.BEUKELMAN_Collateral Damage

.“Collateral Damage” is een woord dat veel gebruikt wordt door overheden/politici om zichzelf schoon te praten van allerlei onheil dat ze aanrichten, vooral in oorlogsomstandigheden.

Daarmee ontkennen ze schuld aan het vernietigen van eigendommen van neutrale mensen en erger nog het doden van die mensen. Vrouwen en kinderen incluis..

(Plaatje uit FaceBook)

66 REACTIES

 1. @Rechtse Rakker [29]:
  “. . . dat het beter zou zijn om geen minarchisten en niet-libertariers binnen te laten. . . . .”

  Verwarrend in bovenstaande discussie kan zijn wat je onder “Minarchist” verstaat.
  Voor mij is een minarchist iemand die een samenleving wil met basis NAP. Dwz dat er ook een regeling komt om inbreuk op dat principe te corrigeren.
  En daar zou uiteindelijk misschien geweld nodig zijn.
  Ik heb nog geen goed voorstel van Anarchisten gezien dat dit probleem tot het einde oplost. Met private beschermorganisaties kom je een heel end, maar dat is niet waterdicht in een eindfase.

  Minarchisten lossen dit op met een overheids-achtige instantie die alleen het RECHT betreft.
  Velen die zich minarchist noemen betrekken dan ook nog het milieu, de omgeving, en soms nog de zorg erbij. Maar dat zijn zijn geen “echte” minarchisten!!! 🙂

  Een stelling of advies aan anarchisten: Als je een anarchistische samenleving wil realiseren, heb je een kans dit te bereiken via minarchisme!
  De weg is om successievelijk alle bestaande overheisdsbevoegdheden (macht) af te breken.
  (En daarbij het anarchistische lampje helder laten schijnen. Dus wel onderling discussiëren om de goede weg te bepalen, maar elkaar zeker niet tegenwerken.

  Wie wil/kan een artikel maken over anarchisme voor de voorpagina eventueel op basis van deze interessante discussie?

  Oscar [33] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [35] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [36] reageerde op deze reactie.

 2. @Rechtse Rakker [28]:

  Natuurlijk is dat vreemd. En dat is te voorkomen als alle grond geprivatiseerd zou zijn. Dan zouden de eigenaren kunnen bepalen op welke grond er wel of niet geplast mag worden en ook wel door een dier maar niet door een mens (of andersom). Een bijverschijnsel van collectivisme is heel veel van zulke kromme regelgeving.

  @Rechtse Rakker [29]:

  Juist een gemeenschap waarin een deel van de bevolking het gebruik van agressief geweld voorstaat, en er zelfs het rechtsysteem mee willen perverteren, verkleint de kans op haalbaarheid van een vrije orde. Je moet geen criminelen in je midden hebben en ook geen lieden die pleitbezorgers zijn van crimineel gedrag. Tegen de tijd dat er een private law society wordt opgericht zal het aantal vrouwelijke tegenstanders van agressief geweld zeer waarschijnlijk enorm gegroeid zijn.

  Rechtse Rakker [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [31]:

  Het verschil is ook dat minarchisten doorgaans gradualistisch denken en voorstanders van een private law society abolitionistisch. Onder de laatsten kan men veelal voorstanders van secessie aantreffen. Als er secessie plaats zou vinden van kleine groepen dan is een 100% private law society te realiseren en dan zouden lieden die monopolisering van de Hoge Raad voorstaan alleen maar een stoorzender zijn. Minarchisten dienen tot in de kern te gaan begrijpen dat de schadelijke effecten van monopolisme in het geval van monopolies van rechtspraak extra schadelijk zijn omdat niemand zou kunnen overstappen op een beter alternatief of substituut als de rechtbank met een monopolie faalt. Rechtbanken – juist rechtbanken – dienen zich verre te houden van crimineel gedrag.

 4. @Oscar [32]:

  Voorop gesteld: ook ik wil private wegen en anarchokapitalisme. Maar nu hebben we een staat die de wegen bezit. Even gegeven het staatsbezit van wegen. Vind u dan dat wildplassen toegestaan moet zijn of niet? En het feit dat dieren overal tegen plassen? Moet dat toegestaan zijn of niet? Gegeven het staatsbezit van wegen.

