Toen ik  op de lagere school ingelicht werd over  Luther and Calvijn, vertelde mijn onderwijzer erphoto niet bij, dat beide voorstander waren van de doodstraf voor ketters. Misschien wel, omdat hij het zelf niet wist.

Nog   in  1697  werd de 19-jarige Schotse student Thomas Aikenhead ter dood gebracht  wegens blasfemie.

Op een kille avond  in augustus had hij tegen zijn vrienden gegrapt, dat hij wenste in de hel te zijn om zich wat op te kunnen warmen.

Een van zijn “vrienden”  gaf hem aan; op grond van bovenstaande  uitlating en enkele andere werd  hij veroordeeld.

Onder meer, omdat hij eveneens opgemerkt had, dat de apostelen een stelletje  stomme vissers waren.

De  islam  in sommige  landen loopt vergeleken met Luther en Calvijn niet achter. In  Afghanistan,  Egypte, Mauretanië ,Pakistan, Saudi Arabië, Qatar,  Noord-Sudan,  UAE  en  Yemen staat  nog steeds de doodstraf op afvalligheid, ofschoon deze straf recentelijk niet is toegepast. In Maleisië  staan er  zweepslagen op. Of dat wordt toegepast, weet ik niet.

De  meest recente terdoodveroordeling vond plaats  in 2006 in Afghanistan, toen Abdul Rahman veroordeeld werd, omdat hij christen geworden was. Westerse protesten leidden tot een verklaring van geestelijke  gestoordheid en hij werd vrijgelaten.

Het is allemaal heel treurig.  En de situatie zal treurig blijven, zolang het in sommige landen mogelijk is, dat  een  kind op een  examenvraag antwoordt dat god de planeet geschapen heeft  en ondanks dit stupide antwoord  bevorderd wordt tot de volgende klas.

Sam  Harris heeft  opgemerkt, dat we in 1600     wellicht reeds over internet beschikt hadden, als de mensheid   zijn energie niet gestoken had in tal van godsdienstoorlogen.

Hugo van Reijen

45 REACTIES

 1. @Oscar [17]:

  “….maar het kan nooit een misdrijf zijn om moslim te zijn.”

  Lid zijn van een criminele organisatie is toch strafbaar in Nederland……

 2. Is het niet zo dat de eerste paus en philips de schone van toenmalig frankrijk de “echte” christenen over de kling heeft gejaagd. Een voor het financiele gewin, philips de schone, en de ander om er kerkelijk beter van te worden. Het kasteel Montsegur staat als een baken van verderf en verval in de huidige kerk. Alle oorlogen NA de eerste WO zijn gestart door onderdelen van het geloof en de hebberigheid van kleine groepen mensen. Israel zegt “recht” te hebben op een stuk land dat al jaren bewoond werd door zowel arabieren als joden, zij aan zij. Nu opeens kan dat niet meer????? Kijk zolang er nog godsdienst dienaren zijn, zoals in Ireland, die vinden dat dit land nooit 1 geheel mag worden, Rev Ian Paisly, en die hele volkstammen in zijn macht houdt tja dan wordt het nooit iets met de wereld. In Rome zit een seniele oude kliek die “afgevaardigden van God” op aarde zijn, althans zichzelf hebben benoemd en die andere religies afkeuren en een groot deel van de wereld in hun macht hebben. Let wel ik zal niemand beoordelen op zijn/haar geloof of overtuiging, wat ik wel afkeur zijn de lieden die gebruik maken van dit gegeven om macht te houden. In de Islam, landen waar analfabetisme in grote getalen voorkomt, misbruiken lieden die wel kunnen lezen hun macht, in het land der blinden is eenoog koning. Waarom denk je dat er de meisjes niet naar school mogen? Juist, dan komt misschien de waarheid aan het licht en dat er een aantal dingen staan die bewust verkeerd uitgelegt worden. Evenals sommige geloofsdienaren hier in Nederland die zeggen dat de overstroming in 1953 een vingerwijzing was van God.
  Hoe kan een persoon in een voorbeeld functie zoiets zeggen anno 2013? Blijkt dus het bekrompen denken en in eigen straatje proberen macht te blijven uitoefenen.

  Als Catares,
  Als Mortirs,
  Del Pur Amor Crestian.

 3. @Kukumatz [34]:
  Montsegur isq gewoon een kasteel die gebouc=wd is.. verder niks mee aan de hand. Dat Maria van jesus haar toevlucht heeft gevonden is nog niet bewezen.

 4. @ric ardo [35]:
  @Rob [32]:
  Fair enough.

  “Ali steelt. Ali is moslim. Alle moslims stelen.”
  “Een kip legt eieren. Een kip is een dier. Alle dieren leggen eieren.”

  Volgens mij dezelfde redenering. Generalisatie, discriminatie.
  Dat keur ik af maar kan ik als libertariër niet verbieden. Volgens vrije contractvorming kan niemand jullie verplichten zaken te doen met moslims. Daarentegen kan niemand een moslim verbieden een moslim te zijn.

  ric ardo [39] reageerde op deze reactie.

