avatar MMAPOp een ander forum (niet libertarisch, trouwens) bevindt zich een hoekje dat “Zware kost” heet en dat geschikt is voor de wat zwaardere onderwerpen. Ik post daar regelmatig mijn mening en dat levert soms leuke discussies op. En daar opende vandaag iemand een topic “Hoe zou jouw ideale land eruit zien?” 

En dat vond ik een goede vraag. Ik verkondigde in een draadje over de macht van de EU o.a. mijn mening dat het moeilijk discussiëren is als iedereen maar van de huidige situatie richting meer vrijheid gaat redeneren. Want dat zorgt ervoor dat je veel vragen krijgt als “hoe zit het dan met… (vul maar in)”.

Want mensen voelen wel aan, dat een vrijere samenleving meer eigen verantwoordelijkheid inhoudt en sommige maatschappelijke en financiële vangnetjes uit hun comfortzone zouden kunnen verdwijnen, waar zij dan zelf voorzieningen voor zouden moeten treffen.

Dan probeer ik de mensen altijd na te laten denken over de vraag: “ga nu eens uit dat we hier allemaal wonen en leven, maar er is helemaal geen overheid, hoe zou je het dan opbouwen?”

Want gaan we dan meteen een ernstig hoog belastingstelsel invoeren en alle particulier mogelijke initiatieven weer centraal laten reguleren door onbenullen zonder kennis van zaken? Of zouden we per geval eens bekijken wat we zelf kunnen regelen en niet alles door een overheid laten belemmeren?

En toen kwam de vraag die ik ook u wil stellen: “Hoe zou uw ideale land eruit zien?” Natuurlijk voornamelijk toegespitst op vrijheid, verantwoordelijkhid, wel of geen zelfregulering, enz.

16 REACTIES

 1. Kan je niet gewoon de US constitution voorleggen?
  Nou goed met enkele wijziginen zoals de verwijzingen naar God etc.
  Zelfs al is dat nog niet perfect, het is wel het beste wat deze planeet ooit gekend heeft dus da’s alvast een mooie eerste stap en als we dat al hebben, dan kunnen er gradueel nog wat verbeterinkjes worden doorgevoerd.

  Zozo [5] reageerde op deze reactie.

 2. ““Hoe zou uw ideale land eruit zien?”
  Dat is afhankelijk van de medebewoners. Als die uit grote meerderheid bestaan uit hedendaagse mensen, heb je grote kans dat velen een “bestuur” nodig vinden, en dat zal al snel de macht grijpen. En “macht corrumpeert. . . . ”
  Ik zou trachten snel een vereniging op te richten van mensen die beloven te leven volgens NAP, en elkaar te helpen in gevallen waarin leden agressie wordt aangedaan.
  Al het andere wordt overgelaten aan eigen initiatieven.

  Daarom is het zo belangrijk dat er nu al zoveel gebeurt om zoveel mogelijk mensen van de voordelen (en moraliteit) van NAP te overtuigen.

 3. Een open source regering. In mijn ogen is dat de oplossing. Wanneer er een verbetering doorgevoerd word ,zou dat door specialisten ter zake bekeken worden (mensen die geboeid zijn door de materie ter zake) Enkel beslissingen waar min of meer idereen beter van wordt uiteraard. Als inwoner van dat land kan je dan altijd , door middel van transparantie, zien wat er gaande is.indien nodig kan je je bemoeien wanneer je dat nodig acht. Kijk naar linux en ubuntu die werken toch perfect !!! Deze programmas worden dan ook op deze manier gecreëerd en verbeterd. Niemand is eigenaar en wanneer je wilt kan je het verbeteren. Daarvoor wordt niemand betaald en het werkt toch? !!

 4. @Scrutinizer [1]:

  Heb je misschien nog niet gezien hoe de VS er nu voorstaat?

  Ik blijf het vreemd vinden dat mensen nog steeds geloven in een vodje papier dat voor iedereen zou gelden. Het moge zo langzamerhand toch duidelijk zijn hoe tandeloos en onbetekenend een constitution op lange termijn is gebleken?

  Overigens was er al een verbetering van de constitution; namelijk datgene waarvan centralisten als Alexander Hamilton eisten dat het vervangen zou worden door de “geweldige” constitution: namelijk de Articles of Confederation.

  Hoe zou de ideale samenleving eruit zien?
  Wel, als 1 waar niemand zichzelf aanmatigt via wet of papiertje zijn wil aan anderen denkt op te kunnen leggen.
  Alle het onderling menselijk verkeer kan makkelijk via vrijwillig afgesloten contract plaatsvinden. Dat geldt dus ook voor private beschermings/opsporingsdiensten die het werk van politie overnemen.

