Person_BerlusconiNiets is “zeker” op deze wereld, behalve “dood en belasting!” We kunnen alleen verwachtingen hebben en door studie en continu checks volgen of je verwachtingen nog op koers liggen. En dat geldt ook voor de crash van de euro.

Zie zelf maar wat de feiten zijn en hoe de toestand in de EU zich echt ontwikkelt, los van wat politici allemaal beweren.
De meest recente gebeurtenis komt uit Italië. Bij de uitslag van de verkiezingen is gebleken dat meer dan de helft van de Italianen  tegen de EU is. En het ziet er naar uit dat dit aantal nog groeiende is!

In Engeland heeft premier David Cameron duidelijk gemaakt dat de EU veel bevoegdheden die Engeland (en andere landen) aan de EU zijn kwijtgeraakt, teruggegeven moeten worden.

In Engeland (en in praktisch alle EU landen) stijgt het percentage mensen die uit de EU willen.

Daarbij is er vooral weerstand tegen de POLITIEKE Unie waarbij bvb Grieken, Roemenen, Finnen, Polen stemmen over de Nederlandse arbeidsvoorwaarden, pensioenen, immigratieregels enz.  Nederlanders zijn niet meer baas in eigen huis.

Men is niet tegen open grenzen, afschaffen van im- en exportbelastingen e.d. Kortom, veelal is een EEG, een Europese Economische Gemeenschap wel acceptabel.

In de tijd van de EEG zijn ook de voordelen van die samenwerking ontstaan die nu vaak onterecht aan de EU worden toegeschreven.

Je kunt zeggen dat veel mensen vóór Europa zijn, maar tegen de EU. (Thierry Baudet heeft zelfs een boek met die titel geschreven.

 Griekenland, Portugal, Ierland,  Spanje en Ierland hebben allemaal miljarden euro’s financiële hulp uit belastingcenten van andere EU burgers moeten krijgen om niet failliet te gaan. En nog moet er steeds meer geld naar toe. Deze landen, net als trouwens ook de betalende landen zelf, blijven meer geld uitgeven dan er bij hen binnenkomt. Zelfs Nederland geeft elke dag continu 90 miljoen meer uit dan er bij de overheid binnenkomt.

 Cyprus heeft ook geld nodig en daarover wordt op dit moment onderhandeld. Hoeveel en onder welke voorwaarden.

Frankrijk heeft ook problemen om rond te komen en doet aarzelend al voorstellen om de waarde van de euro aan te passen. Valuta-oorlog?

Iedereen die het goed meent met zichzelf, Nederland, zijn burgers en vooral zijn kinderen en kleinkinderen, zou er goed aan doen om al zijn mogelijkheden in te schakelen om uit die EU te raken.
———————————————-

BTW: wij staan open voor uw ideeën over SURVIVAL: hoe bescherm je je gezin in de komende crises?

28 REACTIES

 1. Ik denk dat ze teveel diverse mensen onder dezelfde wetgeving willen proppen, wat gewoon niet slim is omdat het nooit zal werken, omdat verschillende soort mensen, verschillende soort wetten nodig hebben, maar waarschijnlijk op de een of andere meer geld oplevert voor de mensen die deze dingen invoeren.
  Omdat dankzij het kapitalisme geld voor de medemens wordt geplaatst.
  Ik denk dat t t beste is als elke stad zn eigen volledige overheid heeft. Zo heeft de hoge macht meer overzicht over wat er gedaan moet worden, en wat er gebeurd.
  Maar wat weet ik, ik ben slechts een dwaas.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 2. @Primitieveling [2]:

  Let op, het enkel eten van konijn kan de hongerdood betekenen.

  Dat is theoretisch mogelijk, en er zijn verhalen dat dit ooit eens ergens gebeurt zou zijn, maar in de realiteit is dit uiterst onwaarschijnlijk.

  Maar als men de hoeveelheid wild in nederland tegenover de NL bevolking zet, dan zijn we heel snel door het wildbestand heen. Leven uit de natuur is in NL onmogelijk.

  Aristoteles [4] reageerde op deze reactie.
  Primitieveling [11] reageerde op deze reactie.

 3. Voor praktische zaken: kijk eens op preppers.nl.
  Wat geld betreft: ruil je eurobriefjes in voor zilveren en gouden munten. Valuta van niet-EU landen aanschaffen kan ook, maar hou er rekening mee dat deze valuta’s kunnen worden meegezogen in het zwarte Eurogat.
  Los zo snel mogelijk je schuld(en) af zodat je pas echt financieel vrij bent (als je van plan bent hier te blijven).

