.BEUKELMAN_Collateral Damage

.“Collateral Damage” is een woord dat veel gebruikt wordt door overheden/politici om zichzelf schoon te praten van allerlei onheil dat ze aanrichten, vooral in oorlogsomstandigheden.

Daarmee ontkennen ze schuld aan het vernietigen van eigendommen van neutrale mensen en erger nog het doden van die mensen. Vrouwen en kinderen incluis..

(Plaatje uit FaceBook)

66 REACTIES

 1. Bij Nederlandse jeugdzorg zaken het zelfde 18.000 on terecht uit huis geplaatste kinderen slecht 2000 hebben voordeel van hun uit huis plaatsing das 5% dus 95% collateral damage kinderen die ontheemd worden op moet groeien met zware trauma’s en later als ze volwassen zijn terug moet vallen op intensieve GGZ zorg .
  En wat staat er in de krant als jeugdzorg reageerd Rechter heeft die uitspraak gedaan maar wel op basis van gefingeerde info van jeugdzorg .

  Rechtse Rakker [13] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]: De meerderheid kijkt helaas niet verder dan de krantenkoppen en het NOS-journaal. Maar dat kun je de gemiddelde burger niet al te zwaar aanrekenen. Zonder democratische massamedia is democratie een wassen neus.

 3. Men moet niet over het hoofd zien dat overheden niet de enigen zijn die granaten in slaapkamers rollen. Verder heb je nog de Talibaan, de drugskartels, de Maffia, seriemoordenaars, inbrekers, overvallers, verkrachters.

  Bovengenoemde problemen zullen niet zomaar verdwijnen als men de overheid opheft. Talibaan aanslagen tegen Westerlingen zijn misschien deels uit retributie voor de oorlogen in het Midden-Oosten en zouden af kunnen nemen. De Maffia ziet echter vrij spel en zal wellicht proberen een “nieuwe overheid” te vormen, een dictatuur. (Kijk naar de overeenkomsten tussen de Maffia en de overheid.)

  Bestaat in een anarchie een wet? Zo nee, vrij spel voor inbrekers, overvallers en seriemoordenaars. Zo ja, wie zorgt dat die wordt nageleeft? De private sector? En als sommige rechters dan besluiten om marxist te zijn en dus het bestaan van privé-eigendom ontkennen? Of als sommige rechters besluiten Joden harder te straffen?

  OBL-Rien [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Aristoteles [4]:

  Organisaties als de Taliban, de drugskartels, de Maffia zijn (reeds) overheden.

  “En als sommige rechters dan besluiten om marxist te zijn en dus het bestaan van privé-eigendom ontkennen? Of als sommige rechters besluiten Joden harder te straffen?”

  Nu, onder etatisme, kunnen er ook marxistische rechters zijn of rechters die besluiten Joden harder te straffen. En nu, onder etatisme, zal dat vanwege het geweldsmonopolie des te destructiever zijn.

  Non-agressie is een rechtsopvatting. Er zijn wetten omdat er eigendom is. Wetten die eigendom schenden zijn onwetten. De wereld hoeft niet libertarisch te worden. Wel dienen de mensen die een rechtsorde wensen waarin de rechtsprekers het natuurrecht niet schenden zich af te scheiden van staatskundige entiteiten (dat is dus inclusief de Taliban en de mafia) waarin er eerst natuurrecht wordt geschonden voordat er recht wordt gesproken.

  Pasparal [8] reageerde op deze reactie.
  Aristoteles [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Pasparal [8]:

  “Is eigendom een natuurrecht?”

  Ja.

  “En zo ja, zijn de arbeidsvruchten van de werknemer ook niet diens onvervreembaar recht?”

  Ja. Maar niet zoals de marxisten het opvatten.

  “En is het recht op persoonlijk eigendom groter dan het recht op eten?”

