Toen ik  op de lagere school ingelicht werd over  Luther and Calvijn, vertelde mijn onderwijzer erphoto niet bij, dat beide voorstander waren van de doodstraf voor ketters. Misschien wel, omdat hij het zelf niet wist.

Nog   in  1697  werd de 19-jarige Schotse student Thomas Aikenhead ter dood gebracht  wegens blasfemie.

Op een kille avond  in augustus had hij tegen zijn vrienden gegrapt, dat hij wenste in de hel te zijn om zich wat op te kunnen warmen.

Een van zijn “vrienden”  gaf hem aan; op grond van bovenstaande  uitlating en enkele andere werd  hij veroordeeld.

Onder meer, omdat hij eveneens opgemerkt had, dat de apostelen een stelletje  stomme vissers waren.

De  islam  in sommige  landen loopt vergeleken met Luther en Calvijn niet achter. In  Afghanistan,  Egypte, Mauretanië ,Pakistan, Saudi Arabië, Qatar,  Noord-Sudan,  UAE  en  Yemen staat  nog steeds de doodstraf op afvalligheid, ofschoon deze straf recentelijk niet is toegepast. In Maleisië  staan er  zweepslagen op. Of dat wordt toegepast, weet ik niet.

De  meest recente terdoodveroordeling vond plaats  in 2006 in Afghanistan, toen Abdul Rahman veroordeeld werd, omdat hij christen geworden was. Westerse protesten leidden tot een verklaring van geestelijke  gestoordheid en hij werd vrijgelaten.

Het is allemaal heel treurig.  En de situatie zal treurig blijven, zolang het in sommige landen mogelijk is, dat  een  kind op een  examenvraag antwoordt dat god de planeet geschapen heeft  en ondanks dit stupide antwoord  bevorderd wordt tot de volgende klas.

Sam  Harris heeft  opgemerkt, dat we in 1600     wellicht reeds over internet beschikt hadden, als de mensheid   zijn energie niet gestoken had in tal van godsdienstoorlogen.

Hugo van Reijen

45 REACTIES

 1. Ik denk als het Romeinse Rijk niet was verloederd en vergaan, dat het huidige technische niveau al 1000 jaar geleden was bereikt. Qua beschaving, daarentegen is er maar weinig verbeterd. Momenteel herhaalt de geschiedenis zich, alleen met modernere middelen. Weer 1000 jaar theocratie en stagnatie straks?

 2. @Herman [2]:

  Had HIJ dan niet moeten zorgdragen dat de mens geen oorlogen zou beginnen ? en er dientengevolge geen onschuldigen werden gedood ? en er geen kindermisbruik zou geweest zijn, in zijn eigen “huis” ?

  Lees de bijbel er eens duiselijker op na en lees ook de oude geschriften eens goed, je zal zien dat dood en verderf gepredikt wordt.

  Of ga eens wat verder van huis op reis en verwonder u over de doodskoppen en duivelsfiguren die menig kerk siert, toeval denkt U ? neen, die afbeeldingen zijn duidelijk bedoeld om de mens schrik aan te jagen en onderdrukt te houden, verbaasd ? ja was ik ook toen ik dat allemaal zag en las wat er in naam van het geloof allemaal aan de mens wordt aangedaan, ook ik geloofde ooit, maar toen was ik nog maar 10.

  God bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan, wanneer begrijpt de mens dat nou eens ?

  Een god is een beeld dat is geschapen om de mens slaafs te houden en onderdanig te houden aan de kerkvorsten (ja ook de islam) zodat die hun macht op de onderdanen konden uitoefenen.

  En dat hebben ze gedaan, en niet zo’n beetje ook, zelfs vandaag de dag gaat het machtsspel door en worden er misdaden gepleegd ten koste van de mens, het vaticaan is niet voor niets zwaar gelinkt aan de maffia en vaticaanstad is niet voor niets een zo geheimzinnig oord.

  Maar pas op als je iets tegen de kerk inbrengt kan het slecht met je aflopen dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien, er is menig oorlog uitgevochten om het geloof en er zullen nog velen volgen.

