vocDoor al het gekrakeel over de EU die weer besluiten heeft genomen om de vrijheid van de onder haar ressorterende burgers te beperken, in zowel regelgevend opzicht als in financieel opzicht, zou je haast ons eigen land vergeten en haar door de overheid en hieraan gerelateerde instanties gevatte misstanden.

Ik kan mij nog herinneren dat onze ex-premier Balkende opriep tot meer VOC-mentaliteit en dat de hele, politiek correcte samenleving over hem heen viel, omdat het hier om ondermeer slavenhandel zou gaan. Dat een mentaliteit over feitelijke activiteiten gaat was mij onbekend, volgens mij is een mentaliteit een drive, een trigger, een beweegreden of een geestesgesteldheid waarin bepaald activiteiten worden ondernomen. Zo was slavenhandel in de geest van die tijd een binnen de norm vallende activiteit, welke de Nederlanders met een zeer gedreven mentaliteit hebben uitgevoerd. Zo ook met kruiden, katoen en andere waar. Dat wij naar de norm van vandaag slavenhandel afkeuren, heeft met onze voortschrijdende inzichten te maken, gelijk antisemitisme pas na de tweede wereldoorlog werd afgewezen. En hoe de kerk geen leidend voorwerp meer in onze maatschappij is.

Maar los van mijn verbazing van een paar jaar geleden over de reacties, wil ik mij hier beperken tot een kleine beschouwing van wat er nu terecht is gekomen van deze oproep tot een mentaliteit, voor met name ondernemingszin, uit de VOC-tijd.

Een paar kleine willekeurige artikelen van vandaag uit het nieuws volgend kun je geen andere conclusie trekken dan dat de VOC-mentaliteit inderdaad afgewezen is.

Onderdeel van deze mentaliteit was ondermeer de hiervoor genoemde ondernemerszin en het willen toevoegen van waarde. Dit bleek uit een grote toevoeging van geldelijke waarde, maar ook maatschappelijk waarde. Er werd in die tijd, naar de standaarden van toen, erg goed voor de zwakkere in de maatschappij gezorgd, dit alles op particulier initiatief.

VOC_ship_Amsterd

Welke mentaliteit hebben we nu. Ik denk de USSR mentaliteit. Wat typeerde het communisme van die tijd, tot zeg maar 1989. Één van de typische m entaliteitsverschillen met het “vrije westen” was wel dat in het “vrije westen” toegevoegde waarde leidend was en in het communisme was dit van ondergeschikt belang. Tevens was het de bedoeling dat in het “vrije westen” de bestuurders en politici een faciliterende rol hadden en zich aanpaste aan de wensen van de bevolking op lange termijn, hierdoor waren het ook vaak notabelen, omdat zij hun leven in het teken van de maatschappij stelde en de toegevoegde waarde die een ieder wilde hebben zo goed mogelijk, met oog voor meerdere toegevoegde waarden, faciliteerde. Het communisme had een grote overhead op bestuurlijk en politiek niveau, die niet tot doel hadden om ondergeschikt aan haar burgers te zijn, maar boven de burgers stond en haar op kon leggen wat haar beliefde. Over toegevoegde waarde werd überhaupt niet nagedacht.

Na deze lange intro even het nieuws van onze eigen overheid c.a. die hierbij duidelijk aantoont dat zij de USSR mentaliteit aanhangt, in plaats van de VOC mentaliteit. Ik laat het aan de lezer om zijn of haar voorkeur te bepalen, maar als libetariër maak ik uiteraard graag gebruik van mijn recht op vrijheid van meningsuiting om commentaar te geven.

matrix

linkjes: artikel  Utrechtse wethouder, horeca rookvrij, onrust Tweede Kamer

Beste lezer, dit was een willekeurige greep van slechts drie artikelen van 12 februari 2013 uit één medium, die mijns inziens bewijzen dat het niet bijdragen aan de maatschappij belangrijker is voor de regerende elite dan alles wat de hardwerkende waarde toevoegende burger aangaat.

Ik betreur dit en vergelijk dit inderdaad met de USSR en dan zwijg ik nog over het kleine artikel in de Telegraaf over een beledigende carnavalswagen

We hebben de staatsterreur inmiddels tot grote hoogte gebracht in de lage landen. Daarvoor hebben we Europa niet nodig.

Ingezonden door Wercundia.

 

5 REACTIES

 1. Ik wil er nog even op wijzen dat de VOC helemaal niets te maken had met slavenhandel. De politiek correcte reacties kwamen dan ook van mensen die een duidelijk gebrek hebben aan geschiedkundige kennis.

  Door de zoveelste Nederlands – Engelse politieke oorlog kwam de VOC in de financiële problemen. In 1796 is de VOC daarom genationaliseerd, leeggeroofd en in 1800 opgeheven.

  Slavenhandel is iets van de West-Indische Compagnie, een minder succesvol broertje van de VOC.

  Marga, soeverein mens [3] reageerde op deze reactie.

 2. Gelukkig kregen we na deze oproep van Balkie het Innovatieplatform. Bijna net zo succesvol als de Lissabon agenda. LOL

 3. @Beste Primitieveling je hebt in grote lijnen gelijk ook wat betreft de slavenhandel echter wat iedereen altijd schijn te vergeten is dat de echte slavenhandelaars de Arabieren waren die gebruik maakten van negers die wisten waar kleine dorpen waren die men kon overvallen om daar mensen weg te roven onder geweld om te verhandelen als slaven op de diverse markten langs de kustgebieden van de Ivoorkust en Maraokko etc. De verkochte slaven werden vervolgens in de scheepsruimten vastgeketend van inderdaad de Nederlandse slavenschepen, maar ook van de Portugezen, de Spanjaarden en de Engelsen die hier goed geld aan verdienden. Vervolgens werden de in leven gebleven slaven verder verhandeld op de diverse plantages in de West en in Amerika. Houdt eens op om eenzijdig de schuld bij de Nederlanders te leggen maar vertel de geschiedenis goed.Primitieveling [1]:

  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.
  Primitieveling [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Marga, soeverein mens [3]:

  Dat schuldgevoel komt alleen voor bij politiek correcten. Buitenlanders kijken helemaal niet door een dergelijke bril naar Nederland.

  Maar inderdaad, Nederland heeft zelf geen dorpen overvallen (daar heb ik althans niet van gelezen). Dat de Arabieren ook in het spel waren klopt ja, net zoals negers die voor een habbekrats hun eigen soortgenoten verraden.

Comments are closed.