De Utopie van de Mensenrechten

Dit boek door Frank van Dun geeft veel inzicht over huidige situatie in de maatschappij. De mogelijk goed bedoelde mensenrechten, waardoor ondertussen “iedereen RECHT heeft op ALLES” veroorzaken nu een verloedering. Boek voor nog geen € 10.- bij Bol.Com.
Doe uzelf een plezier en begrijp nog beter wat er zich in de wereld afspeelt.

2 REACTIES

 1. Voor die mensen wie niet gaan emigreren
  en dus in verNederland blijven
  en beseffen dat vrijheid en de mensenrechten nu uit-
  eindelijk niet dat zijn, zoals wij ons vanuit ons wezenlijk bestaan ons voorstellen
  Geef ik u graag aan dat de link naar een Soevereine samenleving begint bij u/jezelf
  en om dit in het stoffelijk leven op moeder aarde genationaliseerd als ‘persoon’ op papier terug te vorderen
  zie;
  http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

 2. Mensenrechten? Mooi, want Art. 94 van de NL grondwet zegt…:

  ‘Afspraken in internationale verdragen en beslissingen van internationale organisaties die voor burgers gelden zijn belangrijker dan Nederlandse wetten.’

  Bron: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnd9onfpzf

  …. met als gevolg dat de Universele Verklaring van de Rechten (UVRM) van de Mens boven onze grondwet staan. Let op de volgende artikelen van de UVRM:

  Artikel 4:
  Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

  Artikel 6:
  Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

  Artikel 15:
  Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

  Artikel 20:
  Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

  Ieder MENS heeft het RECHT op een PERSOON, NIET de PLICHT die de overheid ons oplegt om onze kinderen bij hun ‘aan te geven’ na geboorte. Claim je naam op http://www.ikclaimmijnnaam.nl waarmee je de MENS en de PERSOON van elkaar loskoppelt… Daarmee is gelijk je contract met de overheid beëindigd en kun je zaken gaan doen over jou vrijwillige belastingbijdrage aan de staat…

  Contract: document door twee mensen/personen ondertekend.

  Geboorteakte is door ambtenaar en vader ondertekent en is contract met de staat.

  Aangeven geboorte = aangifte nieuwe staatsburger = eigendom staat = verplicht betalen…

  Indien de overheid aangifte van geboorte verplicht stelt zoals het geval is, dan schend men hiermee de mensenrechten die boven de grondwet staan. We hebben het RECHT op een PERSOON, verplichte belasting is in feite slavernij en in strijd met art. 4 UVRM en verplicht staatsburger zijn is in strijd met art. 20 UVRM…

  Ofwel, claim je naam, claim je vrijheid en schop de overheid terug in haar hok…:)

Comments are closed.