Een van de fundamentele verschillen tussen theïsten en atheïsten is het geloof in een hiernamaals.Zeus--greek-mythology

Voor theïsten maakt de tijd die zij op aarde doorbrengen slechts een  zeer klein onderdeel uit van hun hele bestaan: minder dan  0,000000000000001  procent. Na hun verscheiden belanden zij immers in hemel of hel en zullen daar een eeuwigheid doorbrengen: zeker iets van belang, want in de eeuwigheid is honderd triljoen jaar slechts een seconde.

De god van de christenen schijnt van proportionaliteit bij het straffen geen kaas te hebben gegeten. Van het aanstellen van een reclasseringsambtenaar  in de hel evenmin. Een zondaar moet voor elke seconde die hij gedurende zijn leven op aarde gezondigd heeft een seconde eeuwigheid, dus in ieder geval meer dan dan honderd  triljoen jaar, in de hel doorbrengen. 

In aanmerking genomen de importantie hiervan verbaast het mij altijd, hoe weinig bijeenkomsten en studiekringen theïsten  organiseren over hun hiernamaals. Bij het binnenkomen van de kerk wordt de verstandsknop op nul gezet.

 Ik vraag mij vaak af, hoeveel procent van de theïsten  er echt in gelooft, als zij deze zaken voor zichzelf op een rijtje zetten. Ik  kan geveins  billijken voor iemand die werkt in de religieuze branche. Als je geen missen opdient, krijgt je geen geld meer toegestopt van je cliënten en raak je brodeloos.  En omscholing is duur.

Maar  iemand  die voor zijn inkomen niet van verrichtingen in de religieuze  branche  afhankelijk is, moet  zich eigenlijk generen, dat hij niet eens gaat denken  en zich afzetten tegen het vergif dat in hem geplant is.

Theïsten zijn in het beschrijven van het hiernamaals erg vaag.  Als ik het goed begrijp, mogen de andere dieren het hiernamaals niet in, uitsluitend de homo  sapiens. Tevens valt mij op, dat volgens hen die het katholieke geloof belijden, andere branches theïsten  de hemel niet in mogen;  moslims vertellen mij hetzelfde: uiterst wonderlijk allemaal. Niet alleen wonderlijk, maar ook onzinnig.

Het  ware te wensen dat theïsten hun kinderen niet meer vertellen, wat zij moeten denken, maar hoe zij moeten denken. Het zou dan vermoedelijk met het vergif dat godsdienst heet snel afgelopen zijn, vlugger in ieder geval dan het nu gaat.

Ook in de oudheid ging het langzaam: de de-Zeusificering heeft honderden jaren in beslag genomen. Er schijnen in Athene nog twee aanhangers van Zeus over te zijn.

Hugo van Reijen

38 REACTIES

 1. Je hebt twee soorten christenen. Er zijn christenen die woord voor woord de Bijbel geloven, die geloven dat de wereld in zeven dagen gemaakt was en dat de zee aan de kant ging voor Moses. Dan heb je christenen die alles met een korreltje zout nemen en de Bijbel vooral zien als een boek met symbolische verhalen met morele lessen, die allang de evolutieleer geaccepteerd hebben en waarschijnlijk ook sex voor het huwelijk hebben. Ik denk dat die tweede groep tegenwoordig vele malen groter is dan de eerste.
  Dat de Bijbel niet geschiedgetrouw is wil niet zeggen dat het een waardeloos boek is. Als de letterlijke betekenis met een korreltje zout genomen wordt blijven over verhalen over omgangsnormen met andere mensen een een beschrijving over hoe men vroegeer dacht.

  @Overnight [1]:
  Het verschil tussen de gelovers in God en de EU is dat is dat de kerk (in Nederland) een “private organisatie” is die geen subsidie ontvangt, in haar eigen onderhoud voorziet en bovendien niet actief leden werft en dus geen andere mensen lastigvalt (behalve de klokken, eventueel geluidsoverlast) en is dus volledig compatibel met libertarisme.
  Gelovers van de EU daarentegen hebben een authoritaristische agenda waarvoor ze ook nog ons geld nodig hebben.

