EURO_TippingPointNL en EU-landen zitten in een door politici veroorzaakte crisis. Het is nuttig voor de  burgers om zich te realiseren hoe de toestand in de verschillende “provincies” is. Dit zal beslissingen over je toekomst alleen maar beter maken.
Misschien is er belangstelling om dit regelmatig “te updaten” zie bij CONCLUSIE en ACTIE

 

Algemeen:
De EU is in een crisis die nog steeds erger aan het worden is en die tot nare consequenties gaat leiden. Daarbij is niet te bepalen wat en precies wanneer het gaat gebeuren, maar DAT  er nare dingen komen, is wel zo goed als zeker. Denk al vast maar aan grotere inflatie, werkloosheid, faillissementen, gebrek aan spullen/eten, en Juncker had het al over oorlog.

Spanningen betr. vrije handel tussen EU en Rusland nemen toe.

Frankrijk en Engeland willen deelnemen aan de conflicten in Syrië en de rest EU er in meeslepen.

Tot de Europese Unie behoren de volgende landen:

 • België;
  België heeft al vele decennia nooit de conflictsituatie tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen oplossen. Maar wil meedoen aan de eenheid van de EU!
 • Bulgarije;
  Bulgarije Is een land dat binnenkort officieel alle EU-bevoegdheden zou moeten krijgen, maar die door andere leden deels geweigerd worden. O.a. door de grote hoeveelheid “georganiseerde misdaad” die van daaruit de rest binnenstroomt.
 • Cyprus;
  Cyprus Is failliet en de anderen moeten weer € 10+ miljard aan betalen. Ook u moet belastinggeld daarvoor betalen en hopen dat het niet uw pensioen nadelig zal beïnvloeden.

Buitenlanders en inwoners trachten hun geld van de bank in veiligheid te brengen. Er zijn al bankruns.
Het zal u troosten dat dat wel door Marx Rutte met tegenzin gedaan wordt. Maar hij doet het wel steeds weer! Voor zeker al 5 bail-outs tot nu toe!

Een volkomen nieuwe dictatoriale handeling is de greep van de EU in de spaarcenten van mensen die een spaarrekening in Cyprus hebben! Zie:\

Denemarken;
Een land waarover men gelukkig bij uitzondering niet veel negatiefs hoort.

 • Duitsland;
  Is het meest welvarende land en trekker om de boel bij elkaar te houden. Het Duitse volk blijkt echter  in meerderheid uit de euro te willen. Er wordt nu een nieuwe politieke partij opgericht die het uitstappen  uit de EU/euro wil verwezenlijken.
 • Estland;
  Estland schijnt wel blij te zijn met de euro!
 • Finland;
  Finland lijkt ook niet gelukkig met de euro: “Finland maakt zich gereed zich uit de Eurozone terug te trekken. De uitspraken van de Finse minister van Buitenlandse zaken, gekoppeld aan de stemming onder de Finse bevolking, laten geen andere conclusie open.”
 • Frankrijk;
  Frankrijk met socialistische premier Hollande staat er economisch slecht voor. De ex-premier Sarkozy overweegt terug in de politiek te komen; uit Engeland waarheen hij om belasting-redenen geëmigreerd is!
 • Griekenland;
  Hierover is voldoende bekend. U mag er op rekenen dat er doorgegaan wordt met uw belastinggeld in die put te storten. Het begint Nederlanders duidelijk te worden dat de belofte van hun regering dat dit alles met rente zou worden terugbetaald, een ordinaire leugen is.
 • Hongarije;
  Hongarije schijnt in een dictatuur te veranderen en de EU kronkelt om dat tegen te gaan.. De premier zegt echter dat de EU (Commissie)  kan oprotten! En toen.??

 Ierland;
Ook Ierland is al door de EU (uw belastingcenten)  gered.  Hoe het zich verder ontwikkelt is niet duidelijk.

 Italië; 
Italië heeft sinds de laatste verkiezingen nog geen nieuwe regering. De zetbaas van de EU (Monty)  is zeer overtuigend weggestemd en nu zijn er Berlusconi en Grilli aan het touwtrekken. Clowns?