  Oscar [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [31]:

  “Dwz dat er ook een regeling komt om inbreuk op dat principe te corrigeren.
  En daar zou uiteindelijk misschien geweld nodig zijn.
  Ik heb nog geen goed voorstel van Anarchisten gezien dat dit probleem tot het einde oplost. Met private beschermorganisaties kom je een heel end, maar dat is niet waterdicht in een eindfase.”

  Waarom zou er met anarchisme sowieso een probleem ontstaan in de eindfase? En wat bedoel je dan met “eindfase”? Volgens mij is het enige essentiele verschil tussen anarchisme en minarchisme, dat anarchisme ervan uitgaat dat veiligheidsregelingen vrijwillig tot stand moeten komen en mensen er een contract mee tekenen. Dat kan ook per gebied zijn: een VVE die een gebied beveiligd bijvoorbeeld met bijbehorende rechtsspraak etc. Dus wat zou het probleem zijn met anarchisme?

 6. @Hub Jongen [31]:

  Mensen die zich minarchist noemen hoor ik niet vaak over de zorg. Wat wel veel voorkomt zijn minarchisten die een stringent immigratiebeleid willen, vergroting van ons leger of een interventionistisch buitenlands beleid.

 7. @Rechtse Rakker [34]:

  De staat bestiert en beheert die wegen, maar een van de karakteristieken van bezit, dat je het in de markt zou kunnen verkopen, gaat in het geval van de wegen niet op. De staatslieden kunnen, en onder democratische slechts een beperkte tijd, slechts goederen bestieren en exploiteren zonder dat er een risico is dat zij persoonlijk geraakt zullen worden zolang zij zich aan hun eigen wetten houden. Daarom is de hele discussie van corruptie of niet ook zo krom, als een staatswet intrinsiek corrupt is dan is je ‘netjes’ aan de staatswet houden ook een vorm van corruptie. Dit ter zijde.

  Gegeven het staatsbezit van de wegen? Die wegen zijn niet in bezit van staatslieden. En als die wegen wél rechtmatig in bezit zouden zijn geweest van bepaalde lieden dan zouden die lieden mijns inziens het volste recht hebben gehad mensen of honden te discrimineren of het wildplassen voor zowel mensen als honden te verbieden of niet te verbieden.

  Om de ontaarding en decadentie in de samenleving tegen te gaan zouden eigenaren het uitwerpen van urine van zowel honden als mensen dienen te verbieden en zouden eigenaren drugs, prostitutie, tatoeages, pedoseksueel gedrag, vulgair gedrag, banale kleding, piercings en het verspreiden van collectivistisch gedachtengoed krachtig dienen te discrimineren en te boycotten, ja, men dient er zo intolerant mogelijk tegen te zijn. “Op deze grond geen wildplassers!” “Loslopende honden verboden!” “Hier geen prostitutie” “Drugsgebruikers zullen hardhandig verwijderd worden” etc. etc.

  Rechtse Rakker [38] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [40] reageerde op deze reactie.

 8. Het lijkt hier een beetje een discussie te worden tussen Anarcho Kapitalisten en Minarchisten.

  Ik reken mijzelf tot geen van beide groepen. Überhaupt geen enkele groep meer. Ik ben volledig gestopt met alle -ismes en alle geloof. Er is voor mij alleen nog kennis en die is gelukkig makkelijk te vinden op het internet. Dat is niet altijd zo geweest dus heb ik een deel van mijn leven doorgebracht met een mening die anderen voor mij voorgekookt hadden.

  Beide (Noem ik even AK en MINA) hebben een redelijk vastomlijnd ideaalbeeld. Ik vraag mij af of, als we de libertarische weg nemen (helaas, de wereld gaat nu nog de andere kant op) waar wij dan “eindigen”?

  Ik kan niet in de toekomst kijken, noch wil ik mij schuldig maken aan het plannen van een toekomstige maatschappij. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat de ontmanteling van de overheid een prioriteit is. Ik vind het toekomstbeeld wat AK schept volledig aannemelijk. Het geeft een duidelijk en goed beeld hoe het kan werken. Ik moedig dan ook iedereen aan er kennis van te nemen, ook al ben je wat huiverig voor de soms anarchistische toon.