  Stijging van CO2 gehalte over de afgelopen twee eeuwen is een feit, dat CO2 een broeikasgas is is ook een feit, de discussie tussen alarmisten en sceptici is over hoevéél effect CO2 heeft.

  Bubbelprikker [19] reageerde op deze reactie.

 2. Gelovigen zijn mensen die een verhaaltje verzinnen en besluiten dat te geloven. Wat dat betreft zijn gelovigen in de almachtige opperwezen en in de almachtige staat hetzelfde.
  Ze geloven in iets dat niet bestaat en dat aardse vertegenwoordigers heeft die een stuk van die authoriteit van de niet bestaande almachtige overnemen en opeisen.
  Het niet bestaande definieert ook wat goed en slecht is en houd zich daar dan zelf niet aan.

 3. @Overnight [1]:

  Dat heeft niets met gestopt zijn met nadenken te maken. Dat bijvoorbeeld christenen niet op het idee komen om op deze site verder te leren zou wel eens kunnen komen door het atheïsme dat op de Vrijspreker wordt uitgedragen. De reden waarom ik gestopt ben mij in te zetten voor de Vrijspreker. De reden waarom ik het lezen van de Vrijspreker aan niemand kan aanraden, en dan heb ik het nog niet eens over het bedroevende niveau van het grootste deel van de artikelen. Ik vind het prima dat de Vrijspreker zich exclusief op atheïsten richt, maar dan moet men niet verbaasd zijn dat theïsten deze site niet willen leren kennen. Door het libertarisme, dat in wezen godsdienstneutraal is, te koppelen aan atheïsme draagt men ook al niet bij aan de verspreiding van het libertarische gedachtengoed. En dat heeft echt niet te maken met het niet ontvankelijk zijn voor het libertarische gedachtengoed an sich. Geloof me, ik ken veel christenen die het Mises Instituut in Auburn en de site van Lew Rockwell kennen, Thomas Woods jr., Jörg Guido Hülsmann en Hans-Hermann Hoppe lezen en zich zouden ergeren aan het atheïsme en de intellectuele oppervlakkigheid van de Vrijspreker. Ik zou zeggen: ga vooral zo door om theïsten voor onnadenkend of gelovend in elfjes (en wat dies meer zij) te verslijten en ga vooral zo door godsdienst een vergif te noemen en te preken voor eigen atheïstische parochie. Richt u vooral op het beperkte deel der mensheid met uw eigen levensbeschouwing.

  Hash voor Cash Henkie [8] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.
  Aristoteles [17] reageerde op deze reactie.

 4. Het verschil in geloof (pseudo-wetenschap) is wat je bedoelt, geloof in een opperwezen, subjectieve keuze of anders, geloven in de lotto winnen (pseudo-)objectief, (pseudo-)rationele (kans) keuze… de vorm van geloof trekt beiden kansspelers aan, in het ene geval noem je het gelovigen, in het andere, gokverslaafden. Daarvan kan je ook afleiden, hoe meer zielen (collectief),hoe meer vreugd. (beide groepen kicken op dopamine als beloning) 😉
  Gevoelsmensen in trance (vreugde) beginnen dan het halleluja te zingen en anderen zijn overtuigd dat ze deze keer absoluut zullen winnen als ze maar genoeg inzetten.

  Die enkelen die destijds sluw waren om zo’n theatraal scenario te bedenken, werden schatrijk ten koste van hun overtuigde volgelingen. Concurrentie in geloof werd sinds de middeleeuwen niet geduld, en afgedaan als ketterij en hekserij door het gebruik en intrede van geestverruimende middelen. (duivelskruiden) waardoor hetzelfde effect werd bereikt. Exorcisme is hiervan misschien afgeleid als behandeling van de eerste drugverslaafden in de geschiedenis.
  Geloof is de drug (opium) van het (arme) volk… Wie zei dat ook alweer ?

