SwimmingPolarBearEr zijn nog maar 20 tot 25 duizend ijsberen op de wereld. De ijsbeer staat op de rode lijst van de IUCN. Met als status kwetsbaar. Naar verwachting neemt de komende 45 jaar de populatie met 30 of meer procent af. De ijsbeer is het meest zichtbare slachtoffer van de global warming. Als er geen actie wordt ondernomen zal dit magnifieke schepsel straks slechts in dierentuinen te zien zijn.

De reden dat de ijsbeer op de rode lijst staat met status kwetsbaar is gelegen in een verwachte afname van leefklimaat door global warming. Zijn alle wetenschappers het hiermee eens? Nee. Er zijn ook mensen die vanuit de wetenschap tot een andere conclusie komen. Matt Ridley is zo’n onderzoeker. Hij kwam in 1978 op de Spitsbergen aan en deed onbekommerd onderzoek. Er was geen noodzaak tot het meenemen van een geweer. IJsberen waren grotendeels afwezig. Thans is het een heel ander verhaal. Verlaat je op Spitsbergen een nederzetting dan moet je vanwege de vele ijsberen een geweer bij je hebben. Kennelijk ligt de ijsberen situatie iets genuanceerder dan de IUCN ons doet geloven.

Susan Crockford is een wetenschapster die tien redenen opsomt waarom we ons eigenlijk geen zorgen zouden moeten maken over de ijsberen. De eerste reden snijdt meteen hout, de ijsberen populatie is de afgelopen 40 jaar juist toegenomen. Cijfers zijn moeilijk te vergelijken door verschillende telmethodieken maar een verdubbeling dan wel een verviervoudiging van de populatie in de afgelopen 40 jaar behoort zeker tot de mogelijkheden. De natuurbeschermers zouden zich hier best wel eens voor op de borst mogen kloppen maar dat doen ze niet. Liever heeft men het over een voorspelde afname van de populatie op basis van global warming.

Tsja, en dan hebben klimaat wetenschappers het opeens lastig. Global warming is niet voor niets verworden tot climate change. Omdat alle klimaat modellen de huidige pas op de plaats in de opwarming van de aarde, die al meer dan tien jaar duurt, over het hoofd hebben gezien. Wederom goed nieuws dat door de wetenschappers niet gebracht wordt, de gesubsidieerde wetenschap lijkt wel het doemdenken als Leitmotiv omarmd te hebben.

beertje

Een andere reden om ons geen zorgen te maken over de ijsbeer is dat het beestje als soort al een 500 of 600 duizend jaar bestaat en als zodanig grote fluctuaties in zeeijs en temperatuur heeft meegemaakt. Fluctuaties veel groter dan thans worden voorzien.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat te dik ijs dodelijker is voor ijsberen dan te dun ijs. We hebben allemaal wel eens ijsberen door ijs heen proberen te zien breken. Een grappig gezicht. Maar zeer vervelend als het ijs te dik is. De 3 grootste afnames in populaties zijn door te dik ijs verklaard en niet door terugwijkend of afwezig ijs.

IJsberen worden overigens nog door lokale traditionele jagers gedood, een actie die zorgt dat de populatie niet te groot wordt. IJsberen jacht kan prima dienen om de lokale economie te stimuleren. Er zijn genoeg rijke jagers die veel geld willen neertellen om een ijsbeer te schieten. Dorpen nu deels afhankelijk van staatssteun kunnen dan wellicht economisch onafhankelijk worden.

Al met al lijkt het me erop dat de ijsberen niet opraken. Dat er meer ijsberen zijn dan sinds we ze zijn gaan tellen in de jaren 70. En lijken pogingen die de ijsbeer als slachtoffer van global warming neer proberen te zetten niet voldoende door wetenschappelijk bewijs te worden ondersteund.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

foto ijsbeer met bebouwing: Attribution: Maartenrus from nl (sorry voor dode link Maartenrus maar deze foto kon ik slechts delen als ik Maartenrus als bron vermeldde, bij deze)

16 REACTIES

 1. IJsberen vind ik prachtige dieren. Maar als zij zich niet aanpassen aan de nu veranderende klimatologische omstandigheden (even voropgesteld dat ik die opwarmhype ook niet geloof), zal het mooie beest misschien uitsterven. Jammer.