  Op het moment van de ommekeer (minder overheid, betere bescherming eigen bezit, meer individuele vrijheid, vrije markt etc.) gaat er ook een vrije markt van ideeën bestaan. Veel ideeën. Niet vastomlijnde ideologieën zullen de toon gaan bepalen, maar individuen die denken in vrijheid, zonder propaganda. En daar oplossingen in gaan vinden.

  Te beweren dat het exact zo gaat worden als we nu denken is echter hoogmoed. Het is niet onaannemelijk dat beide ismes (AK en MINA) ergens ongelijk blijken te hebben.

  Daarom vind ik het ook vreemd dat er zo’n sterke en felle tegenstelling blijkt te zijn tussen AK en MINA.

  Als je ziet wat het startpunt is (het nu dus) kan je rustig stellen dat we een flink eind samen kunnen oplopen met elkaar zonder concessies te hoeven doen aan onze eigen overtuiging want de ommekeer zal geen vlot proces zijn. Integendeel, ik denk dat het tientallen jaren gaat duren om iets complex als een maatschappij te keren. Stapje voor stapje.

  En de eerste tekenen dat er überhaupt enige vorm van kentering is in de wereld, het verlaten van collectivisme dus, zijn nu nog steeds niet meer dan een waxinelichtje in een lampenfabriek. Om het maar eens hard te zeggen: Er is nog genoeg te doen…

 9. @Oscar [37]:

  Ergens vraag ik me ook af of u gelijk heeft rondom drugs, prostitutie etc. in een libertarische samenleving. Ik denk, dat men er juist tolerant tegenover zal staan. De meeste libertariers die ik ken hebben weinig moeite met drugs, prostitutie etc. Er zijn inderdaad ook meer conservatief ingestelde mensen binnen de libertarische beweging die net als u denken, maar zij vormen wel een minderheid…. Zelf ben ik in sociaal opzicht linkser gaan denken sinds ik libertarier ben: toleranter ten opzichte van immigranten en hun culturen, toleranter ten opzichte van prostitutie en afwijkende samenlevingsvormen.

  Ik denk, dus dat men binnen een libertarische samenleving heel tolerant met die issues om zal gaan.

  Oscar [41] reageerde op deze reactie.

 10. @Rechtse Rakker [38]:

  Laat ik nou gevraagd zijn als kandidaat-kamerlid. Maar ik heb er voor bedankt om op kieslijst van de LP te staan. Ik zou van mening zijn dat alle grond, waarop geplast kan worden, geprivatiseerd moet worden. Ik ben geen gradualist en ik zou niet mee willen doen met een dergelijk voorstel dat zowel vrijheid als onvrijheid inhoudt. De vrijheid om te mogen urineren voor de een zou namelijk de last van met de urine van de ander geconfronteerd te kunnen worden inhouden. Net zo met immigratie. Als vrije immigratie inhoudt dat huidige bevolking gedwongen wordt te integreren met migranten dan kan daar geen sprake van zijn. Terwijl je toch zou zeggen dat men als voorstander van vrijheid ook vrije immigratie dient voor te staan. Neen, onder de huidige omstandigheden houdt vrije immigratie onvrijheid voor andere mensen in.

  http://www.lewrockwell.com/orig/hermann-hoppe1.html

  @Rechtse Rakker [40]:

  Ik denk dat het herstel van eigendomsrechten ertoe zal leiden dat mensen nadrukkelijker normen zullen stellen en dus intoleranter zijn ten aanzien van afkeurenswaardig gedrag dan thans het geval is. Er is nu bijvoorbeeld een discriminatieverbod, dat zal er in een vrije samenleving niet zijn. Ik vermoed dat de meeste libertariers die u kent nog niet helemaal begrepen hebben wat vrijheid in de praktijk zou betekenen. Het zou kunnen dat zij de uitbreiding van sociaal-liberale standpunten voor ogen hebben. Ik heb goede redenen om aan te nemen dat het juist niet zal lijden tot een uitbreiding van sociaal-liberale standpunten omdat dergelijke standpunten in een tijdperk van groeiend etatisme zijn ontstaan en ook het etatisme dienen. Het propageren van homoseksualiteit is bijvoorbeeld een middel om te pogen het traditionele gezin te vernietigen. Het traditionele gezin is een lastige concurrent van de staat, net als families, gemeenschappen en de kerk. Die wil de staat dus allemaal kapot hebben. Vandaar dat men homoseksualiteit propageert om gezinnen te verzwakken en daarmee de staat te versterken. Valt deze gezinverzwakkende intentie weg, dan verliest het propageren van homoseksualiteit ook het nut. Dat wil weliswaar niet zeggen dat men niet tolerant zou kunnen zijn naar mensen die zó zijn, maar de prikkel om homoseksualiteit te propageren zal juist zijn afgezwakt.