 5. @Pasparal [41]: Jij hebt de link die ik erop heb gezet niet gezien he?? Als de islam een godsdienst is, dan geef ik het de schuld van onverdraagzaamheid!!

 6. @Pasparal [41]:
  Vriend, ik ben geen atheist en zeker is mijn afkeer tegen het mystieke niet aan de orde. Helaas denk ik dat je een aantal dingen door elkaar haalt. Mystiek behelst een groot aantal onderdelen en ook godsdienst. Echter is het zo dat momenteel in de naam van het geloof, of je nu RK bent of Prot. of Islamiet, heel veel strijdt heerst in de wereld. Laten de mensen eens elkaar in de ogen kijken en luisteren, want ook daar scheelt het nog wel eens aan, wat de ander vindt. Er zijn zoveel overeen komsten in Christelijk geloof en de Islam. Wat is zeg is dat er dominee’s, pastoors, imam’s zijn die hun positie misbruiken alleen voor eigen gewin. Als ik niet kan lezen of schrijven en ik krijg een brief dan moet ik naar iemand die wel kan lezen of schrijven en ben afhankelijk wat deze persoon mij verteld. Echter, kan ik dat niet controleren en als ik in een klein dorp woon waar slechts 1 persoon is die kan lezen heeft deze de macht om eventueel voor eigen gewin de brief fout over te brengen. Zo gaat het ook met de meneer in rome die pretendeerdt de afgezand van God op aarde te zijn, staat dat ergens vermeld met een handtekening en stempel van God zelf?
  Wie zegt mij dat deze oud militair nu opeens hele goede bedoelingen heeft met de wereld? En heeft israel goede bedoelingen met de wereld? En heeft de Islam goede bedoelingen met de wereld? Er is niemand die dit kan bevestigen of ontkennen. Echter als je terug kijkt in de geschiedenis is er altijd strijd geweest tussen kerken en de Islam, kruistochten onder het mom van…………… en wederom wraak tochten van de Islam. Alleen is de uitvoering van diverse geloven aan eigen belang onderhevig, Taliban heerst met angst ook onder eigen volk, tegen vrouwen en meisjes, kinderen en afvallige, wat dat ook moge zijn. De paus verbied voorbehoedsmiddelen. In Nederland zijn dorpen waar politieke partijen geen vrouwen in de partij willen want een vrouw hoort achter het aanrecht en is on kinderen te baren.
  Is er dus echt zoveel verschil tussen de diverse geloven????????
  Nee, nogmaals het is wat men zelf met de regels doet en vooral waarom, macht, macht en nog eens macht. Zit in onze genen, zodra iemand iets te zeggen krijgt worden ze gek van macht.
  En, er zijn dus altijd mensen die willen en wetens hun ogen sluiten voor onrecht, is wel makkelijk wat je niet ziet of hoort is er ook niet. Wanneer wordt de Wereld eens wijs en geven we toe dat we geen Nederlander, Turk, Israeliet of Mohammadaan zijn maar Wereldburgers. En, heus, er zit weinig verschil in mensen, vlees, bloed, botten, enz, alleen zien wij dat niet.
  HELAAS.

  Als Catares
  Als Mortirs
  Del Pur Amor Crestian

 7. @Pasparal [41]:
  Quote:
  ” Het ironische is dat menig atheist zo vervuld is van afkeer tegen het mystieke dat deze zijn rationele denkvermogens aantast en zijn eigen onverdraagzaamheid bloot legt.”

  Beste Pasparal. Deze zin klopt echt niet.

  Ten eerste: Ik geloof nergens meer in. Dus ook niet in mystiek. Wat je dan overhoudt is rationalisme. Dus mijn rationalisme tast mijn denkvermogen niet aan, integendeel. Het is alles wat ik overheb dus ga ik daar voorzichtig mee om.

  Ten tweede: Ik ben in geen enkel opzicht onverdraagzaam tegenover religie. Sterker nog, het interesseert mij. Veel van mijn vrienden/vriendinnen zijn christelijk, moslim, hindoe en eentje boedhist.

  En een aantal wil best graag vertellen over hun geloof, immers, zij geloven erin. Bekeerbaar ben ik niet (helaas) maar geïnteresseerd wel. En waarom niet? Waarom zou ik mij niet interesseren in hetgeen mijn medemens motiveert?

  ================

  Tenzij jouw logica aanneemt dat mensen die niet geloven in wat jij gelooft per definitie onverdraagzaam zijn. Omdat ze niet geloven wat jij gelooft.

  In dat geval ben jij het probleem, niet ik.

 8. Als er 100 geloven zijn, dan zijn er in ieder geval 99 onjuist.
  Geloof is hiermee het grootste bedrog in de wereld.
  Maar het geloof heeft weer toekomst in Nederland, doordat het de functie van de sociale dienst weer terug krijgt.
  Kom ik maar beleggen in religie.

Comments are closed.