  Moord, verkrachting, afpersing en diefstal wordt niet legitiem in het hypothetische geval waarin men honger heeft en geen goederen kan ruilen of verkopen en ook geen arbeid kan verrichten. Natuurlijk zou je in zo een hypothetisch geval als hongerlijder die verder niets heeft om te ruilen stelen als je daarmee zou overleven. Ik zou echter niet vanwege zo’n hypothetisch geval zaken als moord, verkrachting, afpersing en diefstal als noodzakelijke kwaden beschouwen om hongerigen te voeden. Het zijn namelijk juist de moorden, verkrachtingen, afpersingen en diefstallen die productieprocessen frustreren en honger (en leed) veroorzaken.

  OBL-Rien [11] reageerde op deze reactie.
  Pasparal [20] reageerde op deze reactie.

 6. @Pasparal [8]:
  “Zijn de arbeidsvruchten van de werknemer ook niet diens onvervreembaar recht?”
  In principe wel, maar door vrijwillige contractvorming worden deze opgekocht door de werkgever, die dan salaris uitbetaalt.

  @OBL-Rien [5]:
  @Hub Jongen [6]:
  @Oscar [7]:
  Interessant om te overwegen: Panarchisme.
  Laat elke politieke partij een eigen “overheid” vormen in de vorm van een vereniging waarbij mensen zich vrijwillig kunnen aansluiten. Dan kunnen alle SP’ers onderling nivelleren en kan de PVV moslimleden weigeren uit haar vereniging, zonder dat dat de vrijheid aangetast wordt.
  Er kan dan binnen zo een vereniging recht gesproken worden over overtreding van de regels die door die vereniging gesteld zijn.

  Echter, dan nog heb je het probleem dat er een overkoepelende grondwet nodig is met rechtspraak, met betrekking tot algemene zaken zoals het maken van inbreuk op vrijheid, lijf of goed. Als namelijk iemand niet aangesloten is bij zo een vereniging kan per definitie geen enkele vereniging recht spreken over die persoon.

  Dus ik ben nog steeds minarchist, ik zie een minimale overheid als een noodzakelijk kwaad dat nodig is om erger kwaad te voorkomen, maar zo klein mogelijk gehouden dient te worden. Ik heb veel sympathie voor anarchisme, dus als dit practische bezwaar weerlegd kan worden, be my guest :)!

  OBL-Rien [12] reageerde op deze reactie.
  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Aristoteles [10]: Er is al een goede analogie voor het overkoepelende recht.

  Naties werken tegenwoordig ook samen zonder dat er een afdwingend overkoepelend recht is. Een soortgelijke vereniging als de UN misschien? Ditzelfde zou ook kunnen worden toegepast op de “partijstaten”.

 8. @Johannes [2]:

  Hoe komt je bij die cijfers?

  Daarnaast zegt het feit of iemand er voordeel bij heeft alles? Stel, dat iemand misbruikt is door zijn ouders, vervolgens in een jeugdinstantie komt en daar ook misbruikt wordt: door leeftijdsgenoten of door groepsleiding. Betekent dat dan dat de uithuisplaatsing onterecht was? Volgens mij betekent het alleen, dat de plaatsing in de jeugdinstantie onterecht was.

  Johannes [21] reageerde op deze reactie.

 9. Collateral damage is een ogenschijnlijk leuke verpakking met een strik erom, maar is uiteindelijk niet meer dan het bewerken van de publieke opinie met totale leugens.

  Als ik her en der lees hoe makkelijk mensen praten over gewelddadigheden geïnitieerd door overheden die in goed overleg samenwerken met degene die het oorlogsstuff aanlevert en mensen niet verder kijken dan de neus lang is, dan begrijp ik dat we niet zo heel ver meer zijn verwijderd van een alles vernietigende wereldoorlog.

  De mentaliteit van de gemiddelde aardbewoner is dermate aan het rotten dat alleen een totale ondergang ze nog iets kan bijbrengen over menselijkheid, eigenwaarde en zelfbeschikking.

  Als men in gedachten alleen al toestaat en begrijpt dat overheden onder vooral valse voorwendselen anderen mogen vernietigen dan heb ik weinig hoop meer.

  Wat is de mens toch een vies, doortrapt, smerig, glad pratend en waardeloos wezen die met een gigantische arrogantie uiteindelijk totale zelfmoord pleegt.