  Wat betreft drugs: veel ouders hebben het beste met hun kinderen voor en zullen niet willen dat hun kroost hun geest en lichaam verziekt met allerlei ongezonde stoffen. Veel ouders zullen een drugsvrije school willen voor hun kinderen en willen wonen in een drugsvrije buurt. Drugsvrije scholen en drugsvrije buurten kunnen moeilijk zonder enige intolerantie gerealiseerd worden.

  Nou de immigranten. Tegenwoordig worden migranten en autochtonen verspreid en bestaat er regulering waardoor scholen allerlei voordelen hebben als zij niet westers allochtone leerlingen hebben of als zij een gemengde school zijn. In een vrije samenleving zullen op progressieve multi-culti mensen als Paul Rosenmöller, Jantje Pronk, hennarode djembatrommelende moekes en koningin Beatrix na de mensen bij voorkeur in de buurt van mensen willen wonen die ongeveer net zo zijn als zijzelf. Ook private veiligheidsagentschappen zullen belang hebben bij het ontstaan van homogene gemeenschappen. Homogene gemeenschappen zijn, omdat de culturele-en ethische opvattingen en gedragingen overeenkomen, minder conflictrijk dan heterogene gemeenschappen.

  Rechtse Rakker [42] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [43] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [41]:

  “Wat betreft drugs: veel ouders hebben het beste met hun kinderen voor en zullen niet willen dat hun kroost hun geest en lichaam verziekt met allerlei ongezonde stoffen. Veel ouders zullen een drugsvrije school willen voor hun kinderen en willen wonen in een drugsvrije buurt. Drugsvrije scholen en drugsvrije buurten kunnen moeilijk zonder enige intolerantie gerealiseerd worden.”

  Maar nu hebben veel volwassenen toch ook kinderen? Waarom stemmen ze in onze huidige maatschappij via het stemhokje in met het gedogen van drugs en in zekere zin zelfs het promoten van drugs: via gesubsidieerde gratis heroineverstrekking bijvoorbeeld? Wat verandert er in een libertarische samenleving dat diezelfde ouders anders gaan denken?

  “Het traditionele gezin is een lastige concurrent van de staat, net als families, gemeenschappen en de kerk. Die wil de staat dus allemaal kapot hebben. Vandaar dat men homoseksualiteit propageert om gezinnen te verzwakken en daarmee de staat te versterken.”

  Maar je bedoelt toch niet te zeggen, dat er mensen zijn bij de overheid of politiek die bewust denken: “Wat zal ik doen om gezinnen te verzwakken?” Laat ik eens homoseksualiteit promoten… Bovendien is homoseksualiteit aangeboren. Echtscheidingen lijken mij een grotere bedreiging van het gezin, dan homoseksualiteit.

  Andries Wijma [45] reageerde op deze reactie.
  Oscar [48] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [41]:

  Iets anders rondom privaat wegenbezit. Stel, dat iemand een wegennet in een bepaalde plaats opkoopt en daar bepaalde regels opstelt. Een inwoner lapt alle regels aan zijn laars. Wat mag de wegenbezitter doen? Wat voor actie mag hij of zij ondernemen, tegen degene die zijn regels aan zijn laars lapt. Diegene woont aan de weg en “moet” dus van de weg gebruik maken om bij zijn huis te komen. Mag de wegenbezitter zo iemand dwingen te verhuizen?

  Rechtse Rakker [44] reageerde op deze reactie.
  Oscar [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [42]:

  In geval van gedogen is drugs nog steeds illegaal en keurt men het dus overduidelijk af. Als het gaat om legaliseren vindt men dat drugsgebruik niet wettelijk bestraft hoort te worden. Dat zegt niets over ethische goedkeuring van drugsgebruik. Het idee achter gratis heroineverstrekking is dat de gebruiker daar baat bij heeft en de beste kansen biedt om ooit clean te worden. In die opzet kun je geloven of niet, maar het is wederom geen ethische goedkeuring of promotie van drugs.

