33 REACTIES

 1. Schokkende cijfers, al is de bron niet helemaal helder. Het lijkt er op dat de “3Gs” (Gold, Gun, Getaway plan) steeds actueler beginnen te worden.

 2. Er spelen een heleboel zaken mee, maar de hoofdoorzaak van de ellende waar we thans in verkeren is het kapitalisme. Wat is het nut van een systeem dat niet in staat is massa’s werklozen en stofhappende machines bij elkaar te brengen zodat deze de diensten en goederen kunnen produceren waar de samenleving behoefte aan heeft?

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Pasparal [2]: Misschien is het probleem te veel vrijheid en zou de oplossing kunnen zijn meer macht in minder handen en meer centrale planning vanuit een grote machtsconcentratie?
  Wat denk je?

 4. Ik zal het simpel houden er is geen kapitalisme zeker geen vrije markt kapitalisme. Bijna alles wordt door de overheid of door EU geregeld leg de schuld neer waar die hoort en dat is zeker bij de overheid die alles centraal wil regelen en dat is staats kapitalisme aka socialisme. Plus de samenleving heeft geen behoeftes, maar individuen wel waar door een vrije markt bijna perfect is als die er daadwerkelijk zou zijn.

  damoN [5] reageerde op deze reactie.
  Pasparal [6] reageerde op deze reactie.
  Jan Snijder [11] reageerde op deze reactie.

 5. @chiel de jonge [4]: 19e eeuws wild-west kapitalisme bestaat inderdaad niet meer. Die is een dramatische dood gestorven tijdens de grote depressie van de jaran 1930. Sindsdien wordt het systeem gekenmerkt door omvangrijke regelgeving en constante sturing vanuit de centrale banken. Het slaat nergens op om de huidige crisis te wijten aan de kuur en niet aan de aard van het inherent onstabiel systeem. Zonder massaal overheidsingrijpen om de insolvente banken overeind te houden hadden wij een economische holocaust meegemaakt. Het wrange is dat de rekening van het falende systeem, waar een kleine schare bankiers en investeerders enorme fortuinen mee hebben vergaard, nu juist bij de burger gelegd wordt.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Pasparal [6]: zonder overheid hadden die banken niet zulke risicos genomen. Het is dankzij de beschikbaarheid van niet alleen domme, maar ook moreel corrupte belastingslaven, dat een overheid de garantie kan bieden aan banken om enorme risicos te nemen.
  Iedereen die bepaalde mensen macht over anderen wil geven, werkt mee aan de beroving van de onmachtigen door de machtigen. Iedereen dezelfde rechten, geen license to kill voor mensen met een funny hat en uniform.

  Pasparal [8] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [7]: De financiele sector heeft met het verstrekken van mega-leningen en door het speculeren met bergen geleend geld, uitgaande van ongehinderde economische groei, en in de wetenschap dat de overheden altijd klaar zouden staan om hem voor de ondergang te behoeden, een grote zeepbel gecreeerd. Maar we moeten niet vergeten dat de financiele crisis niet de oorzaak, maar juist een symptoom van de economische crisis.

  Sinds de bloeiperiode van de na-oorlogse jaren zijn de gemiddelde winsten van de bedrijven in de Westerse wereld gestaag gedaald. Vanaf de jaren 1970 hebben ze deze trend enigzings kunnen terugdringen door de lonen te verlagen (d.w.z. relatief, ten opzichte van de winsten) en door consumenten aan te sporen hun spaartegoeden op te maken en meer leningen aan te gaan.

  Maar werknemers zijn tevens ook de afzetmakt van de bedrijven. En als zij minder kunnen uitgeven, dan wordt er minder verkocht, daalt de omzet van de bedrijven, sommigen gaan failliet terwijl anderen afslanken, wat de werkloosheid doet toenemen wat de conjunctuur nog verder ondermijnt etc. etc.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 8. Oke luister nu even alleen naar de technische uitleg , en negeer dat rare onderschrift a.u.b. .

  Ik denk dat die Stefan ook maar een klein rukske begrijpt van de EU problematiek , de B.R.D. is geen motor , maar infacto een MONYPIT.

