Ratio-57-74x120De MSM zijn vaak beter in bangmakerij dan in informatievoorziening. De afgelopen decennia zijn er geregeld in de media doemscenario’s geschetst met betrekking tot de wereld energievoorraad. Binnen het tijdperk van onze generatie zou er een energie en grondstoffen crisis ontstaan. Dit hoor ik al decennia en deze crisis is nooit gekomen. Deze zou er ook niet komen want de steen en bruinkool voorraden zijn gigantisch en kunnen ons nog generaties lang van energie voorzien. Een feit dat de media vergaten te vermelden.

De laatste jaren hebben innovaties in de olie en de gaswinning ervoor gezorgd dat de peak oil theorie keihard is onderuit gehaald en hebben we ook hier naar alle waarschijnlijkheid nog voor vele, vele generaties winbare voorraden beschikbaar. Uitstekend nieuws dus dat helaas niet voldoende wordt gebracht. Media die uitblonken in het schetsen van doemscenario’s zwijgen nu. Laat staan dat de MSM de moeite nemen u te vertellen wat de gevolgen kunnen zijn van deze nieuwe energievoorraden. Vandaar dat ik in dit artikel een poging onderneem.

Een punt dat opvalt is het totale gebrek aan zelfreinigend vermogen bij de zogenaamde energie en milieu deskundigen wier doemscenario’s door de feiten zijn ingehaald. Instituten die de mantra van de naderende eindigheid van de wereldwijde energie voorraad hebben verkondigd, politici, wetenschappers, publicisten, milieuclubs. Allen zwijgen. Net als de media. In plaats van met het schaamrood op de kaken het publiek tegemoet tredende en hun nederige excuses aanbiedende voor de dwalingen uit het verleden gaat men vrolijk verder met bang makerij. En heeft men het nieuwe niet te bewijzen concept van man made global warming verzonnen.

Het publiek is helaas dom. Na de energiecrisis leugen trapt men massaal in de global warming bangmakerij. Afrekenen na de energiecrisis leugen gebeurt niet. Een bijltjesdag voor de zogenaamde deskundigen, onderzoeksinstituten, denktanks en andere subsidie sponzen wordt niet gevraagd. De bangmakerij van een energiecrisis in ons tijdperk en de enorme economische kosten die het nodeloze beleid van energiebesparing heeft gekost blijven onbestraft. Sterker nog, de heffingen, accijnzen en CO2 heffingen blijven in stand  of worden verhoogd. Hoe ziek en irrationeel kan een maatschappij zijn?

De geopolitieke kaarten zijn anders geschud, met name de VS lopen voorop met de niet conventionele olie en gas winning. Hier wordt meer en meer duidelijk dat de Verenigde Staten de komende decennia zelfvoorzienend zullen zijn met betrekking tot olie en gas. De centrale plek die de Arabieren innemen in de wereldenergie voorziening zal verdwijnen, de noodzaak van een sterke marine voor de VS om de olie routes te beschermen zal verdwijnen doordat de VS nauwelijks nog olie zal importeren. Andere handelsroutes moeten wellicht nog wel beschermd worden maar een groot deel van de marine kan naar de mottenballen opslag. Niet dat dit gaat gebeuren maar het zou zeker kunnen gebeuren.

Indien de wereld olie prijzen gaan dalen en de vraag naar olie uit het Midden Oosten afneemt zullen niet alle daar residerende lokale heersers meer voldoende geld hebben om de loyaliteit van hun onderdanen te kunnen kopen. Het kan daar nog een gezellige boel worden. De kans is groot dat het Midden Oosten verteerd wordt door de interne instabiliteit. De dreiging van de Islam voor het westen zal kunnen afnemen.

