Onderstaand Amerikaans filmpje (<10 minuten) zal u uitleggen waarom kennelijk op grote schaal geaccepteerd wordt dat ik bij u kom stelen of u beroof. Zelden heb ik de moraliteit (????) van belastingen zo duidelijk zien uitleggen als Larken Rose dat hier doet.

Gebruik het om dit aan zoveel mogelijk anderen ook uit te leggen.

Het zou mooi zijn als iemand dit filmpje van Nederlandse ondertitels zou kunnen voorzien. Of een Nederlandse bewerking kan maken. Is er een deskundige liefhebber?.

21 REACTIES

 1. Dit gaat wel erg ver. Ik denk dat 99 procent het er toen mee eens was en dat het nog zo is. Wel zou het hele verhaal verteld moeten worden en dat houdt in dat de overheid zich tot het absolute minimum moet beperken. Onze veiligheid mag toch wel iets kosten. Jammer dat het het begin is geweest van steed meer belasting en dan wordt het inderdaad diefstal. Overigens moeten we waken voor freeriders die denken dat een prettige leefomgeving ons door onze lieve heer gegeven is. Nou dat zou wel eens kunnen tegen vallen.

  Logic [8] reageerde op deze reactie.

 2. Op het werk probeer ik wel eens de immoraliteit van ons huidige systeem te laten. Maar de meesten zijn nog lang niet klaar om wakker te worden. Ze geloven zo heilig in de overheid, het maakt niet uit hoe vaak de overheid hen bedriegt. Ze kiezen altijd weer voor de overheid. Kotsmisselijk wordt ik ervan.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. Zo’n filmpje kan vast wel nuttig zijn, maar ik kan niets met al dit soort vergelijkingen en analogie-en.

  Wat ik graag wil weten zijn de tips hoe deze berovingen gestopt kunnen worden. De vraag naar dit soort tips is al meer keren gesteld hier, maar er komen maar weinig nuttige antwoord op (om niet te schrijven: geen 1).

  Hoe kan ik voorkomen dat ik belastingen (vooraf) betaal, wanneer deze al ingehouden worden, nog voordat ik ook maar 1 cent zie, die als salaris gestort wordt.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Logic [10] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [17] reageerde op deze reactie.

 4. Revolutie? Ik hoor de twijfels al in kader van NAP, maar ik heb toch het recht mijzelf en mijn eigendommen te verdedigen?? Lastig…

  Middels de democratie, gaat het in ieder geval niet werken zou mooi zijn als de LP bij de volgende verkiezingen een zetel zou halen om het Libertarische geluid te laten horen.

 5. @plato [3]:

  Dit gaat wel erg ver. Ik denk dat 99 procent het er toen mee eens was en dat het nog zo is.

  Als 99% het er mee eens WAS en IS (uiterst twijfelachtig), is het ook niet noodzakelijk om het te verplichten en er een straf op te zetten.
  Dan blijft er 1% over en zelfs die 99% heeft het recht niet om de eigendommen van die 1% af te pakken.
  Als 9 verkrachters en 1 vrouw stemmen over verkrachting, is verkrachting dan juist omdat slechts 10% tegen is?

  Maar opstanden als de Whiskey rebellion hebben al in een vroegtijdig stadium aangetoond dat er helemaal geen bijna unanieme instemming was met belasting.
  Gezien het feit dat er helemaal niet aan de bevolking is gevraagd of zij het met de grondwet eens waren, is de claim dat 99% voor waren nergens op gebaseerd.

  Ik raad je aan “No Treason” van Lysander Spooner te lezen.

  Wel zou het hele verhaal verteld moeten worden en dat houdt in dat de overheid zich tot het absolute minimum moet beperken. Onze veiligheid mag toch wel iets kosten.

  Waarom wil jij voor anderen bepalen dat zij geld afhandig gemaakt dienen te worden voor bescherming, als zij dit liever aan de markt zouden overlaten?
  En “absoluut minimuum” is een subjectief begrip. Zelfs een socialist beweert dat een overheid zich tot een absoluut minimum moet beperken. Maar het “minimum” van een socialist ligt op een ander subjectief niveau.

  Jammer dat het het begin is geweest van steed meer belasting en dan wordt het inderdaad diefstal.

  Neen, Plato. Het is diefstal vanaf het moment dat er zonder toestemming eigendommen afhandig worden gemaakt. Ook al is het 1%. Als jij 10.000 Euro op je bankrekening hebt staan, en iemand steelt 100 Euro of zelfs 10 Euro uit je portemonnee, is het ook gewoon diefstal.
  Het is dan ook jammer dat je het non-agressie principe niet begrijpt, of niet onderschrijft. Dit betekent namelijk dat je geen objectief, logisch argument meer hebt tegen welke overheidsdwang dan ook.

