Alle  activa  die zichtbaar  zijn voor een overheid zijn potentieel verloren.the-government-is-greedy

Wanneer  de overheid des ochtends ontwaakt, is  haar eerste gedachte naar welke zaken zij die dag haar grijpgrage  klauwen kan uitstrekken.

Een extra belastinkje of heffinkje hier of daar?  Een kleine of grote verhoging van een  bijdrage voor  bestrating,  verlichting,  paspoortaanvrage, een wat hogere boete voor autogebruik, een kilometertje te hard rijden, te langzaam rijden, verhoging van een precario, heffing om op de klok te mogen kijken, een automobiel,  huis, stuk grond of een computer te mogen bezitten?

Op dit gebied is niets te waanzinning, niets te gek, niets onoverweegbaar of onvoorstelbaar.

Alles  dat  zich binnen het waarnemingsveld van een overheid  bevindt, is potentieel verloren: een huis, een stukje land, een kilootje goud, zilver, koper of een oude broche die in een lade ligt.

Op een hond wordt hondenbelasting geheven. Dat er voor een kat nog niets wordt gevraagd zal wel komen, doordat een kat op straat meestal  niet zichtbaar is. Maar wees niet verbaasd, als de kat volgend jaar moet betalen.

De overheid  beschouwt  ons  als haar eigendom. Er was al eens een voorstel, om  houders van door de staat afgegeven diplomata te gaan belasten;  is een belasting op de  gemeten hoeveelheid zonlicht die je huis binnenkomt, nog ver weg?

Het percentage inkomen dat de overheid van ons inzamelt  komt nu met kop en schouders  uit boven hetgeen de     negentiende-eeuwse plantageslaaf aan zijn eigenaar  moest afgeven.

Van het brutobedrag dat de slaaf opleverde was het grootste deel benodigd om hem en zijn familie van onderdak te voorzien, te verzorgen en te voeden.  De  21ste-eeuwse belastingbetaler zou zijn handen mogen  dichtknijpen, als hij op hetzelfde uitbuitingspercentage als de slaaf ingeschaald  werd.

Was het voor een slaaf nog mogelijk om eens zijn ketenen te verbreken, de  21ste- eeuwse Nederlander  ziet als hij in Nederland wil blijven wonen, alleen een fata morgana: hij zal  levenslang gekluisterd blijven aan de overheidsketenen.

Hij mocht wensen dat hij uitgeperst werd als een citroen, want na het persen blijft er procentueel in de citroen meer sap over dan  er  geld overblijft bij een uitgeperst staatsburger.

Slachtoffers in het kwadraat  zijn middenstanders  die vaak    24 uur in touw  zijn, terwijl de fiscus met vrijwel het gehele resultaat van het  zwoegen en zweten aan de haal gaat.

Zij treden ook op als ongehonoreerde belastingambtenaren, die  voor de overheid  BTW,  loonbelasting en een  reeks andere belastingen en  dwangverzekeringspremies  mogen innen, om daarna vaak nog als een crimineel door de overheid onderzocht en ondervraagd te worden, teneinde het beetje dat buiten de boeken gehouden  is, ook nog boven water te tillen.

Stapt u metterwoon het land uit, dan houdt de overheid u nog  10 jaar in eigendom. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn de volle  successierechten verschuldigd.  Wees niet verbaasd, als de 10 jaar straks tot levenslang wordt.

Zal alleen een radicale volksopstand  ooit een einde kunnen maken aan deze tirannie?

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Zal alleen een radicale volksopstand ooit een einde kunnen maken aan deze tirannie?

  Er rest ons uiteindelijk niets anders. En ik ben er inmiddels klaar voor. Het laten beroven van mijn naasten, dierbaren en hun kinderen heeft bij mij het absolute eindpunt bereikt. Politici en bankiers dienen elkaar, niet het volk. Van mij mogen ze allen worden berecht en naar het gevang. Liefst levenslang.

  Hugo Z. [4] reageerde op deze reactie.
  arvr [6] reageerde op deze reactie.

 2. Het percentage inkomen dat de overheid van ons inzamelt komt nu met kop en schouders uit boven hetgeen de negentiende-eeuwse plantageslaaf aan zijn eigenaar moest afgeven.