Zullen de nieuwe grote olievoorraden een zegen zijn voor de VS? Neen, olie en grondstoffen zijn vaak de vijand van echte duurzame economische ontwikkeling. Het ergste wat je een land kan toewensen is veel olie of andere grondstoffen. Zinvol economisch beleid valt dan niet langer te verwachten. Zelfs streken als Alaska die een groot gedeelte van de olie inkomsten in een fonds stoppen en aan de burgers ten goede doen komen zorgen hier mogelijk voor een welvaartsverdamping. Het uitdelen van gratis geld zoals in Alaska zal de economie destabiliseren. Net zoals belastingen fnuikend zijn, zijn uitdelingen van de overheid marktverstorend en dus abject. Met de politieke ontwikkelingen waar Obama een exponent van is, de in de VS breed gedragen wens tot een toenemende  uitbouw van de verzorgingsstaat, zal het voordeel dat de olie en gasvondsten biedt naar alle waarschijnlijkheid gebruikt gaan worden voor een voor de economie uiterst schadelijke politiek. Hoe gek het ook klinkt, de olie zal de VS nog verder in het economische moeras kunnen doen storten dan waar ze nu al zitten.

Ik houd nu op u te vervelen en probeer voor mezelf onder woorden te brengen waarom Caol Ila Moch een slap aftreksel is van de 12 jaar oude versie en al helemaal bij de cask strength botteling in het niet valt. Na het zevende glas ben ik er nog niet helemaal uit. Maar dit ter zijde.

13 REACTIES

 1. Global warming en peak oil zijn totaal niet te vergelijken.
  Man made global warming kwam uit de koker van linksen die er een mogelijkheid tot belastingverhoging en machtsverhoging in zagen en is daarmee zeer twijfelachtig.
  Peak oil daarentegen is amper mainstream, in de verste verte niet gemarket zoal man made global warming en het komt ook uit een heel andere hoek. Juist voor zichzelf werkenden en denkende contrarian beleggers die vaak erg anti-overheidspropaganda zijn en als eerste problemen onderkennen die het establishment nou net graag onder tafel wil vegen, waren degenen die dit zagen. En overigens hebben ze ook gelijk wat betreft conventionele olie. Alleen was peak conventional cheap oil niet hetzelfde als peak energy, doordat er nu ineens een hoop alternatieven beschikbaar komen, overigens mede dankzij de hoge olieprijs (die weliswaar niet verder tot $300 per vat gestegen is maar toch wel ca. 9 keer zo hoog als de $10 per vat rond de eeuwwisseling) omdat vele van de alternatieven (van shale oil, over tarsands tot zonneenergie) nu wel economisch zinvol is en dat bij een olieprijs van $10 niet zou zijn. M.a.w. juist de hoge olieprijs (inderdaad a.g.v. peak oil) maakt dat technologisch rijpe oplossingen ook daadwerkelijk hun weg naar de markt vinden, waardoor het probleem niet verder ontspoort.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Scrutinizer [1]: Peak oil is gebaseerd op de gedachte dat een inschatting te maken is van de hoeveelheid winbare olie. Die is dus niet te maken en steeds blijkt dat de techniek met oplossingen komt waardoor de hoeveelheid winbare olie steeds toeneemt. Peak oil is wel degelijk gebruikt als argument voor energiebesparing en als excuus voor belastingen en accijnzen. Het foutieve concept was de basis van de dwaalgedachte dat olie en gas binnen ongeveer een generatie zouden opraken. En was dus zeer relevant.

  De prijs van 10 dollar is niet geheel juist, tegenover goud afgezet is het zwarte goedje thans goedkoper dan in 1946:
  http://fintrend.com/charts/gold-vs-oil-chart/

  En als je op een andere manier corrigeert voor de inflatie zie je dat de huidige olieprijs niet een factor 9 hoger is maar eerder hooguit een factor 2 of 3 dan dat het lange tijd in het verleden geweest is.

  Je prijs argument klopt dus wellicht deels (als je die niet afmeet tegenover goud) maar is sterk overtrokken.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [8] reageerde op deze reactie.