  Overigens moeten we waken voor freeriders die denken dat een prettige leefomgeving ons door onze lieve heer gegeven is. Nou dat zou wel eens kunnen tegen vallen.

  Met alle respect, maar waak eerst maar eens dat je begrijpt dat ELKE met dreiging of geweld afgenomen eigendommen immoreel en kwaadaardig zijn, voordat je je druk maakt om free riders. Free riders zijn er voornamelijk als er een overheid is. Met privé-eigendom kan elke eigenaar maatregelen nemen tegen freeriders en is het jouw probleem niet meer.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  Logic [12] reageerde op deze reactie.
  Plato [16] reageerde op deze reactie.

 6. @Henri [5]:
  Heel reële opmerking.
  Alleen de feiten zijn dat dergelijke trucjes kennelijk legaal nog niet gevonden zijn.
  De weg die we willen loopt nu eenmaal via het krijgen van veel meer mensen die het libertarisme kennen, en dan begrijpen, en dan willen toepassen.

  We moeten dus meer mensen vinden die straks aan een morele maatschappij willen meewerken.

 7. @Henri [5]:

  Verhuizen naar een gunstiger belastingklimaat.
  Verder kun je niets doen.

  Mensen zullen moeten accepteren dat onder de druk van de staat uitkomen vooral een heel lange termijns project is, waarvan je de resultaten waarschijnlijk niet meer zult meemaken.

  Vandaar dat bovenstaande clip veel belangrijker is dan tips. Voordat er echte veranderingen komen zal er eerst meer bewustzijn moeten komen, en dat gaat langzaam. Je kunt dan wel tips krijgen waarmee je het jezelf makkelijker kunt maken, maar met een pennenstrook van de overheid zijn die gaten weer gedicht.

 8. @Logic [8]:

  Overigens wil ik ook nog even toevoegen dat NIEMAND het recht heeft om via dreiging van geweld een monopolie af te dwingen.

  Een overheid heeft, met andere woorden, het recht niet om een monopolie op te eisen over bescherming. Maar dat is precies wat een overheid doet, voor zichzelf een monopolie opeisen, anders zou het geen overheid zijn.

  Zodra de overheid een concurrent heeft, zal de overheid deze ofwel verbieden, ofwel onderwerpen aan regels die het zelf bedacht heeft. Van concurrentie kan dus per definitie geen sprake zijn. De Albert Heijn bepaalt immers ook niet welke producten de Jumbo aan mag bieden.

  De overheid kan dus slechts agressieve dwang zijn, ten alle tijden. En agressieve dwang is immoreel.

 9. @Logic [13]:

  Correctie:

  Ik ben inderdaad van mening dat veel mensen, ook onder libertariers, nog steeds niet doorhebben dat de definitie van dwang en geweld niet afhankelijk zijn van hoeveel steun er voor is, ook al is dit 99%.

 10. Elke wet, in iedere tijd en in iedere cultuur, is gebaseerd op twee universele wetten:

  Gij zult niet doden

  En

  Gij zult niet stelen

  Deze wetten zijn universeel, en dat zijn ze omdat ze uitgaan van het enige werkelijke dat iedereen kan bezitten: zijn leven. Ze gaan ervan uit dat iedereen eigenaar is van zijn eigen leven.

  Daarnaast is er een andere belangrijke factor die deze wetten universeel maakt, en dat is de factor tijd.

  Wij leven niet alleen, maar wij leven ook nog eens gedurende een beperkte tijd. En beide wetten hebben te maken met die tijd.

  Dood gaan we allemaal. Het is dan ook niet zozeer het doden op zich dat verwerpelijk is. Het gaat om het afnemen van tijd van leven. Iemand doden is niets meer dan het afnemen van zijn resterende levenstijd. In die zin is het de ultieme diefstal.

  Maar ook partiële diefstal (stelen) is niets meer dan het afnemen van levenstijd. Wanneer je honderd euro per dag verdient, en iemand anders steelt honderd euro van jou, dan steelt die persoon dus een dag van je leven. Een dag waarvan je zelf geen eigenaar meer bent, maar die nu onrechtmatig eigendom is geworden van de dief. De dief heeft je veroordeeld tot een dag dwangarbeid.

  Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een boete. In essentie bestaat een boete als straf niet. Nogmaals het voorbeeld: als je honderd euro per dag verdient, en je krijgt een boete van honderd euro, dan ben je veroordeeld tot een dag dwangarbeid. Je leven is voor een dag eigendom van degene die je de boete opgelegd heeft.