  Tenzij…..juist, u begrijpt dat geloven in god slechts een slechte science fiction film is die nooit goed kán aflopen.

  “Iemand die ook geloofd, maar dan in de werkelijkheid !!!

  ric ardo [5] reageerde op deze reactie.
  Raymond [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Jan Snijder [3]:

  Helemaal gelijk.

  Er worden trouwens steeds meer kerken afgebroken omdat er geen geld meer binnenkomt en mensen de kerk de rug toekeren. Aan de andere kant is het bouwen van Moskees een bloeiende business. Daar MOET een einde aankomen.

  Gelezen dat er mensen zijn die collega’s die roken verafschuwen omdat ze iets meer pauze hebben tijdens werk. Er zijn moslims die 5x per dag bidden, ook tijdens het werk, daar hoor je die mensen dan niet over. Hoeveel bedrijven hebben nu een gebedsruimte ingericht in hun bedrijf?? Zou graag de statistieken willen lezen.

  Geloof is diefstal van individualisatie!!

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [19] reageerde op deze reactie.

 4. Ik wil hier geen positie innemen als theist of atheist, maar even een nuance maken t.o.v. bovenstaande comments om aan te tonen dat religie en libertarisme elkaar niet uitsluiten.

  @ric ardo [5]:
  Als libertariër kun je mensen niet verbieden moskees te bouwen, zolang mensen vrijwillig het geld bij elkaar brengen en er vrijwillig naar toe gaan (zonder dat die speech van de imam om 5 AM uit die toren klinkt want dat is geluidsorverlast).

  @Primitieveling [4]: Het verschil zit hem in het feit dat ik om de kerk of moskee heen kan lopen maar er niet aan ontkom om belasting te betalen. Binnen een politiek gezien individualistische samenleving mogen mensen op vrijwillige basis collectieven vormen. We hebben een terechte scheiding tussen kerk en staat. (Nu nog een scheiding tussen economie en staat, cultuur en staat, etc. etc…)

  Verder,
  Doden in de naam van Jezus of Mohammed of wie dan ook is nooit gerechtvaardigd (uiteraard), net zoals doden in de naam van libertarisme of socialisme of je favoriete voetbalclub. Er zijn inderdaad verschrikkelijke misdrijven gepleegd ‘in de naam van God’, maar daarom religie verbieden zou vergelijkbaar zijn met voetbal verbieden omdat hooligans er een puinhoop van maken. Ben benieuwd of als je de statistieken erbij pakt inderdaad gereformeerden en katholieken vandaag de dag meer misdrijven blijken te plegen dan a(nti)theisten.

  Hoeveel procent van de christenen denken jullie dat er inderdaad geloofd dat de wereld in zeven dagen geschapen is? De Bijbel is inderdaad duizenden jaar geleden geschreven door mensen die niets wisten van astrofysica en biologie. Daarentegen bevat de Bijbel sociologische en filosofische lessen, die als ze figuurlijk en niet letterlijk geïnterpreteerd worden nog steeds toepasbaar zijn. Ter vergelijking: Het verhaal van Roodkapje is niet waargebeurd maar wordt verteld om aan te geven dat kinderen met vreemden de boot in moeten gaan.

  Tot slot wil ik opmerken dat Christendom niet alleen compatibel is met Libertarisme, maar dat een correcte mplementatie van Christendom noodzakelijkerwijs zou moeten leiden tot Libertarisme. Jezus schijnt namelijk gezegd te hebben: “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.” Is dit niet de grondslag voor het Non-Agressie Principe?

  Rechtse Rakker [11] reageerde op deze reactie.
  ric ardo [14] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [30] reageerde op deze reactie.
  Primitieveling [40] reageerde op deze reactie.

 5. Om mijn laatste alinea te demonstreren hoef ik alleen maar te verwijzen naar Ron Paul.

 6. @Jan Snijder [3]:

  Ik zou geneigd zijn hier op in te gaan…….maar :dan hebben we geen discussie meer , maar een nieuw forum.