  Wie los van libertarische idealen voorstander is van het (gedeeltelijk) legaliseren van drugs heeft waarschijnlijk opgemerkt dat harde aanpak meer leed veroorzaakt dan de drugs zelf.
  Kijk naar de VS: het is onmogelijk te bepalen hoeveel levens puur door de drugs worden kapotgemaakt, omdat de financiële ellende en de detentie daar meestal al voor zorgen.

 14. @Rien [47]:

  Dat is de situatie niet.

  De situatie is de volgende: u heeft geen bezittingen en arbeid om te ruilen, u dreigt te sterven van de honger. Zou u voedsel stelen?

  @Rechtse Rakker [42]:

  Dat is de vraag waarom men dat nu doet. Net zoals het de vraag is waarom men massaal stemt voor oplichtingspraktijken van centrale banken en regeringen, voor massa-immigratie van mensen met barbaarse opvattingen uit derdewereldlanden, torenhoge progressieve belastingen, gesubsidieerde moord op pre-natalen (negentig per dag) en machtsoverdracht aan een supra-nationaal kartel genaamd de Europese Unie.

  Bovendien is gedoging van drugs iets anders dan het gedogen van drugs in de omgeving waar je kinderen opgroeien. Uiteraard ben ik 100% voorstander van legalisering van alle harddrugs. Maar het feit dat ik drugshandelaars en gebuikers niet door de overheid vervolgd wil zien wil nog niet zeggen dat ik drugsgebruikers en drugshandelaars wenselijk zou vinden voor de samenleving en de beschaving.

  Het is de cultuur van homoseksualiteit die gepromoot wordt. Maar natuurlijk wordt ook echtscheiding gepromoot. En abortus, seksuele promiscuïteit, in het verleden ook pedofilie (maar daar is men van terug gekomen). En natuurlijk wil men immigratie van mensen met een totaal andere cultuur bevorderen zodat de sociale cohesie een flinke knauw krijgt en er conflicten ontstaan die de overheid dan vervolgens weer pretendeert op te lossen. Divide et impera.

  @Rechtse Rakker [43]:

  Nee, hij mag hem niet dwingen te verhuizen. Hij mag wel de regels bepalen mbt zijn eigen weg. Hij zou dus kunnen besluiten dat die persoon geen gebruik meer mag maken van zijn weg. Overigens is er een discussie onder libertariers of dit ook zou mogen als zoiets tot de dood van desbetreffend persoon zou leiden. Professor Frank van Dun is de mening toegedaan dat dit in zo een geval niet zou mogen. Maar zou je gebruik maken van de weg verbieden dan zou de persoon door de lucht moeten reizen en daar waarschijnlijk zoveel kosten mee maken waardoor hij uiteindelijk zou verhuizen.

  Aristoteles [49] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [53] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [48]:
  Oscar, u vindt dat minarchisten geweerd moeten worden bij het creëren van een libertarische samenleving. Mijn standpunt is: ik ben voorstander van “de kleinst mogelijke overheid die nodig is om erger leed te voorkomen”. Als criminaliteit e.d. inderdaad zonder overheid opgelost kan worden zal ik die oplossing dus omarmen. In dat geval betekent “de kleinst mogelijke overheid” dus automatisch “geen overheid”. Echter, als de keuze is tussen een maffiadictatuur of een nachtwakersstaat weet ik niet waar ik voor zou tekenen.

  Het is hoe dan ook zo ver weg… nachtwakersstaat of anarchie, ik heb daar geen duidelijk standpunt in… het is allebei in ieder geval een grote verbetering t.o.v. de huidige situatie. Wat nu van belang is is om waar waar we de gelegenheid hebben de overheid zoveel mogelijk in te perken.