  Ik probeer nu een discussie op te starten binnen de vrijspreker fora , dat mensen de mythe van het “glazen altaar ” , genaamd televisie , nu eens achter zich laten en de realiteit omarmen .

  Er was nimmer een “Duits Economisch Wonder ” , en is de eigenlijke realiteit : Duitsland zou eerder uit de EU gezet moeten worden…..maar ja : wie leeft nog in de realiteit ?

  Zionisme en dergelijke vind ik nu even “ruis ” , in de discussie , dit filmpje is slechts in het Duits ( krijg maar even een talen knobbel ).

  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=uZqxv0Xp_5I&NR=1

 9. @Pasparal [8]: Ik weet niet waar je vandaan hebt dat winsten omlaag zijn gegaan. In nominale termen zijn ze zeker omhoog gegaan. Er was ooit een miljoenen nota, toen werd het een miljarden nota en de biljoenen nota zal wel niet meer ver weg zijn. Misschien als return on kapitaal?

  Op zich is in een stationaire economie te verwachten dat winsten omlaag gaan. Het is zelfs zo da als de vraag precies hetzelfde blijft en de beschikbare grondstoffen ook, de winst naar 0 gaat in een vrije samenleving. Er is geen motivatie nodig om arbeid of kapitaal te verplaatsen. Maar er zijn natuurlijk in een echte economie altijd veranderingen in vraag en aanbod. Verder zitten we in een soort communistische plan economie.
  Ondernemers kunnen overigens niet ‘besluiten’ de lonen omlaag te doen, omdat ze wat meer winst willen. Dat is Marxistische onzin. Net zo min als jij als ondernemer en uitventer van jouw specifieke vaardigheden kunt ‘besluiten’ om je inkomen omhoog te doen omdat je wat meer over wilt houden. Bji de arbeidsmarkt is nog altijd sprake dat beide partijen vrijwillig met het loon moeten instemmen. Daarmee zal een loon dat onder je produktiviteit ligt, geen standhouden, omdat ander ondernemers deze winstkans ruiken en je meer bieden. Een loon dat boven je produktiviteit ligt is ook niet mogelijk, omdat een ondernemer dan constant verlies op je maakt.

 10. @Jan Snijder [11]: Wat is je definitie van kapitalisme, dat we ongeveer over hetzelfde praten?
  kapitaal zijn voor mij kapitaalgoederen zoals een hijskraan.
  Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik wordt niet geregeerd door een hijskraan.
  Ik wordt gecontroleerd en gedwongen door politici met hun wetten. Zij zijn het die me verkopen aan de hoogste bieder. Ik beschuldig niet de hoogste bieder, maar de mensen die bewust schaken om mij in hun geweldsgreep te krijgen, om mij zodoende te kunnen verkopen.
  Maar voordat je gaat nadenken ipv emotioneel klungelt, moet je eerst goede definities hebben.

 11. Genoeg nieuwe potentiële leden voor mises.org / lewrockwell.com en andere Libertarische sites.
  De ene na de andere misvatting over het kapitalisme staat hier in de comments. We hebben geen kapitalisme, nooit gehad. Kapitalisme kan niet ingeworteld zijn in de politiek, dat is een contradictio in terminis.
  Wanneer corporaties gebruik maken van de door het volk gelegitimeerde dwang van een overheid dan spreken we over corporatisme. De corporaties bespelen onze politieke leiders, die deze macht maar al te heerlijk vinden. Regels worden ons opgelegd vanuit de statistische filosofie dat de meerderheid meer rechten heeft dan de minderheid. Een overheid die de vrijheden van zijn volk inperkt heeft hier geen morele rechtvaardiging voor. Dit is tirannie.

  Een kapitalistische samenleving is gebaseerd op vrijwillige verbonden tussen mensen (en niet met onzichtbare instanties).

  Literatuur tips voor beginners:
  – Wat heeft de overheid met ons geld gedaan ? (Rothbard)
  – Capitalism (Ayn Rand)
  – Liberty Defined (Ron Paul)
  – The left, the right and the state (Lew Rockwell).