  Toen Mozes van de berg afdaalde , wat gaf hij de mensen toen ?

  Een wet , of een religie ?

  Een wet en geen religie…ahum , zoiets dus.

 7. @ ric ardo

  “….. en mensen de kerk de rug toekeren.”. Laten we maar oppassen met z’n allen. Hoogwater is het al in veel rivieren en voordat je het weet krijgen we een herhaling van 1953 want god straft onmiddellijk nou ja,……. zo snel mogelijk !

  Citaat van dominee L. Quist tijdens de herdenking van de Watersnoodramp:

  “De Watersnoodramp van 1953 in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant was niet pijnlijk genoeg. Het was een straf van God, maar die heeft niet gewerkt, omdat mensen zich nog steeds van God afkeren.”

  Gelovigen behoren met politici werkelijk tot de laagst denkbare levensvorm op deze planeet !

  Raymond [22] reageerde op deze reactie.

 8. Om enige nuance aan te brengen (en ik herhaal hier wat ik al eerder zei in een comment op vrijspreker.nl):

  Ook atheïsten zijn gelovigen.
  Theïsten geloven in God (of goden).
  Atheïsten zijn anti-theïsten die iets anders wensen te geloven.

  Ook atheïsten kunnen hun geloof met een religieus fanatisme verdedigen. Ze zijn uiterst religieus. Kijk maar op wat wikipedia zegt over religie: Een levensbeschouwing waar niet per se een God of goden bij betrokken hoeven te zijn.

  Het valt mij uit de artikelen en comments op, dat de hedendaagse atheïsten functioneren zoals de Inquisitie dat ooit deed. Met blind religieus fanatisme.

  Dus dames en heren atheïsten; wees jezelf bewust van wat je zegt. En gun een ander de vrijheid die je voor jezelf ook zo graag wilt hebben, namelijk om te geloven wat je wilt. Naar eer en geweten te kunnen handelen. Of laat de moderne Inquisitie dat net zoals vroeger niet meer toe?

  OBL-Rien [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [12]:

  Zolang je volgens de NAP principes leeft mag je van mij geloven wat je wilt 🙂

  Je mag zelfs geloven dat ik ook vast wel in iets geloof…

 10. @Oscar [6]:

  Als ik met een paar man in nederland een stuk grond koop en voorzie in mijn eigen levensbehoeften dan drukt men gauw een stempel op me alszijnde een sekte… U weet wat met sektes gebeurt!!!!

  De Islam hoort hier gewoon niet thuis, en al helemaal niet in europa. Opstappen met die moskees, de sharia, hoofddoeken enz. Ow enne, ga maar eens kijken wat de moslims doen in de noordelijke landen. Vrouwen verven hun haar om niet als blondje aangerand te worden door een GROEP moslims.

  Ik verwerp de Islam en al die mensen die er overtuigt aan mee doen. BTW, een imam heeft zijn dochtertje van 5 doodgeslagen, omdat ie dacht dat ze niet meer maagd was. Als ze niet meer maagd zou zijn dan zal er wel een familieLID met zijn poten aan haar hebben gezeten. Deze man loopt nu vrij rond, wil jij dat in de toekomst hier ook??

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  Raymond [25] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [6]:

  “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.” Dit wordt doorgaans ook wel de gouden regel genoemd, en is in veel religies terug te vinden.

  Is dit niet de grondslag voor het Non-Agressie Principe?
  Nee. Voor het Non-Agressie principe doet het er namelijk niet toe wat ik wel / niet wil dat mij geschied , maar dat ik niet iets doe wat de ander schaadt. De gouden regel is misschien nuttig, maar gaat uit van het verkeerde perspectief. Een sadomasochist of iemand die zelfmoord wil plegen kan de gouden regel net zo goed toe passen om andere mensen pijn te doen / te vermoorden. Het NAP is wat dat betreft veel socialer.

