Ratio-57-74x120Door de geschiedenis heen is honger geregeld als beleidsinstrument ingezet. Ofwel tegen de eigen bevolking ofwel tegen de vijand. De grote hongersnoden van de voorgaande eeuw kwamen vooral door politiek ingrijpen. Zowel Stalin, Hitler als Mao wisten op deze manier de bevolking tot gehoorzaamheid te dwingen. Met een aantal copy cats die dit succesvolle beleidsinstrument op kleinere schaal toepasten in Afrika en bijvoorbeeld Cambodja.

Indien men overtuigd is dat het doel de middelen heiligt is dit een beleidsinstrument dat overwogen dient te worden. Het kan zeer effectief zijn. Gelukkig zijn we in Nederland decennia lang van dit instrument verschoond gebleven. Tot vorige week. Hoc heeft er al over geschreven. In Breda is met politiedwang iemand verwijderd die gratis voedsel aan daklozen wenste uit te delen. De motivatie van de gemeente was: “De gemeente vindt dat daklozen alleen voedsel mogen krijgen als daar een prestatie tegenover staat”. Met daarnaast een drogreden dat het uitdelen van voedsel op het verlaten industrieterrein voor overlast zou zorgen.

De gemeente bepaalt dus dat iemand die niet het door de gemeente vereiste gedrag vertoond, van derden geen eten mag krijgen. Wil je uit liefdadigheid deze dissidente hongerigen voeden, dan verbiedt de gemeente dat. Kortom, de gemeente meent te mogen bepalen wie wel eet en wie niet.

Er is een zekere verontwaardiging geweest in de pers maar bij lange na niet genoeg. Dit is een kantelpunt. Accepteert men in dit land dat lokale politici bepalen of iemand eten mag of niet? Dat is de vraag. En daar kan slechts 1 antwoord op zijn. Namelijk dat het de overheid niets aangaat wie wat wanneer eet. Op het moment dat honger als beleidsinstrument geaccepteerd wordt doet de dictatuur de intrede. (het gaat zelfs tegen de door politici gekoesterde mensenrechten in, zie toelichting). Hier wordt een grens overschreden die volgens mij nooit overschreden mag worden. Helaas nemen noch de MSM, noch de collega politici duidelijk afstand van deze ontwikkeling. Politici als Janmaat, die de multiculturele verdwazing agendeerden en achteraf gelijk hebben gekregen werden in een monsterverbond tussen MSM en politici doodgezwegen of gedemoniseerd. Nu er volgens mij een veel gevaarlijkere grens wordt overschreden zwijgt men oorverdovend.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Artiel 11 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 luidt als volgt:

 • 1.De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. …………..
 • 2.De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, het fundamentele recht erkennende van een ieder gevrijwaard te zijn tegen honger, nemen zowel zelfstandig als door middel van internationale samenwerking de maatregelen,……………….

 

11 REACTIES

 1. “De gemeente vindt dat daklozen alleen voedsel mogen krijgen als daar een prestatie tegenover staat”. Met daarnaast een drogreden dat het uitdelen van voedsel op het verlaten industrieterrein voor overlast zou zorgen.”

  O, ze kunnen niet kiezen tussen beide redenen? Dan zijn ze beide verworpen.

 2. Wie heeft de uiting gedaan, zodat we die aan de tand kunnen voelen?

 3. Schandalig van de gemeente Breda. Mensen zijn geen stadsduiven of straathonden; ook daklozen niet.

  Overigens zijn de beschuldigingen aan het adres van Stalin en Mao van het opzettelijk veroorzaken van hogersnoden louter op wilde speculaties gebaseerd.

  Daarentegen is bijv. de hongersnood van 1943 in Brits Indië, waar mogelijk zeven miljoen Indiërs (vooral Bengalen) zijn omgekomen, ontegenzeggelijk de schuld van Winston Churchil die in de strijd tegen het Japanse leger (dat in Birma zat) de tactiek van de verschroeide aarde toepaste, willens en wetens dat dit een ongekende massasterfte zou veroorzaken.

  Een recenter voorbeeld van opzettelijke hongersnood is de speculatie met de graanproductie (futures) door de bankiers van Wall Street. Volgens berekeningen heeft dit in 2008 de dood veroorzaakt van ca. een miljoen mensen in de Derde Wereld, maar voor de speculanten leverde het miljarden op. En dat was niet de enige keer dat ze zoiets uithaalden.

  Jan Slot [6] reageerde op deze reactie.

 4. Als iemand de hongerigen moet voeden zijn het de bureaucraten, zodat ze zichzelf op de borst kunnen kloppen als de barmhartige.

  Concurrentie wordt niet gewaardeerd!

 5. Honger is een stedelijk probleem. Op het platteland komt echt niet zo snel honger voor. Mensen hebben daar de ruimte om zelf voedsel te verbouwen (en bovendien ook vaak de kennis).

 6. @Jan Slot [6]:
  Lijkt mij een typisch geval van Het Syndroom Van Links. ‘Linkse leiders’ zijn altijd liefdevol, goed en rechtvaardig, maar ach, het gaat soms verkeerd (Hitler, Mao, Stalin, Obama).
  ‘Rechtse leiders’ zijn per definitie fout, abject, en onrechtvaardig (Churchill, Pinochet, Bush).

  In mijn ogen deugen ze geen van alle. En hun fans net zo min…

  Pasparal [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Naam * [7]: Ik ontken niet dat Stalin en Mao gewetenloze moordenaars waren. (Onder Stalins 32 jarig schrikbewind zijn tussen de één en drie miljoen mensen ter dood gebracht.) Maar dat ze opzettelijk massale hongernoden zouden hebben veroorzaakt is uitsluitend het product van anti-communistische propaganda. De communisten hebben juist honderden miljoenen mensen uit abjecte armoede gesleurd en hen werk, huisvesting, gratis onderwijs en gezondheidzorg bezorgd, en de levensverwachting dramatisch verhoogd.

 8. @Marnix [10]: Als een grote krant hier in het Westen zou schrijven dat Churchill verantwoordelijk was voor de Bengaalse holocaust van 1943-44 (daar is wel hard bewijs voor), dan zou dat ook tot een ongekende rel leiden.

  Zo werkt dat: onbewezen of sterk aangedikte misdaden van de vijand worden tot dogma verheven, terwijl de bewezen misdaden tegen de menselijkheid uit eigen kamp worden doodgezwegen.

Comments are closed.