  De totale collectieve lasten bedragen in Nederland ongeveer 41% per huishouden (meegerekend de IB, de BTW de accijnsen, premies, etc.)

  http://www.nrcnext.nl/files/2012/01/220112X_DRIEbelasting11-480×413.jpg

  De uitbuitingsvoet van slaven was veel hoger dan 41%, zelfs in de 19e eeuw toen de loonslavernij winstgevender werd.

  Overnight [3] reageerde op deze reactie.
  Aristoteles [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Pasparal [2]: Hallo, wakker worden, u kijkt slechts naar de personele lasten, de ondernemingen betalen ook nog zo wat als vennootsschapsbelasting en verder zijn er nog talloze andere (gemeentelijke) belastingen en successie slavernij waar Hugo op wijst.
  Al die andere belastingen, betaalt de consument uiteindelijk wel zelf, want anders zouden de produkten goedkoper zijn (of de winstbelasting bij de ondernemers hoger)

  MMAP [5] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Reuvekamp [1]:

  Politici en bankiers dienen elkaar dat is zeker een feit. Links of pseudo rechts, het maakt niet uit.

  Diefstal d.m.v. inflatie
  Diefstal d.m.v. lastenverzwaring
  Diefstal van echte producten d.m.v. het dichtdraaien van de liquiditeit
  Diefstal van spaargeld en hoogstwaarschijnlijk komen ze ook voor uw goud en zilver.

  De massamedia zullen dit uiteraard goed praten met de meest bizarre argumenten..

 5. @Overnight [3]: Inderdaad, reken de door de overheid verplichte vergunningkosten, legeskosten én al het werk (en aankopen) die verricht moeten worden om überhaupt aan overheidsregels te voldoen, kom je zeker aan het dubbele van die 41%. Zomaar “een” zijstraatje van overheids-geldklopperij voor bedrijven.

 6. @R. Reuvekamp [1]:
  Een radicale volksopstand (hoera weer een revolutie?) is het kind met het badwater weggooien.

  Het zou overigens al genoeg zijn als de Volksopstand bestond uit een breed gedragen besef en begrip van het Libertarische gedachtegoed. Dan heb je de facto al een vrije maatschappij en zal de overheid verschrompelen. Overbodig worden.

  De keizer zal gekleed gaan worden met het verzoek een nuttige baan te gaan zoeken en zo de vruchten te gaan plukken van zijn eigen arbeid, niet de vruchten van de andere individuen.

  Gewapende revolutie is niet nodig. Libertarische actie? Zeker. Want er gebeurd sowieso niets als we allen thuis aan de eettafel blijven praten.

 7. Momenteel is men druk doende natuurgebieden af te zetten met 2 meter hoge hekken. Omdat het wild toch wil blijven rondtrekken bouwt men dure natuurbruggen. Men zegt het te bouwen voor de veiligheid, maar gegarandeerd dat als straks de natuurgebieden omheind zijn de natuurliefhebber mag gaan betalen om in de natuur te lopen.

  Hoewel ik belasting diefstal vind, ben ik ook niet voor de volle 100% tegenstander van belastingen. Maar het zou goed zijn als er een politieke partij komt die een maximale belastingwet in gaat voeren. Maximaal 10% van je jaarinkomen mag de overheid heffen aan belastingen, wat die belastingen dan ook zijn, beetje dat idee.

  arvr [8] reageerde op deze reactie.
  Aristoteles [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Primitieveling [7]:
  Het is sowieso krankjorum dat wij natuurgebieden moeten managen terwijl de natuur dat de laatste zoveel miljard jaar dat zonder mensen prima is gelukt. In principe zouden we niets moeten doen en ons “verbazen” hoe het evenwicht zich vanzelf hersteld.

  Maar ja, als je “iets” doet kan je je als politieker lekker op de borst kloppen hé?

  10%? Ik bied minder! Maar beide utopie want het gaat de andere kant op.

 9. Ik heb in mijn omgeving al het ene landgoed na het andere overgenomen zien worden door private personen, en dan komt er een nog hoger hek omheen, en mag je er niet in. Entree is dan niet eens ter sprake meer. Gebieden waar je als kind gewoon in en uit kon lopen en fietsen.