  Maar aan de andere kant wil ik niet verplicht worden via staatsroof op valse voorwendselen van klimaat argumenten die ijsbeer te “helpen”. Als ik zoveel om die ijsbeer zou geven, dan steun ik wel vrijwillig doelen die direct die beesten helpen. Niet dat ik gedwongen in een of andere vage belastingpot moet storten, waar geen controle is of het wel gericht besteed wordt.

  En hoe mooi ik het beest ook vind, ik heb er geen in huis en kan goed verder leven zonder ijsberen op de Noordpool. De dodo is ook uitgestorven en dat heeft mijn kwaliteit van leven geen millimeter beperkt. Met de verdwijning van de ijsbeer zal dat ook het geval zijn.

  En wat voor moois kunnen wij terugkrijgen als de aarde opwarmt? Tijgermuggen bijvoorbeeld. 😉

 2. Het blijkt maar weer dat het hele global warming verhaal is verzonnen om het volk bang te maken en extra belastingen te kunnen heffen. We gaan juist weer een kleine ijstijd tegemoet met gemiddeld meer koude op aarde zoals het was in de periode van ongeveer 1500 tot 1900 waarin de Zuiderzee in de winter bevroren was. Waarin er weer geschaatst kan worden in Londen op de rivier Theems zoals dat in die periode ook gebruikelijk was en hetgeen de laatste 100 jaar niet meer was voorgekomen.

 3. Het geloof in global warming heeft sterke religieuse trekken. Ten eerste geloven de meesten wat ze jarenlang krijgen ingeprent, ten tweede wordt er hel en verdoemenis gepredikt en op het schuldgevoel ingewerkt. Ten derde, zoals een religie betaamt, zijn de beweringen niet te bewijzen en wordt de ongelovige als ketter weggezet.
  Dat laatste is zeer effectief: de ongelovige moet het tegenbewijs leveren van iets dat niet te bewijzen is. zo zit de gelovige voor een dubbeltje op de eerste rij.

  Aristoteles [8] reageerde op deze reactie.

 4. ach de laatste Neanderthaler kreeg het ook te warm

 5. Het beeld van de ijsbeer als slachtoffer van global warming is afkomstig van Al Gore.

  Feit is dat de ijsberenpopulatie zich geen bal aantrekt van de global warming propaganda, en het gewoon prima doet.

  @Primitieveling [3]:
  Quote:
  “Er wordt ongelofelijk veel geld verdient met dat klimaatsprookje. Bovendien zal er ongetwijfeld een politiek idee achter zitten om nog meer geld te stelen van burgers.”

  Spijker. Kop.

  Nog veel ranziger wordt het als je jezelf realiseert dat meneer Gore een eigen bedrijf heeft wat handelt in CO2 quota en ook adviezen geeft inzake “milieu dingen”.

  Normaliter zou een dergelijke belangenverstrengeling aanleiding zijn tot een behoorlijk felle aanval vanuit de media. Maar ja, groen is heilig toch?

 6. Over klimaatverandering.
  Dit zijn de harde feiten:
  – CO2 is een broeikasgas dat bemoeilijkt dat infrarode straling de atmosfeer verlaat en dus warmte vasthoudt.
  – De CO2 concentratie is de afgelopen eeuwen sterk gestegen.

  De gevolgen hiervan zijn moeilijk te voorspellen. Op het moment dat de aarde opwarmt door een hogere CO2 concentratie grijpen een aantal terugkoppelingsmechanismen in (feedback).