 3. @bonbon [4]: Dit soort auto’s zijn juist verspilling van welvaart. Er wordt veel geld verspild om dit soort energie zuinige mobielen te bouwen en ontwikkelen. Geld dat veel beter aan iets anders besteed had kunnen worden als de politiek de energieprijzen niet zo had opgedreven met heffingen en accijnzen. Door de kunstmatig hoge energie prijzen vind er een suboptimale allocatie van middelen plaats en gaat men domme dingen doen als het huis isoleren, in plaats van gezellig met bijvooorbeeld vakantie te gaan.

 4. Het zijn de consequenties van decennia lang “politiek schuldgedreven economie”.

  Het is dan ook niet het gebrek aan energie maar de – intrinsieke waardering – ervan die ons letterlijk en figuurlijk de das om zullen doen.

 5. @Ratio [2]: Het is niet omdat peak oil later misbruikt werd door de roverheid als excuus voor belastingen, dat het met man made global warming (een fabel die daar exclusief voor uitgevonden is) te vergelijken valt. Je ziet wel vaker dat een beweging of ideologie gekaapt wordt door schurken, denk aan Tea Party (of aan de Katholieke Kerk die het christendom kaapte). Net zomin als je Jezus kan verwijten wat paus Alexander VI later met zijn beweging doet, kan je van de oorspronkelijke peak oil bedenkers (die zelfs in hun industry niet serieus genomen werden) verwijten dat later overheden hun inzichten zouden misbruiken voor belastingdoeleinden.

  “De prijs van 10 dollar is niet geheel juist”
  Je tabel toont voor ’98 een jaargemiddelde van 11,91. Volgens mij had ie de 10 wel aangeraakt in dat jaar, maar ook al was het dik een dollar meer, so be it.
  en dan zijn we meteen bij het 2e luik “tegenover goud afgezet is het zwarte goedje thans goedkoper dan in 1946”.
  Tja … jammer dat er geen cijfers van voor 1946 zijn. Toch ben ik geneigd te denken dat dit een tijdelijk piek was. In elk geval was de prijs in 1947 alvast fors lager en daarmee vergeleken is de prijs thans wel degelijk hoger.
  Toch blijft het onmiskenbaar zo dat er de energievraag almaar verder stijgt en dat er geen olifanten meer gevonden worden. De supply (voor zover niet van andere bron) zal dan moeten komen van betere technieken maar die zijn per definitie begrensd. Immers meer dan 100% recovery kan sowieso niet (en in de praktijk zal zelfs 85% vermoedelijk nooit gehaald worden, maar hoe dan ook: meer dan 100% sowieso niet). Dus zonder nieuwe vondsten, gaan we ooit de grens wel bereiken. Peak oil is dus allerminst een fabel.
  Maar er is meer energie dan alleen uit olie, dus zelfs bij stijgende energievraag, kan de vraag naar conventionele olie dalen en daarmee de prijs.
  Dat die daalt is op zichzelf dus allerminst een bewijs voor het niet bestaan van peak oil. En zoals gezegd: peak oil kwam niet uit de koker van overheden, en zelfs niet echt vanuit die van bedrijven (die hun aandeelhouders immers niet wilden wegjagen door toe te geven dat hun business aflopend is) doch juist vanuit de hoek van enkele succesvolle contrarian beleggers die op andere vlakken juist erg anti-overheid zijn en juist (o.a. via beleggen in goud etc. goed verdienen aan hun objectieve en DUS anti-overheids inzichten bv. op gebied van monetair beleid).
  Ik wil niet beweren dat lui als Jim Rogers of Marc Faber onfeilbaar zijn, maar ik aanzie ze wel als oprecht en betrouwbaar.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Scrutinizer [8]: Het is zeker mogelijk dat de olie op een gegeven moment even 10 dollar per vat kostte, het gaat echter om de lange termijn gemiddelden en die zijn vrij constant indien voor inflatie gecorrigeerd.