 • Letland
 • Litouwen;
 • Luxemburg;
  Luxemburg lijkt wel een land dat geringe moeilijkheden heeft met de EU. Er wonen daar dan ook veel ambtenaren

Malta;

 Nederland; 
Die toestand voelen we aan den lijve! Stijgende werkloosheid, dalende koopkracht, verlaging pensioenen, De grootste inflatie in de EU na Griekenland.
Een Burgerforum dat de macht van de EU wil verkleinen heeft al 54.000+ handtekeningen.
Zelfs binnen de VVD klinken stemmen voor een referendum!

 • Oostenrijk;
  Een nieuwe partij voor uittreden uit EU wordt opgericht.
 • Polen;
  Polen schijnt nog steeds te profiteren van belastinggeld uit andere staten (w.o. Nederland)
 • Portugal; 
  Portugal met grote werkloosheid en oorlog in de straten staat er slecht voor
 • Roemenië;
  Roemenië is ook een land met veel georganiseerde misdaad en waar de andere landen het vrije verkeer van personen willen tegenhouden. Noemen ze solidariteit?
 • Slovenië;
 • Slowakije;
 • Spanje;
  Spanje heeft werkloosheidcijfers van boven de 50% en ook daar zien we regelmatig oorlog in de straten.
 • Tsjechië;
  Tsjechië heeft net een nieuwe President en zal Vaclac Klaus gaan missen
 • Verenigd Koninkrijk;
  Engeland is al een buitenbeentje met een aantal uitzonderingen op de invloed van de EU=Commissie. Ondanks dat groeit de tegenzin tegen de EU. Meederheden in allerlei sectoren. De anti-EU-partij UKIP van Nigel Farage groeit en door het overlopen van de conservatieven loops zelf David Cameron gevaar zijn positie te verliezen!
 • Zweden.
  Zweden schijnt ook tamelijk rustig te zijn/

CONCLUSIE en ACTIES

Vraag: Is deze EU een club waar je graag deel van uitmaakt, of wil je er zo snel mogelijk uit.
Leading question: Wil je in die club blijven of vrij worden en zelf je koers bepalen?

Als je meer zelf je leven wil bepalen, doe dan al het mogelijke om uit de EU te komen. Steun alle acties in die richting, Zoals bij voorbeeld www.burgerforumeu.nl
Probeer heel uw familie en relaties daarvan te overtuigen.

Overzicht bijwerken?
Als u dit totaaloverzicht interessant vindt, stuur ons dan aanvullingen en verbeteringen, dan publiceren we binnenkort een “update”.

6 REACTIES

 1. Met alle respect, maar is het niet een beetje te kort door de bocht om de wereldwijde economische crisis te wijten aan de Europese politici?

  De marxiaanse economen erop wijzen dat door de automatisering de gemiddelde winstvoet teveel is gedaald, terwijl de keynsiaanse economen zeggen dat de gestage de-regulering vanaf de jaren 1970 debet is aan het probleem. Aanhangers van de neo-klassieke school verdoen hun tijd niet aan ingewikkelde analyses maar geven, ongeacht wat, reflexief overheidsingrijpen de schuld.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  arvr [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Pasparal [1]:
  “wereldwijde economische crisis” was niet de bedoeling.
  Wel dat de Nederlandse crises te wijten is aan de Nederlandse politici.
  Als je wilt mag je dat doortrekken naar de kiezers die hen gekozen hebben!!

 3. @Pasparal [1]:
  Quote:
  “Met alle respect, maar is het niet een beetje te kort door de bocht om de wereldwijde economische crisis te wijten aan de Europese politici?”

  Dit wordt niet gesteld in het artikel. However, Europese crisis? Zeker!

  Quote:
  “De marxiaanse economen erop wijzen dat door de automatisering de gemiddelde winstvoet teveel is gedaald”

  Automatisering zorgt ervoor dat goederen tegen lagere prijs kunnen worden geproduceerd. Het is zinloos om daartegen te vechten, immers, als wij het niet doen doen anderen dat, wellicht anderen uit het buitenland. Het arbeidsplaatsenverlies word dan alleen maar groter.

  Een gezond bedrijfsleven is de basis van alles. Als meer bedrijven effectief produceren geeft dat meer kansen voor het geheel. Er wordt meer waarde geproduceerd. Dit is wellicht in tegenstelling tot de indruk dat automatisering banen kost, maar is toch zo.