  Dik verdient en een optelsom van acties (samenleving = tegenleving) dat dit hele gezwel wat zich mensheid noemt tot as zal vergaan en hopelijk zal de generatie daarna wijzer en verstandiger met elkaar kunnen SAMENleven. De huidige mens verdient niet meer dan een kist.

 10. @OBL-Rien [11]:

  Nee, dat woord is niet overbodig. Een casus waarin iemand niets heeft om te ruilen, zelfs niet de kleren die hij aan heeft of een van zijn organen en ook geen arbeid, maar waarin iemand nog wel de kracht heeft iets te stelen is zeer onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk, vandaar dat dit ‘hypothetisch’ niet overbodig is.

  @Naam * [1]:

  Het gemak waarmee men de meest gruwelijke misdaden bedekt als de dader Barack Obama heet is schokkend. Linkse mensen zouden nog bij deze demagoog in de kont kruipen. Niet wezenlijk anders dan Bush en de Bush-critici houden zich stil.

  OBL-Rien [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Aristoteles [10]:

  Ik zie het juist helemaal anders. Ik zie een overheid niet als een geloofwaardige of wenselijke arbitrageant. Ten eerste is zij immoreel, omdat zij agressief geweld toepast en ten tweede is zij ongeloofwaardig en met zichzelf in tegenspraak omdat zij alleen recht kan spreken door recht te schenden (een onteigende beschermer van eigendom) en ten derde zal een overheid leiden tot het uithollen van recht omdat zij bij elk conflict, inclusief de conflicten waarbij zijzelf betrokken is, het laatste woord heeft.

  Een rechtsorde dient geheel vrij te zijn van rechtbanken die het nodig achten het recht te schenden eer zij recht spreken. Neen, ik ben geen minarchist en ben van mening dat minarchisten (en andere lieden die agressief geweld voorstaan) geweerd en gediscrimineerd dienen te worden als men een rechtsorde op poten wil zetten. Minarchisten staan agressief geweld en rechtsongelijk voor. Ik moet niets van het minarchisme hebben.

  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [16]:

  Je praat wel heel leuk over het weren van minarchisten. Maar hoe doe je dat in het dagelijks leven? Ga je echt alleen om met anarchokapitalisten? Zou je ook echt alleen een AK-vriendin willen?

  Daarnaast: hoe wil je in godsnaam iets bereiken zonder met de minarchisten samen te werken? Alle libertarische events zijn mede mogelijk gemaakt door minarchisten. Als we bepaalde ideeen willen verspreiden, hebben we de minarchisten nodig. Voor mij is er trouwens wel een duidelijke grens: geen inhoudelijke concessies.

  Het aantal anarchokapitalisten is zo klein, dat we er niets, maar dan ook niets mee bereiken door die mensen buiten te sluiten als ze bereid zijn tot samenwerking.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [9]: Is het onmetelijke eigendom van de Brenninkmeijers, de Rockefellers, de Rothschields, de miljarden van Ingvar Kamprad, Carlos Slim of van Bill Gates een recht dat fundamenteler is dan het recht op voldoende voedsel om niet te verhongeren?

  Waarom zou een ultrarijke investeerder of industrieel, die zelf geen dag in zijn leven heeft gewerkt, zich het meerproduct mogen toe-eigenen van werkende mensen die zelf nauwelijks vermogen bezitten?

  Anders gezegd; is het ethisch om te profiteren van anderen die veel minder bezitten dan jezelf?

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Pasparal [20]:

  Wat bedoelt u met toe-eigenen? Hetzelfde wat Karl Marx er mee bedoelde?

  Als het eigendom van rijken schenden legitiem zou zijn dan zou het eigendom schenden van armen ook legitiem zijn. Tenzij men gerechtelijke ongelijkheid, klassejustitie en geinstitutionaliseerde discriminatie voorstaat.

  Moord, verkrachting, mishandeling en diefstal zijn niet ethisch te rechtvaardigen.

