uit Taxsense: http://tinyurl.com/cvek9hx

Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen een jaar langer gebruik maken van de multiplier in de Geefwet. De extra belastingaftrek loopt nu tot en met 2017.

Wij van LIFHAS (IBAN  NL95ABNA0497967944) zijn voor de verandering blij met deze regeling, want dat geeft u extra mogelijkheden om de Libertarische Stichting voor Human Assistence, te steunen en wij daarmee ons werk verder kunnen uitbreiden.

Staatssecretaris Weekers en minister Bussemaker hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan er gegeven wordt. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: ‘Cultuur, Daar Geef Je Om’. Op www.daargeefjeom.nl is informatie te vinden over de extra aftrek en wijst de Geefwet: http://tinyurl.com/cf48e4e de weg door de fiscale faciliteiten. Wat let je?