 12. kapitalisme
  Het economische systeem dat wordt gekenmerkt door prive- en bedrijfsbezit van kapitaal, investeringen die worden bepaald door privebeslissingen in plaats van door de staat en door prijzen, productie en distributie van goederen die voornamelijk worden bepaald door concurrentie in het vrijemarktstelsel.

  De staat plus de centrale banken die overigens zijn monopolie kunnen behouden dankzij de staat. Nu kunnen de centrale banken na het laatste zuchtje van de goud wissel koers geld creëren uit niks. Dit zorgt mede voor de enorme schuld die de overheden op ons burgers en de toekomstige burgers kunnen afstempelen. Nu is de huizen bubbel ontstaan door de Amerikaanse overheid die het een goed idee vond dat iedereen een huis kon kopen. En tegen de banken hebben gezegd, jullie kunnen de mensen leningen verkopen en wij staan dan wel garant voor de risico’s en om die leningen zo goedkoop mogelijk te houden heeft de federal reserve kunstmatig die prijzen laag gehouden. Plus john mayer keynes theorie dat uitgave de economie stimuleert in plaats van kapitaal en spaargeld heeft hier ook een enorm grote rol in gespeeld.

  Ik zou het simpele boekje (wat heeft de overheid met ons geld gedaan) aanraden en ook zeker (de geld bubbel van Sander Boon). Jan Snijder je hebt wel gelijk dat het lobbyen een groot probleem is, en hoe los je dit op door de macht van de overheid terug te dringen en de bedrijven weer te laten concurreer IN EEN VRIJE MARKT.

 13. Andre komt met een vaag staatje, zonder bron, waaruit zou blijken dat de jeugdwerkeloosheid in de EU ongeveer even hoog is als in de VS. Vervolgens is er een of andere onbekende Stefan, die er uit ziet alsof hij nog bij zijn moeder woont, die roept dat het einde van Europa daar is. Boeie.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Hash voor Cash Henkie [19]: tsja, is natuurlijk allemaal de schuld van de EU, net als de crisis van de jaren dertig. In werkelijkheid wordt de crisis, of liever gezegd het permanente einde van de economische groei, veroorzaakt door het opraken van energie en grondstoffen, om te beginnen olie. Maar daar moet je bij libertariers niet mee aankomen, want die denken dat de schuld van slecht weer en het opraken van de olie bij de overheid ligt, om te beginnen bij de EU. Vroegah kostte olie 10-20$, nu over de 100$. En aangezien energie de basis is voor alles, moet je niet gek kijken dat het feestje van 2% groei per jaar nu permanent over is. Oh, en de werkelijke collapse gaat 2015 beginnen, hoe zeer jullie ook mogen fantaseren over stoplapje schalie.

  http://www.theoildrum.com/node/9737

  Hash voor Cash Henkie [21] reageerde op deze reactie.
  Hash voor Cash Henkie [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Vrijdag [25]:

  Even terug kijken.

  Jij zei iets over “libertariers” Vrijdag [20]

  Ik stelde een vraag over je generalisatie betr. peak oil en “libertariers: ” Hash voor Cash Henkie [21]

  Jij geeft een antwoord Vrijdag [22]

  Ik stel de vraag of het zou kunnen dat het anders is dan dat je denkt: Hash voor Cash Henkie [23]

  Wat is hier niet aan te begrijpen ?

  Hoe kom je op de gedachte dat “we” (jij en ik ?) het hadden over “de attitudes” (wat zijn dat ?) op dit forum ? Gezien mijn opsomming hierboven hadden jij en ik het over “de opvatting” dat “libertariers” niet aan peak oil doen. Ik heb je laten zien dat dat niet het geval is.

  Zou je je ook voor kunnen stellen dat je, naast het zoeken van bevestiging van je eigen waarheid, je geheugen je ook in de steek laat ? Het zelfde artikel van Doug Casey is namelijk ook gepubliceerd op LewRockwell.com en wel hier: http://lewrockwell.com/casey/casey133.html

  Dingen zijn vaak anders dan ze lijken te zijn.

Comments are closed.