  Daarnaast is het zo dat ik in dit ene artikel de stof behandeld die eigenlijk een stuk of 5 artikelen nodig heeft om goed uit de verf te komen. Dat betekent dat ik hier en daar wat kort door de bocht moet zijn. Daarnaast zijn het waarnemingen die op dit moment niet breed gedeeld of verkondigd worden. De media in Nederland komen met betrekking tot niet conventionele olie en gaswinning niet veel verder dan de risico’s die het mogelijk met zich meebrengt en hebben het niet over de andere grote beloftes zoals energie onafhankelijkheid voor de VS. Om die gedachtes die niet breed gedeeld zijn in een kort artikel als dit te behandelen is eigenlijk niet mogelijk, ik behandel hier teveel concepten in 1 artikel. Alleen al de gedachte dat we best wel wat meer energie inefficientere technologie mogen gebruiken en zo netto meer welvaart hebben is vloeken in de kerk.

 7. ‘Net zoals belastingen fnuikend zijn, zijn uitdelingen van de overheid marktverstorend en dus abject. Met de politieke ontwikkelingen waar Obama een exponent van is, de in de VS breed gedragen wens tot een toenemende uitbouw van de verzorgingsstaat, zal het voordeel dat de olie en gasvondsten biedt naar alle waarschijnlijkheid gebruikt gaan worden voor een voor de economie uiterst schadelijke politiek. Hoe gek het ook klinkt, de olie zal de VS nog verder in het economische moeras kunnen doen storten dan waar ze nu al zitten’

  idd

  Rick van der Ploeg: aardgasbaten zijn verkwanseld, stop opbrengst nu in een fonds
  Veel geld uit de aardgasbaten is verkwanseld, onder meer in de tijd van Den Uyl. De opbrengsten van het resterende aardgas moeten in een apart fonds, zoals in Noorwegen.
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/25/0616_1845_rick_ploeg_aardgasbaten_in_fonds.xml

 8. Allemaal gekibbel over hoe we bedondert worden.

  De ontwikkeling van een goede accu voor stoom op slag
  is vele malen belangrijker, deze op slag mogelijkheid maakt
  ons energie vrij, van overheid en leverancier s.

  Waar wij voor moeten waken is dat de ontwikkelde techniek
  niet in de ijskast verdwijnt, en vrij beschikbaar komt.

  DAT IS BELANGRIJK!!!!!!!!

 9. Angst is een middel om mensen en groepen te onderdrukken.Het maakt niet uit waar je mensen angst mee aanjaagd of dat nu is met de teksten van Wilders over Moslims of over de schadelijke kanten van het roken.+

  De media zijn in die hele angst camapgne een wapen geworden.Wie de media beheerst beheerst het denken en doen van de grootste meerderheid van de bevolking.+

  Lees een willekeurig krantenbericht in verschillende dagbladen en je merkt al meteen dat op een paar punten en comma’s de teksten geheel gelijk zijn.

  Houdt dit in dat we eingelijk helemaal geen journalisten of redacties meer hebben maar enkel nog een paar jobstudenten die uit de vergaarbak hun nieuws halen.

  Het is ook zo mooi hoe ons woorden en gedachten in de mond en het hoofd worden gelegd.Maurice de Hond rekent ons haar fijn voor wat de gemiddelde Nederlander vindt maar ben u zelf wel eens door zijn team ondervraagd.Kent u mensen in uw omgeving die door hen naar hun mening zijn gevraagd.

  Grote kans dat zij steevast een vast panel van de samenleving ondervragen.Maar als datzelfde panel binnen een week hun politieke voorkeur 180 graden weet te draaien en de week erop weer terug dan is dat vrij ongeloofwaardig.Maar ach wat is nog wel waar in deze wereld.

  Fitna wil graag de waanzin in de Moslim wereld aandragen maar ach wat vindt onze Wilders eingelijk van die geheime CIA martel instellingen die we overal en dus ook in europa vinden.Nee ik wil het een niet goed praten tegenover het ander maar beide misstanden dienen op gelijkwaardige wijze te worden veroordeeld.