  Door hogere temperaturen verdampt meer water. Waterdamp is direct een broeikasgas, dit is dus positieve feedback die de verwarming versnelt. Waterdamp condenseert echter ook tot wolken, die zonnestraling terug de ruimte in weerkaatsen en zo dus de opwarming remmen.

  Door opwarming smelten de poolkappen. Omdat water een lagere albedowaarde heeft dan ijs wordt er meer licht geabsorbeert, hetgeen de verwarming versnelt. Door de introductie van zoet water, met een lagere dichtheid dan zout water, wordt de golfstroom afgeremd, met een verminderd transport van warmte naar de polen tot gevolg, waardoor het in het noorden juist kouder wordt waardoor het ijs juist minder snel smelt.

  Zo bestaan er nog honderden andere feedbackmechanismen in, waarvan sommigen beter beschreven zijn dan andere, sommige positief en sommige negatief, en waarvan men niet weet hoe ze zullen uitmiddelen en wat het resultaat zal zijn.

  Mijn punt is dat de kennis van het klimaat op dit moment te beperkt is om concrete voorspellingen te kunnen doen over klimaatveranderingen in de toekomst. Een model is pas iets waard als het niet alleen de informatie waarop het gebaseerd is verklaart, maar bovendien ook binnen een redelijke nauwkeurigheidsgraad voorspellingen kan doe nover de toekomst. Tot nu toe heeft naar mijn weten geen klimaatmodel deze test doorstaan. Verwarming op korte termijn is een direct gevolg van CO2, maar of het klimaat op lange termijn stabiliseert, verder opwarmt of juist in een ijstijd afdaalt weet men niet.

  Verder een algemene opmerking. Ik heb het gevoel dat libertariërs (of, in ieder geval de lezers van deze site) het concept van klimaatverandering niet fijn vinden, omdat het impliceert dat ingegrepen moet worden. Als men vanuit het consequentialisme kijkt, zijn er volgens mij (nood)situaties denkbaar waarin ingrijpen gerechtvaardigd is. Het distribueren van water, voedsel en dekens na een zware aardbeving kan duizenden levens redden.
  Puur ethisch gezien. Neem for the sake of the argument aan dat global warming waar is (ik schets nu een extreem beeld). Stel dat er een dreigende ramp is die miljarden levens kan kosten, ten gevolge van de economische externaliteiten van handelingen in de private sector. Mag hier ingegrepen worden? Natuurlijk! Bijdragen aan een potentieel gevaarlijke ramp is een overtreding van het NAP.

  Wat voor klimaatveranderingen ons al of niet te wachten staan en wat de gevolgen zijn weet ik niet en dat zal de wetenschap verder moeten uitwijzen. Baseer je oordeel echter niet op het gevoel dat interventionisme slecht is, want dat is motivated reasoning.

  @David [5]:
  Ik ben het deels met u eens maar ik maak even een paar nuances.

  De mensen geloven wat hun wordt ingeprent. Ik denk niet dat libertariërs daar immuun voor zijn: als een voorbeeld van overheisfalen genoemd wordt denk ik dat de meesten dit meteen geloven zonder sceptisch en kritisch te zijn. Ook libertariërs preken hel en verdoemenis als het gaat om de Euro, de Dollar, de overheid.
  “De beweringen [zijn] niet te bewijzen”, de beweringen zijn wel te bewijzen of te falsifiëren door te wachten en te kijken wat er gebeurt, en ook al zijn sommige beweringen op korte termijn niet te bewijzen, ze zijn wel in bepaalde mate onderbouwt met logica.

  arvr [9] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [10] reageerde op deze reactie.
  David [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Aristoteles [8]:
  Beste Aristoteles, uw argument is deel juist, deels onjuist.

  Ik ga daar niet in detail op in, maar wil u de volgende gedachten geven:

  Het leven op de planeet aarde is behoorlijk oud. Grof gezegd, een paar miljard jaar. In die paar miljard jaar is er veel gebeurd. Komeet inslagen, vulkaan uitbarstingen, extreme klimaatwisselingen en meer.