  Een eenzijdig vodje papier als een grondwet heeft geen legitimiteit omdat je onmogelijk unanimiteit kunt bereiken, en zonder unanimiteit is er sprake van dwang. En zelfs bij de extreem kleine kans van unanimiteit; die zou komen te vervallen zodra er nieuwe mensen geboren worden, aangezien ZIJ nooit hun toestemming hebben gegeven.

  En aangezien de ideale samenleving *geen enkele dwang* kent…

  Bertus [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Zozo [5]: En aangezien de ideale samenleving *geen enkele dwang* kent…

  Moet u eerst toch eens uitleggen waarom een ideale samenleving geen dwang zou mogen hebben. Alles aan vrije keuze overlaten gaat niet werken. Mijn kind van 4 wil graag oversteken op de meest gevaarlijke punten en momenten. Ik belet dat door zijn handje stevig vast te houden. Bovendien eet het graag dingen die niet altijd even verantwoord zijn. Laat ik dat toe?

  De grondwet schept kaders voor het functioneren van organen met macht. De geadresseerde van de grondwet is niet de individuele burger. Met andere woorden over een grondwet zou je het als burger snel eens moeten kunnen zijn. Zeker als libertariër. De overheid mag niks komt er dan in te staan. Klaar. Lekker kort, weinig papier verspild. Wedden dat het niet lukken gaat?

  Het probleem zit al in het woord “ideale”. Mensen maken zich daar allemaal een andere voorstelling bij. Het opleggen van de eigen idealen kan beginnen.

  John [9] reageerde op deze reactie.

 6. In mijn ideale land vind je een samenleving zonder geloofsdwang en met zorg voor wie dat nodig heeft. Geld speelt geen rol, want het bestaat niet, tenminste niet in de huidige vorm waarin het uit het niets gecreëerd wordt. Techniek is dusdanig doorgevoerd dat wat maar enigszins geautomatiseerd kan worden vervaardigd ook zo gedaan wordt. Weinig tot geen bezit, maar wel de beschikking over wat nodig is. Geen farmaceutische industrie, maar natuurgeneeswijzen. Geen bankiers, geen beleggingen, geen landjepik en roofbouw op onze aarde. Een nieuw onderwijsstelsel, waarbij kinderen leren zich te verbazen, vragen te stellen en verder te denken dan de aangeboden lesstof. Geen legers en geen vernietigingswapens, maar hulptroepen en materieel om de verwaarloosde gebieden te herstellen en overal de beschikking te hebben over goed drinkwater. Een heel andere wereld die nauwelijks voorstelbaar lijkt, maar dat wel degelijk is. Een andere mindset dan aanzien, bezit, macht, opleiding, status. Kleinschalige gemeenschappen die ieder op eigen wijze en specialisatie bijdragen aan het groter geheel. Zelfregulatie, zeker wat voedselvoorziening, behuizing, scholing en gezondheidszorg betreft. Verantwoordelijkheid uitgebreid naar de zorg voor elkaar en het welzijn van de aarde waarop wij leven.

 7. @Bertus [6]:

  Juist… Een kind dat niet de gevolgen van zijn acties inziet zou je dus niet mogen dwingen…
  Een burger is ook een soort kindje dat niet voor zichzelf kan zorgen, dus moet pappie staat het kindje bij het handje pakken, anders rent het zo de rijksweg op.
  Feit is dat we tot aan onze nekken in de stront zitten… doordat pappie onze handjes vasthoudt, en geen vrijheid hebben om zelf iets te ondernemen.
  Misschien doet iemand dan iets doms. Jammer voor hem.
  Doet pappie-overheid iets doms, dan is dat hetzelfde als dat jij met je hele gezin aan de hand de rijksweg op rent.
  En de regering bestaat alleen uit mensen die niet meer weten dan jij of ik. Ik zou nog geen 2e hands auto van hen kopen, maar onze toekomst, en die van je kinderen ligt in hun handen.

  Ik zeg altijd als iemand het over de ’toekomst’ heeft: “Toekomst? Er is helemaal geen toekomst.”

  Bertus [10] reageerde op deze reactie.
  Bertus [11] reageerde op deze reactie.
  Bertus [12] reageerde op deze reactie.