  Je kon het met Chavez eens zijn of niet maar ik vindt het zo mooi hoe je dan op de radio vooringenomen wordt toegsproken.Chavez zou een grote dwaas zijn en ondemocratisch en dat gezeur.Maar wees eens eerlijk moet zijn volk al het hebben en houden inleveren voor het overeind houden van private banken.Banken die nog steeds 4 procent extra kwijt zijn aan loonkosten ten opzichte van de winsten.

  De oude eurochef is het nu eindelijk met me eens dat het gevaar voor een oorlog al dan niet enkel of gedeeltelijk in europa voor het grijpen ligt.+

  In tijde van overvloed zijn we immers als sinds de mensheid bestaat redelijk goede delers maar toch ik een beetje meer dan jij.Ten tijde van schaarste zien we net als in de dierenwereld dat oude vrienden concurenten worden bij het laatste stukje vlees en open water van de oase.

  Cyber warfare is al volop in bedrijf kijk eens naar de geheimzinnigheid van de space drone x-37b.
  Van de space-shuttle vluchten mochten mede dankzij wubbo ockels alles weten maar de x-37b is een heel andere verhaal.

  Zijn brandstof is op zijn minst zeer giftig mocht het ooit vrijkomen.De TESLA technieken zullen ondertussen door meerdre partijen wel zijn uitgewerkt.

  Het mooie is dat niemand het nog heeft gehad over mogelijke sabotage over en weer tijdens lanceringen van raketten en satelieten.Het amerikaans/Israelische computer virus wat Iraanse nuc.installaties moest ontregelen kon zomaar ook wel eens verzonden zijn naar Japan met de kernramp tot gevolg.Maar had dit op meerdere sites in Iran gebeurd door de hand van Israel en de VS wat had de wereldopinie er dan over gezegd.

  Massa moord met voorbedachte rade ?
  Neem nu een Chernobyle.Het uiteenvallen van de sovjet-unie is eingelijk een direct gevolg van die ramp.Het mooiste was dat westerse media er nog eerder bij waren om beeldverslag te doen dan de russen zelf.

  Kortom je zou bijna vermoeden dat het een opzetje was.Een groepje spindokters die hadden voorspeld dat een Pearl harbour in radioactieve vorm het einde van de sovjetstaat zou inluiden.

  Maar ach media is er om mensen te hersenspoelen als je de leugen maar vaakl genoeg herhaald wordt het voor waarheid aangezien.Neeem nu de vele helden films over de 2e wereldoorlog.99 procent van het verhaal is brainwash onzin.

  Je ziet nooi in die films dat de nazi’s door Rottshild werden gefinancierd en dat midden en zuid amerika eingelijk voorzien waren voor een joodse staat.Wie kijkt naar de stroom joodse vluchtelingen en nazi daders ziet al snel dat ze in exact dezelfde gebieden neerstreken.Vaak kwamen deze landen juist ook in het nieuws door de verschikkingen die de inheemse bevolking moest ondergaan van regimes die toch rare broeders kenden.Was het de bedoeling het land uit te dunnen zodat er een zekere ruimte vrij kwam voor die joodse staat.

  Het mooiste voorbeeld is toch wel het argentijnse Bariloch waar de oranjes samen met de familie van max als vele jaren doorbrachten en elkaar dus niet per toeval in de armen liepen.Bariloche was toch wel de plaats waar joodse slachtoffers en daders onder en met elkaar leefden.De kans dat het dus beide daders waren en er voor hun aankomst al een vorm van samenwerking was is dus aannemelijk.+

  Je ziet nu ook dat Wilders door Israel wordt gesteund en andersom maar dit ondaks dat een deel van de PVV stemmers net zo weinig met Joden opheeft als met Moslims.Maar ach dat schijnt niet te deren.Het heeft een gemeenschappelijk doel.++

Comments are closed.