  Dit zijn gebeurtenissen die in een ver verleden hebben plaatsgevonden. Als het klimaat (zoals de “wetenschappers” nu “voorspellen”) een alles vernietigend resultaat konden tonen, was dan in een ver verleden niet alle leven vernietigd?

  De enige zinnige conclusie is dat het klimaat een stabiliserende werking heeft op de invloeden die het heeft. Het heeft daardoor door de tijden heen het leven op de aarde mogelijk gemaakt, inclusief de ontwikkeling van diverse aapsoorten tot de huidige mens.

  Als het klimaat niet een stabiel geheel was dan zou het niet mogelijk zijn dat U en ik als doorontwikkelde aap tot doorontwikkelde aap zouden kunnen converseren.

  Aristoteles [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Aristoteles [8]: “Stel dat er een dreigende ramp is die miljarden levens kan kosten, ten gevolge van de economische externaliteiten van handelingen in de private sector”

  Dat is het punt niet. Het gaat er om dat het niet zeker is, of zelfs maar waarschijnlijk, dat mensen een klimaatverandering kunnen veroorzaken.

  En zelfs al zou dat zo zijn dan is het ook niet zeker of waarschijnlijk, dat het staken van een bepaalde handeling het effect neutraliseert. Je kan een steen aan het rollen brengen door er tegen te duwen, maar als de steen op een helling komt en je stopt met duwen dan rolt de steen gewoon door.

  Het klimaat verandert voortdurend. Het doet weinig ter zake of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt of niet. Het enige zinvolle is je te wapenen tegen de negatieve gevolgen van een klimaatverandering c.q. het uitnutten van de positieve gevolgen. We zitten nu op het einde van een warm interglaciaal en een nieuwe ijstijd is in principe aanstaande. Als gletsjermuren van honderden meters hoog de wereldsteden binnenschuiven zit er niets anders op dan te verkassen naar de evenaar.

  Als je al je geld besteed aan het terugdringen van een vermeende oorzaak (zoals extra broeikasgas emissies afkomstig van fossiele brandstof) en dat terugdringen blijkt geen effect te hebben dan heb je geen middelen meer ter beschikking om de negatieve effecten (zoals een zeespiegelstijging) te overleven. Zéér onverstandig beleid dus.

  Aristoteles [11] reageerde op deze reactie.

 9. @arvr [9]:
  Juist, het klimaat heeft een stabiliserende werking die na duizenden jaren weer uitmiddelt. Het leven op aarde is zo divers en zo krachtig dat ik stel dat het onmogelijk is dat dat door een oorzaak van binnenuit uitgeroeid wordt, niet door global warming, niet door kernoorlog.

  Wel zijn er in de geschiedenis van de planeet periodes geweest van mass extinction. Aan het einde van het Perm (ca. 250 m.j.g.) daalde de zuurstofconcentratie van 30% naar 10%, waardoor 70% van de gewervelde landdieren en 95% van alle zeedieren uitstierf.
  Veel geologische periodes werden beëindigd door zo’n extinctiegolf. Nog nooit is het leven daardoor uitgeroeid. Wel zou zo’n gebeurtenis de mensheid kunnen decimeren, iets waar we niet op zitten te wachten.

  Nou probeer ik hier niet het armageddon te prediken, ik stel alleen dat hoewel het klimaat zich altijd stabiliseert dit soort gebeurtenissen ook voorkomen. (Gelukkig maar, anders waren onze ecologische niches nog steeds bezet door grote reptielen en waren wij niet tot onze huidige vorm geëvolueerd).

  @THX-1138 [10]:
  Dat ben ik grotendeels met u eens. Als inderdaad een ijstijd op komst zou zijn (het is Pasen en het vriest nog haast!) zouden we onze resources in het overleven daarvan moeten steken. Zeespiegelstijging moet natuurlijk op korte termijn beantwoord worden met het bouwen van dijken.