 5. Als je er overdenkt, ben je al geen goed gelovige meer!

 6. @Hash voor Cash Henkie [8]:
  Libertarisme is natuurlijk niet godsdienstneutraal.
  Je hebt godsdiensten gehad die mensenoffers brachten, waarbij een persoon werd aangewezen wiens hart werd uitgerukt en omhoog gehouden.
  Dat soort godsdienstigen moet je dan niet willen afschrikken van de vrijspreker zeker. Het is allemaal prima als ze door de week de VS bezoeken en er voor schrijven, tegen agressie en in het weekeinde harten uitrukken of babies offeren. Dat is toch zeker hun godsdienstvrijheid? Dat staat toch helemaal los van elkaar?
  amehoela

  Hash voor Cash Henkie [12] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [5]:

  Het is geweldig goed,dat je het,je in zetten, zo man moedig ontzegt.

  Ik geloof, dat je moet erkennen, dat je het niet kan weten.
  Ik ben dus een echt ongelovige, de anderen geloven ergens in, +/_

 8. @Hash voor Cash Henkie [12]:
  Zo is het ook altijd met communisme: maar dat doen ze alleen in naam van het communisme. Het is een verkeerde interpretatie.
  Ik neem aan dat de Azteken een prima geloof hadden, maar dat het alleen verkeerd geinterpreteerd werd.
  Je schrikt geen mensen af als je onzin ook onzin noemt, alleen mensen die in onzin geloven. Je kunt ook wel racistische artikelen gaan plaatsen om geen racisten af te schrikken.
  nee kaal is geen kapsel, uit is geen TV kanaal, anarchisme is geen politieke partij, atheisme is geen geloof.
  @Oscar [13]:
  kortom geloof en libertarisme zijn niet onafhankelijk
  intellectuele oppervlakkigheid ?……. van iemand die gelooft dat je water in wijn kunt veranderen, broden kunt breken en zo meer massa kan krijgen en na dood te zijn geweest weer levend kunt worden in sprekende slangen gelooft en dat alles in zeven dagen getoverd is, voordat er dagen waren.
  zo iemand beschuldigt anderen van intellectuele oppervlakkigheid?

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [14]:

  Zie daar, alweer een bevestiging dat het een hele goede beslissing geweest is om de Vrijspreker redactie te verlaten. Scribenten die nog te geborneerd zijn om intellectuele oppervlakkigheid te herkennen. Ik vrees dat de verspreiding van het libertarisme vooral uit de Verenigde Staten zou moeten komen, via economen als Hoppe en Hülsmann, via de PFS en via het Mises Instituut. Kortom: via mensen en instellingen zonder dubbele agenda.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [5]:
  Vergeet Ron Paul niet, streng christelijk en in mijn ogen een goede libertariër!

  @Hash voor Cash Henkie [12]:
  Volgens mij heb je in een libertarische samenleving het recht om gelovig te zijn, zolang je daarbij de vrijheid, het bezit of het lichaam van anderen schaadt, oftewel zolang je het NAP respecteert.

  Een moslima die een boerka draagt schendt het NAP niet. Een christen die de kerststal uitzet schendt het NAP niet. Een jood die zijn baard tot de grond laat groeien schendt het NAP niet.

  Het gaat om de ACTIES die mensen uitvoeren, zijn die an sich acceptabel? Religieuze mensen plegen in Nederland niet vaker geweld dan atheïsten, en wanneer ze geweld gebruiken is dat in 95% van de gevallen niet causaal verbonden met hun religie.

  Je kunt mensen niet verbieden te geloven. Je kunt mensen net zo min dwingen om atheïst te worden als dat je ze kunt dwingen om abstracte kunst mooi te vinden. Je kunt mensen niet dwingen meningen aan te nemen.