  Wat betreft gradualisme en abolitionisme, in theorie is er een groot verschil, maar ik denk dat het in de praktijk weinig uitmaakt. Als men naar abolitionisme streeft zal het resultaat door de weerstand die men tegenkomt van ambtenaren en subsidietrekkers vergelijkbaar zijn met gradualisme. Laten we dus naar abolitionisme streven, we hoeven ons sowieso geen zorgen te maken dat het te snel gaat…

  That is, als wij libertariërs inderdaad de overhand krijgen in het debat, wat ik de komende decennia niet verwacht… Kijk naar de grote libertarische masterminds van de vorige eeuw, waarvan velen reeds zijn overleden. Wat hebben zij bereikt? Bewustzijn gecreëerd onder enkelen, waaronder de lezers van deze site, wat een stap in de goede richting is, maar hebben zij de groei van overheden kunnen voorkomen of terugdraaien? Misschien afgeremd, maar de trend moge duidelijk zijn. Zij hebben nooit in een libertarische samenleving kunnen leven…

  @Rechtse Rakker [44]:
  In dezelfde lijn:
  Mag een wegeigenaar iemand toegang tot zijn we ontzeggen? als hij alle wegen om een woningblok bezit, mag hij de inwoners dan verbieden hun huis uit te komen?

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 16. @Aristoteles [49]:

  “Echter, als de keuze is tussen een maffiadictatuur of een nachtwakersstaat weet ik niet waar ik voor zou tekenen.”

  Een maffiadictatuur is een overheid. Namelijk een territoriale monopolist van de ultieme jurisdictie die zichzelf een alleenrecht heeft aangematigd agressief geweld te gebruiken.

  Waar ik op doel is dat in het hypothetische geval waarin mensen een vrije samenleving willen oprichten en ergens grond hebben aangekocht en overeen zijn gekomen af te zien van agressief geweld je niet mensen erbij moet hebben die pleiten voor rechtbanken die crimineel gedrag vertonen. Als uw uiteindelijke doel is ‘geen overheid’ dan rijdt u de voorstanders van een volledig private rechtsorde teleologisch niet in de wielen en is er niets aan ’t handje. Maar als mensen een vrije samenleving saboteren door te pleiten voor agressief geweld, voor pervertering van het recht, voor crimineel gedrag, dan dienen zij – als zij niet op andere gedachten te brengen zijn – geboycott, gediscrimineerd en uitgesloten te worden wil men een vrije samenleving levensvatbaar houden. Heb je zo goed en kwaad als het gegaan is het voor elkaar gekregen dat de rechtbanken prima functioneren zonder dat er mensen afgeperst worden pleit er ineens een of andere minarchist voor afpersing! Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

  Ik zie niet in waarom de overheid zonder secessie of rampspoed zichzelf zou inperken. Zeker niet in de democratische situatie waarin de westerse landen thans verkeren.

  Ik verwacht dat libertariers uiteindelijk wél de overhand krijgen in het debat. En hoewel ik niet kan koffiedik kijken zou ik het zeer waarschijnlijk vinden als hier vóór 2050 al sprake van zou zijn.

  Nee, die groei van de overheid komt door de democratie en het veranderen van ideeen bij de mensen die belang hebben bij het vasthouden aan hun ideeen zie ik niet snel gebeuren.

  Ik vind het werk van Hans-Hermann Hoppe van onschatbare waarde. Hij en Murray Rothbard hebben qua ideeen aanreiken en veranderen meer gedaan voor de libertarische beweging dan wie dan ook.

  Ik ben voor de langere termijn optimistisch. Het probleem is dat juist degenen die belang hebben bij etatisme en democratie korte termijn denkers zijn en dat het denken op langere termijn nodig is om het consequentialisme van vrijheid en onvrijheid in te kunnen zien. En daarbij is ook nog het bijkomende probleem van een vertroebelde moraal bij mensen. De samenleving is compleet van God los.

  Aristoteles [51] reageerde op deze reactie.
  arvr [52] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [55] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [50]:
  Voor 2050. Laten we het hopen!

  Een maffiadictatuur is vergelijkbaar met de (zelfbenoemd) “legale” overheid. In een anarchie is het dus de morele plicht voor mensen om waakzaam te blijven en weerstand te blijven bieden tegen nieuwe vormen van onderdrukking.

