Bij sportwedstrijden komt het frequent voor, dat  iemand een team wat geldpicss toestopt om met opzet te verliezen.

Dit schijnt vaak gerelateerd te zijn aan weddenschappen die afgesloten worden op het winnen of verliezen. Ook schijnt het voor te komen, dat men een team wil laten winnen ter verhoging van het prestige van de betreffende club of het land dat deze club vertegenwoordigt.

Het probleem is tenminste zo oud als de Olympische Spelen. Ook in de oudheid kwam het voor, dat men spellers omkocht om te verliezen.

Het is de vraag of sancties op dergelijke omkoping zinzol zijn. Zoals met vele prohibities het geval is, lijken de kosten en nadelige  effecten van de prohibitie  evenals bij het verbod op doping het geval is, verre uit te gaan boven de in geld vertaalde voordelen.

Een voetbalwedstrijd is in de eerste plaats massavermaak. Op grond van een regel die bepaalt dat de bal tussen twee latten door moet gaan, ontstaat veel opwinding en vermaak en zijn miljoenen aan  hun televisietoestel gekluisterd.

Zou de marktwaarde van dit vermaak afnemen, als zowel de spelers als  de toeschouwers zouden weten, dat het ieder vrijstaat de spelers om te kopen?

Vermoedelijk niet! Het bewustzijn dat het ieder vrijstaat de uitslag te beïnvloeden door betaalde spelers geld toe te stoppen, zou immers een extra element van opwinding toevoegen, zodat de intensteit van het vermaak en de opwinding vermoedelijk zouden stijgen.

Wat  is dan de zin van het omkoopverbod?

Een sportfan zal vermoedelijk antwoorden, dat de sport zuiver gehouden moet worden.

Maar voor wie? Veel voetbalspelers en wielrenners streven immers naar  maximalisering van hun inkomen en hebben lak aan enige zuiverheid. Waarom dan deze zuiverheid, die sowieso onbereikbaar is, opgedrongen?

De handhaving van een verbod op omkoping kost handenvol geld, leidt ieder jaar tot een aantal schandalen, maar vermoedelijk niet tot minder gevallen van omkoping, want de pakkans ligt zeer laag en het meeste blijft onontdekt.

Hiertegen te strijden schijnt daarom niet opportuun. Het kost veel geld en levert  weinig op  en; het geld kan beter voor andere doeleinden gebruikt worden.

Het gevolg van schrapping van het verbod zal zijn:  meer vermaak voor het publiek en bij een aantal  wedstrijden, net zoals  thans reeds het geval is, toewijzing van de overwinning aan degenen die het meest willen betalen.

Hugo   van Reijen

9 REACTIES

 1. @Burnitall [1]:
  “. . . . .Immers spreek je met zijn alle iets af… . . .”
  Interessante beschouwing. Ik zou aan omkoping nooit meedoen en in wedstrijden waarvan ik het weet minder geïnteresseerd zijn.
  Maar wie bedriegt nu wie ?
  De omkoper koopt bewust een verliespunt en benadeelt de tegenpartij, de medespelers, bestuur en leden en ook de sponsors. Die denken op eerlijke wijze te winnen, en worden dus bedrogen. Zij krijgen niet waar ze voor betalen.

  Tenzij je een afspraak maakt dat het mag als niemand het merkt!!! Toepassing van het “elfde gebod”

 2. De club biedt de speler een contract aan, zodat de speler de belangen dient van de club. In ruil hiervoor krijgt de speler een vergoeding. De speler heeft dus wel degelijk een verplichting richting de club, mits het contract goed is opgesteld is de omkoping dus gewoon een vorm van contractbreuk (van de speler). Zelfde geld voor eenieder die een contract heeft met de bond (scheidsrechters).

  Simple as that.

  Jan Snijder [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Bubbelprikker [3]:

  Maar wat als het de “club” is die bepaald dat de “speler” alles in het werk moet stellen om te winnen ?

  Ziedaar de gotspe die ook in de wielerwereld als dagelijkse gang van zaken wordt beschouwd.

  Hoe je het ook bekijkt, doping, omkoping, of zelfs het inhuren van Afrikaanse hardlopers om juist die Olympische medaille binnen te halen, het is allemaal Maffia, en niets anders, en het gekke is nog wel dat iedereen in de “sport” wereld het normaal lijkt te vinden om maar één reden ! HET GROTE GELD !!!

  En we zijn weer aangeland op de werkelijke reden, geld, geld, geld, stinkende rijkdommen verwerven over de ruggen van anderen, ik kots zo langzamerhand van deze instelling en een maatschappij die dit durft goed te praten !!

  Vreemd genoeg wordt er nu pas over gedebatteerd terwijl het al bestaat vanaf de tijd van de “Grieken” nee niet die van nu maar van vroegah ;), de “oude Grieken”

  Bubbelprikker [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Jan Snijder [4]:

  Maar wat als het de “club” is die bepaald dat de “speler” alles in het werk moet stellen om te winnen ?

  dat is dan ook precies wat de club zal eisen van de speler (binnen de mogelijkheden van het spel, dus geen geweld oorloven; ook doping kan men afkeuren). De speler HOEFT het contract dat de club aanbiedt niet te tekenen hoor. Zie het probleem niet zo.

  Wat betreft de rol van geld. Dit is een grote welvaart-scheppende uitvinding geweest, zonder welke een gespecialiseerde maatschappij met een ontwikkelde cultuur niet tot stand kon komen. Helaas komen met elke uitvinding ook nadelen, zoals dat het makkelijk wordt voor bandieten (delen van) andermans geld te confisqueren. Geld wordt helaas vaak als een doel op zich ervaren, ook door niet-criminelen, in plaats van een middel (tot).

 5. Persoonlijk sport ik graag maar geef totaal niets om het kijken naar sport. Ik kan mij voorstellen dat de aardigheid bij sport kijken ligt in het feit van onvoorspelbaarheid en verschil in kwaliteit van beide ploegen (of fietsers noem maar op). Dit sportieve element blijkt er niet of nauwelijks te zijn waardoor een wedstrijd meer weg heeft van een film of musical. Ook daar kijken veel mensen graag naar terwijl het einde al bekend is. Het is meer de vraag hoe populair het betaalde voetbal (en wielrennen) blijft. Als dat op niveau blijft, gaat de omkoping gewoon door. Daar helpt geen enkele sanctie of maatregel tegen.

  arvr [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Seneca [6]:
  Ik denk dat je een sterk punt hebt. Sport is als je met je maten een balletje gaat trappen.

  “Topsport” is eigenlijk meer een onderdeel van de entertainment industrie.

Comments are closed.