Ik ben het zatDe bestuurders zijn bezig als bloedzuigers mijn/ ons  geld binnen te halen, en iedere keer willen ze meer en meer. Het stopt nooit, want ze willen populair zijn in andere landen en verkwisten daar het geld wat ze als bloed opzuigen van de inwoners. Een gewoon mens kan daar niet tegen werken en zal aan de rand van de armoede terecht komen. 

 

Daarom is het collectief zijn ook een groot gevaar voor de maatschappij.
Als het aan mij ligt, moeten we daar mee stoppen, egoïsten worden, asociaal zijn en alle vrijheid voor ons zelf opeisen. (En zelf vrijwillig bepalen of we liefdadigheid bedrijven of solidair willen zijn.)

Er wordt al jaren geld gepompt in andere landen, en er komt niets van terecht. U voelt het wel ik ben het zat om mij te laten vernederen, bedriegen en te laten bestelen, door wie dan ook.
En helemaal als ze dat noemen; “democratisch zijn!!”
Democratie wil alleen maar zeggen dat de meerderheid (50%+1) de minderheid overheersen kan, dus geen polonaise over mijn bestaansrecht. Mijn psychiater zei altijd al, je moet voor jezelf durven opkomen en zie eens wat er veranderd is met collectief en democratisch zijn: niets!!

Ingezonden door Reiny
————–
 RED: Dit is een noodkreet die we steeds vaker horen. Maar wat DOE je er tegen?

8 REACTIES

 1. Als we geld zien als een volks iets ipv bank-bedenksel. Misschien omhelzen we het gene, wat we ook haten en onmacht geeft. Stel al jaren voor om het geld terug te geven aan de banken/het rijk. Waarom splits t volk zich niet hier vanaf en maak we onze eigen munt. Of liever blijven werken voor hun geld, die je toch links of rechts om een 1 richtings-verkeer vormt. Wie wilt nog langer de religieuze leugen van rente en inflatie nog geloven en volgen. Hoe kunnen we ooit vrij denken en zijn, binnen de normen van geld. Of willen we nog te veel lust bevredigde dingetjes doen en meer lichamelijke comfort en financiële vrijheid. De dictatuur die door de apathisch mens zelf omarmd wordt door zijn geloof en voorliefde voor door hun opgelegde waarde van geld. Laten kijken wat we met ze allen kunnen doen voor aarde en mens wat onbetaalbaar is…

 2. Beste Reiny, ik begrijp en deel je gevoel van niet willen participeren. Toch denk ik dat het antwoord juist ligt in MEER sociaal zijn, maar dan op een duurzame wijze, vanuit ons hart. Naast het huidige systeem gaan ruilen/samenwerken, zodat we het op den duur volledig kunnen negeren.

 3. Als het bestaansrecht van de overheid is burgers beschermen tegen onderlinge agressie, tegen het met geweld afnemen van eigendom en de vruchten van de arbeid van de een door de ander, dan is de overheid inmiddels veel groter gegroeid en heeft zij ook andere rechten naar zich toegetrokken. Zij bepaalt inmiddels op bijna alle onderdelen van ons leven wat goed is voor jou, voor mij en voor ons. Dat levert extra taken en dus werk en dus lonen op voor steeds meer mede burgers èn omzet voor ondernemers die voor die overheid werken. M.a.w. velen raken “gecorrumpeerd”.

  Helaas, in ons bestel (financieel- en democratisch systeem) kan het niet anders. De overheid zal alleen maar groter worden. Het leidt tot een collectief-corporatistische dictatuur. Er is n.l. geen correctiemechanisme beschikbaar. En dus zal toch de markt uiteindelijk weer zijn werk gaan doen. Het wordt zowel voor steeds meer burgers als voor de overheid zelf onbetaalbaar. Dus gaan die burgers alternatieven zoeken voor voedsel, water, energie, diensten, geld. Zij moeten wel. Met als gevolg dat de inkomsten voor de overheid gaan afnemen. En dan? Ik wil er niet aan denken.