  Vertroebelende moraal. Dat is het probleem van collectivisten. Solidariteit is vrijwillig mensen helpen, niet met andermans geld, dat veroorzaakt juist polarisatie. En ze blijven terugvallen op dezelfde argumenten.
  “Ja, maar je kunt AOW niet zomaar afschaffen. Onze ouderen hebben zelf ook altijd AOW premie betaald dus nu verdienen ze de uitkering.” Dus ik mag een overvaller niet tegenhouden omdat hij vroeger ook overvallen is?
  “Nou ja, ambtenaren doen ook gewoon hun werk.” Huurmoordenaars doen ook gewoon hun werk.
  “De overheid creëert zoveel banen.” De Maffia creëert ook banen. Een baan is pas iets waard als die nuttig is voor de betaler, anders kun je mensen net zo goed kuilen laten graven en weer dichtscheppen.
  “Zoveel mensen zijn afhankelijk van de overheid!” Dat is het probleem. Dat is de reden dat je geen herten mag voeren…

  Als ik het goed begrijp zou het volgens u een idee zijn een samenleving te creëren waarbij collectivisten en andere schurken uitgesloten worden (door verbanning?).

  We kunnen het heft in handen kunnen nemen. We zouden een ongeclaimd stuk land kunnen gaan bewonen, bijvoorbeeld in Siberië (hoewel er waarschijnlijk een reden is dat daar niemand woont), of een kleine democratie (bijv. Bonaire) met een groot genoege groep libertariërs. Dan stemmen we de overheid weg, geven we de mensen gelegenheid om libertariër te worden of te emigreren en zetten we alle criminelen op de boot. Klinkt simpel.

  arvr [54] reageerde op deze reactie.
  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [50]:
  Beste Oscar,

  Ik heb een paar reacties van U gelezen en ik heb een vraag:

  Stelt U zichzelf voor dat het mogelijk is dat er een Libertarische (overheidsloze) samenleving zou ontstaan waarin er een andere samenlevingsvorm dominant zou zijn dan het gezin.

  Bijvoorbeeld een situatie waarin niet de ouders, maar de grootouders kinderen opvoeden. Zodat de ouders de handen vrij hebben om succes in het leven te bereiken, en later goede grootouders zullen worden.

  Zou u in een dergelijke (hypothetische) wereld kunnen leven?

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [48]:

  In de meeste punten kan ik je wel vinden. Echtscheidingen, promiscuiteit, abortussen etc. Alleen je punt rondom homoseksualiteit snap ik niet. Dat is toch aangeboren? Hoe kan dat gepromoot worden? En zo ja, wat kunnen daar dan de negatieve gevolgen van zijn? Volgens mij worden hetero’s er niet ineens homo van….

  Verder dat geval van een wegenbezitter en de persoon die aan zijn wegennet woont en zich niet aan zijn regels houdt. Mag de wegenbezitter beslissen om diegene de toegang tot de weg te versperren, tenzij diegene verhuist. Dus alleen als diegene een officieel contract tekent voor verhuizing, mag die via de weg zijn huis verlaten?

  arvr [56] reageerde op deze reactie.
  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 20. @Aristoteles [51]:
  Quote:
  “We kunnen het heft in handen kunnen nemen. We zouden een ongeclaimd stuk land kunnen gaan bewonen, bijvoorbeeld in Siberië (hoewel er waarschijnlijk een reden is dat daar niemand woont), of een kleine democratie (bijv. Bonaire) met een groot genoege groep libertariërs. Dan stemmen we de overheid weg, geven we de mensen gelegenheid om libertariër te worden of te emigreren en zetten we alle criminelen op de boot. Klinkt simpel.”

  Wie bepaalt wie er wel of niet libertarier is? Wat als er mensen zijn die geen Libertarier zijn, maar gewoon meedoen? Wat is een crimineel en wie bepaalt wanneer er mensen op de boot gaan? Is gedwongen conversie tot het libertarisme het juiste antwoord?

  Het geheel komt minstens even erg over als een Communistische Staat. Die overigens geen boot maar een trein gebruikte, naar Siberië.

  En waarom al die moeite? Waarom niet beginnen bij onze eigen voordeur en gaan uitleggen dat we de overheid niet nodig hebben, dat het leven in een vrije maatschappij een beter leven is en dat een vrije markt beter werkt?

  Maken we van Nederland een Libertarisch eiland!