 10. De staat controleert het grootste deel van de economie. Denk aan het ov, infrastructuur, staatsgrond, genationaliseerde bedrijven zoals 3 van de 4 grote banken, onderwijs, zorg en veiligheid, de vele halfslachtige “privatiseringen”, een oneindigheid aan corporaties, commissies, raden en overbodige bestuurslagen en subsidieclubjes. Tel daar vervolgens een belastingdruk van 72 procent bij op (alles bij elkaar voor een jan-modaal) ja, dan kan je daar geen ander woord meer voor hebben dan slavernij.

  Echter, waar de slavenhouder zich nog moest bedienen van bedreiging, geweld, marteling en moord om zijn slaven in het gareel te houden, hebben onze machthebbers het voor elkaar gekregen om iedereen te laten denken dat ie vrij is en in een “toch behoorlijk” vrij land leeft. Hierdoor is er nauwelijks weerstand tegen de almachtige staat.

  Mensen zijn in slaap gesust en zullen eerst wakker gemaakt moeten worden. Sommigen willen blijven slapen maar velen weten gewoon niet beter en hebben eye-openers nodig. Die krijgen ze van vrienden, familie, collega’s, en door sites als deze.

  Strijden voor een vrij internet is hierin belangrijk denk ik en het zo veel mogelijk met anderen delen van het libertarische gedachtegoed. De groep mensen die hun ogen geopend hebben groeit iedere dag maar die groei kan nog wel een aantal flinke zetten in de rug gebruiken.

  Zegt het dus voort want als we met heel veel mensen zijn dan zal er een vreedzame omwenteling in het verschiet liggen.

  arvr [11] reageerde op deze reactie.
  Victor [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Primitieveling [7]:
  U bent niet 100% tegen belastingen omdat u het als een noodzakelijk kwaad ziet? Kan ik me in vinden, ik vind justitie en veiligheid acceptabele taken voor de overheid.

  10%, daar zou ik sowieso voor tekenen, t.o.v. de huidige situatie.

 12. Wij komen langzamerhand in een nieuw tijdperk terecht die heel erg veel lijkt op de vroege middeleeuwen waar Horigen (slaven) voor een habbekrats hard moesten werken op het land van de Land Heer, Bisschop, Graaf, Hertog, enz.
  Europa is koploper in het manipuleren, uitbuiten en onderdrukken van de bevolking.

 13. De Roverheid trekt de wurgstrik bij de burgers steeds strakker
  aan. Willen we ons hieruit bevrijden moeten we niet meer met
  vlaggetjes en ballonnetjes het Binnenhof op. Daar lachen ze
  alleen maar om. Scherper geschut is onvermijdelijk!

 14. @jAAP [10]:
  Ik zou het nog scherper willen stellen door te zeggen dat de dictatuur zich bedient van geweldsmisbruik om het bedorven sysyteem overeind te houden.
  De eindeloze geldhonger maakt dat absurde maatregelen meer en meer het daglicht gaan zien. Intussen blijft men ons voorhouden dat er een invloed op de besluitvorming zou bestaan middels de poppenkast waarvan we al op school ingepeperd kregen dat dit de democratische volksvertegenwoordiging zou zijn. Het enig legitieme middel om de persoonlijke wensen tot uitdrukking te brengen. Niets is minder waar en intussen merken we dat de overheid geen zorgzame vader meer is maar een incestueuze viezerik die zijn ‘kinderen’ laat buffelen voor eigen genoegen.
  Wanneer het nu zo is dat die ‘kinderen’ het ethisch toelaatbare gehalte van de roverheid willen pareren door een andere, meer op welzijn van alle levende en dienstbare elementen binnen het biotoop levende willen verduurzamen,(modewoord) dan doorkruist men de agenda van de machtselite.
  Dit zal altijd op klassieke wijze worden gecorrigeerd door geweld en repressie. Daarmee is niet alleen het moreel ethische gehalte van de staat/overheid verworden tot iets wat is los geraakt van alles wat de menselijke beschaving onderscheid van een troep elkaar verscheurende dinosauriërs, tot uitsterven gedoemd, maar haar eigen vlees op termijn moet opvreten. Dit omdat de verkankerde methoden vroeg of laat overslaan naar de laagsten op de ladder van deze hierargische piramide.
  We zien ons geplaatst voor een moloch wat alleen door geweld en terreur zijn status quo kan handhaven. Het volk heeft met een ongebreideld vertrouwen in een centrale overheid, het paard van Troje binnengehaald en nu zijn we beland in de periode dat de mannetjes uit het holle paard hun ware aard laten zien.

Comments are closed.