• Koning_cartGeachte heer Rutte,
  Middels de nationale pers kwam mij ter ore dat er op korte termijn binnen uw organisatie een vacature vrijkomt, te weten die van ‘Staatshoofd’, in de volksmond ook wel ‘koning’ genoemd. Middels dit schrijven wens ik te solliciteren naar deze functie als Koning van het koninkrijk der Nederlanden.
 • Helaas heb ik nog nergens een vacature gezien, maar ik wijs u gaarne op het gestelde in de Grondwet van voornoemd Koninkrijk, op welke grondwet u zelfs een eed heeft afgelegd, waarin artikel 3 expliciet vermeldt dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar zijn in openbare dienst. Het ambt van koning lijkt mij bij uitstek een vorm van openbare dienst. Natuurlijk, in diezelfde grondwet staat vermeld dat het koningschap erfelijk is. In dat kader wens ik u te wijzen op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966. Hier staat expliciet, en dan met name in artikel twee, dat:
 • De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich te waarborgen dat de in dit Verdrag opgesomde rechten zullen worden uitgeoefend zonder discriminatie van welke aard ook, wat betreft ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
 • Dit verdrag stelt dus expliciet dat discriminatie op basis van afkomst of geboorte niet is toegestaan. Mocht de vacature voor de functie van Koning dus aan iemand vergund worden vanwege zijn afkomst, dan is er sprake van discriminatie volgens voornoemd verdrag.Zoals u weet gaan dit soort Internationale verdragen boven onze grondwet, dus een beroep op artikel 24 van die grondwet gaat geen stand houden, indien de rechters van het EHRM zich inderdaad aan de wet houden.Kortom: ik wil u vriendelijk verzoeken om u aan de wet te houden, en de vacante positie van ‘staatshoofd’ volgens een openbare procedure in te vullen.
 • Bij deze ontvangt u derhalve mijn open sollicitatie voor deze functie. Al sedert mijn tijd op de kleuterschool ben ik erg bedreven in de vaardigheid ‘knippen’, en ook andere vaardigheden die voor een staatshoofd van eminent belang zijn, waaronder het ‘zaklopen’, ‘koekhappen’ en andere Oud-Hollandsche volksspelen zijn bij mij in goede handen.Daarnaast lust ik vrijwel alles en spreek ik enkele talen, dus tijdens officiële gelegenheden zal ik geen slechte indruk maken. Als minpunt kan ik noemen dat ik, in tegenstelling tot vorige invullers van deze functie, geen familieleden heb met Nazi-banden of vertegenwoordigers van andere foute regimes. Maar naar ik aanneem is dit geen absolute noodzaak. Mijn drie kinderen zijn wel erg fotogeniek, iets dat de beeldvorming ongetwijfeld ten goede zal komen.

  Mijn politieke achtergrond is Libertarisch. Dit mag naar ik aanneem geen beletsel zijn, de Libertarische Partij is immers niet vertegenwoordigd in de Staten-Generaal, en derhalve ben ik onpartijdig. Mocht het u believen dan zal ik overigens gaarne afstand doen van elke verantwoordelijkheid betreffende de formatie. Ook de maandagochtenden mag u voortaan wat mij betreft lekker uitslapen, ik heb niet de behoefte om u instructies in te fluisteren, de heren in Brussel zijn daar veel beter toe in staat dan ik. De kans bestaat namelijk dat ik rekening zou gaan houden met de wensen van het Nederlandse volk, en getuige uw werkzaamheden de afgelopen jaren is dat niet iets waar u op zit te wachten.

  Qua emolumenten zal het u verheugen dat ik bereid ben om tegen een bescheiden vergoeding deze zware taak op mij te nemen. Eén paleis is meer dan voldoende, en een jaarinkomen van rond het miljoen euro (te voldoen in goud, ik weet ook wel dat die euro op sterven na dood is) lijkt mij genoeg. Van aandelen Shell of andere aandelenpakketten die tot nu toe standaard bij deze functie behoorden wil ik graag afzien. Wellicht dat u het zich daarmee kunt permitteren om de staatsschuld nog enigszins behapbaar te maken.

  Gaarne ontvang ik uw reactie op deze open sollicitatie.

  Met vriendelijke groet,
  Kim Winkelaar

9 REACTIES

 1. Lijkt mij een keurige sollicitatie. Helaas worden vaardigheden met bier en water niet vermeld.

  Insiders hebben mij verteld dat kandidaten met een dergelijke achtergrond de voorkeur verdienen.

 2. Mooie brief, maar je maakt een denkfout door je te beroepen op artikel 3 waarin staat dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar zijn.

  Afgelopen week is gebleken dat artikel 3 niet geldt voor leden van motorclubs.

  Eigenlijk geldt dat trouwens voor de hele grondwet. Deze geldt tenzij de tweede kamer beslist dat die niet geldt.

  Primitieveling [3] reageerde op deze reactie.

 3. Leuke brief.. alleen zou ik de Shellaandelen verkopen en van dat geld Nigeria helemaal schoon laten maken!! Ook zou ik erbij zeggen dat je wel van een biertje houdt .. dat brengt je toch dichter bij het volk. chapeau!

 4. Geef mij maar een republiek. Dit koningshuis heeft nooit anders dan aan de kant gestaan van het internationale groot-kapitaal. In grote weelde levend op kosten van s’ lands hardwerkende werknemers en kleine ondernemers hebben de Oranjes nooit iets voor ons gedaan.

 5. Ach Kim, ik denk dat je het proces verkeerd begrepen hebt. Voor zo’n functie solliciteer je niet, zo’n functie verover je. En als je eenmaal goed op je troon zit, wat feestjes hebt gegeven en wat met je scepter hebt gezwaaid, dan laat je al je hof intellectuelen allerlei mooie redenen verzinnen waarom jouw positie nodig is.

  Maar ik wil je een handje helpen, want ik ben in goede doen vandaag. Van mij mag je wel mijn persoonlijke koning spelen. Ik heb namelijk niks tegen mensen die aan verkleedpartijtjes doen. Daarbij hou zelf ook wel van een goed feestje.
  Het enige wat ik van je vraag is dat je de kosten van je feestjes en paleizen zelf betaald. Als jij hiermee akkoord gaat dan mag jij je bij deze koning noemen.

 6. Schitterend en treffend opgesteld deze open sollicitatie. Feitenlijk moest iedereen die deze site bezoekt deze sollicitatie ook daadwerkelijk versturen aan Rutte zodat hij ettelijke duizenden sollicitatie-brieven onder zijn pinokkio-neus krijgt. Gewoon doen beste mensen.

Comments are closed.