  De universele wetten gaan er dus van uit dat je eigen leven je onvervreemdbaar eigendom is, en dat niemand anders dan jijzelf daarover mag beschikken.

  In die zin zijn deze wetten eigenlijk de enige wetten die er nodig zijn. We zouden kunnen volstaan met een wetboek van minder dan een half A4tje. Wanneer iedereen zich aan deze wetten zou houden, dan zou er geen enkel onrecht in de wereld bestaan. Het zou simpelweg niet kunnen bestaan. Niemand zou de tijd van leven van een ander kunnen bekorten. Iedereen zou eigenaar zijn van zijn eigen tijd van leven. Niemand zou van de tijd van leven van een ander kunnen profiteren.

  En dat laatste, de mogelijkheid om van de tijd van leven van een ander te kunnen profiteren, is de werkelijke reden van de dikte van alle bestaande wetboeken. Alle andere wetten dan de twee universele wetten, hebben tot doel om uitzonderingen te maken op die universele wetten. Ze hebben tot doel om dat profiteren van andermans leven juist wel mogelijk te maken. En om die mogelijkheid te gunnen aan de groep mensen die de wetboeken gemaakt hebben. Ten koste van alle andere mensen.

  Profiteren (winst maken) van andermans leven kan alleen als die ander zijn eigendomsrecht over zijn eigen leven gedeeltelijk moet afstaan. Wanneer wetten dit gedeeltelijk toestaan, als er dus uitzonderingen gemaakt worden op de universele wetten, dan bestaan de universele wetten feitelijk niet meer. Om dan te voorkomen dat alles is toegestaan, moet vervolgens ieder detail worden vastgelegd in wetboeken. En daarom zijn de bestaande wetboeken zo dik.

  Zodra er één enkele uitzondering gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld: de koning mag zich wel levenstijd van anderen toe-eigenen, dan moet vervolgens precies beschreven worden van wie, en hoeveel, en wie of wat is de koning, en wie niet, en wie heeft de autoriteit om voor de koning de heffingen op te halen, en welk geweld mag daar eventueel bij gebruikt worden, en in hoeverre is verzet toegestaan, enzovoort. Al dat soort zaken moet dan worden vastgelegd in wetboeken. Lees er maar eens een, en zie hoe dit alles tot in detail is vastgelegd.

  Als we ervan uitgaan dat de universele wetten geldigheid hebben, dat we het recht hebben om eigenaar te zijn van ons eigen leven, dan zijn alle wetboeken dus strijdig met de geldige universele wetten, en daarmee ongeldig. Als wij, omgekeerd, de bestaande wetboeken wel als autoriteit accepteren, dan accepteren we dus ook de ongeldigheid van de universele wetten. En daarmee stemmen we in met de situatie waarbij we geen eigenaar meer zijn van onze eigen tijd van leven, maar dat die tijd van leven eigendom is van degene die de wetboeken geschreven heeft, en zich de macht heeft toegekend om de daarin beschreven regels te handhaven.

  Ook als we volgens de wetboeken maar een klein gedeelte van onze tijd van leven zouden moeten afstaan, en we zouden tevreden zijn over die situatie, dan nog zijn we in geen enkel opzicht meer eigenaar van ons eigen leven. Wij kunnen zelf immers niet bepalen wat er in de wetboeken staat, en daarmee zijn we geheel overgeleverd aan de willekeur van de wetgever. Net zoals een hond (als huisdier) best een prima leven kan hebben, maar altijd eigendom blijft van zijn baas, en altijd is overgeleverd aan hetgeen die baas hem toewerpt, en of hij hem iets toewerpt.

  De bestaande wetboeken beschrijven daarmee geen enkel recht, maar uitsluitend privileges: de botten die we toegeworpen krijgen. En die privileges worden bepaald door de wetgever, dus daarover hebben we niets te zeggen. Afstand doen van de universele wetten houdt daarmee in: afstand doen van ieder recht.

  De mate waarin een wetgever kan afwijken van de universele wetten (en dus de dikte van de wetboeken) is afhankelijk van de mate van acceptatie bij degenen die bestolen worden. En van de hoeveelheid geweld die de wetgever kan inzetten om de naleving van zijn wetten af te dwingen. Hoe zichtbaarder het geweld, hoe kleiner de onbewuste acceptatiebereidheid, en hoe groter de angstbereidheid. Angst voor geweld (bestolen of gedood worden), en dus voor het nog verder afwijken van de universele wetten. Angst om nog meer eigendomsrecht over het eigen leven te verliezen. Eigendomsrecht dat we dus al niet meer hebben.