 12. Een treurig artikeltje. De meeste lezers van Vrijspreker weten dat machtsmisbruik de grote boosdoener is. Vanuit welke ideologie er gehandeld wordt is secundair. In de twintigste eeuw ging het voornamelijk over politieke ideologie. In de eeuwen daarvoor werd geloof gebruikt.

  “En de situatie zal treurig blijven, zolang het in sommige landen mogelijk is, dat een kind op een examenvraag antwoordt dat god de planeet geschapen heeft en ondanks dit stupide antwoord bevorderd wordt tot de volgende klas.”

  Dat de schrijver toevallig veel waarde hecht aan zijn herkomst van de apen is zijn beslissing. Een mens oordelen op basis zijn geloof vindt ik nog altijd zielig.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [11]:
  Natuurlijk. In een vrij land moet je consequent zijn, dus voor kerken, moskeeën, discotheken, fabrieken etc. zouden precies dezelfde regels moeten gelden. (Wat die regels zijn is een andere discussie, bijv. gelden ’s nachts andere regels dan overdag, hoeveel geluid is acceptabel?)

  @ric ardo [14]:
  “De Islam hoort hier gewoon niet thuis” vind ik een gevaarlijke, tevens onlibertarische uitspraak. Volgens het NAP moet iedereen kunnen doen wat ze willen zonder dat ze geweld tegen anderen gebruiken. Een moslim die thuis zijn geloof beleid en zich niet schuldig maakt aan misdaden overtreedt het NAP niet!

  De Sharia is een totalitaristische ideologie die in het rijtje past met fascisme en communisme en mag inderdaad niet toegepast worden, ben ik volledig met je eens.

  Een imam die zijn dochter doodslaat hoort thuis in een gevangenis, net als een atheist, een christen of een jood die zijn dochter doodslaat. Hij hoort niet in de cel omdat hij imam is, maar omdat hij moordenaar is.

  Dezelfde wetten gelden voor alle mensen! Als je een bepaalde religie aanhangt betekent dit NIET dat je privilleges krijgt die anderen niet hebben! Het feit dat je moslim bent is geen vrijbrief om eerwraak te plegen. Misdadigers horen aangepakt te worden, welk geloof ze aanhangen is hierbij irrelevant.

  Wat betreft boerka’s, hoofdoekjes etc., in een vrij land mag iedereen dragen wat hij wil. Het dragen van bepaalde kleding, ongeacht de reden, is nooit een misdaad tenopzichte van andere mensen. Als ik een bivakmuts wil dragen mag ik dat ook, dus waarom zou een boerka verboden zijn.

  Kortom, ja, als een moslim zich schuldig maakt aan een misdrijf moet hij aangepakt worden (net als een christen, atheist, jood…), maar het kan nooit een misdrijf zijn om moslim te zijn.

  Raymond [24] reageerde op deze reactie.
  Rob [31] reageerde op deze reactie.
  ric ardo [35] reageerde op deze reactie.

 14. @Herman [2]: Politici geven ook aan er voor de armen en zwakkeren te zijn. Het staat ook in hun heilige boeken. Dat sommigen op grote schaal mensen vermoorden is de politiek niet aan te rekenen.
  Het is natuurlijk onzin. Zowel staat als kerk, zowel religie als overheid zijn gebaseerd op indoctrinatie van kinderen en leugens. De uitkomst kan alleen maar een moordpartij zijn. Ook als Hitler constant beweerde ‘gemeinnutz for eigennutz’ pleit dat hem niet vrij. Mensen die door onzichtbare concepten bestuurd worden vanuit een verborgen onderwereld, zijn niet helemaal gezond (door vroege indoctrinatie) en zullen uiteindelijk ontsporen.
  De basis is een leugen en als je die goedkeurt, moet je uiteindelijk alle leugens er omheen accepteren om die eerste leugen niet te laten omvallen. Het breidt zich altijd als een olievlek uit.

  Jan Snijder [26] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [28] reageerde op deze reactie.

 15. Verwarrend, zo’n naamgenoot. Dit artikeltje bevestigt overigens dat het een goede beslissing geweest is niet meer voor de Vrijspreker te schrijven. Ik steek geen tijd en energie in het opbouwen van een site waar een anti-christelijke sfeer hangt.

