635px-Duccio_di_Buoninsegna_-_Die_Auferweckung_des_LazerusIn de aanloop naar de campagne voor de meest recente Tweede Kamerverkiezingen kwam Diederik Samson van de PvdA aanzetten met het idee om vermogen van meer dan € 150.000 in box 3 “fiscaal af te romen” (lees: weg te belasten). De redenering van Samson was dat dit dood vermogen was. Dat wil zeggen dat mensen die meer dan € 150.000 spaargeld of beleggingen hadden, daar toch niets mee deden. Dat geld kon veel beter door de overheid maatschappelijk actief worden gemaakt.

In de gedachtegang van Diederik Samson is vermogen van een particulier dus een soort Lazarusvermogen: het ligt er voor dood bij. Pas als er een Messias komt die zegt: “Sta op en wandel!”, komt het tot leven. Voor Diederik Samson is de overheid die Messias.

Maar even alle gekheid op een stokje. Het idee van Samson geeft een fraai inkijkje in de denkwijze van socialisten. Zij zien economie als iets dat van bovenaf, middels collectief genomen besluiten, gestuurd moet worden. Het hele concept van de economie als zelforganisatie met de daarin onmisbare autonomie van het individu en de bescherming van diens eigendomsrecht, is collectivisten als Samson ten ene male vreemd. Om over de rol van privaat vermogen als financieel-economisch “zaaigoed” maar te zwijgen.

Het voorstel van Samson ademt dezelfde geest als politiek van de Franse president Hollande met zijn confiscatoire belastingen.

Er is een tijd geweest dat Nederland werd geleid door een sociaal-democraat, Willem Drees sr., die wel inzag dat particuliere vermogensvorming een belangrijke functie had in de economie. Maar kom daar bij de huidige sociaal-”democraten” nog maar eens om. Het bewijst dat we met de huidige crisis in de plunderfase zijn aanbeland. Het plannetje van Samson voor het “Lazerusvermogen” mag dan wel niet door zijn gegaan, maar ondertussen graait de overheid volop bij woningcorporaties (gevolg: geen geld voor het bouwen van woningen meer), banken (gevolg: hogere rente- en banktarieven en minder kredietverlening) en verpleegde ouderen (hogere eigen bijdrage in de zorg hetgeen het zoveelste signaal geeft dat Nederland vooral een goed land is voor wie niets heeft).

Wat is hiertegen te doen, is dan natuurlijk de vraag? Het beste is het om vermogen aan te houden in een vorm die makkelijk mobiel is te maken. In geval van nood kan het vermogen dan met de eigenaar het land ontvluchten. Monetair vermogen middels scholing omzetten in kennis en/of vaardigheden is ook een goede keus. Er is nog nooit een regering geweest die kenniskapitaal heeft weten te onteigenen. Een andere optie is over te gaan tot (meer) ruilverkeer. Ruilen leidt niet tot monetair inkomen en zolang het niet in het kader van een beroep of onderneming gebeurt, kan de Belastingdienst er niet over heffen. Burenhulp is immers ook geen inkomen, hoewel er natuurlijk altijd een risico aanwezig is dat politici daar ooit nog eens belasting over gaan heffen als ze echt niets anders meer weten. Het mooie van ruilverkeer is dat alleen werkt als de deelnemers elkaar vertrouwen en dat vertrouwen zelf ook waard zijn. Hierdoor schept ruilverkeer en passant netwerken die buitengewoon nuttig zijn in een maatschappij als gevolg van de crisis en het plundergedrag van de overheid steeds instabieler wordt. En verbondenheid met mensen waar je wat aan hebt schept betere kansen op het overleven van de crisis dan een naïef vertrouwen in de overheid.

Paul Verhaegh

9 REACTIES

 1. En waarom zouden mensen die bij de overheid werken beter weten wat met geld te doen dan bijvoorbeeld mensen bij bedrijven werken of de mensen van wie het is.

 2. Al eerder gepost, maar ook hier relevant: sluit je aan bij een LETS-kring. Dit is een lokaal ruilsysteem voor goederen en diensten buiten het eurosysteem om. A maait het gras van B, B wast de auto van C en C bakt een taart voor A. Betaling vindt plaats met een fictieve munt die in waarde gelijk is aan de euro; je saldo wordt centraal bijgehouden. Je omzeilt hiermee inkomstenbelasting en BTW. Op http://www.letscontact.nl een overzicht van dorpen en steden met een letskring.

  Dit is ook een leuke: http://www.spullendelen.nl

 3. vroeger dacht ik dat het mooi zou zijn om in den haag wat meer techneuten te hebben. omdat er teveel juristen rondlopen die bij alle problemen alleen maar kunnen denken aan wetgeving. nu blijkt – had ik kunnen weten- dat economisch inzicht ook totaal voorbijgaat aan techneuten. Oostenrijkse school economie is iets wat je echt moet bestuderen voordat je het begrijpt zo lijkt het.
  En wat wordt er op onze staatsscholen onderwezen??? alles behalve dat. het recept voor een zelfversterkend effect richting destructie.

  tijd om bij Samson wat lazeropvermogen te laten groeien.

  who is John Galt?

 4. Misschien ben ik een tikkeltje onnozel, maar als ik een kasteel van een woning heb met een waarde van €1.000.000,-, moet ik dan maar het dak en de muren afbreken omdat de fundering een waarde bedraagt van €150.000,-?

  Op zich vind ik het wel een goed plan van meneer Samson. Ik heb namelijk een inkomen van circa €1.500,- netto per maand. Daar kan ik prima van rondkomen. Als we nu eens beginnen met alle ambtenaren die meer dan die €1.500,- verdienen fiscaal af te romen naar die €1.500,-. En dan te beginnen met een 10 jarige test op het inkomen van meneer Samson zelf, alle overheid medewerkers van de PvdA en ook bij dat andere rode clubje, de SP (want die wilden immers zo graag met de PvdA regeren). Eens kijken of meneer Samson dan nog zo’n groot voorstander is van fiscaal afromen.

  arvr [7] reageerde op deze reactie.

 5. Quote:
  ” Diederik Samson”

  Tsja, Meneer Samson heeft last van een socialistich gedachtegoed. Jazeker dat gedachtengoed wat land na land te gronde heeft gericht. Even een paar bloemlezinkjes uit dit gedachtengoed:

  “Bedrijven zijn de wortel van het kwaad omdat ze in handen zijn van kapitalisten. Niet de arbeiders!”

  “Rijke mensen zijn rijk geworden door hun criminele daden, dat is, onderdrukking van de arbeidersklasse”

  “Een herverdeling van bezit is noodzakelijk om dit onrecht te herstellen”

  Beste Paul,

  Wat is de beste strategie als Libertarier. De gevolgen ontwijken?

 6. Inleveren en afromen doe je alleen op de burgers want de bestuurders zijn verheven tot een goddelijke adel.

Comments are closed.