing en verbranding en tenminste 0.5 miljoen door verhongering en ziekte. Later reduceerde hij dit tot 1.135.000. Het sovjetleger schatte het op 4 miljoen. De joden was gevraagd al hun waardevolle zaken mee te nemen voor de herlokatie. Gouden vullingen werden uitgetrokken, horloges afgenomen, meestal 2 uur voor vernietiging. Het goud werd verscheept naar de Reichsbank. De geallieerde troepen ontdekten bij de inval in Duitsland zoutmijnen met verborgen gestolen waardevolle zaken uit de Max Heiliger account om 3 grote kluizen mee te vullen in het Frankfurter departement van de Reichsbank.

Vrijspreker: Toch is plunder niet in staat een maatschappij overeind te houden als de vrijwillige productie wegvalt.

Opperdienaar: Natuurlijk waren ook de bombardementen op de bevolkingscentra aan beide kanten begonnen. Achteraf bleek dat het omschakelen van bombardementen van strategische doelen naar burgerdoelen aan beide kanten precies kwam op het moment dat de vijand bijna niet meer in staat was het oorlog voeren vol te houden en door de omschakeling naar burgerdoelen weer net de adem kreeg om militaire productie op te bouwen en extra offers van de eigen bevolking te eisen.

Generaal Alfred Jodl zei op november 7 1943:

Wat het zwaarst weegt vandaag op het thuisfront en daarmee aan de front linies, zijn de vijandelijke terroristische aanvallen op onze huizen en daarmee op onze vrouwen en kinderen. Hiermee heeft de oorlog, uitsluitend door de schuld van Engeland, een vorm gekregen niet meer voor mogelijk zou worden gehouden sinds de dagen van de rassen en religieuze oorlogen. Het effect van deze terroristische aanvallen, psychologisch, moreel en materieel, is dusdanig dat het moet worden verlicht en bij voorkeur gestopt.

Vrijspreker: Zij begonnen barbaars te doen, wij reageren slechts. Jodl was bij de Neurenberg rechtszaken ter dood veroordeeld en zijn laatste woorden waren:’Ik groet U mijn Duitsland’

Opperdienaar: Iemand die in het nationalistische hiernamaals geloofde. Kissinger zei al:

Militairen zijn domme, dwaze dieren te gebruiken als pionnen in buitenlands beleid

Toen de nederlaag voor Hitler nabij was, vaardigde hij het Nero bevel uit. Hierbij moest alles in Duitsland vernietigd worden zodat de bevolking niet meer kon overleven. Speer was er op tegen en overhandigde persoonlijk een brief aan Hitler met zijn bezwaar. Verder gaf hij persoonlijk opdracht de order te negeren.

Op 15 maart 1945 schreef hij:

In 4 tot 8 weken moet de totale ineenstorting van de Duitse economie verwacht worden. Daarna kan de oorlog niet verder gevoerd worden. We moeten alles doen om, al is het maar in de meest primitieve vorm, een basis van bestaan van de natie te hebben tot het einde. We hebben geen recht om zaken te slopen die het leven van mensen kunnen bedreigen. Als onze vijanden dit land willen vernietigen, wat gevochten heeft met unieke moed, dan rust de verantwoordelijkheid daarvoor volledig op hun schouders. Wij hebben de plicht om het land elk mogelijk bestaansmiddel na te laten om wederopbouw in de verre toekomst mogelijk te maken.

Vrijspreker: Ook hier wordt gesproken over het vaderland als een handelend individu.

Hitler, wiens persoonlijke lot bezegeld was, wilde echter niets horen van voort bestaan van de Duitse bevolking voor wie hij altijd beweerde zo’n diepe liefde te koesteren.  Hij zei tegen Speer:

Als de oorlog verloren is, is ook de natie verloren. Dit lot is onvermijdelijk. Er is geen noodzaak om rekening te houden met een basis van dingen die de mensen nodig hebben om een primitief bestaan voor te zetten. In tegendeel, het is beter om zelf deze dingen te vernietigen, omdat deze natie heeft bewezen de zwakkere te zijn. De toekomst zal toebehoren aan de sterke oostelijke natie, Rusland. Verder zijn degenen die overgebleven zijn na de slag, slechts de inferieuren, omdat de goeden zijn gedood.

In de eindfase van de oorlog was de uitvoering van een grootschalig sloopproject echter onmogelijk geworden en Speer reisde het land af om te voorkomen dat het werd uitgevoerd.

