clipart_bob-de-bouwer_animaatjes-10Een artikel op de website van – wie anders? – de SP trok mijn aandacht. De SP heeft het opgevat om in de bouw te investeren om zo de werkloosheid tegen te gaan. Een onzalig plan, zoals wel meer plannen van onze rooie vrienden.

Wie niet onder een steen heeft geleefd weet dat de huizenprijzen inmiddels al stevig zijn gedaald. Er zijn meer dan genoeg mensen waarbij het huis niet meer dekkend is ten opzichte van de hypotheek en eveneens meer dan genoeg mensen die hun huis niet meer verkocht krijgen zonder met een forse restschuld te blijven zitten. Verder staat er ook ruim voldoende kantoorruimte leeg. Juist nu gaan bouwen zou je reinste dwaasheid zijn, moeten de prijzen werkelijk nog verder onder druk komen te staan? Bovendien zou het veel beter zijn zoveel mogelijk beperkende maatregelen op bouwen af te schaffen zodat de markt zelf gaat bouwen. Die bouwt immers alleen wat ze kunnen verkopen.

Ten tweede is het geen erg effectieve maatregel tegen werkloosheid. Welk percentage van de werklozen is nou eigenlijk bouwvakker? Dat zullen er niet zoveel zijn. Erg veel zoden zal dit plan ook niet aan de dijk zetten. Kostbaar zal het wel zijn, zeker als de overheid met bouwprojecten komt want iedereen weet dat overheidsprojecten doorgaans kostbaarder uitvallen dan begroot, zelfs als bij het begroten met dit effect rekening wordt gehouden.

Ten derde brengt ons dit op een nog ernstiger punt. Elke eurocent die aan bouwprojecten wordt besteed kan niet meer door consumenten worden besteed aan zaken die ze wel willen hebben. De consument zal met zijn eigen geld bedrijvigheid creëren en als die gebouwen wil zal hij gebouwen kopen en als hij deegnaalden wil koopt hij deegnaalden. Die zullen geproduceerd moeten worden en zo wordt op buitengewoon gezonde wijze de werkloosheid bestreden.

Een veel effectievere maatregel om werkloosheid te bestrijden is stomweg de arbeidsboete afschaffen. Hoewel deze afdracht als ‘inkomstenbelasting’ in de boeken staat is het niets anders dan een boete op arbeid. Als je iemand op z’n gezicht slaat krijg je bijvoorbeeld €250 boete maar als je een maand werkt kan dat zomaar het viervoudige zijn. Er is geen enkel fundamenteel verschil tussen belasting en boete. Beide draag je onvrijwillig af en beide aan dezelfde partij. Het afschaffen van de inkomstenbelasting kan de loonkosten stevig drukken terwijl de inkomsten voor de ontvanger juist stijgen. Nadeel is dat de overheid dan minder kan uitgeven.

Als het voor de SP belangrijker was de werkloosheid te bestrijden dan de baas over jan en alleman te spelen zouden z dit voorstellen in plaats van met geroofd geld bouwvakkers gebouwen te laten optrekken die we niet nodig hebben. Ik ben echter bang dat we van Sint & Piet weinig te verwachten hebben op dat gebied…

6 REACTIES

 1. Op de bouwplaatsen zie je veel buitenlanders aan het werk dus dat helpt ons land niet echt.

 2. Hoe zit dit nou.

  Nederlanders waren altijd redelijk tevreden en er was geld genoeg om goed van te kunnen leven en iets sparen tot 2001, dat sloeg langzamerhand om toen de euro ingevoerd werd. Als voorbeeld iemand die een woning in 2000 gekocht had voor gemiddeld Fl 193.000,– ( Euro 88.000,– ) dan werd dat na de invoering van de euro in 2012 al gauw € 239.000,–.
  De woningen werden toen te duur gekocht!!!

  Het aantal eigen woningen wat er van 2001 tot 2010 bijgekomen was 650.000 woningen.
  Deze groep heeft in feite, nu de recessie er is, het meeste verlies moeten incasseren.
  Van deze groep zijn er nu plm. 10% die daar nu al mee het schip in zijn gegaan. In feite is dat een redelijk aantal, maar als je de oorzaak niet weet, zoals echtscheidingen of andere schulden die gemaakt zijn kun je daar geen goed oordeel aan geven. Opmerking; in totaal zijn er 7.266.295 eigen woning bezitters.