  Daarom ook dat ik graag zie dat de overheid zichzelf ook ter discussie durft te stellen. Is het nog nodig wat ik doe? En mocht dat zo zijn, kunnen burgers en ondernemers dat wellicht zelf?
  En nog beter, kijken naar initiatieven in de samenleving die overheidsinzet kunnen verminderen en wellicht zelfs vervangen. Maak daar ruimte voor, neem hindernissen (wetten, regels, privileges voor monopolisten etc.) weg. En ga het niet wéér reguleren!
  Maar hoe maak je jezelf overbodig maken lonend?
  Iets voor minister Blok?

 4. HELP!!!

  Het gaat om het bewust maken van mensen, van: FATSOEN!!!!!

  Het is onfatsoenlijk om asociale maatregelen en of gedrag binnen je leefomgeving te genereren.
  De onfatsoenlijkheid, is de schaamteloosheid waar mee het plaats
  vindt, bij het volle bewustzijn.

  Het is een probleem dat in alle heilige of minder heilige geschriften door de eeuwen heen is beschreven, met voorbeelden ten goede
  het wil echter niet beteren.
  Naar het zich laat aanzien zijn we erfelijk belast.
  Het je bewust zijn van onfatsoen en schaamte heet:

  BESCHAVING!!!!!!

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Philosoof G&R Eigenwijs [4]:

  Om beschaving te bevorderen moet het opvoeden van kinderen
  in deze richting wereldwijd plaatsvinden.
  Wat zeer beslist nodig is:
  Is een door de mensheid goed gekeurd model.
  En wel opeen wijze, dat een ieder zich daar mee wil vereenzelvigen.

  Om de zaken een goede stevige basis van bestaan te bieden
  dient omschreven te worden wat onfatsoenlijk is.
  Zodat het tegenovergestelde van onfatsoen kan dienen tot
  uitgang s punt voor beschaving.

  Harrie Custers [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Philosoof G&R Eigenwijs [5]: wie bepaalt wat fatsoenlijk en onfatsoenlijk is? De tien geboden? De sharia?
  Mij spreekt het Libertarische model aan: het non-agressie principe.
  Je bent vrij in je zijn en handelen, zolang je de vrijheid van een ander geen geweld aan doet. Wanneer een ander zich door mij geweld voelt aangedaan, is het mijn verantwoordelijkheid dat te respecteren. Wanneer ik en/of de ander het niet eens zijn, kunnen we in overleg beroep doen op “een wijze” a la koning Salomon. Zijn uitspraak beschouwen wij dan als bindend. En nee, dat hoeft dus geen overheid te zijn (want monopolie), dat kunnen meerdere wijzen zijn die naar het oordeel van andere mede-mensen hun wijsheid en onafhankelijkheid hebben bewezen. En daar kiezen wij dan in overleg uit. Het al of niet accepteren van zo’n uitspraak is weer voor eenieder zichtbaar. M.a.w. je bouwt credits op of niet.
  Een ander punt is, dat in onze huidige samenleving, mensen (bestuurders, politici, ambtenaren) keuzes kunnen maken, die aan het zicht van de burger (mogelijk belanghebbende en/of betaler) onttrokken zijn. Er is geen directe feed back, waardoor er een houding en gedrag kan ontstaan dat in eigen kring normaal wordt gevonden, echter volledig is losgezongen van de belevingswereld van de burgers.

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 7. We hebben helemaal geen democratie van 50 + 1%. We hebben veeleer een stelsel dat de belangen van de pakweg 0,01% rijkste landgenoten als uitgangspunt heeft (plus natuurlijk die van de belangrijkste multinationals en de geopolitieke belangen van de V.S. zoals verwoord door de Amerikaanse ambassadeur).

  Wat ontbreekt is een krachtig collectief om daar tegenwicht aan te bieden. Vrijheid begint met het afwerpen van de juk van de economische super-elite.

 8. @Harrie Custers [6]:

  Universeel fatsoenlijk lijkt mij een overleg m.b.t. het onderwerp
  om te komen tot een alom aanvaard model, waar een ieder zich
  in kan vinden.
  En waar ook een ieder de mogelijkheid heeft zijn mening
  te geven op een wijze dat deze mening ook effectief bijdraagt
  aan het te vormen model.

  Dat ook het libertarisch model daar in vertegenwoordigt kan
  zijn is niet aan twijfel onderhevig.
  Even zo alle ander stromingen wat dan ook, een ieder heeft
  het recht zijn of haar inbreng te leveren.

Comments are closed.