 16. @Remco [16]:

  Ja, een treurig artikeltje is het. En tendentieus ook. Ik zou met niet al te veel moeite – en u trouwens ook niet – een tekst kunnen fabriceren waarin de concentratiekampen van Stalin en Mao aan atheisme gelinkt worden. Maar goed, dat ik in de eerste instantie reageerde was om duidelijk te maken dat ik niet de Oscar van reactie 6, 7 en 17 ben. Ik zal mij weer als reageerder terug trekken. Discussies met anti-theisten zijn vruchteloos.

  Raymond [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Rob [10]:

  “De Watersnoodramp van 1953 in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant was niet pijnlijk genoeg. Het was een straf van God, maar die heeft niet gewerkt, omdat mensen zich nog steeds van God afkeren.”

  Gelovigen behoren met politici werkelijk tot de laagst denkbare levensvorm op deze planeet !

  Het liefst zou je ze willen verdelgen met een vloed …..he ! Rob.

 18. @Oscar [21]:

  Geef aan dat die kampen inderdaad vanuit deze z.g. “anti theïstische ” filosofie zijn opgezet , en je bent al een aardig stuk op weg.

  Wie werden het zwaarst vervolgd onder bijv. Hitler , Stalin en Mao ?

  Juist !

  Mensen hebben waarlijk geen kijk op geschiedenis , je kan langzamerhand alle boekjes gaan recyclen tot wc papier.

 19. @Oscar [17]:

  Hoewel je een ” echte ” Christen niet zo snel tussen het cohort moordenaars zult aantreffen…..of zoiets ( net zoals Thora aanhangende Joden ).

 20. Volgens NAP heeft iedereen het recht om tegen religie te zijn, zolang anderen geen dwang wordt opgelegd.
  Volgens NAP heeft iedereen het recht om religieus te zijn, zolang anderen geen dwang wordt opgelegd.

  Rob [32] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [18]:
  “De basis is een leugen en als je die goedkeurt, moet je
  uiteindelijk alle leugens er omheen accepteren om die eerste leugen niet te laten omvallen. Het breidt zich altijd als een olievlek.”
  Zeer juist!
  Hugo van Reijen

  V

 22. Ik heb al ergens eerder gezegd dat ik een Atheist ben.

  Quote:
  “Het valt mij uit de artikelen en comments op, dat de hedendaagse atheïsten functioneren zoals de Inquisitie dat ooit deed. Met blind religieus fanatisme.”

  Vreemd, ik ben mij daar niet zo bewust van … Vandaar dat brandstapel-bouwpakket onder mijn bed 😉

  Maar goed, nee. Ik ben niet intensief met Atheisme bezig. Ik geloof gewoon nergens in en daarmee houdt het wel zo’n beetje op. En als je wel ergens in geloofd vind ik dat prima, zolang je het maar niet aan mij opdringt.

  Ik vind dat eenieder mag geloven wat hij of zij wil, voor wat mij betreft zijn de tijden dat de ene mens dacht dat ie kon/mocht bepalen wat de ander denkt voorbij.

  Waar ik wel behoorlijk wat moeite mee heb zijn geloven als instituut. Dat heeft in de loop der tijden een hoop ellende opgeleverd omdat de machthebbers in dat instituut behoorlijk ver gaan/gingen om hun absolute macht te beschermen.

  Van geweld tot agressieve groeps- en geloofsdwang, alles schijnt te rechtvaardigen te zijn met een “goddelijke” saus.

  Maar de daden van deze instituten projecteren op individuen? Niet OK!

 23. @Oscar [6]:

  Jezus schijnt namelijk gezegd te hebben: “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.”

  Hoewel deze uitspraak de meest gangbare is schijnt zij niet de juiste te zijn. Die zou zijn:
  “Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat een ander”.

  Uit de vertaling van deze positieve versie van Tobit 4:15 in de Lutherbijbel van 1545 ontstond het bekende berijmde gezegde.

Comments are closed.