Vrijspreker: Een interessant verschijnsel is nog het geloof in horoscopen in de nazi top. Je ziet vaak dat mensen met grote macht over andere mensen zich zwaar laten beinvloeden door metafysische zwendelaars (Grigori RaspoetinGreet Hofmans)

Opperdienaar: Een groot deel van de nazi top liet zich inderdaad erg beïnvloeden door horoscopen. Naarmate de oorlog slechter verliep greep Goebbels vooral allerlei strohalmen vast die het tij konden keren. Er werden 2 horoscopen besteld, gevonden in Himmler’s research bureau. De eerste voor 30 janunari 1933, de dag dat Hitler aan de macht kwam, de ander op 9 November 1918, de dag van ‘de geboorte’ van de Weimar republiek. Beide horoscopen voorspelden het uitbreken van de oorlog in 1939 en overwinningen tot 1941, gevolgd door tegenslagen, de ergste rond 1945, specifiek in de eerste helft van april. In de 2e helft van april komt er succes, gevolgd door stagnatie tot augustus en dan vrede. Daarna wordt het moeilijk maar in 1948 gaat het weer bergopwaarts. Goebbels vaardigde een communique uit naar de troepen dat er betere tijden aankwamen en dat de fuhrer precies wist wanneer de verandering zou komen. Goebbels was vol hoop op de dag dat de verandering zou komen, maar toen die kwam, stond Berlijn in brand door Britse bombardementen. Toen hij bij het propaganda ministerie kwam werd hij begroet door de secretaris met urgent nieuws: Roosevelt was overleden. ‘Breng de beste champagne en bel de fuhrer’ schijnt Goebbels te hebben geroepen. Hij deelde Hitler mee dat Roosevelt dood was en dat in de sterren geschreven stond dat dit het keerpunt is. Hitler’s reactie is niet bekend, maar Goebbels was in extase.

Vrijpreker: Extase over een horoscoop en het vermeende overlijden van de heerscher van de tegenstander doet denken aan de waanideeën als het aflossen van 3 biljoen schuld met het slaan van 3 platina muntjes omdat er een uitzonderingetje voor platina gevonden was in hun eigen wet.

Opperdienaar: Als het misgaat ontstaat er inderdaad vaak paniek. Dan blijkt dat de mensen die de heerscher om zich heen heeft verzameld, met de meest idiote oplossingen komen zoals de trillion dollar coin of hoop putten uit horoscopen. Het is dan ook mijn plan om totale alleenheerscher te zijn en geen halve garen om mij heen te verzamelen.

27 REACTIES

 1. Inspirerend verhaal!
  Wel enkele taal-errors (zie tussen haakjes beneden). Verwijder deze comment evt. na aanpassing ervan:

   ze dood. Verplicht(t)e vaccinatie 

  Over de Slavische volkeren (zegt) Alfred Rosenberg nog 

  Niemand behalve Duitser(s) zou er

  Russische krijgsgevangen(en) was bijna 

  aangetroffen bij (de) bevrijding aan

  Gouden vulling(en) werden

  als de vrijwillige productie (door) wegvalt

  dat ze moet(en) worden verlicht  → zin klopt niet helemaal

  In 4 tot 8 weren (weken) moet de totale ineenstorting 

  basis voor (het (voort)bestaan 

  niets horen van (het) voortbestaan 

  bestaan voor(t) te zetten

  laten be(ï)invloeden door  (een) metafysische 

   in 1939 (en) overwinningen tot 1941

   van april. (I)n de 2e helft 

  in brand (dankzij/vanwege) Britse bombardementen. 

  nieuws:(spatie)Roosevelt was 

  inderdaad vaak (een) paniek.   

  totale alleen(geenspatie) heerscher 

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 2. Tja ik ben niet zo onder de indruk van ” opperdienaar ” , dit stukje blijft hangen in een MSM visie , zover als ik het kan zien.

  Er bestaat een andere en behoorlijk ontnuchterende lezing over de opkomst en ondergang van Herr Hiedler , Schrikkelgruber en of Hitler.

  http://boinnk.nl/blog/tag/wall-street-and-the-rise-of-hitler/

  En voor wat de reli lezing betreft , de NAZI filosofie en de “roots” daarvan zou je kunnen herleiden tot deze en gene die vervolgd werden ( niet alleen Joden en homo’s , c.q. communisten ).

  Sorry maar ik vind dit een slecht stuk.

  Rechtse Rakker [5] reageerde op deze reactie.

 3. Verhelderend hoe toen ook gebruikt werd het “dom houden” van groepen mensen.
  Dit gebeurt nu toch ook nog, maar dan voor de hele bevolking. Hoe velen zijn er nu niet die nog steeds geloven dat de EU “0ns” zoveel oplevert?
  Ik hoorde zondag bij Buitenhof Frans Timmermans nog beweren dat dat jaarlijks € 1500 -€ 2200.- per persoon is. Weer zonder bewijs.

  Wie heeft daar ooit een (begin van) bewijs voor gezien?
  Ik ben daar zeer in geïnteresseerd, dus als er iets te vinden is, laat het even weten.

  Raymond [7] reageerde op deze reactie.

