Ouderen-JongerenDat is de grote vergissing, het is een eenzijdige aanval van jongeren op oudere mensen, en als men zich bezint en zal inzien dat het totaal onterecht is, en zelfs de 50+ Partij onnadenkend zich totaal verkeerd uitlaat met de opmerking dat oudere mensen rijk zijn en best in kunnen leveren. Men vergeet iets en dat wil ik even duidelijk maken!!!
De huidige jongeren hebben het moeilijk door de slecht functionerende economie en vergeten dat ze opgegroeid zijn in een periode dat alles kon en de bomen naar de hemel groeiden; dat was welvaart!!

Dat ze nu even wat minderen moeten en suggereren dat hun toekomst er niet rooskleurig uitziet en ouderen maar in moeten leveren is een ondoordachte actie. De ouderen verwachten echt niet dat de jongeren het net zo moeilijk krijgen als veel oudere mensen vroeger en 6 dagen per week, lange dagen, moesten werken en geen geld hadden om uit te gaan of te kunnen studeren. Maar wel zouden jongeren moeten beseffen hoe goed ze het hebben, en vakanties met allerlei mobiele voorzieningen  in een maatschappij waar alles geregeld is.

De andere kant, dat men noemt dat oudere mensen rijk zijn en redelijk kapitaalkrachtig , en daarbij vermelden ze dat dit merendeels komt doordat deze mensen een eigen huis bezitten. Er wordt niet over nagedacht want dit is in feite “dood kapitaal ”. Deze woningbezitters hebben ook hun vaste lasten aan onderhoud en belastingen over het bezit van een woning, maar betalen geen huur. Daar hebben ze jarenlang voor gespaard!!!

Veel ouderen hebben hun kinderen een kans gegeven te gaan studeren en ze financieel gesteund, daar mogen mensen ook wel even aan denken. Daarnaast houden de ouderen met hun bijdragen de economie mede in stand, en dat levert banen op. Indien men even nadenkt is het zelfs op langere termijn negatief om ouderen nu van hun kapitaal af te halen, want het geld komt later immers altijd terug in de maatschappij en is het een spaarpotje voor de maatschappij.  Denk maar aan het vererven van het kapitaal bij overlijden en de belastingen die er dan geheven worden, dat komt de maatschappij en de economie ten goede. De kapitalisten, vaak ex Politici, die hun vermogen naar het buitenland brengen is erger, maar daar hoor je niemand over!!

Nu ouderen belasten en hun vermogen, waar ze niet aan kunnen komen, willen afnemen is op langere termijn negatief, want vergeet niet dat de huidige maatschappij met een ondoordacht beleid en een financiële chaos met geld wereldwijd te verspillen, daar moeten jongeren tegen protesteren, en jongere politici die van toeten nog blazen weten moet je totaal negeren!! En de ouderen Partij moet beter nadenken en voor iedereen opkomen!!

De jongerenorganisaties richten hun peilen op de verkeerde doelen. Op een vergadering van een selecte groep hoog geplaatste mensen in de samenleving  was het beeld nog aanwezig van; het gaat allemaal uitstekend en wij komen wel weer uit de neergaande spiraal. De jongeren denken daar anders over en vinden dat rijke ouderen maar aangepakt moeten worden. Beide groepen in de samenleving zitten er finaal naast en waar ze voor op moeten komen is vrij simpel.

De overheid is te groot, te log en te duur en heeft geen toekomst. Met de Europese gedachte hebben ze een zelfvernietiging actie ingezet waar de jongere generatie door gedupeerd zal worden. Het collectieve geld wordt uitgedeeld aan andere landen en bankinstellingen die uiteindelijk zichzelf ook de nek omgedraaid hebben. Als de jongeren iets willen betekenen voor hun eigen toekomst zullen ze zich tegen de overheid moeten verzetten en zorgen dat het geld van ouderen een reserve potje blijft wat nu niet opgemaakt gaat worden door de overheid waardoor ze later met lege handen staan en een hoge staatsschuld hebben.

