In de eerste plaats spijt het mij oprecht, dat dit lijk drie jaarof langer in de kast heeft gelegen,pht1
zonder dat ik dat gewaar werd. Maar dit vermindert geenszins het belang van de zaak.

( zie you tube  Stevens/Manders)

Na  de discussie met fiscaal expert Toine Manders lag  professor Leo Stevens er voor lijk bij.

Op  even vriendelijke als efficiënte wijze werd de professor namelijk door middel van met  simpele, doch vlijmende  waarheden geladen dolkstoten in enkele  minuten aan flarden gescheurd en tot een hoopje ellende gedegradeerd: een beklagenswaardig corpus,  dat een ondragelijke stank van perversie en immoraliteit uitwasemt:  een hotemetotum,  dat  zich door de jaren heen staande had weten te houden door het uitbazuinen van de overheid welgevallige fiscale wartaal die zelfs gehonoreerd werd met een aanstelling als hoogleraar in fiscaal recht.

Zoals tijdens de discussie  door de professor op onbeschaamde wijze duidelijk gemaakt werd, zakken bij hem op voorhand studenten die zijn visie van een integere overheid niet onderschrijven. Daarmee  degradeert Leo zich tot iemand die zelf niet integer is bij het beoefenen van zijn wetenschap, kunst , techniek of welke  naam dan ook die hij zijn activiteiten toekent.   

Ieder ziet ze: de ficties welker immoraliteit er dik bovenop ligt, ficties die uitsluitend opgezet zijn met het doel  onder het werkende deel van de bevolking  op de meest grove en afzichtelijke wijze te plunderen en te roven en hen die de bloem der natie vormen, vaak  accumulatief, de vruchten van hun arbeid te ontnemen en hen te dwingen ieder jaar tot een juli, een augustus of een september als overheidsslaaf door te brengen. Wie zich niet aanpast, wacht het cachot. 

Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat dergelijke ficties jaar in jaar uit gehandhaafd  kunnen worden, geaccommodeerd, getolereerd en vaak aangemoedigd door een voos parlement dat de rechten van degenen wier belangen het geacht wordt te behartigen, minacht , vertrapt en vernietigt.

Beschikte de natie niet over  150 verdoezelende en in wartaal uitblinkende parlementsleden,   doch  over 50 Toine Mandersen, dan zou er:

– temidden van de rokende  puinhopen een onstuitbare pluim van hoop kunnen rijzen 

-op korte  termijn een radicale omslag te bereiken zijn onder eliminering van  bestaand  onrecht

-een natie en wellicht een wereld  gecreëerd kunen worden, waarin  niet afgunst, doch rede de toekomst vorm geeft en bepaalt  

Nu is het de vraag of dit ooit gebeuren zal, want zoals Adam Smith  reeds in 1776 schreef, is het wonderlijk dat Nederlanders zonder noemenswaardig protest als een citroen uitgeperst kunnen worden onder vertrapping van hun meest elementaire recht, zijnde het recht om in vrijheid en niet als overheidsslaaf geboren te worden en onder het aangaan van op vrijwilligheid gebaseerde transacties zelf hun leven in te richten en te leiden.

Hugo van Reijen

14 REACTIES

 1. Het is een beetje een duplicaatje, maar mag ik er uit opmaken dat je (mensen zoals) Leo Stevens niet mag? Ik ook niet trouwens.

 2. Libertarisme is geen echte politieke stroming zoals het socialisme en liberalisme dat wel zijn.

  PVDA-ers en VVD-ers zijn stromingen die beiden afhankelijk zijn van de overheid/banken met hun subsidies en pyramidegeldsysteem.

  De eeuwige strijd tussen de hardgeld- en de zachtgeld mensen als het ware. De zachtgeldmensen hebben een zeer lange periode de macht gehad en deze macht loopt nu af.

  Rustig afwachten, libertarisme is een natuurkracht..

 3. VAn wikipedia “Leonardus Gerardus Marie (Leo) Stevens (Belfeld, 1944) is een Nederlandse econoom en emeritus hoogleraar.

  Stevens promoveerde in 1980 op het proefschrift Belasting naar draagkracht. Hij was betrokken bij de herziening van het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel in 2001, de Wet inkomstenbelasting 2001.”

  Geen wonder dat deze piemel pissig werd…. Toine was tegen zijn kindje aan het schoppen,,,,,,,,,,,

 4. @Rechtse Rakker [3]:

  Ik kan er nog steeds met plezier meerdere keren naar kijken.

  Meneer Stevens lijkt ook in het licht van Cyprus ongelijk te krijgen. De daar ingevoerde eenmalige belasting over spaartegoeden maakt het wel errug duidelijk, tenzij je een bord voor je kop hebt uiteraard.

  Kunnen “we” mooi gebruik van maken om “ons” punt te verduidelijken, nl. dat belasting diefstal is en dat politici ordinaire dieven zijn.

  Naam * [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Andre [7]:

  Ik kijk er ook met plezier naar. Jammer dat dit debat nooit een vervolg kreeg. Inhoudelijk is het nog volledig actueel.

  Verder vermoed ik dat het met deze meneer niet meer goed komt. Dit is een van zijn boektitels: Naar een solidaire participatiemaatschappij (2008)

  En lid van de Soosjalisties Ekonomiese Raat… Dan weet je het wel.

  Andre NI [14] reageerde op deze reactie.

 6. “aan flarden gescheurd en tot een hoopje ellende gedegradeerd: een beklagenswaardig corpus, dat een ondragelijke stank van perversie en immoraliteit uitwasem”

  Waar precies in de video gebeurd dit, want dat wordt niet helemaal duidelijk. De libertarische sekte van 0.04%, die maar blijft roepen dat belasting diefstal is, heeft kennelijk niet in de gaten dat 99.96% van de bevolking niet zit te wachten op een ontmanteling vd overheid en om dan maar alles over te laten aan het ‘particulier initiatief’, alsof daar alle heil van te verwachten is. Het libertarisme is een product dat slecht tot niet verkoopt en zou volgens de eigen ideologie van de markt moeten worden genomen.

  Bubbelprikker [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Vrijdag [10]:
  Belasting is dan ook alleen diefstal als ze niet vrijwillig betaald wordt. De meeste mensen vinden het kennelijk wel best. Dan blijft alleen de ‘sekte’ (waarom is dit een sekte?) van libertariers over. Libertariers hoeven helemaal niet van de markt af. Niet als je uitgaat van morele argumenten en dus niet van utilitaristische argumenten (of het wel of niet ‘verkoopt’ maakt dus geen donder uit).

  @Vrijdag [11]:
  eens. Toine is niet de juiste man die mensen warm maakt. Helaas is hij niet charismatisch genoeg.

  hugo van reijen [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Bubbelprikker [12]:
  Een ieder die meent een juistere man te zijn en over meer charisma te beschikken staat het natuurlijk vrij, zich aan te bieden en naar voren te treden.
  hugo van reijen

Comments are closed.