 4. @reiny [7]:
  Reiny, dat is ook erg vervelend.
  Maar je moet wel berusten in de feiten, net als wanneer het regent.
  Feiten zijn dat we in Nederland in een stroming zitten van meer dictatuur (EU) en dus minder vrijheid voor ieder individu.

  Een erg naar punt daarbij is dat het gros van de inwoners dat niet ziet of niet wil begrijpen. Waardoor veel libertariers weten wat er bedoeld wordt met de “roepende in de woestijn”!

  En toch gaan we door! Ik denk dat de omstandigheden gunstiger worden om onze stem te laten over komen.
  We zouden graag nog betere methodes of woorden willen vinden om het duidelijk te maken! Bewijzen dat vrijheid beter werkt dan dictatuur.

  Ende despereert niet!!

 5. Een tweemuntensysteem is de oplossing. Internationaal wordt met euro’s betaald, maar binnelands geldt ook een eigen munt. Griekenland betaalt zijn ambtenaren dan met Drachme’s, Italië met lires….. Democratie werkt alleen in kleine homogene groepen. Door het internet gaan we naar een netwerkmaatschappij, daarin past geen centrale planning. Verantwoordelijkheid hoort zo laag mogelijk te liggen, dicht bij de werkvloer. De EU is een volstrekt achterhaald concept en pakt ongunstig uit.

 6. @OBL-Rien [3]:

  Naar verluid zou het inderdaad in Canada gebeurt zijn bij de plek waar de Hudson Bay Company is opgericht. Maar inderdaad, in de praktijk zullen er niet veel mensen door zijn verhongerd.

  Als alle Nederlanders gaan jagen/verzamelen is het inderdaad gauw gedaan met de pret (is overigens een wereldwijd probleem). Heb me ooit eens laten vertellen dat er in Nederland plaats is voor maximaal 50.000 jager/verzamelaars.

  De andere kant van de medaille is dat er veel doden zullen gaan vallen. Ook in Nederland krioelt het van de (bij consumptie) dodelijke planten.

  Overigens zou ik me in een dergelijke situatie uit de voeten maken. Bij een ernstige crisis is de kans groot dat er een (burger)oorlog losbarst. Dan ben ik liever op een stille plaats hier ver vandaan.

 7. Denk ook dat het sneller gedaan zal zijn dan gedacht. De tegenbewegingen zwellen aan, daar kan geen misverstand over zijn. En inderdaad Italie, Cyprus, en in eigen land de aanstaande nieuwe bezuinigingen, ook voor 2014… Er komt een moment dat het merendeel van de burgers niets meer te verliezen heeft. Dat de kretologie ‘uitstappen uit de EU kost ons nog veel meer” volkomen leeg zal zijn. Dat je van een kale kip niet meer kunt plukken.

  Maar enfin, de propagandamachine draait op volle toeren. Zo heeft juist vandaag de Europese Commissie bekend gemaakt dat het vertrouwen in de Eurozone weer ietsiepietsie is toegenomen. RTLZ herhaalt het bericht iedere 5(!) minuten… Ha, ha, ha!!!!!

  Las gisteren dat de ouderen in Nederland het ook nog steeds erg goed hebben… Dezelfde dag ging ik boodschappen doen bij AH en hoorde toevallig een voor de ingang staande oudere dame in kennelijke paniek tegen een kennis zeggen “…ik ben blij dat ik nog te eten heb…’.

  http://www.nachthemel.nl/index.php/27-eussr/50-de-europese-unie-the-beatles-en-facebook

 8. In welk systeem je het ook moet zien te rooien;
  Leer nuttig te zijn voor je medemens.
  Leer praktische vaardigheden, leer constructief nadenken.
  Dàt is goud.
  Dàt is wisselgeld
  Blijf altijd leren.
  Bedenk dat dit spel al heel lang aan de gang is en dat verschillende machten zich al lang gepositioneerd hebben.
  Vrijheid is een illusie, vriendschap niet.

 9. @Hub Jongen [9]:
  Hoewel ik principieel een kapitalistisch anarchist ben (natuurlijk, wilde ik bijna zeggen), loop ik tegen enkele practische problemen aan die mij meer in de richting van klassiek liberalisme drijven.