  We moeten in ieder geval doen waarvan we redelijkerwijs kunnen verwachten dat het de levenskwaliteit en overlevingskansen van ons en toekomstige generaties vergroot.

  Wat betreft fossiele brandstoffen, of we nou meer of minder fossiele brandstoffen gebruikten maakt niet heel veel uit. Als we minder gebruiken dan maken we ze wel op in 70 jaar in plaats van 50 jaar (waarbij de uiteindelijke CO2 stijging hetzelfde is).
  (Er zijn wel legio redenen om alle kolencentrales te vervangen door kerncentrales. Kerncentrales kosten per terawattuur namenlijk honderd keer zo weinig levens als kolencentrales.)

 10. @Aristoteles [8]:
  [Mijn punt is dat de kennis van het klimaat op dit moment te beperkt is om concrete voorspellingen te kunnen doen over klimaatveranderingen in de toekomst]
  En daarom is handelen (miljarden investeren) voorbarig. Beter eerst goede modellen bouwen en metingen verrichten.
  Er zijn nog heel wat meer potentiële dreigingen te verzinnen, daar allemaal voorzorgen voor nemen is zinloos en schadelijk.
  (aanstormende meteorieten bv: een arsenaal raketten en atoomwapens klaarzetten?)
  En nog wat: het verband tussen absorbtie van straling en CO2 concentratie is logaritmisch, een stijging van concentratie heeft steeds minder invloed. Bovendien is CO2 plantenvoedsel: een verhoging zal bijdragen aan de vergroening van de aarde.
  Druk de stijging van CO2 eens uit in procentpunten in plaats van procenten, dan zie je de overdrijving van de klimaatalarmisten.

 11. Check allemaal eerst even al de info die je kunt vinden over de radio-actieve lozingen in gebieden als Groenland en Antartica.

  Naast de zovele militairen die besmet zijn en zelf ziek zij geworden of hebben overgedragen aan kinderen en kleinkinderen.

  Stel je dumpt tonnen radio-actief materiaal in de oppevlakte van sneeuw en ijs die na vele jaren gaat smelten onder de invloed van opwarming.
  Dan komen die stoffen vrij en mengen zich met water en vervuilen het bewuste gebeid maar eenmaal in de straalstromen verspreid het zich rondom de aarde.

  Grote strandingen van allerleu zeedieren wordt nooit in verband gebracht met het lekken van radio-actieve stoffen die deels in vaten met een levenduur van 20 jaar zijn gedumpt maar dus ook op militaire buitenposten zoals in Groenland en Antartica.

  Maar als we in feite kunnen vaststellen dat op alle oude Militaire posten van het Amerikaanse leger lichtzinnig met radio-actieve stoffen is omgesprongen is de kans groot dat in ons Soesterberg of Volkel ook het een en ander is achtergebleven.

  Maar de invloed van Nibiru is buiten de fictie verhalen een grote factor.
  Als alleen al het gegeven dat die planeet 10x groter is dan de aarde dus minstens ook 10x de aantrekkingskracht dan is de invloedssfeer van die grote planeet binnen of rondom ons zonnestelsel op zijn minst een verstoring van de bestaande krachtvelden.En aangezien het leven op aarde op alle punten en comma’s met elkaar verbonden is maar ook met alles wat zich in het heelal afspeelt.

  Zou de straling van het gedumpte materiaal ook invloed hebben op de aardstralen die van de noord naar de zuidpool lopen.

  Ook het diepzee,diepijs en diepe aardkost boren kan warmte lekken geven waardoor ook de ondergrond juist opwarmd.Bij iedere boring komen we dichter bij de kern en de warmte van de kern komt dan ook dichter bij het aardoppevlak.Scheuren en loze ruimte rondom de boringen zijn dan snelwegen van warmte die stijgende warmte alle ruimte geven.Een breuklaag kan dan warmte toelaten en die invloed kan aardverschuivingen tot gevolg hebben.

Comments are closed.