  Alleen al dat men stelt dat mensen van voor 2001 met een eigen woning rijk zijn gaat niet helemaal op, ze vergeten dat de woningen nu onverkoopbaar geworden zijn en voor huur woningen komen ze ook niet in aanmerking. Daarbij zijn de huren ook vaak erg hoog.
  Ook zijn de inwoners door de bezuinigingen van de overheid vaak armlastig en kunnen met moeite rond komen. De gevolgen zijn dat hun bestedingspatroon aangepast wordt waardoor de economie slecht gaat. Hoe kun je aan dit patroon een positieve wending geven?

  Het bestuur van Nederland is te groot en te log geworden en Kamerleden hebben tot ongenoegen van de inwoners steeds meer wetten en bureaucratische regels gemaakt, waardoor de inwoners ontevreden worden, en erger nog ze worden steeds meer belast.
  Kijk maar naar de grote luxe kantoren voor zowel de semi- overheid als de overheden. Er kunnen eenvoudig 75 Kamerleden in de tweede kamer, en ook in de eerste kamer kan het met minder leden. Gezien deze recessie zou men ook even alle milieu investeringen een aantal jaren kunnen uitstellen en investeer meer in de werkgelegenheid en belast de inwoners minder. Als bestuurders in de euro willen blijven geloven is daar weinig aan tegen te houden, mede doordat daar ook leuke banen gerealiseerd zijn, maar dit gaat wel ten koste van het collectief geld. Zoeken naar andere wegen waarbij de burgers meer invloed krijgen en de partij politiek genegeerd kan worden is een heuse optie.

  Europa heeft 504 miljoen inwoners; Nederland heeft 16.
  miljoen inwoners, Dat is 3 % van de gehele Europese bevolking.
  Democratisch gezien zijn wij nergens meer!!!!

 3. Een aantrekkende bouw lost wel degelijk heel veel op. Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat mensen naast een nieuwe woning, ook een nieuwe inrichting aanschaffen. Inderdaad zal een aantrekkende bouw slechts een aantal bouwvakkers aan het werk helpen, maar ook vrachtrijders om het materiaal op de bouw te brengen, fabrieksarbeiders om bouwproducten te maken, fabrieksarbeiders voor een nieuwe inrichting. De bouw kan de economie wel degelijk uit het slop trekken.

  Bovendien is het lulkoek dat de huizenprijzen dalen. Huizen zijn nog steeds veel te duur voor de werkelijke waarde ervan.

  Blijf me alleen wel verbazen over zoveel nieuwbouw als er zou moeten komen. Er staan inderdaad voor miljoenen vierkante meters aan gebouwen leeg die prima omgebouwd zouden kunnen worden naar woningen. Zolang dat niet gebeurd hoeven er geen nieuwbouwprojecten opgestart te worden.

 4. Het plan van de SP is weer een voorbeeld van glorieuze stompzinnigheid.

  Als er vraag naar meer huizen is zal de bouw vanzelf weer aantrekken. Als er geen vraag naar huizen is zal de bouw krimpen. Simpele marktprincipes toch?

  Als de overheid extra gaat investeren in huizenbouw gaat dat twee gevolgen hebben:

  1. De huizenprijs zakt.
  2. Er worden huizen gebouwd die niemand nodig heeft.

  Hoe aantrekkelijk punt 1 ook is voor de gemiddelde socialist (hey, de gewone man kan ineens een eigen woning kopen!), er zijn wat stekeligheden als gevolg. En die tip ik even aan door te wijzen op eerdere landen die begonnen te rommelen met de huizenmarkt:

  – USA: Gevolg -> Crisis
  – Spanje: Gevolg -> Crisis
  – Ierland: Gevolg -> Crisis

  Waarom denkt de SP dat het nu wel gaat werken?

 5. Belasting moet je zien als een soort boete: een straf van de overheid op succesvol ondernemen. Maar waar moeten dan alle openbare voorzieningen van betaald worden: wegen, parken, straatverlichting, politie, justitieapparaat, krijgsmacht, onderwijs, ambassades en consulaten, het sociale vangnet, etc. etc.?

  En waarom louter wijzen naar de overheid? Wat dacht men van de werkgever die zijn personeel winst voor zich laat maken, maar hen alleen een vast inkomen betaalt, en zodra de winsten iets te laag worden zijn werknemers op straat zet? Kun je die winst niet zien als een soort belasting die de werknemer aan de werkgever moet betalen? Je kunt winst ook zien als een soort boete op het bezitten van onvoldoende vermogen om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

 6. De overheid, een nutteloze instelling, bezorgt de inwoners alleen maar schade.

Comments are closed.