 4. Kissinger die zegt dat militairen domme dwaze dieren zijn die als pionnen in een buitenlands beleid gebruikt kunnen worden.
  Dat zijn dus de bekende drogredenen als: fighting for peace and democracy en de war on terror.

 5. @David Frankenhuis [2]: Bedankt, vanmorgen nog even doorgelezen, maar ik had er maar 1 gespot. Je hersenen compenseren het allemaal.
  @Raymond [10]:
  Ik ben nog niet erg onder de indruk van je kritiek. Het is een audioboek van 78 uur en ik maak er 4 afleveringen van en je komt met de opmerking dat er hele happen en brokken missen. Plus een link naar een bericht dat stelt dat er economische banden waren tussen de nazi’s en bedrijven in de VS. Dat lijkt me logisch aangezien de VS een belangrijke economische partij waren. Ht is net zo iets als nu aantonen dat er belangrijke economische banden zijn tussen het Kirchner regime en Chinese bedrijven. Iedereen heeft banden met Chinese bedrijven.
  Tenslotte het gebruik van het woord theorie in evolutie om de correctheid van evolutie in twijfel te trekken. Alles is natuurlijk een theorie, maar voor sommige theorien (zoals de evolutiethoerie) bestaat nu eenmaal meer bewijs dan voor de theorie dat alle materie voortkwam door een toverstokbeweging van een niet materieel, logisch inconsistente entiteit die zich niet aan de wetten van behoud van massa en energie moet houden.
  Iemand van religieuze natuur die kritiek heeft op een niet bijbels verhaal, omdat er te veel ongeloofwaardige dingen in voortkomen, hoef ik denk ik niet serieus te nemen. Hij neemt zichzelf al niet serieus.

  Raymond [12] reageerde op deze reactie.
  Raymond [13] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [11]:

  1- Waarom zet je kritiek op de evolutie these , direct om in een reli aspect ?
  Er zijn al genoeg opposanten uit vele stromingen.

  2- De aspecten inzake VS en Hitler Duitsland v.w.b. “financiering” , denk ik dat je echt even verder moet lezen.

  Er was al het e.e.a. gaande voor 1933 , tussen belangrijke machten en de rijkskanselier in spe.
  En die waren van een ander karakter dan wat jij er nu van maakt.

  3- Praat nu maar gewoon , het maakt niet zoveel indruk.

 7. @Raymond [9]: Evolutie is wil. Er is geen doel en uit alles blijkt dat de natuur bij de voortplanting heel erg verkwistend te werk gaat. En voortplanting is wil. Er is een voortdurende strijd tussen alles en iedereen en dat maakt heel veel slachtoffers. Het enige waar het bij mensen op aankomt is moraliteit. Die had generaal Paulus niet, maar er zijn een nog een paar zoals we om ons heen kunnen zien.

  Raymond [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Raymond [13]: Als je dat kunt geloven, moet het ook niet moeilijk zijn te geloven wat ik schrijf. Maar ja, je kunt alles geloven ook als het strijdig is met elkaar.
  Natuurlijk waren er allerlei contacten voor 1933. Opa Bush was daar ook druk mee bezig. Daar gaat het me helemaal niet om in deze artikelen. Wat ik belangrijk vindt is de retoriek, de manipulatie, de psychologishe technieken die gebruikt worden om de slaven te controleren en de tijdlijn waarin het escaleert.
  Wat me vooral niet interesseert is de namen of nationaliteit van de poppetjes die dat doen. Zoveel eer wil ik ze niet geven. Ik richt me tot de uitgebuitene. De bacterie vind ik niet belangrijk en zie ik als een gegeven, de open wond waardoor de bacterie naar binnengaat wel.

  Raymond [20] reageerde op deze reactie.

 9. @Plato [15]:

  Het evolutie model is in facto zo dood als een pier !!!!!!

  Het is zelfs niet eens meer wetenschappelijk , maar heeft de vorm gekregen van 100% religie.

  En ik weet wel wie dit graag propageren . en ik weet ook waarom.

  En het gekke is dat dit voor “het goy ” is , want in hun esoterische tempeltjes dansen deze grappenmakers maar wat graag voor Plato’s altaar.

  All is number….scanderen ze dan…nee die vertoning trap ik al lang niet meer in.

 10. @Raymond [16]:
  Als die complete wereld geen enkel effect heeft op onze wereld, maakt het mij niet zo veel uit, als het wel invloed heeft, kun je die gewoon meten en is het geen religie meer.

  Verwacht je dat met de tijd god zichtbaar wordt? Het onomstotelijk bewijs als hij uit de wolken komt zakken en de atheisten verbijsterd naar de hemel staren?

  Raymond [21] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [19]:

  It’s not that easy….helaas.