  Aristoteles [58] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [50]:

  Iets anders. Op DDS heeft u een keer tegen mij gezegd, dat vrijheidsbeperkende maatregelen mogen rondom mensen die niet handelingsbekwaam zijn. Bijvoorbeeld een privaat gefinancieerd gesloten tehuis voor ernstig gehandicapten die anders buiten de peuken van de grond eten mag.

  Dan de vraag: wat zijn de criteria van die handelingsbekwaamheid? Wanneer is iemand handelingsbekwaam en wanneer niet? Waar leg je die grens?

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 22. @Rechtse Rakker [53]:
  Quote: (Alhoewel niet de mening van RR)
  “Verder dat geval van een wegenbezitter en de persoon die aan zijn wegennet woont en zich niet aan zijn regels houdt. Mag de wegenbezitter beslissen om diegene de toegang tot de weg te versperren, tenzij diegene verhuist. Dus alleen als diegene een officieel contract tekent voor verhuizing, mag die via de weg zijn huis verlaten?”

  Een bedrijf wat een weg beheert zal een eenvoudig doel hebben, zoveel mogelijk reizigers op die weg. Dit bedrijf zal er dus voor zorgen dat het verkeer zo soepel mogelijk verloopt, met zo weinig mogelijk afschrikkende regels. Die zijn namelijk contraproductief. Snelheidsbeperking? Geen bonnen of regels maar wat ribben op de weg. Situaties waarbij voertuigen kunnen botsen? Geen bonnen of regels, maar de weg zo inrichten dat de kans op botsing afneemt.

  Wat zou jij als bedrijf doen als jouw inkomsten afhankelijk waren van het aantal voertuigen wat jouw weg gebruikte? Mensen gaan dwingen tot verhuizen?

 23. @arvr [52]:

  Het gezin of de familie. Dat maakt niet zoveel uit.

  @Aristoteles [51]:

  Siberië zie ik niet zo zitten. Oost-Groningen is al erg.

  @Rechtse Rakker [53]:

  Natuurlijk is dat aangeboren. Ik heb toch niet iets anders beweerd? Het homocultuurtje is echter cultiveerd. En het cultiveren van dit homocultuurtje is sterk gestimuleerd.

  Ja, dat mag. En hij de wegeigenaar zal niet verplicht zijn om die persoon zijn huis via die weg te verlaten. Dat zou dus een verhuizing door de lucht kunnen worden.

  @Rechtse Rakker [55]:

  Dat is lastig. Elke grens zal namelijk arbitrair zijn. Ook wat betreft kinderen. Kinderen zijn weliswaar autonome rechtsubjecten maar ze zijn niet handelsbekwaam. En omdat zij niet handelsbekwaam zijn dienen zij geleid en gecorrigeerd te worden. Zodra kinderen ouder worden en handelsbekwaamheid betonen en zelfredzaamheid dan kan die leiding achterwege blijven of een ander karakter krijgen.

  Aristoteles [58] reageerde op deze reactie.
  arvr [61] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [62] reageerde op deze reactie.

 24. @arvr [54]:
  Ik schets hier een hypothetische situatie. Nee, je kunt mensen niet dwingen om libertariër te zijn, net zomin dat je ze kunt dwingen om moslim te worden of abstracte kunst mooi te vinden. Wel moeten in een libertarische samenleving de mensen zich aan de regels houden (dus o.a. het NAP). Wie dat niet doet moet gestraft kunnen worden.

  @Oscar [57]:
  “Elke grens zal arbitrair zijn.” Klopt, en wie bepaalt die grenzen? Welke “authoriteit”? In een anarchie kunnen dus verschillende mensen verschillende beweringen maken hierover zonder dat iemand hier een eindoordeel hierover kan vellen.

  Oscar [59] reageerde op deze reactie.
  arvr [60] reageerde op deze reactie.

 25. @Aristoteles [58]:
  Quote:
  “k schets hier een hypothetische situatie. Nee, je kunt mensen niet dwingen om libertariër te zijn, net zomin dat je ze kunt dwingen om moslim te worden of abstracte kunst mooi te vinden. Wel moeten in een libertarische samenleving de mensen zich aan de regels houden (dus o.a. het NAP). Wie dat niet doet moet gestraft kunnen worden.”

  Prachtige reactie! (verder commentaar overbodig)

Comments are closed.