  @Rechtse Rakker [19]:

  In het dagelijks leven ga ik om met mensen met uiteenlopende opvattingen. Een AK-vriendin zit er niet in. Maar om een rechtsorde op poten te zetten moet je lieden die vanaf het begin al de rechtsorde willen perverteren krachtig weren en discrimineren. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Je hebt net veel pijn en moeite een stuk grond, een groep mensen, een samenleving bij elkaar waar mensen geen agressief geweld tegen elkaar willen gebruiken en waar rechtsdienaren slechts geweld gebruiken tegen agressors komen er ineens minarchisten die eisen dat de rechtsdienaren om te functioneren eerst vredelievende mensen moet beroven om die vredelievende mensen tegen rovers te kunnen beschermen. Dat kan men natuurlijk niet hebben.

  Waarom zou ik samenwerken met lieden die ideologisch wezenlijk verschillen? Een privaat recht samenleving en minarchisme zijn teleologisch onverenigbaar. De opvatting dat rechtbanken en veiligheidsagenten zich niet crimineel behoren te gedragen staat lijnrecht tegenover de opvatting dat rechtbanken en veiligheidsagenten zich wél crimineel mogen gedragen. Niet tegenover wel. Nee, tegenover ja. Non-agressie voorstaan tegenover agressie voorstaan.

  Weg met het minarchisme!

  Nou ja, ik heb op de LP gestemd, ook al staan er minarchisten (en zelfs socialisten) op de lijst. Ik heb op iemand gestemd die ondubbelzinnig een voorstander is van een privaat recht samenleving en ondubbelzinnig een tegenstander van democratie, dat wel.

  Het gaat er om minarchisten te overtuigen. Daar dienen we in de contacten met minarchisten op gericht te zijn.

  Pasparal [23] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Rechtse Rakker [25]:

  Uw idee is namelijk alleen te verwezenlijken als mensen besluiten af te zien van een partner, als er geen libertarische partner beschikbaar is. Een enkeling kan dat voor zijn idealen over hebben, maar de meerderheid ongetwijfeld niet…..

 16. @Rechtse Rakker [25]:

  Als je een gemeenschap hebt waar ook mensen wonen die agressief geweld voorstaan, bijvoorbeeld minarchisten, dan zou dat tot conflicten leiden. Er zal immers een segment van de samenleving willen dat de rechtbank eerst de boel bij elkaar rooft voordat er recht gesproken wordt. Binnen de kortste keren zou het einde oefening zijn.

  Iedereen die aan geeft moord, verkrachting, mishandeling en roof voor te staan om tot een rechtsysteem te komen dient geweerd te worden, want hij wil de rechtsorde ondermijnen. Voorstanders van de staat, zoals minarchisten, dient men te weren, te discrimineren en uit te sluiten als men een samenleving zonder monopolistische roversbende en mét een rechtsorde voorstaat. Niet alleen criminaliteit moet worden bestreden, ook degenen die criminaliteit voorstaan (ja, zelfs de rechtspraak met criminaliteit willen perverteren) dienen in een vrije samenleving geweerd te worden.

  Als er een private samenleving zou worden opgericht dan zou het een goed idee zijn contractueel overeen te komen dat degene die tot deze samenleving toetreedt geheel afziet van agressief geweld en het ijveren voor agressief geweld in die samenleving. Heel normaal, zo een afspraak. Net als roken en open vuur verbieden nabij een vuurwerkopslagplaats.

  Rechtse Rakker [28] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [27]:

  Aangaande die libertarische gemeenschap. Ik snap, dat het beter zou zijn om geen minarchisten en niet-libertariers binnen te laten. Het is alleen compleet niet haalbaar en niet realiseerbaar. Om de reden die ik eerder al noemde: mannen vormen zo’n 95% van de libertarische beweging. Onmogelijk dus voor iedereen om een libertarische partner te krijgen. Een libertarische gemeenschap vormen zonder niet-libertariers is dus compleet onmogelijk: de meeste mannen willen een vrouw! Die vrouw zal over het algemeen socialist zijn, omdat de meeste vrouwen nu eenmaal socialist zijn.

  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.
  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.