  Er is iets daarbuiten…..en niet alles is meetbaar.
  De quantum fysica heeft dit al in zijn kern besloten liggen.

  Ze zijn van louter ellende zelfs maar de Kabalah in een wiskundig jasje gaan steken , en noemen het ” snaartheorie “.
  Talloze wetenschappers hebben teleurgesteld het veld verlaten , zelfs zeggende … na 30 jaar “de materie” bestudeerd te hebben , er achter gekomen dat het eigenlijk niet bestaat.

  Zelfs Leonard Suskind grijpt naar ” esoterische ” modellen , en spreekt van een ” holografisch universum ” , maar materie in een “geprojecteerde” staat verschijnt.

  Het is iets groter dan we dachten.

  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Raymond [21]: Ook bij QM is alles meetbaar alleen niet met oneindige precisie. Ook met een onnauwkeurige centimeter kun je bepalen dat Karel langer is dan Frits.
  Altijd een beetje zielig als religieuzen naar natuurkunde grijpen om hun gelijk te bewijzen.
  Evolutie is uitgebreid bewezen. Je kunt zo zien dat muggen resistent worden tegen gif na een aantal generaties.
  Wat Suskind vindt, interesseert me niet. Het is een argument van authoriteit. De 3e in je betoog. Kennelijk ben je zelf erg gevoelig voor authoriteit.
  Verder zeg je eigenlijk: “je hebt ongelijk vanwege deze tegenstrijdigheid” Helaas geef je dan al toe dat tegenstrijdige dingen onwaar zijn en valt daarmee je eigen religie uit de boom.

  Raymond [23] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [22]:

  Als z.g. niet-religieuzen naar de natuurkunde grijpen om hun gelijk te bewijzen….hoe klinkt die.

  En een evolutie leer blijven opdringen , ook al ligt het complete model in duigen….niets klopt meer !
  De manier waarop het mensen en kinderen bijkans fanatisch wordt opgedrongen , door een groep van lieden die te pas en onpas , alles wat niet in hun lezing past wegzet als “religieuzen”.

  Tot je er achter komt dat dat ” groepje ” er heimelijk een zeer groot geloof op na houden , maar dat wel op slinkse wijze , door je strot rammen.

  Wil daarmee niet zeggen dat u daar toe behoord.

  —-Kennelijk ben je zelf erg gevoelig voor autoriteit—–.

  Zeker als daar van die duistere clubjes rondstruinen , die geen recht erop hebben .

  —Wat Suskind vindt, interesseert me niet.—-

  Mij ook niet , is alleen om aan te geven , hoe wanhopig men is.

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 14. Ook bij QM is alles meetbaar alleen niet met oneindige precisie. Ook met een onnauwkeurige centimeter kun je bepalen dat Karel langer is dan Frits.

  Oh…ja , daar heeft het niets mee te maken , het gaat niet om precisie.

  Binnen de Quantum leer zitten bepaalde zaken , waar het niet meer gaat om grootheden , maar om z.g. “lokaliteit “.

  Maar daar ga ik nu niet meer verder op in , de discussie gaat nu ruisen , en daarom kap ik hem af.

 15. @Raymond [23]: alleen maar emotionele zaken als:’kijk ze eens wanhopig zijn en door de strot duwen’ en dat flink herhalen.
  Maar een echt argument heb ik nog niet gezien. Geloof wat je wilt.
  QM kun je op vele verschillende manieren uitleggen, daar zijn nog niet veel mensenhet over eens. Baum bedacht een variant die alle resultaten van QM gaf, interne variabelen, maar localiteit opgaf. Je kunt ook determinisme opgeven, dan heb je nog de many worlds variant en de Kopenhagen variant, waarin de rol van de waarnemer nogal vreemd is.
  Allemaal voldoen ze niet echt en Einstein en Schrodinger wilde er dan ook niets van weten.
  Stringtheorie is idd een bende van jewelste, lees ‘what’s wrong with physics’ door Smolin. Ik denk voor een belangrijk deel terug te voeren op de rol van de overheid in de wetenschap.
  Maar ja niets haalt de wetenschappelijke methode onderuit en evolutie staat ook redelijk stevig. Hoe dan ook, het idee dat schepping vanzelf waarschijnlijk wordt, als je evolutie onderuit zou kunnen halen is al niet helemaal jofel.
  Het is alsof aantonen dat Pietje niet de koekjes uit de trommel heeft gestolen, dat het dan wel een kabouter geweest moet zijn.

  Raymond [26] reageerde op deze reactie.
  Raymond [27] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [25]:

  Wetenschap en overheid , zullen wij het elkaar maar besparen ?

  Laten wij het matriele en spirituele gescheiden houden , en ik spreek nu uit eigen ervaring.

  Het is waarneembaar maar niet altijd verklaarbaar of meetbaar , maar het is er wel.

Comments are closed.