  Als de staat teruggebracht wordt tot het niveau van het individu, oftewel, er is geen staat, hoe wordt gegarandeerd dat het NAP niet overschreden wordt? Hebben verschillende mensen niet een ander beeld van het NAP of rechtvaardigheid, en zijn sommige niet bijv. kleptomaan of psychopatisch?

  Een ander probleem dat zich voordoet:
  Anarchocommunisten en -kapitalisten zijn het er over eens dat er geen overheid moet zijn. Het fundamentele verschil zit hem erin dat anarchokapitalisten voor het beschermen van privaat eigendom zijn, en anarchocommunisten voor het afschaffen ervan.
  Als er geen staat is, betekent dat dat anarchocommunisten en -kapitalisten allebei deels hun zin krijgen, maar WIE bepaalt of een gemeenschap anarchokapitalistisch is of -communistisch? Stel dat de helft van de mensen anarchocommunist zijn, de rest anarchokapitalist. Wij vinden dat wij recht hebben ons eigendom te beschermen. Anarchocommunisten vinden dat zij het recht hebben onze eigendommen te nemen en te gebruiken, omdat eigendom volgens hen niet bestaat. Wie heeft er gelijk? Wie lost dit meningsverschil op?

  Peter [15] reageerde op deze reactie.
  arvr [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Aristoteles [14]:
  Quote:
  “Anarchocommunisten en -kapitalisten zijn het er over eens dat er geen overheid moet zijn. Het fundamentele verschil zit hem erin dat anarchokapitalisten voor het beschermen van privaat eigendom zijn, en anarchocommunisten voor het afschaffen ervan.”

  Als je geen overheid hebt wordt het argument van de anarchocommunisten zwak. Er is immers geen overheid meer om bezit te nemen van goederen of productiemiddelen, en het zou mij verbazen als zij vinden dat je alles van anderen mag afnemen omdat er geen bezit is. Volgens mij gaat dat niet echt werken.

  Op zich denk ik dat het weinig uitmaakt of individuen of groepjes van individuen iets bezitten.

  Hoe een vrije maatschappij zich gaat ontwikkelen is moeilijk te zeggen. Op het moment dat je gaat beweren dat je dat wel weet ben je feitelijk een nieuwe maatschappij aan het plannen.

  Maar als we het er over eens zijn dat een vrije markt het beste werkt zullen we ook moeten accepteren dat een vrije markt van ideeën het beste gaat werken.

  Een wereld vrij van propaganda en verdraaiing van feiten voor het eigenbelang van slechts een paar mensen.

  Feit blijft wel dat het grootste probleem van vandaag niet is dat we willen weten hoe we in een verre toekomst de maatschappij gaan leven, maar dat we er eerst in moeten slagen de trein richting (nog) grotere overheid te stoppen. Pas als we keren gaan we de goede kant op.

  Aristoteles [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter [15]:
  Het recht van de sterkste.
  Dat geld nu ook al, daarom bestaan overheden en de mafia nog.
  Wij kunnen vinden wat wij willen over vrijheid en overheden, maar een libertarische samenleving kan niet bestaan zolang 70% van de bevolking uit socialisten bestaat.

  @arvr [16]:
  Natuurlijk werkt de vrije markt altijd het beste (tenminste: bijna altijd). Voorwaarde dat de vrije markt goed werkt is een algemeen respect voor privaat eigendom, en als een groot deel van de bevolking uit anarchocommunisten of andere collectivisten bestaat die vinden dat privaat eigendom niet mag bestaan (of begrensd moet zijn zoals de huidige socialisten vinden), gaat het moeilijk worden dit te beschermen.

  Natuurlijk werkt afpakken van privaat eigendom niet, als dat algemeen bekend was waren er geen socialisten, laat staan anarchocommunisten!

  Mijn punt: een libertarische samenleving kan niet bestaan totdat er algemene kennis van economie, vrijheid, tolerantie en libertarisme is, totdat er een groot draagvlak voor zo een samenleving is.

 12. @Peter [15]:

  Doet me denken aan het volgende citaat:
  “War does not determine who is right, only who is left.”