Ingezonden door Reiny

6 REACTIES

 1. Slimme jongeren kunnen innoveren in dienstverlening aan ouderen. Die laatsten kunnen dan langer in het eigen huis verblijven.
  Er is van alles mogelijk: villa’s die door meerdere ouderen worden bewoond, financiële ondersteuning van dementerenden, maaltijdbezorging, uitstapjes, regie over huis- en tuinonderhoud.

  Verder gaat zich wreken dat jongeren de verkeerde studiekuezes maakten. Laatst woonde ik een bijeenkomst bij met jongeren over het nut van onderwijs en meermalen viel het woord “passie” . iedereen wilde zijn passies ontdekken of volgen. Dat soort dingen maakt mij argwanend. Als in een discussie herhaaldelijk “kwaliteit” of “passie” valt, dan ontbreekt het daar blijkbaar aan. Opvallend is dat de jongeren vrijwel nooit een studie kiezen die cruciaal is voor het handhaven van onze welvaart: chemie, werktuigbouw, elektrotechniek, biologie. Blijkbaar ligt daar de passie niet.
  Decadentie alom dus. Tja, eerst moet blijkbaar het licht uitgaan voordat men beseft wie er waardevol zijn voor de samenleving.

 2. Het is om te huilen dat dat gore Den Haag het voor elkaar heeft gekregen de jongere op te zetten tegen de generatie waaronder hun eigen ouders zitten.
  Jongeren?….de godganse dag zie ik ze bellen en mailen en op een mobieltje kijken , of ze nu lopen of fietsen of koffie zitten te drinken , maakt niet uit.
  Na school ?…eerst een jaar de “wereld “gaan zien.
  Voordat ze eindelijk aan het werk zijn , hadden de ouderen er al
  10 jaar op zitten.
  Wat een kapsones.

  .

 3. Jezus heeft ook die woorden “vervolging” en “verdrukking” niet als vage begrippen gelaten, maar heel duidelijk verteld wat diegenen, die zijn volgelingen wilden zijn, zoal te wachten stond. Denk maar even aan de woorden uit de “rede over de laatste dingen”:

  “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil…”

  Of, op een andere plaats, in het Lucas-evangelie:

  “…men zal u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers…”.

  En we worden er zelfs voor verwittigd dat bloedverwanten elkaar niet zullen sparen: kinderen zullen hun ouders verraden, ouders hun kinderen…

  Als er dan mensen zijn die twijfelen aan de uitspraken en voorspellingen van Jezus; deze voorzeggingen zijn in elk geval bewaarheid. Tweeduizend jaar geschiedenis van het Christendom hebben getoond dat volgelingen van Jezus op plaatsen over de gehele wereld en door alle tijden heen vervolgd werden en vervolgd worden… tot op de dag van vandaag.

 4. Tweedracht tussen jong en oud? Wat dacht je van deze tweedracht: http://www.nachthemel.nl/index.php/27-eussr/48-help-nederland-de-afgrond-in
  Verdeel en heers…

  Europese werknemers naar hier, dan ook Nederlandse salarissen (bijvoorbeeld) in Polen. Nederland een provincie in Europa? Met andere consumentenprijzen in Gelderland dan in Brabant? Hou jezelf voor de gek! Een Europese democratische superstaat? Wie verstaat er Pools, Grieks en Italiaans tijdens de verkiezingsdebatten op het Eurovisie ‘live’ verkiezingskanaal? Heeft democratie niet iets te maken met een meerderheid van stemmen? Dan heeft Nederland dus al helemaal geen stem in Europa!

  reiny [6] reageerde op deze reactie.

 5. Wat een duistere reacties hierboven… Ik werk vanaf mijn 17e. Mijn ouders beseffen dat ze het groeien van de staatsschuld hebben laten gebeuren. Gratis voorzieningen! De kids betalen straks de rekening wel. Niet dat ik hen dat kwalijk neem, waarom zou ik? Ik werk en werkte bij diverse vrijwilligersorganisaties, jongeren alom. Niet alle jeugd over één kam scheren he, oudjes 🙂

  Goed idee van David om ondernemend om te gaan met de vergrijzing!

Comments are closed.