  Hash voor Cash Henkie [29] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [16]: Ik noem het intellectueel niet helemaal snor als je beweert dat je geen zaken voor niets kan krijgen door geld te drukken als het over economie gaat, maar tegelijkertijd beweert dat je 5 broden en 2 vissen kunt breken om een menigte te voeden. Met dat soort mensen ga je natuurlijk niet overtuigen. Iedereen die dat hoort, merkt gelijk dat er iets niet snor zit en dat dit soort mensen een dubbele agenda hebben. Mensen die dat niet doorhebben projecteren ook meestal hun eigen issues op anderen.

  Dan kan je wel het woord ‘scribenten’ gebruiken, maar daar wordt je niet intellectueel van. Maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe je intellectueel definieert.

  Hash voor Cash Henkie [29] reageerde op deze reactie.

 12. @Aristoteles [2]: Dan heb je christenen die alles met een korreltje zout nemen en de Bijbel vooral zien als een boek met symbolische verhalen met morele lessen, …

  Waarom iemand een boek / geboden nodig heeft om te weten dat diefstal en moord fout zijn gaat mij boven de pet. Dat symbolisch interpreteren van de bijbel vind ik ook altijd van die kolder. Men kiest er gewoon de eigen overtuigingen uit, dan is dat boek al niet meer nodig. De god van het oude testament is al helemaal een wraakzuchtige, kleinzielige god, waar men HELEMAAL geen voorbeeld aan hoeft te nemen. Maar iedereen mag het lezen. Iedereen mag geloven. Leven en laten leven. NAP.

  Mij maakt het niet uit of hier christenen willen komen op de vrijspreker of niet. Mij maakt het niet uit dat ze zich afgestoten voelen door atheisme. Eigen keuze.

 13. Waar het libertarisme de juiste problemen aanwijst in de politiek en de effecten daarvan op de maatschappij, met grote precisie en analytisch vermogen, wordt het als het om godsdienstzaken gaat, echter vaag en mist dit artikel die precisie. Zo worden onnodig allerlei mensen gekwetst die wel geloven maar misschien niet eens bij een kerk zitten, en zo ja, misschien bij een vreedzame die anderen in hun waarde laat. Met 1 A4-tje kun je je hier echt niet vanaf maken, omdat alleen al alle verschillende soorten denominaties met hun naam daar niet eens op zouden passen.

 14. Ik heb als libertarier geen bezwaar als iemand een god in zijn hart draagt. Er zijn stommere dingen om in je hart te dragen en veel mensen doen dat ook.

  Als jij gelooft in een god is dat dus prima voor mij, zolang je maar respecteert dat ik dat niet doe. Deal? OK!

  Ik heb dus geen moeite met geloof als persoonlijke overtuiging. Ik heb wel behoorlijk wat moeite met het geloof als instituut. Dit gedraagt zich in de regel als een machtsinstelling gelijk aan overheid, met alle onfrisse aspecten die daarbij horen.

  Dat je als rechtgeaard christen (om maar eens een voorbeeld te noemen) ook libertarier kan zijn vind ik een prima te verdedigen stelling. En ja, er zullen soms best wat schuurvlakjes zijn tussen geloof en libertarisme. Abortus is daar eentje van.

  Ik vind zelf religieuze argumenten in een discussie niet echt overtuigend, het is een referentiekader wat ik ontbeer. Maar ik geloof niet in een libertarische maatschappij waarin iedereen exact hetzelfde denkt, want dat is een fout die bij andere -ismes al eerder gemaakt is. En niet werkt.

  Ik kies voor een leven in de vrijheid en gun anderen die vrijheid ook. Los van het feit dat ik niet in bepaalde dingen geloof waarin anderen wel geloven. En waar ik mij, vanuit mijn persoonlijke standpunt, soms best wel over verbaas. Wat de schrijver van dit artikel feitelijk ook doet.

  Voor mij geven libertaristische gedachten de doorslag, niet mijn Atheisme, wat voor mij geen geloof is maar een ongeloof. In de zin van “het is er niet, dus waar zou ik mij druk om maken?”.