  Quote:
  ” terwijl de keynsiaanse economen zeggen dat de gestage de-regulering vanaf de jaren 1970 debet is aan het probleem”

  Dat er een gestage degulering is geweest in Europa vanaf de jaren 70 is een gotspe. Het hele EU gebeuren is een gestage regulering geweest. En erg verstikkend gebleken voor de economie.

  Quote:
  ” Aanhangers van de neo-klassieke school verdoen hun tijd niet aan ingewikkelde analyses maar geven, ongeacht wat, reflexief overheidsingrijpen de schuld.”

  Whatever de neo klassieke school ook is… Maar de huidige crisis is het gevolg van overheidsingrijpen. Het begon met de huizencrisis in de USA in 2008. Wat het gevolg was van een overheidsingrijpen in de huizen markt. Maar het is te stom voor woorden om alles crisis op die rekening te gooien. Exact dezelfde fout is namelijk gemaakt in Spanje en Ierland. En waarschijnlijk meer landen.

  Overal waar de overheid ingrijpt leidt het tot een tijdelijke vooruitgang, gevolgd door een grote klap. Zie het als een ballon die kunstmatig wordt opgeblazen en uiteindelijk knalt.

  Uiteindelijk beslist de markt wat werkt. Het is een divers samenspel van veel mensen die een markt bepalen. Sommigen goed, en die overleven, sommigen stom en zij gaan verloren.

  Pasparal [5] reageerde op deze reactie.

 4. @arvr [3]:

  De crisis van de EU kan niet los worden gezien van de wereldwijde economische crisis. En zonder de draconische maatregelen om de banken overeind te houden hadden we te maken gehad met een financiële holocaust (om de uitdrukking van Max Keiser te gebruiken).

  Marx stelde dat in het kapitalisme de gemiddelde winstvoet de neiging heeft te dalen naarmate de productie kapitaalintensiever wordt. Je moet beseffen dat kapitalistische bedrijven niet voor eigen of maatschappelijke behoeftes produceren, maar uitsluitend voor winst.

  De neo-liberale deregulering had vooral te maken met het wegnemen van beperkingen in de financiële sector en in de internationale handel, ten bate van de grote bedrijven en de multinationals. Voor het midden- en kleinbedrijf leverde dit echter weinig op.

  De huizencrisis in de VS was een symptoom van een veel groter probleem waarvan de oorzaken talrijk en complex zijn. Je kunt het niet allemaal afdoen als het gevolg van teveel overheidsbemoeienis.

  THX-1138 [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Pasparal [5]: “Je moet beseffen dat kapitalistische bedrijven niet voor eigen of maatschappelijke behoeftes produceren, maar uitsluitend voor winst.”

  Exact! Winst is voor een bedrijf wat zuurstof is voor een levend organisme. Het is uitsluitend bedoeld voor het eigen overleven. Het is het egoïsme dat zowel in bedrijven als in individuen voor de vooruitgang zorgt waar we met zijn allen al miljoenen jaren zo van profiteren!

  Zonder winst zijn geen investeringen in innovaties (op technisch, marketing en financieel gebied) mogelijk. En zonder innovatie kan een bedrijf niet concurreren in een veranderende markt. Winst is dus van essentieel belang voor het voortbestaan van bedrijven.

  Iedere ondernemer streeft naar winstmaximalisatie. Dit betekent immers een maximaal rendement van het geïnvesteerde kapitaal.

  Aangezien kapitaal niets anders is dan een maat voor de inspanning die mensen op enig moment hebben geleverd, zijn bedrijven met hoge winsten dus zuinig, duurzaam en economisch, terwijl bedrijven met grote verliezen juist verkwistend en asociaal bezig zijn. Gelukkig straft een vrije markt dergelijke bedrijven gauw af door ze failliet te laten gaan en alleen de goede bedrijven te laten voortbestaan. De vrije markt is zelfreinigend en zelfoptimaliserend!

  Waar het fout gaat is als bedrijven en overheden de handen ineen slaan en het normale efficiënte marktmechanisme en de vrije concurrentie (op leven en dood!) dwarsbomen met allerlei dwangmaatregelen. Deze corporatistische marktverstoringen zijn desastreus en leiden keer op keer weer tot crises.

  Corporatisme heeft met kapitalisme echter niets te maken. Het is een veelvoorkomend misverstand.

  _______
  “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our necessities but of their advantages.” – Adam Smith (1723-1790) in The Wealth of Nations, Book I, Chapter II

Comments are closed.