 13. In hun arrogante eigengereidheid hebben de Eurodespoten gemeend de ECU te moeten vervangen door , wat nu blijkt , noodlottige EURO !
  De Ecu wat een muntslang waaraan ALLE lidstaten zich konden koppelen , m.a.w. de 27 ( nu zijn we maar met 17) Het liet de lidstaten ook toe, de coëfficiënt van hun munt aan te passen aan de economische en monetaire toestand van het betreffende !
  Maar de hoofdschuldige van die hele debacle is wel , helaas François Mitterand ! Hij stelde het aanvaarden door Helmuth Kohl van de Euro , als voorwaarde voor de hereniging van Duitsland .
  In zijn bekrompen Frans chauvinisme vreesde hij namelijk de overheersing van de D-Mark en daarmede die van Duitland zelf, als economische grootmacht .
  En wie treedt nu , méér dan iemand ooit kon vermoeden als grootmacht uit het hele verhaal naar voren …. juist !
  Moraal van het verhaal : op het eind winnen de Teutonen altijd ,
  net als in het voetbal

  Raymond [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Alex Mulder [19]:

  Moraal van het verhaal : op het eind winnen de Teutonen altijd ,
  net als in het voetbal.

  Nah….dit is een opmerking , waar ik niets op weet te verzinnen.

  Althans niet iets dat logica heet.

 15. Blijf niet hier als het mis gaat ga naar het oosten en loop net zolang tot je geen mensen meer tegen komt.

 16. De EU is een ‘kaartenhuis’ waarbij het wachten is tot het in elkaar ‘dondert’. De eerste tekenen zijn er al, met name Italië geeft het voorbeeld wat ons nog te wachten staat.Herhaalt de geschiedenis zich en krijgt Italie een tweede Mussolini? Het worden spannende en interessantie tijden!

 17. Kan iemand mij uitleggen wat ik me moet voorstellen bij een ‘munt die crasht’? Auto’s kunnen crashen of vliegtuigen… Maar munten?

  En wwarom willen jullie zo graag de dollar terug in het internationale betalingsverkeer? Is het dan toch waar dat de brave libertariers een vijfde colonne vormen?

  appie b. broek [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Vrijdag [24]: Ja, een vliegtuig ‘crasht’, bij een ‘munt’ gaat het anders en kunnen we beter spreken van een ‘stervensproces’. En is dit in wezen al aan de gang! Het ‘gemor’ wordt steeds luider en leidt er uiteindelijk toe dat de ‘euro’ een dubieuze munt wordt. In een dergelijk geval zou een devaluatie misschien uitkomst kunnen bieden. Maar wie gaat die ‘knoop’ doorhakken? Daar is, voor zo’n beslissing, de EU niet op gebouwd!

  Vrijdag [26] reageerde op deze reactie.

 19. @appie b. broek [25]: het gemor is er zeker, maar de verkeerde schuldige wordt aangewezen, nmlk de euro. Een terugkeer vd nationale valuta, maakt alles alleen maar erger, want dan leveren we ons weer uit aan de FED dollar voor het internationale betalingsverkeer.

  De echte oorzaak vd crisis vd liberale kapitalistische economie is te zoeken in het einde van de mogelijkheid tot verdere economische groei, omdat essentieele energie en grondstoffen schaars en dus duur gaan worden. We beleven niets anders dan het einde van het industrieele tijdperk, dat was gebaseerd op de beschikbaarheid van overvloedige fossiele brandstof. Nu lopen industrieele maatschappijen als EU, VS en Japan vast omdat de schulden boven het hoofd groeien. Met de euro, dollar of yen heeft het allemaal weinig te maken.

  appie b. broek [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Vrijdag [26]: ‘Met de euro, dollar of yen heeft het allemaal niets te maken’, nou dat moet u dan maar eens aan de Duitsers vertellen. Want waarom is Duitsland het belangrijkste land van de EU? Omdat de Duitsers de inflatie van de 20er jaren van de vorige eeuw in de ‘genen’ hebben zitten, zoals wij de ‘watersnoodramp van 1953’ ook een plaats in ons collectief geheugen hebben gegeven. De ‘mensheid’ is n.l. zo ‘dom’ dat ze eerst een enorme ‘dreun’ moet krijgen teneinde weer eens een beetje ‘verstandig’ te worden.

 21. Klassieken waren van mening dat een overheid zo klein mogelijk diende te zijn. Het maken van schulden mocht alleen in extreme situaties, zoals oorlogsomstandigheden. Deze visie werd later verruimd; de staat mocht geld lenen voor uitgaven die een aantoonbaar rendement opleverden waaruit de rente en aflossing van de schulden kon worden terugbetaald

Comments are closed.