 15. Als je de bijbel goed leest zul je ontdekken dat er 10 regels zijn waarnaar men geacht wordt te leven, noem het de tien geboden van het libertarisme, want dezelfde grondbeginselen zijn in deze regels verweven.

  De rest van de bijbel, zowel oude als nieuwe testament geven weer, in verhaalvorm, wat diezelfde tien geboden voorschrijven.

  In het kort gezegd laat ieder in zijn eigen waarde, doe een ander geen leed aan en wees verdraagzaam en oprecht.

  Geloven of niet geloven staat hier volledig buiten en de bedoeling van de schrijver, dat moet vast een vrijdenker geweest zijn, is niet meer en niet minder dan een leidraad te bieden aan een ieder weldenkend mens.

  Helaas is de Bijbel door velen vertaald en zoals het met vertalingen gaat misvormd weergegeven en aangepast naar de op dat moment geldende smaak van de herschrijver, soms tot in detail geregiseerd door (met name) de kerkelijke instellingen zoals onder andere het vaticaan.

  Helaas is de versie die door de islamieten is vertaald en geschreven iemand geweest die op een slimme manier misbruik heeft gemaakt van “het woord” en heeft de bijbel herschreven in een vorm die uiterst twijfelachtig te noemen is en hem de naam Korhan gegeven, maar een goed lezer vind daarin toch vele overeenkomsten met wat wij de Bijbel noemen, maar dat terzijde.

  Als je teruggaat naar de roots dan is er maar één ding van belang en dat is respect voor elkaar en elkaars leefwijze.

  arvr [23] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [25] reageerde op deze reactie.

 16. @Jan Snijder [22]:
  Quote:
  “Helaas is de Bijbel door velen vertaald en zoals het met vertalingen gaat misvormd weergegeven en aangepast naar de op dat moment geldende smaak van de herschrijver, soms tot in detail geregiseerd door (met name) de kerkelijke instellingen zoals onder andere het vaticaan.”

  Als ik dit lees popt het concilie van Efeze even in mijn gedachten. Never mind..

  Anyhow, U spreekt over de tien geboden. Kunt U aangeven in hoeverre elk gebod herleidbaar is naar een van de libertarische principes?

  Aristoteles [24] reageerde op deze reactie.

 17. @arvr [23]:
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder.
  5. Gij zult niet doden.
  6. Gij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.
  (bron: wikipedia.nl)

  Volgens het NAP leven vereist geboden nr. 5, 7, 8 en 10.

  De andere geboden zijn niet in tegenstrijd met NAP wanneer men er vrijwillig voor kiest ze te volgen.

  pcrs [28] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [30] reageerde op deze reactie.

 18. @Jan Snijder [22]:

  Die tien geboden zijn prima. Probleempje is alleen dat God zich er zelf niet aan houdt. In het oude testament worden met forse regelmaat mensen gedood door God. Dat is moeilijk te rijmen met de tien geboden die hij zelf voorstaat….

  Net zoiets als Dutroux die gaat beweren, dat je geen kinderen moet misbruiken….

  Johnny Feelgood [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Aristoteles [24]: Daarbij is er libertarisch gezien niets mis met het begeren van iets dat van je naaste is. Soms denk je wel eens: dat zou ik ook wel willen.
  Alles lijkt me afgedekt door niet stelen en niet doden.
  niet liegen is al vaag. Als er een verkrachter mijn huis in stapt en vraagt waar mijn vriendin is, vind ik liegen, of valse getuigenis afleggen prima geoorloofd.

 20. George Carlin – 10 commandments:
  http://www.youtube.com/watch?v=p-RGN21TSGk

  – Niet stelen
  – Niet doden

  is doden niet de ultieme diefstal (van iemands leven)? 1 gebod blijft er dan nog over. Gij zult niet nemen wat niet van u is.

  @Aristoteles [24]:
  waarom is gebod 10 in strijd met NAP? begeren is niet hetzelfde als stelen. zoals Carlin al zegt in de link hierboven, ‘Coveting thy neighbours goods is what keeps the economy going!’

  Rechtse Rakker [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.