  Dat maakt mensen dus bereid om het eigendomsrecht over hun eigen leven af te staan, in ruil voor de illusie dat recht juist te behouden. Zonder dit zonderlinge mechanisme zou iedere vorm van wetgeving (uitgezonderd de universele wetten) onmogelijk zijn. Je kunt namelijk niet iets beschermen dat al gestolen is: het eigenaarschap van je eigen leven. Je kunt hooguit vertrouwen op de goedhartigheid van de dief, in de hoop dat hij je een paar privileges zal toewerpen.

  De wetboeken die onze rechten afnemen, hebben uitsluitend bestaansrecht omdat we ons aan de daarin beschreven wetten houden. Ze bestaan omdat we ze accepteren, en dat zorgt ervoor dat we geen rechten hebben. Door ons eraan te houden, ruilen we ons leven tegen privileges. Privileges die we nastreven en waarvan we ten onrechte geloven dat het rechten zijn. Door ons eraan te houden, door waarde te hechten aan privileges, geven we ons echte recht weg. En het resultaat is dan ook een wereld vol onrecht. Onrecht dat zonder wetboeken, maar met de universele wetten simpelweg niet zou kunnen bestaan.

  Gij zult niet stelen, en gij zult niet doden betekent ook: gij zult niet bestolen worden en gij zult niet gedood worden. Het is het enige recht dat iedereen door geboorte heeft: het recht op het eigen leven. En dat is geen privilege maar een recht. Deze wet maakt zowel het verlenen als het nastreven van privileges overbodig. Het is de wet die alle andere wetten overbodig maakt.

  Bron; http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/09/de-wetten.html

 11. @Logic [8]: Met dit soort fundamentalisme gaan we er niet komen. Theoretisch is er misschien iets voor te zeggen, praktisch wordt het helemaal niets. Vergeten wordt dat er veel slechte mensen rond lopen waar ik graag tegen beschermd word. Dat mag iets kosten. De constitutie van de USA was zo slecht nog niet. Ik geloof dat er een paar mensen vrijwillig naar toe zijn geemigreerd. Als de mensen niet het gevoel van veiligheid hebben zullen ook nooit een gevoel van vrijheid krijgen. Als we met het libertarisme verder willen komen, zullen rekening moeten houden met dergelijke gevoelens. En dat beetje geld dat die bescherming kost, staat in geen enkele verhouding met de rest van het overheidingrijpen.

  damoN [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Henri [5]: Dat kan door je aan te sluiten bij een LETS-kring. Dit is een lokaal ruilsysteem voor goederen en diensten buiten het eurosysteem om. A knipt het gras van B, B wast de auto van C en C bakt een taart voor A. Betaling vindt plaats met een fictieve munt die in waarde gelijk is aan de euro; je saldo wordt centraal bijgehouden. Je omzeilt hiermee inkomstenbelasting en BTW. Op http://www.letscontact.nl een overzicht van dorpen en steden met een letskring.

 13. @Plato [16]:

  dat mensen vrijwillig naar de USA emigreerden kwam vermoedelijk meer doordat het in andere belastingboerderijen erger was.

  ik hoor een vraag (veiligheid) en bereidheid ervoor te betalen (het mag wat kosten). Daar was een systeem voor. Ik ben het even vergeten. Weet je wat, laten we een groepje mannen wapens geven, een monopolie op het aanbieden van ‘ veiligheid’ , de vrijheid om eenzijdig de prijs voor deze veiligheid vast te stellen en de macht om met geweld de rekening te komen innen, ongeacht de prestaties*. O ja en dan vragen we ze lief om netjes te blijven en niet hun macht uit te breiden. Klinkt als een plan?

  Geloven dat een papiertje ( grondwet, constitutie) de groei van de overheid tegenhoudt is volledig illusoir. Kijk maar naar US. van kleine overheid naar Empire/beginnende politiestaat. Het is net zoiets als een tumor verwijderen en een klein stukje laten zitten en daarop schrijven ‘ alsjeblieft niet verder groeien’ (S. Molyneux)

  * hebben de belastingbetalers pre 1940 eigenlijk hun geld teruggekregen? Als dat geen wanprestatie was dan weet ik het ook niet meer.

  hier twee aardige epistels over veiligheid zonder Staat:

  http://mises.org/books/chaostheory.pdf

  http://mises.org/journals/jls/14_1/14_1_2.pdf

  Plato [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [7]:
  Of iemand recht heeft op een eigen leven, of dat iemand anders daar over kan ‘beschikken’ (zie: ambtelijke beschikking).

  @damoN [20]:
  Dat wordt een T-shirt: ‘but who will pick the cotton? – 1863’

Comments are closed.