 8. @John [9]: Vrijheid ten koste van alles. Vrijheid dwingend opleggen zo iets. Ik ren niet met mijn hele gezin de weg op. Ik beschik over het oordeel des onderscheids, althans dat hoop ik, mij bijgebracht door mede mensen die daar de moeite voor hebben willen nemen. Feilloos systeem, neen dat niet, maar beter hebben we niet. Hebben we een toekomst, zeker wel, tegen een prijs, ook dat, grote stappen voorwaarts, dat niet. Als we elkaar het licht in de ogen gunnen, kunnen we een heel eind komen dat wel. Ik ben geen Jehova die streeft naar een leven dat perfect is en eeuwig zal voortduren. Het leven is dynamisch, ziekte, ineenstorting, opbouw, een lach en een traan. Daar zullen we het mee moeten doen. Ik geniet elke dag van die dynamiek. Maar er zijn ook momenten dat ik baal en de pest in heb.

 9. @Primitieveling [7]:
  Hoewel ik daar zelf sympathie voor heb zijn er een paar problemen.

  De wereldbevolking is te groot om in stand te houden door enkel jagen/verzamelen (was die maar kleiner, veel mensen op één hectare leidt tot dwang, regeldruk, criminaliteit etc).

  Het is niet liberaal om mensen te verbieden anders te leven dan als jager verzamelaar.

  Zouden we beter af zijn zonder artsen, gevarieerde voeding etc?

 10. Volgens libertarisme is de ideale wereld een wereld “zonder dwang”. Dit impliceert per definitie dat de bevolking opgebouwd moet zijn uit Ghandi’s, deze wereld is dus een onbereikbare utopie.

  Puur ideologisch ben ik anarchokapitalist, pragmatisch gezien toch meer minarchist / klassiek liberaal. Het lijkt mij dat een minimale staat toch wel het minimale kwaad is dat nodig is ter bescherming tegen groter onrecht. Aangezien het mij niet mogelijk lijkt een wereld te scheppen zonder dwang en geweld ben ik in ieder geval voorstander van de variant met zo min mogelijk geweld.

  Joop [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Aristoteles [14]:

  “Het lijkt mij dat een minimale staat toch wel het minimale kwaad is dat nodig is ter bescherming tegen groter onrecht.”

  Dit vind ik een vreemde uitspraak. Waarom denk je dat een minimale staat beschermt tegen groter onrecht? Voorzie je groot onrecht in een samenleving zonder staat? Dan zou je jezelf toch geen anarchokapitalist noemen?

  “Aangezien het mij niet mogelijk lijkt een wereld te scheppen zonder dwang en geweld ben ik in ieder geval voorstander van de variant met zo min mogelijk geweld.”

  Een wereld scheppen lijkt mij sowieso niet mogelijk. Er zullen altijd mensen zijn die andere mensen willen dwingen en geweld willen aandoen. Daarom pleit ik ook voor een staatsloze samenleving. De staat, hoe minimaal ook, biedt juist een uitgelezen kans voor dit soort mensen om over andere mensen te heersen en hen geweld aan te doen.

 12. Absolute vrijheid is chaos.
  Binnen de chaos ontstaan stromingen die aan natuurlijke krachten
  onderhevig zijn.
  Deze stromingen zorgen voor regulering binnen de chaos.
  Deze stromingen vertegenwoordigen geen doel.

  Echter de mens heeft wensen en stelt daar door een doel.
  Met het hebben van verwachtingen, komt ook bewuste regelgeving
  aan de orde.

  Het is aan ons, de mensen die samen met elkaar een maatschappij
  willen vormen, de regels die nodig zijn, met elkaar in vreedzaam
  overleg uit te werken.

  Het is meer dan wenselijk dat dit naar beste kunnen en weten
  met een zo groot mogelijk draagvlak plaatsvind.

  Solitair levend, heb je alleen te maken met natuurlijke beperkingen.
  Samenlevend ook met de wensen van anderen.
  Hoe meer mensen zo veel te meer wensen en daar door ook
  meer regulering.

  Het is dus duidelijk, dat het zonder regels niet vreedzaam zal verlopen.

  En dan komen we aan mijn meest ideale land ( maatschappij ).

  Een maatschappij waar in mensen profijtelijk met elkaar samen
  werken, waar geschillen vreedzaam worden opgelost.
  Waar mensen elkaar helpen, in plaats van bestrijden.
  Waar welwillendheid boven hebzucht en eigenbelang uitstijgen.
  Waar twee derde, de meerderheid vormt, bij besluitvorming.
  Zodat een groot draag vlak ontstaat, dat besluiten ondersteunt.
  Waar rechtvaardigheid jegens een ieder, wordt betracht.
  Waar mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden, goed of slecht.

  Dat verstand en mededogen, boven geweld mag regeren!

Comments are closed.