avatar MMAPZijn ambtenaren hypocriet? Of niet? Hier op Vrijspreker (en in het dagelijks leven om mij heen) ligt het antwoord op die vraag wel voor de hand. Maar ik wil eens even kijken naar een klein aspect daarin: zwartwerken.

Laat ik voorop stellen, dat de term “zwartwerken” voor mij niets meer is dan een door de overheid verzonnen term om de inkomsten uit arbeid waar de roverheid niets vanaf kan roven in een kwaad daglicht te stellen. De termen “vrijwerk” of “vrijheidswerk” vind ik een stuk beter, want dichter bij de waarheid: ieder mens zou in vrijheid moeten kunnen beslissen wat hij/zij met de vruchten van zijn/haar arbeid doet. Maar in dit artikel zal ik de term “zwartwerken” gebruiken, zoals hij aan ons is opgedrongen via de indoctrinatiewegen.

Nu zult u, net als ik, vast wel een aantal ambtenaren kennen. En die hebben soms ook een tuintje of een huis waarin geklust moet worden. De ambtenaren in mijn omgeving hebben dan ook allemaal wel “een mannetje” voor het schilderwerk, tuinieren of verbouwingsklusjes in huis. En dat mannetje wordt dan, als het even kan, “zwart” betaald door die ambtenaren.

Dus de beroepsgroep ambtenaar, die van haar inkomen afhankelijk is van de afgeroofde belastingen, betaalt zijn/haar eigen klusjes liefst in het zwart. Over de betaalde klusjes wordt dan geen inkomstenbelasting en/of BTW afgedragen, hooguit de BTW over de aanschaf van de materialen.

Zelfs mijn voormalig belastingcontroleur (en tevens zeer goede kennis, destijds) liet zijn klusjes “zwart” uitvoeren. Ook enkele mensen die ik ken die in het staatsonderwijs werkzaam zijn plegen hun zaakjes thuis het liefst zwart te regelen. Idem de provincieambtenaren die ik ken.

En dat is dus inderdaad hypocriet. En ander woord ken ik daar niet voor.

De ambtenaren die ik ken (en ik ken er zeker 35-40) zijn allemaal maar onbeduidende ambtenaren, van onderwijspersoneel, belastingpersoneel en politie-agenten tot hooguit een aantal provinciemedewerkers. En die klusjes gaan natuurlijk maar om kleinere bedragen. Dat vind ik dan niet eens zwartwerken, want er wordt in de geldstroom dan “een keertje” belasting ontdoken. Zodra de schilder, timmerman of tuinier zijn zwart verdiende centen thuis afdraagt of zelf besteedt, komt het weer als wit geld in het circuit (restaurantbezoek, nieuwe auto, vakantie, gadgets kopen, noem maar op).

Wat ik mij nu afvraag: hoe zit het met die ambtenaren op hogere posities? Ministers, EU-communisten en dergelijk gespuis? Gaat het daar ook zo, of zouden zij “moreler” tewerk gaan en alles netjes laten doen volgens de dwingende belastingregels? En gaat het dan ook om die kleine bedragen? Of zit daar het “grote ontduiken” en daarmee de nog grotere hypocrisie?

Ik geef iedereen die “zwart werkt” groot gelijk, hoor. Dat is niet mijn punt. We kunnen prima zonder belastingdwang. Maar hoe zit het met die mensen die juist van belastingdwang afhankelijk zijn van hun inkomen? En dat is niet alleen op ambtenarenniveau, maar ook op niveau van uitkeringstrekkers die uit de staatsruif hun inkomen halen.

Fijn weekeinde,

MMAP

39 REACTIES

 1. @MMAP [29]:

  Daar bedoelen ze echter hetzelfde mee als de libertariër: het grote door de overheid beschermde bedrijfsleven, dat geen verantwoording hoeft af te leggen, maar waarvan de misdaden altijd weggemasseerd worden. Ze zijn niet tegen de bakker op de hoek, de schoenmaker, of beperkte ketens als Jan Linders of de Emté.

 2. @arvr [32]: Net als een bedrijf niet kan bestaan zonder directie kan de moderne maatschappij niet functioneren zonder een grote regulerende overheid.

  De oorzaak van onze economische problemen zit hem in de kern van het kapitalistische systeem en niet in de (vaak onbeholpen) overheidsmaatregelen om het falende systeem bij te sturen. De bejubeling van de vrije markt, de blinde aaname dat Adam Smiths “onzichtbare hand” op magische wijze het beste voor de maatschappij oplevert, heeft geen wetenschappelijke basis.

  Ook al zou iedereen zich houden aan de spelregels van het private kapitalisme, dan nog zou het systeem instorten; en nog véél dramatischer dan nu het geval!

  Harrie Custers [38] reageerde op deze reactie.

 3. @Pasparal [36]: @arvr [32]: “Net als een bedrijf niet kan bestaan zonder directie kan de moderne maatschappij niet functioneren zonder een grote regulerende overheid.”

  Dit zijn twee stellingen in een zin. Is hier wel wetenschappelijk bewijs voor? Of is het meer omdat we niet beter weten? Samenlevingen zonder bedrijven en zonder overheid hebben eerder al bestaan. Waarom zou dat niet weer kunnen?

  In de vrije markt reguleert winst en verlies. Presteer je onder de maat, dan leg je het loodje. Bij politiek/overheid ontbreekt dit mechanisme. En dat terwijl deze wel de macht hebben om spel en spelregels voor anderen te reguleren. Wat geeft jou het vertrouwen c.q. de zekerheid dat mensen in deze situatie tòch welzijn en welvaart voor allen dienen en niet uitsluitend voor “hun selectie”?

  Pasparal [39] reageerde op deze reactie.

 4. @Harrie Custers [38]: Voor samenlevingen zonder bedrijven moet je wel naar heel primitieve stammen kijken. Maar van een samenleving zonder een of andere vorm van coordinerend orgaan heb ik nog nooit gehoord.

  In een goed functionerende democratie zouden slechte politici weggestemd worden en slechte ambtenaren hun post kwijtraken. In de huidige situatie hebben de burgers weinig inbreng omdat de reguliere pers, die de taak heeft de kiezer eerlijk te informeren, omgekocht wordt door rijke belangengroepen.

  “Kapitalisme” is niet synoniem aan “vrije markt”. Het kenmerkende van het kapitalisme is loondienst. Het leeuwendeel van de productiemiddelen is daarbij in handen van een hele kleine groep (kapitalisten) terwijl het leeuwendeel van de bevolking niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien en gedwongen is zijn arbeidskracht te verhuren aan een kapitalist.

Comments are closed.